Boeken

GRIP OP CRISIS
Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing

Boek_GripCrisis266Rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vaak in één adem genoemd. Ten onrechte, omdat crisisbeheersing iets totaal anders is. De kredietcrisis, het radicaliseringsvraagstuk en de vluchtelingenproblematiek tonen dat onomstotelijk aan. In dit boek wordt duidelijk waar de verschillen liggen, welke valkuilen er zijn en welke oplossingen worden voorgesteld voor steeds terugkerende problemen.

Professionele crisisbeheersing in ons poldermodel blijkt lastig. De 25 veiligheidsregio’s hebben tot weinig verbetering geleid. Met crisiscommunicatie gaat het vaak mis. Er wordt nauwelijks geleerd van rampen en crisissituaties uit het verleden. En de kloof tussen de Haagse kijk op crisisbeheersing en hoe de burger dat ervaart, wordt steeds groter.

Rapporten van de commissie Hoekstra (evaluatie veiligheidsregio’s, 2013) en van de Algemene Rekenkamer (Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven, 2014) geven aan dat er meer aandacht moet komen voor crisisbeheersing. Dit boek beschrijft fundamentele verbetermaatregelen. Acht deskundigen onder wie Rob de Wijk, Bas Eenhoorn, Hans Siepel en Eelco Dykstra nemen de lezer mee in hun scherpzinnige analyses.

Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer leveren met GRIP OP CRISIS een bijdrage om de crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau te tillen. De publieke en private sector moeten de handen ineenslaan en crisisbeheersing dient een prominente plaats te krijgen op de agenda van kennis- en onderwijsinstituten. De kracht van het professionalisme moet het gaan winnen van de macht van de bureaucratie en technocratie.

Nederland wordt dan een stuk veiliger.

Deze uitgave is te bestellen via www.svdc.nl/nieuws/uniek-boek-grip-op-crisis-/


Van dreiginganalyse naar beveiligingsplan

Berndt RifWelke dreigingen vormen de diverse soorten crimineel gedrag voor een organisatie? En hoe is te voorkomen dat deze dreigingen ontaarden in onaanvaardbare indidenten? Het zijn vragen die de kern vormen van het boeiende vakgebied van de security professional. Dit boek geeft richting aan het denkproces, dat de security professional helpt om met de kennis die hij of zij van zijn of haar organisatie heeft, de diverse beveiligingsvraagstukken op een structuele, constructieve en bovenal professionele manier op te lossen. Hierbij komen zowel de mogelijkheden als de onmogelijkheden van de verschillende maatregelen aan bod. Beginnende security professionals krijgen een heldere en inspirerende introductie in het vakgebied. Ervaren veiligheidscoördinatoren helpt het bij het vergroten van de structuur in de bestaande aanpak en het verder professionaliseren daarvan.

De auteur, Berndt Rif, studeerde Cultuur en Beleid aan de Hogeschool Holland, sloot in 2004 zijn Master of Science studie Policing and Public Order Studies aan de University of Leicester succesvol af en behaalde in 2005 als eerste student in Nederland zijn MBA met specialisatie security management aan de Haagse Hogeschool. Ook nam hij deel aan verschillende operationele beveiligingsopleidingen in Israël en aan het ASIS Security Executive Development Program van de Wharton School of the University of Pennsylvania in Philadelphia. Berndt Rif was in het verleden werkzaam als profile agent op de Luchthaven Schiphol, coördinator beveiliging bij de ING Groep, hoofd beveiliging bij het AMC Academisch Medisch Centrum en als senior beveiligingsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Op dit moment werkt hij als senior beleidsmedewerker beveiliging bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Als voorzitter van de vakgroep Screening en Ethiek (Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland) nam hij in samenwerking met leden van de ASIS Benelux Chapter het initiatief tot het opstellen van een Nationale Richtlijn Pre-employment Screening. Mede hierdoor werd hij in 2010 de VBN Securitymanager van het Jaar.

Deze uitgave is te bestellen door overmaking van €19,95 (inclusief BTW en verzending) op 15.70.48.144 t.n.v. Security Press BV te Amsterdam onder vermelding van boek 1 en uw naam en adres.

 

Beveiligingsleidraad voor de facility manager

Omslag Boot_Pagina_2Niet zelden valt bij organisaties de zorg voor de beveiliging onder de verantwoordelijkheid van de facility manager, net als schoonmaak, catering en andere gebouwgebonden taken die het primaire proces ondersteunen. Het verschil met die andere zaken is dat de kwaliteit van de beveiliging in hoge mate bepalend is voor de continu‹teit van de organisatie. Bovendien heeft de facility manager te maken met tegenstanders die erop uit zijn de beveiliging te omzeilen of te saboteren. Dit stelt extra hoge eisen aan het professionalisme. Professionele kennis over beveiliging is echter niet makkelijk te verkrijgen. Wel beschikken verzekeraars doorgaans over veel kennis op dit gebied, maar die redeneren vanuit een zeker eigen belang en laten de niet bij hen verzekerde belangen van de cli‰nt buiten beschouwing. Beveiligingsbedrijven zijn doorgaans ook deskundig, maar beperken zich meestal tot een bepaald specialisme, dat vrijwel nooit toereikend is voor een integrale aanpak van alle veiligheidsvraagstukken binnen de organisatie.
Deze leidraad helpt facility managers de basisprincipes van beveiliging onder de knie te krijgen, waardoor zij met een grotere mate van deskundigheid kunnen sparren met externe leveranciers van kennis, diensten en producten.

De auteur, Tom Boot (1957), is sedert 1980 werkzaam en actief in de wereld van schadepreventie, waarbij hij verbonden is geweest aan diverse organisaties die een inbreng en invloed hebben in deze brede wereld van safety en security. Naast deze functies is hij gedurende deze jaren ook steeds actief geweest bij opleidingen op zijn vakgebied als docent, cursusco”rdinator, rijksgecommiteerde, lid van examencommissies en auteur van lesmaterialen. Ook zijn er vele publicaties op deze vakgebieden van zijn hand verschenen. Hij heeft een zeer brede ervaring in het maken van risico-analyses, beveiligingsbeleidsplannen en beveiligingsplannen, in alle aspecten van beveiligingstechniek, veiligheidssystematiek en de implementatie daarvan, tot en met het opstellen van nood- en continu‹teitsprocedures. Thans is hij directeur van khylioN security consulting, www.khylion.nl en lid van het management team van BING, www.bureauintegriteit.nl.

Deze uitgave is te bestellen door overmaking van €17,95 (inclusief BTW en verzending) op 15.70.48.144 t.n.v. Security Press BV te Amsterdam onder vermelding van boek 2 en uw naam en adres.