Boeken

GRIP OP CRISIS
Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing

Boek_GripCrisis266Rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vaak in één adem genoemd. Ten onrechte, omdat crisisbeheersing iets totaal anders is. De kredietcrisis, het radicaliseringsvraagstuk en de vluchtelingenproblematiek tonen dat onomstotelijk aan. In dit boek wordt duidelijk waar de verschillen liggen, welke valkuilen er zijn en welke oplossingen worden voorgesteld voor steeds terugkerende problemen.

Professionele crisisbeheersing in ons poldermodel blijkt lastig. De 25 veiligheidsregio’s hebben tot weinig verbetering geleid. Met crisiscommunicatie gaat het vaak mis. Er wordt nauwelijks geleerd van rampen en crisissituaties uit het verleden. En de kloof tussen de Haagse kijk op crisisbeheersing en hoe de burger dat ervaart, wordt steeds groter.

Rapporten van de commissie Hoekstra (evaluatie veiligheidsregio’s, 2013) en van de Algemene Rekenkamer (Zicht overheden op beschermen burgers en bedrijven, 2014) geven aan dat er meer aandacht moet komen voor crisisbeheersing. Dit boek beschrijft fundamentele verbetermaatregelen. Acht deskundigen onder wie Rob de Wijk, Bas Eenhoorn, Hans Siepel en Eelco Dykstra nemen de lezer mee in hun scherpzinnige analyses.

Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer leveren met GRIP OP CRISIS een bijdrage om de crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau te tillen. De publieke en private sector moeten de handen ineenslaan en crisisbeheersing dient een prominente plaats te krijgen op de agenda van kennis- en onderwijsinstituten. De kracht van het professionalisme moet het gaan winnen van de macht van de bureaucratie en technocratie.

Nederland wordt dan een stuk veiliger.

Deze uitgave is te bestellen via www.svdc.nl/nieuws/uniek-boek-grip-op-crisis-/