Categorie: Standaardisatie

ONVIF presenteert Profile T voor geavanceerde videostreaming

ONVIF, dat wereldwijd streeft naar standaardisatie van producten voor fysieke beveiliging die communiceren via IP, heeft de release aangekondigd van Profile T. Deze nieuwe richtlijn omschrijft specificaties voor geavanceerde streaming van videobeelden, metadata en analytics. Profile T ondersteunt H.265 videocompressie, voor het efficiënter verwerken van videostreams van high definition camera’s.Lees meer ▶

OSSA nieuw samenwerkingsverband fabrikanten op gebied van security, safety en gebouwautomatisering

Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco by Schneider Electric en Vivotek hebben eind september de Open Security & Safety Alliance (OSSA) opgericht. In dit samenwerkingsverband zijn innovatieve bedrijven vertegenwoordigd die producten en diensten leveren op het gebied van security, safety en gebouwautomatisering.Lees meer ▶

Euralarm werkt aan richtlijn voor video-analytics

Video Content Analytics (VCA) worden al jaren toegepast in beveiligingssystemen en inmiddels niet meer alleen voor de hogere risicoklassen. De toepassing van VCA voor zowel kritieke als kleinere beveiligingssystemen is niet vastgelegd in een standaard. Eindgebruikers kunnen hierdoor de verschillende systemen die beschikbaar zijn op de markt moeilijk met elkaar vergelijken. Euralarm werkt nu aan een richtlijn om dit eenvoudiger te maken.Lees meer ▶

Nationale Richtlijn Toegangsbeheer uitgereikt

Maar 10 procent van de Nederlandse organisaties heeft toegangsbeheer als procesbeschrijving ingevoerd, zodat het optimaal aansluit op de andere processen van de organisatie. Een van de redenen is dat betrokkenen niet de ‘taal’ van het bestuur van de organisatie spreken. De Nationale Richtlijn Toegangsbeheer is een eerste aanzet om hierin verbetering te brengen. Vrijdag werd het eerste exemplaar door initiatiefnemer Berndt Rif van De Nederlandsche Bank uitgereikt aan prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, voorzitter van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland.Lees meer ▶

Nieuwe norm voor particuliere beveiligingsorganisaties

Recent is een nieuwe technische Europese commissie ‘Private Security Services’ (CEN/TC 439) opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. NEN organiseert donderdag 11 februari een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Europese normen op het gebied van Private Security Services.Lees meer ▶

Europese normcommissie voor particuliere beveiligingsdiensten

In Wenen is een technische commissie ‘Private Security Services’ opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. Om invloed uit te oefenen en de ontwikkelingen te volgen kunnen bedrijven zich aansluiten bij NEN door lid te worden van een nieuwe Nederlandse normcommissie voor beveiligingsbedrijven.Lees meer ▶

Herstructurering ISO-normalisatie beveiligingsector

Tijdens haar vergadering op 4 en 5 juni in Genève heeft het Technische Management Board van ISO (ISO/TMB) besloten de normalisatie binnen het aandachtsgebied Security te herstructureren. Dit gebeurt door een aantal bestaande internationale technische commissies (ISO/TC’s) samen te voegen tot één nieuwe ISO/TC.Lees meer ▶

Nieuwe norm voor inbraak- en overvalalarmsystemen

NEN 8131 voor inbraak- en overvalalarmsystemen (I&OAS) is gepubliceerd. De norm stelt eisen aan de prestaties van een I&OAS en de kwaliteit van de toegepaste componenten en geeft voorschriften en aanbevelingen voor het ontwerp van het systeem, zoals de aard en omvang van de detectie en de wijze van installatie. Ook de eisen voor inbedrijfstelling, de documentatie en het onderhoud van een I&OAS staan beschreven in de norm. Lees meer ▶

Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur beschikbaar

Tot nu toe kon een ondernemer niet vaststellen of de adviseur die hij inhuurt, ook beschikt over de juiste kennis, vaardigheden en competenties. Daarom is het ‘Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur’ ontwikkeld, ofwel NTA 8595, waarin de competenties van een erkend risicoadviseur zijn vastgelegd. Nationale-Nederlanden heeft op basis van uitgebreid marktonderzoek onder klanten en adviseurs in 2012 het initiatief voor het nieuwe beroepsprofiel genomen en samen met NEN partijen bij elkaar gebracht.Lees meer ▶

Norm met eisen voor particuliere alarmcentrales gepubliceerd

De nieuwe editie van NEN-EN 50518 ‘Monitoring en alarmontvangstcentrales’ is gepubliceerd. Deze Europese norm beschrijft de eisen waaraan een particuliere alarmcentrale (PAC) moet voldoen om operationeel te functioneren.Lees meer ▶