Categorie: Standaardisatie

Nationale Richtlijn Toegangsbeheer uitgereikt

Maar 10 procent van de Nederlandse organisaties heeft toegangsbeheer als procesbeschrijving ingevoerd, zodat het optimaal aansluit op de andere processen van de organisatie. Een van de redenen is dat betrokkenen niet de ‘taal’ van het bestuur van de organisatie spreken. De Nationale Richtlijn Toegangsbeheer is een eerste aanzet om hierin verbetering te brengen. Vrijdag werd het eerste exemplaar door initiatiefnemer Berndt Rif van De Nederlandsche Bank uitgereikt aan prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, voorzitter van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland.Lees meer ▶

Nieuwe norm voor particuliere beveiligingsorganisaties

Recent is een nieuwe technische Europese commissie ‘Private Security Services’ (CEN/TC 439) opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. NEN organiseert donderdag 11 februari een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Europese normen op het gebied van Private Security Services.Lees meer ▶

Europese normcommissie voor particuliere beveiligingsdiensten

In Wenen is een technische commissie ‘Private Security Services’ opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. Om invloed uit te oefenen en de ontwikkelingen te volgen kunnen bedrijven zich aansluiten bij NEN door lid te worden van een nieuwe Nederlandse normcommissie voor beveiligingsbedrijven.Lees meer ▶

Herstructurering ISO-normalisatie beveiligingsector

Tijdens haar vergadering op 4 en 5 juni in Genève heeft het Technische Management Board van ISO (ISO/TMB) besloten de normalisatie binnen het aandachtsgebied Security te herstructureren. Dit gebeurt door een aantal bestaande internationale technische commissies (ISO/TC’s) samen te voegen tot één nieuwe ISO/TC.Lees meer ▶

Nieuwe norm voor inbraak- en overvalalarmsystemen

NEN 8131 voor inbraak- en overvalalarmsystemen (I&OAS) is gepubliceerd. De norm stelt eisen aan de prestaties van een I&OAS en de kwaliteit van de toegepaste componenten en geeft voorschriften en aanbevelingen voor het ontwerp van het systeem, zoals de aard en omvang van de detectie en de wijze van installatie. Ook de eisen voor inbedrijfstelling, de documentatie en het onderhoud van een I&OAS staan beschreven in de norm. Lees meer ▶