Categorie: Standaardisatie

Euralarm werkt aan richtlijn voor video-analytics

Video Content Analytics (VCA) worden al jaren toegepast in beveiligingssystemen en inmiddels niet meer alleen voor de hogere risicoklassen. De toepassing van VCA voor zowel kritieke als kleinere beveiligingssystemen is niet vastgelegd in een standaard. Eindgebruikers kunnen hierdoor de verschillende systemen die beschikbaar zijn op de markt moeilijk met elkaar vergelijken. Euralarm werkt nu aan een richtlijn om dit eenvoudiger te maken.Lees meer ▶

Nationale Richtlijn Toegangsbeheer uitgereikt

Maar 10 procent van de Nederlandse organisaties heeft toegangsbeheer als procesbeschrijving ingevoerd, zodat het optimaal aansluit op de andere processen van de organisatie. Een van de redenen is dat betrokkenen niet de ‘taal’ van het bestuur van de organisatie spreken. De Nationale Richtlijn Toegangsbeheer is een eerste aanzet om hierin verbetering te brengen. Vrijdag werd het eerste exemplaar door initiatiefnemer Berndt Rif van De Nederlandsche Bank uitgereikt aan prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, voorzitter van de Vereniging Beveiligingsprofessionals Nederland.Lees meer ▶

Nieuwe norm voor particuliere beveiligingsorganisaties

Recent is een nieuwe technische Europese commissie ‘Private Security Services’ (CEN/TC 439) opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. NEN organiseert donderdag 11 februari een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Europese normen op het gebied van Private Security Services.Lees meer ▶

Europese normcommissie voor particuliere beveiligingsdiensten

In Wenen is een technische commissie ‘Private Security Services’ opgericht om normen en specificaties met betrekking tot verschillende vormen van particuliere en civiele veiligheidsdiensten te ontwikkelen. Om invloed uit te oefenen en de ontwikkelingen te volgen kunnen bedrijven zich aansluiten bij NEN door lid te worden van een nieuwe Nederlandse normcommissie voor beveiligingsbedrijven.Lees meer ▶

Herstructurering ISO-normalisatie beveiligingsector

Tijdens haar vergadering op 4 en 5 juni in Genève heeft het Technische Management Board van ISO (ISO/TMB) besloten de normalisatie binnen het aandachtsgebied Security te herstructureren. Dit gebeurt door een aantal bestaande internationale technische commissies (ISO/TC’s) samen te voegen tot één nieuwe ISO/TC.Lees meer ▶