Categorie: Statistieken

Recordaantal autobranden in Nederland

In de eerste negen maanden van 2018 is het aantal autobranden in Nederland gestegen tot bijna drieduizend. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Volgens het Verbond van Verzekeraars worden de meeste branden aangestoken.Lees meer ▶

Naar schatting 16 miljard witgewassen in Nederland in 2014

Criminelen hebben in Nederland in 2014 zo’n 16 miljard euro witgewassen. Het bedrag bestaat voor 6,9 miljard euro uit binnenlands verkregen crimineel geld dat in Nederland werd witgewassen en voor 9,1 miljard euro uit de instroom van witwasgelden uit andere landen. Het meeste witwasgeld in Nederland heeft dus een buitenlandse herkomst.Lees meer ▶

Twee keer zo veel brandclaims bij gezinnen

Verzekerden tussen de 38 en 56 jaar dienen twee keer zo vaak brandclaims op hun particuliere inboedel- en opstalverzekering in dan mensen uit andere leeftijdscategorieën. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars jaarlijks samen met Brandweer Nederland uitbrengt.Lees meer ▶

Totale fraude met betaalmiddelen daalt

De totale fraude met bancaire betaalmiddelen in Nederland is in de eerste helft van 2018 gedaald met 9 procent ten opzichte van het voorgaande halfjaar, naar 5,55 miljoen euro. Dat is vooral het gevolg van een forse afname van de fraude met betaalpassen van 41 procent (naar 2,13 miljoen euro).Lees meer ▶

Kleine bedrijven minder vaak slachtoffer cyberaanval

Kleine bedrijven hebben minder vaak te maken met een cyberaanval dan grotere. Van de bedrijven met twee tot tien werkzame personen werd 9 procent in 2016 geconfronteerd met een ICT-incident dat van buitenaf werd veroorzaakt. Bij bedrijven met 250 of meer werkzame personen kwam dit bij 39 procent voor. Voor beide groepen geldt dat deze incidenten bij de helft van de getroffen bedrijven tot kosten hebben geleid. Dit meldt het CBS op basis van de Cybersecuritymonitor 2018.Lees meer ▶