December 2010

cov1012

In het december-nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

Risico’s cybercrime blijven onderschat

Van digitale spionage tot phishing en skimming, het beschermen van gevoelige informatie in het elektronisch patiëntendossier (EPD) of het kraken van de OV-chipkaart: cybercrime is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Cybercriminelen worden steeds professioneler en slaan gerichter toe waardoor zij moeilijker zijn te achterhalen. Er is sprake van een ‘wapenwedloop’ tussen cybercriminelen en de bestrijders van cybercrime, die steeds betere mogelijkheden krijgen om cybercrime aan te pakken. Samenwerking is daarbij geboden, valt te concluderen uit de eerste editie van het Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid, die afgelopen maand verscheen.

RSE DAY in het teken van CSI The Hague

Na het met succes afronden van de cursus DHM Security Management of een gelijkwaardige opleiding, kan iemand zich laten inschrijven in het Security Expert Register Nederland (SERN) en de titel RSE achter zijn naam voeren. Ongeveer eenmaal per jaar organiseert SERN een studiedag, om een bijdrage te leveren aan het op peil houden van de vakkennis van de geregistreerden. Dit jaar was dat in het Regardz Airport Hotel te Rotterdam, waar sinds enige tijd ook de DHM-cursus wordt gegeven. Speciale aandacht was er voor het werk van het Nederlands Forensisch Instituut, dat twee sprekers had afgevaardigd.

Installateur moet anders werken om business te behouden

De beveiligingsmarkt verandert. Installateurs in deze sector zijn echter nogal eens behoudend en dreigen daardoor binnenkort de boot te missen. Er zijn technologische veranderingen, maar ook de houding en de behoeftes van de klant worden anders. Het werk zal steeds minder vanzelf komen aanwaaien. De installateur moet dus commerciëler worden, wil hij over vijf jaar nog bestaan. Lobeco organiseerde vier seminars om zijn klantenkring hierop te wijzen.

Concurreren met duurzaamheid

Behalve investeringskosten, zijn ook gebruikskosten van belang. Vaak zijn die twee grootheden tegengesteld aan elkaar. Een goedkoop product is dan duur in gebruik. Bijvoorbeeld omdat het veel onderhoud vergt en eerder vervangen moet worden. De laatste jaren wordt in professionele sectoren meer en meer op gebruikskosten gelet. De Duitse fabrikant Deister speelt in op deze trend door bij de ontwikkeling van zijn producten uit te gaan van het zo laag mogelijk houden van de gebruikskosten. Ondanks dat dit tot relatief hogere aanschafprijzen leidt, weet het bedrijf een jaarlijkse verkoopstijging van 40 procent te realiseren.

Gasopslag Bergermeer beveiligd met thermische camera’s

De Bergermeer polder bij Alkmaar is een landschappelijk natuurgebied waar al sinds de jaren zeventig gaswinning plaatsvind. Het gasveld is inmiddels uitgeput en wordt nu gebruikt voor de opslag van gas. De komende jaren moet in de polder één van de grootste opslagfaciliteiten voor gas in Europa worden gerealiseerd. Omdat er in het natuurgebied geen lichtmasten en hekwerk mochten worden geplaatst, is gekozen voor beveiliging met thermische netwerkcamera’s en een PTZ HD-camera van Axis. De beelden worden uitgekeken in de toezichtcentrale van Spyke Security.

ADI, Axis, Tele2 en Trigion samen in ‘Alarm over IP’-oplossing

Profiteer van de gesloten keten met ‘Alarm over IP’. Dat was de titel van twee door ADI Global Distribution, Axis, Tele2 Zakelijk en Trigion georganiseerde informatiebijeenkomsten. Centraal stonden de onvermijdelijke migratie van analoog naar IP en de technische en commerciële mogelijkheden die deze ontwikkeling biedt. De organisatoren van de bijeenkomsten werken sinds kort samen om beveiligingsinstallateurs in staat te stellen hun klanten een complete oplossing voor hedendaagse elektronische signalering te leveren.

Met eenvoudige maatregelen is veel winkelcriminaliteit te voorkomen

Uit het nationaal onderzoek winkelcriminaliteit 2010 van Detailhandel Nederland blijkt dat de schade als gevolg van winkeldiefstallen in 2009 is gestegen met 5 procent naar 325 miljoen euro. De totale schade voor de detailhandel wordt zelfs op één miljard euro geschat. Dan is nog niet de emotionele schade meegerekend, doordat getroffen winkeliers en medewerkers ernstig gedemotiveerd raken door de criminaliteit. De politiek roept om een stevigere aanpak, maar in de praktijk zullen winkeliers toch vooral zelf actie moeten ondernemen.

‘Cru gesteld is veiligheid een luxe probleem’

De particuliere beveiligingsmarkt is volop in ontwikkeling. Veiligheid is tot een goed geworden, waarvoor een duidelijke afzetmarkt met dito behoefte is ontstaan. Angst verkoopt. Dat stelt Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) en de Politieacademie. “In de Maslow piramide is veiligheid nadrukkelijk benoemd als menselijke behoefte. Je maakt je eerst druk of je te eten hebt en een dak boven je hoofd en daarna dus ook om veiligheid. Als het economisch minder goed gaat, dan wordt het onveiliger. Werk en inkomen en een dak boven je hoofd zijn dan belangrijker dan de vermeende overlast van hangjongeren.”

Gedrag bepaalt veiligheid, maar is onveranderlijk

De factor mens is in hoge mate bepalend of het veilig is of niet. Dat is een bekend gegeven, maar in de praktijk wordt lang niet altijd rekening gehouden met de statische karaktereigenschappen van mensen. Men denkt dan gedrag te kunnen beheersen met maatregelen. Reden voor de Benelux Chapter van ASIS International om de gevolgen van gedrag voor de veiligheid als thema te kiezen voor de ‘Fall Meeting’ die op 19 november plaatsvond.

Kwaliteitsimpuls voor technische beveiligers

Met bijna vijfhonderd leden is de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) een organisatie van betekenis geworden. In het verleden kwam dat nog niet zo uit de verf, omdat de vereniging nogal naar binnen gericht was. Maar daar komt volgens voorzitter Paul van der Velde nu snel verandering in. “Er is hard gewerkt om het alternatief voor de kwaliteitsregeling BORG, de VEB 3.0, geaccepteerd te krijgen bij verzekeraars en dat is inmiddels gelukt. De volgende uitdaging wordt landelijke bekendheid.”

Technische insteek security vakgebied

In 2007 ging aan de Hogeschool Utrecht, faculteit Natuur & Techniek, de opleiding Security Technology van start. De opleiding richt zich op de raakvlakken van (elektro)techniek en veiligheid, zoals onder meer sensoren, netwerken, phishing, camerasystemen en biometrie en heeft een sterke band met de beroepspraktijk. Begin volgend jaar zullen de eerste studenten hun opleiding afronden.

De veiligste school van Nederland

Met Natural Protection als richtlijn is Cocoon risk management op eigen initiatief gestart met het project ‘De veiligste school van Nederland’. De problematiek binnen scholen kan volgens het adviesbureau niet worden opgelost door het toepassen van meer fysieke veiligheidsmaatregelen. Die hebben namelijk ook nadelen, zoals beperking van de privacy en druk op de exploitatiebegroting. Bij Natural Protection zorgt het ontwerp van het gebouw voor duurzame veiligheid. De methode is gebaseerd op het bekende Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED).

‘Security is everybody’s business’

‘Verderop rechtsaf’ ‘Probeer om te keren’ Het zijn one-liners die gelukkige bezitters van een TomTom bekend in de oren zullen klinken. Minder bekend is dat achter de handige wegwijzertjes een reusachtige, wereldwijde organisatie schuil gaat, met alleen al in Nederland 1500 medewerkers. Twee VBN-ers, Stef de Jong en René Meulman, zorgen voor de interne veiligheid binnen het internationale concern. De laatste is de VBN-er van deze maand.

NEN-normen niet algemeen bindend

Een uitspraak van het Gerechtshof van Den Haag op 16 november zou wel eens verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor toepassing van NEN-normen op het gebied van veiligheid in gebouwen. De eisende partij stelde dat vanwege verwijzingen in het Bouwbesluit het lijkt alsof het wettelijk verplicht is om aan NEN-normen te voldoen. Die documenten zouden daarom openbaar moeten worden. De eis is afgewezen omdat in de bouwregelgeving weliswaar verwezen wordt naar de normen, maar het ook is toegestaan om op een andere wijze aan de gestelde eisen te voldoen. Het is de vraag wat deze bepaling betekent voor de (brand)veiligheid in Nederland.

Minister van Veiligheid laat spierballen zien

Pieter van Vollenhoven pleitte er jaren tevergeefs voor, maar eindelijk is het er dan: het ministerie voor Veiligheid. Ivo Opstelten en Fred Teeven zijn als respectievelijk minister en staatssecretaris ervaren bestuurders op dit gebied. De toon wordt bepaald door spierballentaal, die vooral door Geert Wilders een plaats in de politiek gekregen heeft. Opstelten gaf er een aardig staaltje van weg tijdens het Veiligheidscongres op 11 november in Zeist.