April 2009

cov0904

Veel IT-dreigingen zijn niets bijzonders (deel 3)
Veel incidenten in de informatiewereld zijn te wijten aan een gebrek aan risicobewustzijn van gebruikers. Men vertrouwt volledig op een systeembeheerder of serviceprovider, onbeveiligde laptops en usb-sticks laat men in taxi’s of op luchthavens liggen en er wordt software aangeschaft, waarvan verre van zeker is of deze niet de achterdeur van vitale netwerken open zet. Er bestaan goede oplossingen om organisaties tegen dit gebrek aan risicobewustzijn te beveiligen, maar het vergt wel weer risicobewustzijn om in dergelijke oplossingen te investeren.

Integreren van beveiliging in bedrijfsproces levert snel voordeel op
Bij het beveiligen van een organisatie is één ding van cruciaal belang. En dat is het implementeren van de beveiliging vanuit de functionele behoefte van de organisatie. Beveiligen vanuit puur technische aspecten leidt tot onder- of overbeveiliging. Bovendien ontbreekt dan de interoperabiliteit tussen technische en organisatorische aspecten. Verder zal de acceptatie stroef verlopen, waardoor medewerkers in het ergste geval de maatregelen zullen trachten te omzeilen.

‘Veiligheid begint bij jezelf’
Een actuele discussie gaat over wie wat doet in de veiligheidszorg. Verschillende partijen claimen de regie en er is een duidelijke verschuiving gaande waar het gaat om taken en verantwoordelijkheden. De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie houdt zich intensief bezig met dit soort kwesties. BEVEILIGING sprak met oud-korpschef mr. Piet Deelman, die sinds 1 februari directeur is van dit instituut.

Zwaar beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen voor gevoelige transporten
Nederland staat hoog in de top waar het de diefstal van vrachtauto’s en lading betreft. Wat doen we aan deze diefstallen? De politie heeft een speciaal team om ladingdieven te pakken en gebruikt zelfs lokmiddelen als geprepareerde vrachtauto’s. Het probleem blijft echter bestaan. Ondernemers proberen maatregelen te nemen maar lopen tegen conflicterende wetgeving aan. In Calais is tegenwoordig te zien dat een effectieve maatregel wel degelijk mogelijk is, maar ook dan dient iedereen zich aan de procedures te houden.

Marine gastheer tijdens tweede RSE Day van stichting Sern
Informatiebeveiliging en vitale infrastructuur stonden centraal tijdens de tweede RSE Day, waarbij ditmaal de Koninklijke Marine als gastheer optrad. De RSE Days zijn een initiatief van stichting Sern en richten zich op security professionals die geregistreerd staan in het Register Security Experts. Doel is onder andere het delen van kennis en het aankondigen van initiatieven die bevorderend zijn voor de kwaliteit van het vakgebied.

De beveiliger van de toekomst
Predictive profiling maakt het mogelijk om dreigingen in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Tijdige interventie, voordat de dreiging manifest wordt, is dan nog een optie. De veiligheidsmedewerker die gebruik maakt van predictive profiling is aan de hand van kennis over houding, gedrag en criminele scenario’s in staat om in zijn directe omgeving personen en voorwerpen te ontdekken waarvan een mogelijke dreiging zou kunnen uitgaan. Het waargenomen afwijkende gedrag van personen moet dan te koppelen zijn aan criminele of terroristische scenario’s. Immers, iedereen is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Alles is daarom gericht op het ‘ontkrachten’ van waargenomen afwijkend gedrag.

Gecentraliseerd toegangbeheer bij GGZ-instelling De Hoop in Dordrecht
Met zo’n 35 gebouwen en 420 medewerkers is Stichting De Hoop in Dordrecht een grote zorginstelling die hulp verleent aan gemiddeld 2100 cliënten met uiteenlopende verslavingen of andere psychische problemen. Om het complexe bedrijfsproces in goede banen te leiden, is professioneel en gestructureerd beheer een absolute voorwaarde. Een van de gebruikte middelen daarvoor is een elektronisch toegangsysteem, waarmee niet minder dan duizend deuren worden beheerd en dat onderdeel is van een geïntegreerd autorisatiesysteem.

Relatief lage installatiekosten dankzij megapixel-camera’s
Burgers Ergon Systemen, een zelfstandige divisie binnen bouwconcern Heijmans, heeft het nieuwe vrachtgebouw van logistiek dienstverlener Panalpina op Schiphol uitgerust met op IP gebaseerde oplossingen voor alarmering, brandbeveiliging, cameratoezicht en toegangbeveiliging. Door gebruik te maken van Megapixel camera’s van Mobotix met dubbele lenzen en een Power over Ethernet-interface, heeft het bedrijf op zowel een groot aantal camera’s als veel bekabeling kunnen besparen. Alle camera’s worden centraal beheerd met de MXControlCenter managementsoftware.

Realtime mobiele beveiliging voor Omnizorg
Omnizorg is een instelling voor de opvang van daklozen, verslaafden en GGZ-cliënten in Apeldoorn. In het kleurrijke gebouw nabij het station zijn onder meer slaapplaatsen, appartementen voor begeleid wonen, een grandcafé, methadonverstrekking en een gebruikersruimte. Het personeel heeft geregeld te maken met fysieke en verbale bedreigingen door cliënten. Om de veiligheid te vergroten is een systeem geïmplementeerd dat het realtime lokaliseren van medewerkers mogelijk maakt. Alle personeelsleden hebben een mobiele paniekknop. Zodra deze wordt geactiveerd, krijgt de beveiliging in de portiersloge een akoestische en een visuele alarmmelding, waarbij de positie direct zichtbaar is op een plattegrond. Als de melding niet binnen een halve minuut wordt opgevolgd, volgt doormelding naar een PAC en de politie.

Offensief tegen na-ijlend imagoprobleem
Binnen de particuliere beveiligingsbranche is een schat aan kennis en ervaring voorhanden. De sector wil daarmee de komende jaren een nadrukkelijker stempel drukken op het maatschappelijke debat over veiligheidsvraagstukken. Dit streven vergt echter sterk leiderschap, toegang tot relevante netwerken en versterking van het imago van de bedrijfstak. De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) stelde hiertoe de voormalige Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, mr. Tjibbe Joustra, aan als voorzitter. BEVEILIGING sprak met hem over invloed, imago, politiek, cultuur, zelfregulering en toezicht.

Holland Casino: een veilige gelegenheid om uit te gaan
Bij de veertien vestigingen van Holland Casino gaat jaarlijks zo’n 700 miljoen euro over tafel. Kosten noch moeite worden gespaard om dit in veilige en integere banen te leiden. Het beveiligingsbeleid mag echter weer niet de gastvrijheid en de sfeer in de weg staan. VBN-lid Ronald Oud van Holland Casino vertelt over dit dilemma en over hoe zijn afdeling de afgelopen decennia de transitie doormaakte van ‘geheimzinnig’ naar ‘transparant’ en een volledig geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsorganisatie werd.

Technische mogelijkheden van branche onvoldoende benut
Beveiligingsbedrijven zijn meestal specialisten. Er is veel kennis voorhanden, maar die is veelal niet toereikend voor een integrale oplossing. Hierdoor blijft veel kennis onbenut van specialisten die niet bij het project betrokken worden, terwijl dat voor een effectieve oplossing wel had gemoeten. Een instituut dat de specialistische kennis van alle toonaangevende beveiligingsbedrijven representeert zou uitkomst bieden. Branchevereniging VEBON heeft de niet geringe ambitie om dat kennisinstituut te worden. BEVEILIGING sprak hierover met voorzitter Jan Franssen.

Veiligheidsubsidies voor kleinere ondernemers
Het ministerie van Economische Zaken stelt 24 miljoen euro subsidie beschikbaar voor beveiliging van kleinere bedrijven. Beveiligingsmaatregelen tot twintigduizend euro worden voor de helft vergoed, mits ze gebaseerd zijn op een onafhankelijk advies. In februari startte in Deventer, Rotterdam en Utrecht een pilot, waarvoor inmiddels 88 ondernemers zich hebben aangemeld. BEVEILIGING sprak met staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken over het hoe en waarom van de regeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’.

Veel nieuws op Safety & Security Amsterdam 2009
Op de beursvloer van Safety & Security Amsterdam in Amsterdam RAI zijn van 21 tot en met 23 april drie dagen lang de nieuwste oplossingen te zien voor uiteenlopende veiligheidsvraagstukken. Van cameratoezicht en toegangbeheer tot particuliere beveiliging, brandbeveiliging en life safety. BEVEILIGING doet alvast een eerste greep uit het aanbod.