April 2010

cov1004

Cameratoezicht bedrijvenpark Oudeland ‘thuiswedstrijd’
Vrijdag 9 april geeft burgemeester Ewald van Vliet van de gemeente Lansingerland het startsein van het nieuwe beveiligingsconcept op bedrijvenpark Oudeland in Berkel en Rodenrijs. Verspreid over het nieuwe bedrijventerrein staan 22 bewakingscamera’s waarmee het hele gebied in beeld kan worden gebracht. Het bedrijvenpark beschikt over een eigen glasvezelnetwerk. De beelden worden uitgekeken door NVD Beveiligingen vanuit het nieuwe Safety & Security Centre op Oudeland dat in maart werd geopend. Ondernemers op het bedrijvenpark kunnen hun eigen camera’s laten aansluiten op het netwerk.

Interessante noviteiten op New Security
Sony exclusief bij ADI. Siemens bij Norbain. En Lobeco op de Belgische markt. Dit waren enkele van de bedrijfseconomische noviteiten op New Security, dat van 10 tot 12 maart plaatsvond in Leuven. Daarnaast was er het nodige aan nieuwe producten te zien. IP-technologie, draadloze componenten en HD-videoapparatuur trokken de meeste aandacht.

Geweld tegen beveiligers ernstiger dan gedacht
Particuliere beveiligers worden beschouwd als één van de groepen die een grote en veelvuldige kans vertonen om te worden bloot gesteld aan geweld binnen de uitoefening van hun functie. Of die veronderstelling terecht is, zal wetenschappelijk onderzoek moeten uitmaken. Recent werd hiertoe in België een eerste aanzet gegeven. Onderzocht zijn de omvang en context, de oorzaak, het gevolg, de reactie en de oplossing van geweld. Rond deze thema’s werden negen ervaren beveiligers naar hun praktijkervaringen gevraagd. De problematiek blijkt ernstiger dan ‘officiële’ cijfers doen vermoeden.

UWV WERKbedrijf en SOBB werken samen met regionaal ‘Loket Beveiliging’
Eén centraal loket voor de werving van gekwalificeerde beveiligers. Met deze ambitie gaven UWV WERKbedrijf en de Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) 30 maart in Amsterdam het startsein voor het eerste regionale Loket Beveiliging. Dit biedt werkgevers in de regio ‘Groot Amsterdam’ ondersteuning bij een doelmatige werving van beveiligingspersoneel en helpt hen knelpunten in de personeelsvoorziening op te lossen.

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche waarschuwt voor gevolgen prijsbeleid inkopers
De particuliere beveiligingsbranche zit in een soort financiële spagaat. Arbeid wordt steeds duurder, terwijl afnemers hun dienstverleners hoe langer hoe meer op basis van het laagste tarief selecteren. Kwaliteit dreigt het kind van de rekening te worden, vreest de Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche.

Thema SSA Conference 2010: Slimmere en veiligere gebouwen
Hoe kunnen gebouwen slimmer en veiliger ontworpen worden? Wat is een logische en veilige indeling? En waar liggen kansen om de verschillende bouwtechnische- en beveiligingsinstallaties optimaal te integreren? Een integrale aanpak bij ontwerp, inrichting en beheer lijkt volop nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden. Hoe dat is aan te pakken, vormt de ‘rode draad’ van de tweede SSA Conference, die 14 april plaatsvindt in Amsterdam RAI. Als ‘extraatje’ wordt voor de tweede maal de Securitymanager van het jaar gekozen.

Veenendaalse wijk Dragonder-oost ‘Beste PKVW-project 2009’
‘Een prettige wijk, waar het plezierig is om te vertoeven.’ Zo omschrijft de jury van het ‘Beste Politiekeurmerk Veilig Wonen project 2009’ de nieuwbouwwijk Dragonder-oost in Veenendaal. Dat komt voor een belangrijk deel door de intensieve samenwerking tussen gemeente, projectontwikkelaars en corporatie onder regie van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost. Een mooi voorbeeld voor andere gemeenten die met het keurmerk aan de slag willen gaan, aldus de jury.

Chiron Security Communications presenteert IRIS Secure Apps
Meer beheermogelijkheden en gebruiksgemak van inbraakalarmsystemen voor medewerkers van particuliere alarmcentrales, installateurs en eindgebruikers. Dat is het uitgangspunt van IRIS Secure Apps van Chiron Security Communications, dat eind maart in Londen werd gepresenteerd. Binnen dit webgebaseerde platform zijn verschillende op zichzelf staande applicaties voor specifieke toepassingen gebundeld in één overzichelijke grafische interface. Deze is voor bijvoorbeeld installateurs op locatie toegankelijk via onder meer PDA’s en mobiele telefoons zodat zij autonomer en efficiënter kunnen werken. Echter wel alleen met autorisatie van de alarmcentrale, want beveiliging staat te allen tijde voorop.

SKG brengt logischere sterrenclassificatie
Sinds 1 maart is er geen verschil meer tussen de inbraakwerendheid van ramen en deuren en die van hang- en sluitwerk met dezelfde sterrenclassificatie. Twee SKG-sterren op een slot, betekent dat het product geschikt is voor ramen en deuren met inbraakwerendheidsklasse 2.

Het integrale veiligheidsbeleid van Center Parcs
De beveiliging heet bij Center Parcs ‘Guest Service’. Dit zegt wel iets over het beleid dat wordt gevoerd bij de bekende recreatieparken. Ieder park heeft een bepaald aantal gespecialiseerde Guest Service-medewerkers die toezien op de orde en veiligheid, maar feitelijk is beveiliging door de hele, tienduizend medewerkers tellende organisatie verweven. Iedere medewerker heeft taken in het kader van het veiligheidsbeleid en met een geavanceerde methodiek wordt er permanent voor gezorgd dat die taken correct worden uitgevoerd.

Spaanse vakbeurs SICUR ondanks recessie goed bezocht
De zeventiende editie van de Spaanse vakbeurs SICUR trok eind maart 38.000 bezoekers naar de IFEMA beurshallen in Madrid. De internationale beurs kent een gevarieerd aanbod met veel aandacht voor veiligheid op het werk, brandbeveiliging en security.

Geert-Jan van Lieshout van KPN: Beveiliging vergt permanente educatie
Beveiligen is een kwestie van bijblijven, continu studie en kennis uitwisselen met anderen. Dat is het motto van security manager Geert-Jan van Lieshout. Deze VBN-er van de maand is werkzaam bij Corporate Security van KPN en houdt zich vooral bezig met fysieke beveiliging. Samen met een collega die met name ICT beveiliging in zijn werkpakket heeft en een collega die over de menselijke kant van beveiliging gaat, ondersteunt hij de gehele KPN-organisatie bij het implementeren en managen van de diverse beveiligingsmaatregelen.

EuroPAC vernieuwt automatisering
De particuliere alarmcentrales werken met geavanceerde software voor het verwerken van alarmmeldingen. De laatste jaren neemt het aantal taken van deze bedrijfstak snel toe. De software dient deze ontwikkelingen te volgen. De fabrikant van het door EuroPAC in Oss gebruikte pakket is daar enige tijd geleden mee gestopt, waardoor deze meldkamer iets nieuws nodig had. Leverancier ASB-Security uit Eindhoven heeft nu op basis van de oude software een nieuw pakket ontwikkeld, dat voor het eerst bij EuroPAC is geïmplementeerd. Hierin zijn de nieuwste functionaliteiten voor meldkamers verwerkt.

‘De Nederlandse criminologie is niet langer meer ‘de criminologie van het kleine kwaad’’
Wie kennis heeft over hoe daders opereren, heeft ook kennis over hoe criminaliteit kan worden voorkomen, stelt prof.dr. Edward Kleemans, in zijn hoedanigheid als hoogleraar Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof.dr. Bob Hoogenboom benoemd tot bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken
Laten wij de politie hun maatschappelijke plek teruggeven! Dat opperde professor dr. Bob Hoogenboom tijdens zijn oratie bij de aanvaarding van zijn nieuwe functie als bijzonder hoogleraar Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken namens de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politiestudies (SMVP) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De politie wordt volgens hem te veel gedomineerd door vergadertijgers die niet weten wat er op straat gebeurt.

Bescherming Vitale Infrastructuur: u is ook aan zet!
Nederland werkt sinds 2002 structureel aan de bescherming van de vitale infrastructuur. Op veel terreinen is er een intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen tot stand gekomen. Desondanks is er nog het nodige te doen. Ook niet-vitale bedrijven en organisaties hebben de taak om zelf continuïteitsmaatregelen te treffen. Van de overheid en de vitale infrastructuren mag niet per definitie worden verwacht dat zij alle onheil kunnen voorkomen.

Beheer van informatie steeds grotere uitdaging (deel 2)
De hoeveelheid data die organisaties opslaan, stijgt gigantisch. Net zo hard stijgt het risico dat die data in verkeerde handen valt. Zo verloor een Amerikaanse firma een jaar geleden de gegevens van creditcards van honderd miljoen klanten! Steeds vaker wordt misbruik gemaakt van medewerkers om de strenge beveiliging van gegevens te omzeilen. Intussen wordt steeds meer uitbesteed. Ook de beveiliging. Dit heeft voordelen, maar is duidelijk aan wie wordt uitbesteed? Weten organisaties nog wel waar data zich bevindt en wie er toegang toe hebben?