April 2012

cov1204

Speciale bevoegdheden voor beveiligers op werkpleinen
Half maart hebben de eerste beveiligers met goed gevolg het examen Ordebewaring Publieke Dienstverlening afgelegd. Zowel particuliere beveiligers als ambtenaren met een beveiligingstaak volgen deze nieuwe opleiding die het resultaat is van het project ‘Dienstverlening (z)onder druk’. De gediplomeerden krijgen speciale bevoegdheden om effectiever te kunnen optreden tegen cliënten die met agressie het dienstverleningsproces van onder andere uitkeringsinstanties willen beïnvloeden. Wie de aanwijzingen van de beveiliger niet opvolgt, kan zelfs het recht op dienstverlening verspelen. Voor de cliënt van een sociale dienst kan dat gevolgen hebben voor de uitkering.

Terugblik op ISC West 2012 (deel 1)
Een camera met 240 megapixels. Een videorecorder die mannen en vrouwen onderscheidt en ook nog de leeftijd schat. En camera’s die bij het flauwste lichtschijnsel al een redelijk kleurenbeeld bieden. Dat waren enkele van de noviteiten die te zien waren tijdens ISC West, dat eind maart in Las Vegas plaatsvond. Op deze trendsettende Amerikaanse vakbeurs was te zien dat losse componenten in hoog tempo plaats maken voor complete systemen voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Start van het Dutch Institute for Technology, Security & Safety
Het creëren van een veilige samenleving is niet eenvoudig. Als er al ideeën zijn, dienen deze ook nog praktisch uitgevoerd te kunnen worden. Techniek vormt daarbij steeds minder vaak een belemmering, maar er zijn ook nog andere randvoorwaarden, zoals wetgeving en de bereidheid van verschillende disciplines om samen te werken. Het Dutch Institute for Technology, Security & Safety is opgericht om verschillende belanghebbenden in de veiligheidszorg te laten samenwerken bij de ontwikkeling van technologische en sociale innovaties. Bovendien worden deze innovaties direct in de praktijk ingezet om hun bruikbaarheid te toetsen.

Nieuwe Europese standaard voor IP-alarmtransmissie
Er is eindelijk Europese duidelijkheid over alarmtransmissie in het IP tijdperk. Gecertificeerde alarmtransmissie via IP is nu mogelijk dankzij de nieuwe NEN-EN 50136-1:2012 en het document ‘Alarmsystemen – Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur – Deel 1: Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen’. Deze nieuwe norm vervangt de oude die dateert uit 1998 en is na een grondige revisie helemaal bij de tijd. Hiermee wordt, mede dankzij Nederlands voorzitterschap van de CENELEC-werkgroep, tegemoetgekomen aan een urgente behoefte aan kwaliteitseisen voor moderne alarmtransmissie in het IP tijdperk van de Europese beveiligingsindustrie.

Betere beeldkwaliteit met IP hoeft niet duurder te zijn
De prijzen van goede IP-camera’s weerhouden nog veel installateurs en eindgebruikers om van analoge videotechniek af te stappen. IP biedt echter interessante mogelijkheden om op andere onderdelen van video-observatie te besparen. Aparte recorders en beeldschermen zijn bijvoorbeeld niet meer nodig en er is een flinke reductie van installatiekosten mogelijk. Zeker als in het gebouw al een UTP-netwerk aanwezig is. Het maximale rendement uit IP-technologie is echter pas te behalen wanneer zowel installateur als eindgebruiker goed op de hoogte zijn van de unieke voordelen ten opzichte van analoge apparatuur.

Met proces- en dadergerichte beveiliging wordt het meeste bereikt
De eenvoudigste en meest effectieve vorm van beveiliging is ervoor zorgen dat er geen buit is. Dat klinkt simplistisch en dat is het ook. Toch heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat bankfilialen er tegenwoordig als gewone winkels kunnen uitzien, terwijl er nauwelijks nog overvallen of inbraken plaatsvinden. Er valt namelijk vrijwel niets meer te halen voor criminelen. Ook in veel andere situaties kan het beter zijn om de buit weg te nemen dan er steeds maar dikkere muren omheen te bouwen.

Voortdurende ratrace tussen banken en criminelen
In control zijn, zien wat er gebeurt en onmiddellijk in actie komen als het fout gaat. In de strijd tegen fraude in het digitale betalingsverkeer zijn deze veiligheidsmaatregelen misschien nog belangrijker dan klassieke preventie. Dat zeggen Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken en Menno van der Marel, directeur van Fox-IT.

Meer grip op toegangsbeleid door draadloos toegangsysteem
Meer grip krijgen op het toegangbeleid. Dat was het doel van Thorbecke Voortgezet Onderwijs bij de introductie van een draadloos toegangsysteem in de vestiging aan de Prinsenlaan in Rotterdam. Naast de scholengemeenschap zelf maken twaalf sportverenigingen gebruik van de gymzalen en kleedruimtes, dikwijls op tijdstippen als er geen toezicht aanwezig is vanuit de school. Met het nieuwe systeem heeft iedere vereniging uitsluitend op overeengekomen tijdstippen toegang tot de aan hen toegewezen locaties. Het beheer is vereenvoudigd en overzichtelijker geworden ten opzichte van het oude systeem met sleutels. Doordat alle nooddeuren zijn aangesloten op het systeem kunnen deze bovendien niet meer te pas en te onpas als in- of uitgang worden gebruikt. Het gehele systeem is volledig te monitoren.

Multidisciplinaire rampenoefening Floriade
De Floriade is een van de grootste evenementen van Nederland. 187 dagen achtereen zullen gemiddeld twintigduizend bezoekers per dag de tentoonstelling bekijken. Om goed voorbereid te zijn op een eventuele calamiteit, is de afgelopen maanden intensief geoefend. De veiligheidsorganisatie van de Floriade werkte daarbij zeer nauw samen met de hulpdiensten van de overheid. Op 8 maart vond de laatste grote oefening plaats, waarbij met groot materieel werd uitgerukt.

‘Floriade is schoolvoorbeeld voor multidisciplinaire samenwerking’
4 april opende Koningin Beatrix de zesde editie van de Floriade. Tot en met 7 oktober zullen dagelijks tienduizend tot 35.000 mensen uit binnen- en buitenland de wereldtuinbouwtentoonstelling bezoeken, waaronder diverse hoogwaardigheidsbekleders. Bijzonder is dat speciaal voor de Floriade een vergaande publiek-private samenwerking in de veiligheidszorg op poten is gezet. Aan het hoofd hiervan staat Roger Knorr, die om deze reden de VBN-er van deze maand is.

‘Onder voorwaarden voorstander van particuliere gevangenissen’
Een activist bij het spreekgestoelte van de Tweede Kamer en een persoon die vanaf de publieke tribune de Kamer in sprong: Boris Dittrich maakte het mee als lid van de Tweede Kamer. Toen zijn naam voorkwam op een lijst van de Hofstadgroep, kreeg de toenmalig fractievoorzitter van D66 maandenlang persoonsbeveiliging. De huidige advocacy director seksuele minderheden voor de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is voorstander van particuliere gevangenissen en de inzet van particuliere beveiligers hierin. “Mits er kwaliteitseisen worden gesteld aan de uitvoering en onder controle door de overheid, kunnen deze werkzaamheden prima worden uitgevoerd door de beveiligingsbranche.”

Mistgeneratoren winnen aan populariteit door toenemend aantal ramkraken
Recent bracht een groepje leden van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland een bezoek aan de fabriek van de bekende BANDIT mistgeneratoren. Oprichter Alfons Vandoninck en vice-directeur Robert Stabile gaven een interessante presentatie van de geschiedenis en de toepassingsmogelijkheden van de bijzondere beveiligingsapparaten, waarna de aanwezigen het effect aan den lijve mochten ervaren. Vanzelfsprekend werd ook de fabriek bezocht, waar bleek dat de ontwikkeling van ‘mist’ niet stilstaat.

Identiteit en sociale media
De laatste tijd verschijnen er veel berichten over bekende personen of bedrijven die imagoschade oplopen doordat anderen vanuit hun naam twitteren of op een andere manier misbruik maken van een goede reputatie. Ook op andere sociale media – Hyves, MSN, Facebook – is dit fenomeen een bekend probleem. Deze incidenten zijn terug te voeren op het feit dat het lastig is om op het internet een identiteit met enige betrouwbaarheid vast te stellen. Hoe kunnen we nagaan of iemand is wie hij zegt te zijn, en wat kunnen bedrijven doen tegen misbruik van de bedrijfsnaam of namen van medewerkers?

Steeds minder bekend wat met vitale data gebeurt (deel 3)
De hoeveelheid data in de wereld groeit onvoorstelbaar snel. Data wordt ook overal gebruikt en opgeslagen op locaties waarvan de gebruiker soms geen idee meer heeft. Bovendien kunnen gebruikers moeilijk onderscheid maken tussen gewone data en data die van vitale waarde is. Dit stelt nieuwe eisen aan het beheer van digitale informatie. Ook voor de dragers daarvan, zoals smartphones, volstaan de traditionele beveiligingsmethoden niet langer. Veel nieuwe ontwikkelingen zijn op zich wel goed beveiligd, maar vormen een risico omdat ze op een onzorgvuldige manier gebruikt worden.

Security Conference in teken van ‘het nieuwe beveiligen’
‘Het Nieuwe Beveiligen’. Dat is de titel van de Security Conference, die 10 mei plaatsvindt in het congrescentrum van Amsterdam RAI. De thema’s sluiten aan bij ‘Het Nieuwe Werken’, dat steeds meer organisaties omarmen, waarbij de beveiliging zonder de veilige buitenschil van een gebouw gerealiseerd dient te worden. Welke nieuwe risico’s gaan spelen en hoe kan de beveiligingsspecialist deze het hoofd bieden? Tijdens de Security Conference viert ook de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland haar vijftigjarige bestaan en wordt de nieuwe Securitymanager van het Jaar bekendgemaakt.