April 2015

cov1504

Security intern verkopen blijft de grootste uitdaging (deel 1)
De veertiende Europese conferentie van ASIS International, die eind maart plaatsvond in Frankfurt, begon en eindigde met een toespraak over cyber security. Wellicht is dit tekenend voor de toekomst van het vakgebied. Deelnemers gaven tijdens het evenement echter aan meer met issues rond business administration bezig te zijn dan met IT-kwesties. Veel van de ‘educational sessions’ stonden dan ook in het teken van hoe de ‘waarde’ van security is te bepalen. “Van goede security merk je niets”, merkte een van de sprekers op. “Dus hoe krijg je bij de CEO budget voor iets waar niemand iets van merkt?”

Brandbeveiliging geïntegreerd in slimme gebouwtechnologie
Om het brandmeldpaneel van Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk is een fraaie, klassieke houten lijst geplaatst. Maar het volledig digitale hart van de brandbeveiliging is in meer opzichten een kunstwerk geworden. Door vergaande integratie met andere slimme gebouwtechnologieën is niet alleen een hoge mate van brandveiligheid gerealiseerd, maar is bovendien de kans op overlast door nodeloos alarm praktisch geëlimineerd.

Brandveiligheid seniorenwoningen onder de loep
De brandveiligheid in zorginstellingen en wooncomplexen voor senioren is een serieus maatschappelijk veiligheidsvraagstuk. De vergrijzing van de bevolking neemt toe en tegelijk wordt de zorg in Nederland grondig heringericht. Verzorgingstehuizen sluiten en worden op veel plaatsen omgebouwd tot seniorenwooncomplexen, die volgens de regelgeving een minder zwaar brandveiligheidsregime mogen hebben. Brandweer, zorginstellingen en gebouweigenaren moeten met elkaar aan de slag om de brandveiligheid voor kwetsbare ouderen beter te waarborgen. Zowel landelijk als op regionaal niveau worden initiatieven genomen.

Brandweer beter geïnformeerd met digitale bereikbaarheidskaart
De tijd dat uitrukkende brandweereenheden bij een brandmelding dikke papieren boekwerken moesten doorspitten op zoek naar relevante objectinformatie is voorbij. Digitale bereikbaarheidskaarten zijn efficiënter te onderhouden en beheren en zijn daardoor ook actueler. Relevante objectgegevens worden snel en overzichtelijk op een beeldscherm gepresenteerd, waardoor de brandweer zich beter kan voorbereiden op de inzet. Brandweer Hollands Midden werkt sinds januari met dit systeem. Falck leverde een gecombineerd pakket met digitale objectinformatie en routeinformatie ter ondersteuning van incidentbestrijding en risicobeheersing.

ICT-ruimte stiefkindje waar het gaat om brandveiligheid
Bij brandveiligheid binnen bedrijven wordt nog vaak gedacht aan het gebouw, de mensen en het wagenpark. Vergeten wordt het ‘hart van de zaak’, ofwel de ICT-apparatuur. Die wordt weggewerkt in een voormalige bezemkast en vormt in veel gevallen een rechtstreekse bedreiging van de continuïteit. Hoe ernstig het is, bleek uit een onderzoek binnen de transportsector. Bij niet één bedrijf was de brandbeveiliging van de ICT-faciliteiten in orde. Reden voor Hertek om met TLN de campagne ‘hebt u hart voor uw zaak?’ te starten. Inmiddels kunnen alle bedrijven en instellingen de test doen via de website www.hebtuhartvooruwzaak.nl. Is uw ICT-ruimte brandveilig?

Brand onmogelijk maken
De meeste brandbeveiligingsproducten zijn gericht op het beperken of bestrijden van brand. Dit is echter niet toereikend voor situaties waar brand onaanvaardbaar is, zoals in het rekencentrum van een grote bank. Voor dergelijke vitale toepassingen biedt de Duitse fabrikant Wagner oplossingen die brand vrijwel onmogelijk maken. OxyReduct werkt door het zuurstofpercentage van de lucht continu te verlagen. Nu heeft een beginnende brand geen zuurstof nodig. Om te weten dat deze situatie zich voordoet is er Titanus. Deze aspiratiesystemen zuigen lucht aan uit de ruimte en onderzoeken deze op de aanwezigheid van deeltjes die duiden op een mogelijk beginnende brand.

Camerareus slaat vleugels uit naar complete oplossingen
Van een buiten China nauwelijks bekende fabrikant groeide Hikvision in slechts enkele jaren tijd uit tot de grootste producent van CCTV-systemen ter wereld. En de groeiambities blijven duizelingwekkend. Ook in 2015 verwacht de directie 60 procent groei. “De concurrentie is echter hard en ook de kosten nemen enorm toe in China”, vertelt oprichter en CEO Hu Yangzhong in een exclusief interview in het reusachtige hoofdkantoor in Hangzhou. Mede daarom komt het accent de komende jaren meer op software en verticale oplossingen te liggen. Een van de ontwikkelingen is bijvoorbeeld een compleet platform voor beheer van video, toegang en inbraakdetectie.

Beveiligingsmaatregelen en ‘ja, maar…’
Na de zelfmoordduikvlucht door een Duitse copiloot werd gesuggereerd te verplichten dat altijd twee personen in de cockpit van een vliegtuig aanwezig zijn. Dus, zodra een van de twee piloten voor toiletbezoek de cockpit verlaat, moet zijn plaats worden ingenomen door een van de cabinepersoneelsleden om te voorkomen dat de achterblijvende piloot de cockpitdeur blokkeert en terugkeer van zijn collega belemmert. Is dat dé oplossing om suïcidale piloten te weerhouden van een suïcide? Nee, want dé oplossing bestaat niet bij beveiligingsproblemen.

Wat werkt remmend op innovatie?
Met een systeem voor toegangbeheer kan meer dan alleen het vrijgeven van deuren. Toch worden extra mogelijkheden nauwelijks benut. Smartphones en biometrie kunnen pasjes overbodig maken, maar zover is het nog lang niet. Integratie van fysiek en logisch toegangbeheer ligt voor de hand, maar is in de praktijk een zeldzaamheid. En waarom gelden voor iets essentieels als toegangbeheer geen wettelijke eisen? Dit waren enkele van de onderwerpen die ter sprake kwamen tijdens de eerste rondetafelconferentie van BEVEILIGING Platform, een nieuw initiatief van de uitgever van dit vaktijdschrift. Deelnemers waren professionele eindgebruikers, adviseurs, integrators, distributeurs en fabrikanten.

‘Hospitality is de toekomst van security’
In zijn jaren als security manager van tophotels zoals het Steigenberger Kurhaus Hotel, het Dorint Airport hotel en NH Grand Hotel Krasnapolsky kreeg Peter Willems met de meest uiteenlopende mensen te maken. Van zwervers tot staatshoofden, zoals Michail Gorbatsjov. Pas nog begeleidde hij een andere bekende ‘peacemaker’, Arnold Schwarzenegger, door Amsterdam, toen die enkele dagen in zijn hotel logeerde. Beveiliging bestaat in die situaties niet uit spierballen en oortjes, zegt de VBN-er van deze maand, maar uit profiling en hospitality.

VEB: van servet naar tafellaken
Het grote nieuws tijdens de algemene ledenvergadering van de VEB was de naamsverandering. De Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven heet nu Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven. Een logische stap, want het ‘Europese’ heeft de vereniging nooit kunnen waarmaken, terwijl het met het ‘Erkende’ de laatste jaren wel de goede kant is opgegaan. Ook werd de nieuwe voorzitter bekend gemaakt: Jan Kuipers, die deze functie al enige tijd als ad interim vervulde. BEVEILIGING sprak met hem over de ambities van de ruim 550 leden tellende branchevereniging.

Tal van verbeteringen in conformiteitschema PAC’s
Het nieuwe kwaliteitsborgingschema voor particuliere alarmcentrales werd op de laatste dag van maart nader toegelicht aan een zaal vol vertegenwoordigers van de meldkamersector. Zij werden op uitnodiging van Kiwa NCP bijgepraat over de vernieuwingen, hoe daarmee omgegaan moet worden en wat er nodig is om dat nieuwe te bereiken. Peter Voshol benadrukte in Wageningen dat het ook voor de eindgebruiker van belang is welke afspraken er tussen installateurs en PAC’s worden gemaakt. “Wij vragen ons hardop af of installateurs alles wat ze afspreken wel kunnen waarmaken.”

Veiligheid bij leegstand in winkelgebieden en op bedrijventerreinen
Winkelgebieden en bedrijventerreinen kampen steeds vaker met leegstand. Wat betekent dat voor de veiligheid – en voor de taken van de beveiligingsbranche? Maarten Loeffen, directeur van Stadswerk, ziet kansen voor publiek-private samenwerking.

Roadshow Smartwares Security in teken van RISCO en Dahua
Smartwares Security organiseerde in maart een aantal roadshows op verschillende locaties in de Benelux in samenwerking met fabrikant van videobewakingssystemen Dahua en fabrikant van inbraakdetectiesystemen RISCO. Beide bedrijven presenteerden tijdens de roadshows verschillende nieuwe producten. De opkomst was enorm, waar ook zeker de originele locaties toe bijgedragen zullen hebben. De ene keer zaten de genodigden in een middeleeuwse kasteelzaal, terwijl bij een andere bijeenkomst een tropische jungle het decor vormde.