April 2016

cov1604_LAATST

Cybercriminaliteit kost Nederlandse organisaties tien miljard euro per jaar
Cybercrime kost het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid jaarlijks een geschatte tien miljard euro. Dat zegt Deloitte op basis van een analyse. Volgens het bedrijf lopen vooral de publieke sector, banken, technologiebedrijven en de defensie- en luchtvaartsector veel risico op forse schade. Die bestaat dan bijvoorbeeld uit diefstal van intellectuele eigendommen, verlies van geld door fraude of het stilliggen van bedrijfsprocessen.

Tweelaags brandcompartimentering in CineMec Leidsche Rijn
Het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn nadert na negen jaar bouwen zijn voltooiing, maar wacht nog steeds op een ‘kloppend hart’. Dat nieuwe tweede stadshart van de Domstad is in aanbouw en de eerste publiekstrekker die hier eind 2015 zijn deuren opende is het nieuwe filmzalencomplex ‘De Sterrenkijker’ van bioscooponderneming CineMec. Een markant uitgaanscomplex als eerste schakel van het cultuurplein dat op het ‘dak’ van de Leidscherijntunnel wordt gerealiseerd. Een gebouw met veel ruimte en veel glas en een brandbeveiligingsconcept dat net een beetje anders is dan in de andere bioscopen van CineMec.

‘We kunnen de meeste levens redden aan de voorkant van de veiligheidsketen’
Rembrand! Een mooiere titel voor een maatschappijbreed brandveiligheidsprogramma is nauwelijks denkbaar. Anders gelezen: Rem brand. Het is de missie van Brandweer Nederland en zijn netwerkpartners om de samenleving duurzaam brandveiliger te maken. Sinds vorig jaar is Frans Schippers, commandant van Brandweer Kennemerland, landelijk programmamanager van dit ambitieuze project. Schippers doet een boekje open over een nieuwe kijk op opkomsttijden voor de brandweer, strategische allianties voor veiligheid en kennismanagement. Belangrijke fundamenten onder het programma om het aantal brandslachtoffers en de brandschade in Nederland drastisch te verlagen.

Arbeidsveiligheid bedreigd vanuit cyberspace
Een werkgever is conform de Arbowet integraal verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Hij heeft daartoe een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Hij heeft de nodige risicobeperkende maatregelen getroffen zodat medewerkers een veilige werkomgeving hebben. Maar heeft hij niet iets gemist? Heeft hij er wel rekening mee gehouden dat onbevoegden digitaal gestuurde processen kunnen overnemen of verstoren en dat daarmee de veiligheid van werknemers in het geding kan komen? Een risico dat de werkgever tijdig dient te beheersen!

Serious Gaming verhoogt veiligheid bij risicovolle werkzaamheden
Elke dag vallen in Nederland zeshonderd slachtoffers als gevolg van ongelukken op het werk. Dat zijn maar liefst 220.000 ongelukken per jaar. Ongevallen die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. ‘Serious gaming’ helpt om het bewustzijn over het belang van veiligheid op de werkplek te vergroten. Door het nabootsen van levensechte scenario’s leren medewerkers hoe zij op cruciale momenten kunnen ingrijpen.

ARAS Security breidt het assortiment flink uit
ARAS Security heeft afgelopen maand liefst drie nieuwe eigen productlijnen gepresenteerd: Phera, Firas en iConnect. Phera is een nieuw toegangssysteem met drie varianten dat volledig is gebaseerd op IP. Het is eenvoudig te installeren en inzetbaar op iedere locatie. Firas is een nieuwe lijn voor brandbeveiliging, waarbij ARAS installateurs optioneel extra service biedt van calculatie tot certificering en ondersteuning bij het onderhoud. Op het gebied van inbraakbeveiliging presenteerde de distributeur iConnect, dat werkt via de cloud en een uitgebreide reeks detectoren biedt met onder meer videoverificatie.

Hikvision neemt nieuwe Europese hoofdvestiging in gebruik
Hikvision heeft 29 maart de nieuwe Europese vestiging in Hoofddorp in gebruik genomen. Het bedrijf zat al een aantal jaren in deze gemeente, maar het oude pand kon de stormachtige groei van de Chinese fabrikant niet bijbenen. Er moesten steeds meer ruimtes bij worden gehuurd en de locaties waren niet meer voldoende representatief om klanten te ontvangen. Daarom werd in 2014 besloten om voor nieuwbouw te kiezen en meteen van een zodanige omvang, dat het bedrijf de komende jaren onbelemmerd kan doorgroeien.

Platform: Veiligheid in het betalingsverkeer, een zaak van iedereen
Dagelijks vinden er tientallen miljoenen betalingen plaats. Om al deze betalingen vlekkeloos te laten verlopen is een goed werkend betalingsverkeer noodzakelijk. Daarnaast is vertrouwen van de gebruikers (particulieren, ondernemers) in het betalingsverkeer van groot belang om betaaltransacties efficiënt en tegen zo laag mogelijke kosten af te wikkelen. Immers, indien het vertrouwen in het betalingsverkeer in het geding komt, kan dat grote maatschappelijke gevolgen hebben.

‘Zonder plannen kom je nergens’
Beveiliging in het bankwezen is een voortdurende strijd tegen de criminaliteit. Vroeger vooral op fysiek gebied, maar tegenwoordig gaat het er om wie het slimst is. Wibout de Klijne, de VBN-er van deze maand, is dagelijks bezig om de Rabobank te behoeden voor de meest uiteenlopende incidenten en crisissen. Daarbij blijft het de uitdaging om de trends voor te blijven.

Nieuw certificatieschema moet kwaliteit bewakingsbeelden verbeteren
Beelden van bewakingscamera’s zijn nogal eens van belabberde kwaliteit. Zelden ligt dit aan de apparatuur. Veel vaker komt het omdat de verkeerde apparatuur is gekozen of omdat camera’s onhandig geprojecteerd zijn. De BRL Cameratoezicht moet beveiligingsbedrijven helpen om tot betere oplossingen te komen op basis van de werkelijke behoefte van opdrachtgevers.

Hoge boete na schending zorgplicht beveiligingsbedrijf
Het komt zo nu en dan voor dat er iets mis gaat bij de uitvoering van een beveiligingsovereenkomst. Dan kan het zo maar zijn dat een beveiligingsbedrijf voor de rechter gesleept wordt en dat schadevergoeding wordt gevraagd. Een recente uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geeft een aardige doorkijk van wat er mis kan gaan, met name als het gaat om alarmopvolging.

Rechtvaardiging van een ondergewaardeerd vakgebied (deel 1)
De dreiging van radicalisering was een belangrijk thema tijdens de vijftiende ASIS International European Conference and Exhibition, die van 6 tot en met 8 april plaatsvond in Londen. Maar ook traditionele hete hangijzers kwamen aan bod, zoals de onderwaardering van de rol van de security professional, de extreem lage marges voor externe dienstverleners en methodieken voor het verkleinen van de afstand tussen security en board.

Duurzaamheid en veiligheid op Building Holland
Tijdens de vakbeurs Building Holland, die eind maart plaatsvond in Amsterdam RAI, toonden verschillende bedrijven oplossingen op het gebied van professionele beveiliging. Te zien waren onder meer hang- en sluitwerk, sleutelkluizen, gebouwbeheersystemen, inbraak- en brandwerende bouwmaterialen, maar ook videobewaking.