April 2017

cov1704_LAATST

‘Risico’s terrorisme en politiek geweld voor bedrijfsleven nemen wereldwijd toe’
Het internationale bedrijfsleven heeft voor het tweede jaar op rij te maken met groeiende risico’s op het gebied van terrorisme en politiek geweld. Het aantal landen met verhoogde politieke risico’s voor bedrijven, zoals overheidsbemoeienis of stakingen, nam voor het eerst in vier jaar niet toe, maar bleef gelijk. Wel kan de opkomst van populisme en nationalisme leiden tot meer onzekerheden voor internationale handel. Dat blijkt uit de ‘Terrorism & Political Violence Risk Map 2017′ van Aon.

Daders fraudegevallen vaak niet gescreend bij indiensttreding
Daders zijn in 97 procent van de fraudegevallen niet gescreend bij indiensttreding. In 25 procent van de fraudegevallen blijft de dader gewoon in dienst. Dat blijkt uit de jaarlijkse Hoffmann Statistiek, die begin april is gepubliceerd. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd om een beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van fraude, risicobeheersing en cybersecurity. Dat beeld is gebaseerd op de grote aantallen dossiers die Hoffmann jaarlijks behandelt. De cijfers en trends in het rapport geven daarmee een unieke inkijk in niet-geregistreerde criminaliteit.

Totale omvang fraude ruim 11 miljard euro
Diefstal, verduistering, corruptie, belangenverstrengeling en onrechtmatige concurrentie: meer dan een derde van de bedrijven heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met fraude. De totale omvang bedraagt jaarlijks ruim 11 miljard euro. Bijna driekwart van de fraude wordt gepleegd door werknemers. Lexence, Hoffmann Bedrijfsrecherche en GGN hebben hun krachten gebundeld in het platform Fraude.nl, dat bedrijven en organisaties één aanspreekpunt biedt bij de aanpak van fraude. Tijdens de introductie begin april ging prof. dr. Bob Hoogenboom, hoogleraar Forensic Business Studies aan Nyenrode, in op onder meer private fraudeaanpak, normen voor zorgvuldig onderzoek en burgerrechten.

Schipperen met brandveiligheid bij gebouwtransformatie
Gebouwtransformatie is ‘hot’. Steeds meer leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd tot andere functies. Vooral hotels en jongerenhuisvesting zijn favoriete bestemmingen. Maar wat betekent deze ombouw voor het brandveiligheidsniveau van de nieuwe gebruikers? Brandveiligheidsexpert Johan Jansen van Briks Advies ziet risico’s in deze trend, omdat projectontwikkelaars met het Bouwbesluit in de hand meer mogen dan de brandweer wenselijk acht. “Het is wachten op ongelukken.”

Branddetectie via intelligente videoanalyse
Branddetectie met behulp van camera’s is een recente ontwikkeling. Dankzij een geavanceerd algoritme kan detectie plaatsvinden bij de bron, ruim voordat de rook de melders aan het plafond heeft bereikt. Dit maakt videobranddetectie geschikt voor gebouwen met hoge plafonds, stoffige of vochtige ruimtes of voor extreem grote hallen. BEVEILIGING sprak met Antoniya Grozdanova, Marketing Manager Bosch Fire Security Systems Benelux, over de vele toepassingsmogelijkheden van Aviotec, een vorig jaar geïntroduceerd systeem voor betrouwbare en vroegtijdige branddetectie op basis van intelligente videoanalyse.

Teletek Electronics nieuw huismerk Lobeco Fire + Security
Een uitgebreide lijn producten voor betrouwbare branddetectie met onder andere verschillende types detectoren en sirenes, twee brandmeldpanelen en grafische beheersoftware, een eigentijds design dat past bij ieder interieur en een eenvoudige installatie en bediening. Lobeco Fire + Security heeft het assortiment voor brandbeveiliging onlangs uitgebreid met Teletek Electronics als nieuw huismerk. Teletek Electronics levert al ruim 25 jaar brandmeld- en ontruimingsinstallaties die voldoen aan de nieuwste Europese normen (EN 54). Met het nieuwe huismerk kunnen beveiligingsinstallateurs hun dienstverlening eenvoudig uitbreiden met brandbeveiliging.

Technische verificatie van brandalarm of IoT?
De consument is er inmiddels aan gewend geraakt allerlei systemen overal en altijd te kunnen bedienen via de smartphone. Meldingen van het inbraakalarmsysteem komen bijvoorbeeld in real-time binnen bij de eindgebruiker die vervolgens de melding kan verifiëren en voor opvolging kan zorgen. Ook voor toegangsverlening op afstand wordt tegenwoordig de smartphone gebruikt. In lijn der verwachting ligt dan dat ook brandalarmmeldingen op vergelijkbare wijze verwerkt zullen kunnen worden, zeker nu de automatische branddoormelding grotendeels is komen te vervallen. Of is technische verificatie door het brandmeldsysteem, waarbij de techniek het werk doet en niet de mens, een beter en meer betrouwbaar alternatief?

‘Veiligheid staat of valt met communicatie’
Veiligheid staat bij Siemens hoog in het vaandel. Het is een onderwerp waar zelfs leden van de Raad van Bestuur nauw bij betrokken zijn. In Nederland werkt Tom Jooren er als security manager en is hij verantwoordelijk voor de ‘governance security’-maatregelen, op de locaties en projectlocaties. Daarnaast is hij hoofd van de BHV-organisatie. Op BHV-gebied is hij bovendien voorzitter van de Vereniging Zelfbescherming voor Bedrijven en Inrichtingen (VZBI). Vanuit die hoedanigheid is hij onder andere betrokken bij de organisatie van een jaarlijkse BHV-wedstrijd, waaraan op 5 april zo’n vijftien grote bedrijven deelnamen. Redenen genoeg om VBN-er van de maand te worden!

Mensen voelen zich onveilig op veilige afstand
Volgens de statistieken wordt het steeds veiliger. Dat betreft feitelijke veiligheid. Heel belangrijk is ook hoe mensen dit ervaren. Toch is dit tot nu toe nooit wetenschappelijk onderzocht. Remco Spithoven is de eerste die op dit onderwerp is gepromoveerd. Zijn onderzoekconclusies zijn nogal opmerkelijk. Mensen voelen zich over het algemeen niet onveilig, zelfs niet in plaatsen met veel criminaliteit. Wel maken zij zich grote zorgen over de maatschappelijke ontwikkelingen. De sociaal psycholoog adviseert om op dat niveau te beginnen met een aanpak om het welbehagen van mensen te verbeteren.

‘Regierol beleggen bij partij waar die het beste wordt gemanaged’
In Nederland Polderland worden geen beslissingen genomen voordat er eerst uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden waarbij tal van organisaties zijn betrokken. Doordat iedere partij zijn inbreng heeft kunnen leveren, leidt dit uiteindelijk tot een breed gedragen besluit. Crisisbeheersing en rampenbestrijding vragen echter om heldere gezagslijnen en een snelle besluitvorming, tegenstrijdig met het poldermodel. Hoe kan de crisisbeheersing in Nederland naar een hoger niveau worden getild? Tijdens het seminar ‘Crisisbeheersing in de polder’, dat eind maart werd georganiseerd door SVDC in Zeist, lieten zes sprekers hun licht schijnen op dit onderwerp.

Herstellend vermogen verdringt belang van preventie (deel 1)
‘From Risk to Resilience’ was het thema van de Europese conferentie van ASIS International, die van 29 tot en met 31 maart plaatsvond in Milaan. Reden was het besef dat incidenten nooit voor honderd procent zijn te voorkomen. Dus is het naast preventie belangrijk om over herstellend vermogen te beschikken, zodat het bedrijfsproces door het incident minimaal verstoord wordt. Tijdens de ongeveer 75 lezingen, debatten, discussierondes en trainingen lag veel nadruk op de bedrijfseconomische aspecten van security en de toekomst van het vakgebied.

Persoonsgegevens en datalekken: dreigingen en kansen
De media staan vol van meldingen over datalekken. Bij diverse organisaties komen persoonsgegevens soms letterlijk op straat te liggen. Het gaat hierbij om zowel overheidsorganisaties als ook private organisaties. De gevolgen kunnen groot zijn, voor zowel de personen waarvan de gegevens gelekt zijn, als voor de organisaties waar het datalek is ontstaan. Bij deze laatste kan men denken aan reputatieschade met mogelijk omzetdaling tot gevolg, maar ook torenhoge boetes. Sinds 1 januari 2016 bestaat er de meldplicht datalekken, waardoor organisaties verplicht zijn om zogenoemde datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacygegevens in Nederland, heeft in haar overzicht aangegeven dat er in 2016 bijna 5500 meldingen betreffende datalekken zijn geweest.