April 2019

cov1904_LAATST
‘Port Defender’, contraterrorisme-exercitie in maritieme setting
De Rotterdamse haven was van 8 tot en met 10 april het toneel van een complexe antiterreuroefening. Onder de titel ‘Port Defender’ oefenden eenheden van Defensie, politie, Kustwacht, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Havenbedrijf van Rotterdam alle operationele en beleidsmatige aspecten van een verhoogde terreurdreiging, die escaleerde in een daadwerkelijke geweldssituatie. In het samenspel van betrokken diensten en organisaties is de inzet van Defensie, met name van het Korps Mariniers, onmisbaar bij opschaling naar het hoogste geweldspectrum.

Roken en apparatuur belangrijkste oorzaken fatale woningbranden 2018
De vergrijzing en de brandbaarheid van meubilair blijven een grote zorg bij het bestrijden van woningbranden. Het zijn vooral ouderen en beperkt en niet zelfredzame mensen die slachtoffer worden van woningbrand en bij de grote meerderheid van de branden was er een factor die de brand versnelde, zoals schuimrubber in banken, stoelen en matrassen. Dat blijkt uit het ‘Jaaroverzicht fatale woningbranden 2018’ dat is gepubliceerd door de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Zeehaven Amsterdam investeert in cyber resilience
Dat havengebieden met hun complexe logistieke ketens en informatiestromen kwetsbaar zijn voor digitale verstoringen en cyberaanvallen bleek in 2017, toen een cyberaanval in Oekraïne ook twee containerterminals in de Rotterdamse haven stillegde. Port of Amsterdam realiseert zich die kwetsbaarheid en heeft, samen met het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied, het Cybersecurity programma van Port of Amsterdam opgezet. Doel: verhoging van de digitale weerbaarheid door informatie over cyberdreigingen en -aanvallen snel te delen en bedrijven mogelijk handelingsperspectief te bieden om de gevolgen van een aanval te beperken. Het programma is in januari dit jaar van start gegaan met de lancering van een overlegplatform en een centraal meldpunt voor cyberincidenten.

Beveiligen op Champions League-niveau
Als het om veiligheid gaat, schieten bij het Rijksmuseum in Amsterdam de superlatieven tekort. De rond de driehonderd bedrijfsbeveiligers vormen ongeveer een derde van het totale personeelsbestand, er hangen meer camera’s dan in de hele gemeente Amsterdam en niet alleen de collectie, maar ook de beveiliging is ‘state of the art’. Hoofd Veiligheidszaken is Raymond de Jong, die ook directeur is van PP10, het bedrijf van waaruit het Rijksmuseum, het Van Gogh-museum en het Stedelijk Museum worden beveiligd. De VBN-er van de maand vertelt over de dynamiek in de hedendaagse museumwereld.

Camera’s worden de zintuigen van kunstmatige intelligentie
Predictive profiling en camera’s met kunstmatige intelligentie zijn twee belangrijke trends van dit moment. Het combineren van deze twee is voor zover bekend nog niet mogelijk, maar dat zou wel eens snel kunnen veranderen. Sightcorp, een uit de Universiteit van Amsterdam voortgekomen ‘start-up’, ontwikkelt software waarmee nauwkeurig gezichten zijn te analyseren. Niet alleen om identiteiten te verifiëren, maar ook om interesses en emoties af te lezen. De technologie is bedoeld voor commerciële toepassingen, maar zou ook goed te gebruiken zijn voor het detecteren van criminele intenties.

Proactief cameratoezicht in het openbaar vervoer
Vandalisme, zakkenrollerij en zwartrijders. Het openbaar vervoer heeft te maken met uiteenlopende vormen van criminaliteit. Om gevoelens van onveiligheid bij reizigers en personeel te verminderen, wordt onder meer videobewaking toegepast. Camera’s leveren gedetailleerde (live) beelden op (trein)stations en van drukke haltes, maar in rijdende voertuigen is het cameratoezicht meestal reactief van aard. Beelden uit treinen, bussen of metro’s worden vastgelegd op een recorder en kunnen pas bij terugkeer in de remise of garage worden geëxporteerd en onderzocht. Het Rolling Stock IP-videosysteem van Hacousto Videotechniek en Genetec kan live, versleuteld en draadloos beelden verzenden naar de meldkamer, zodat er bij incidenten sneller beelden beschikbaar zijn en efficiënt kan worden gehandeld.

Bewijswaarde DNA niet zo vanzelfsprekend als vaak gedacht
DNA-profielen zijn over het algemeen uniek voor ieder mens, al geldt dat bijvoorbeeld niet voor eeneiïge tweelingen. Maar hoeveel waarde heeft een aangetroffen DNA-spoor op een plaats delict bij de strafrechtelijke vervolging van verdachte personen? Moet een dergelijk ‘keihard’ bewijs worden geïnterpreteerd als een garantie voor een veroordeling? In de praktijk loopt het vaak anders, zo bleek tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging voor Biometrie & Identiteit (VvBI), die in april plaatsvond bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag.

ADI Expo 2019: compleet beeld van beveiligingstechnologie
Videobewaking, inbraakdetectie, toegangscontrole en brandbeveiliging: ruim veertig toeleveranciers van ADI Global Distribution toonden hun nieuwste producten en diensten tijdens de jaarlijkse ADI Expo, die op 11 april plaatsvond op de nieuwe locatie Taets Art & Event Park in Zaandam. Gedurende de goed bezochte dag vonden verschillende seminars plaats over actuele onderwerpen en was tijdens een Camera Shootout live te zien hoe verschillende types IP-camera’s van meerdere fabrikanten presteren onder uitdagende omstandigheden.