December 2008

cov0812

‘Doorbreken monopolie van het NFI werkt kwaliteitsverhogend’
Publiek-Private Samenwerking in het forensisch onderzoek is een goede zaak. Het moet niet uitmaken of een onderzoeker een publieke of private rol heeft. Het (voormalige) monopolie van het NFI werkt vertragend, werkt inefficiëntie in de hand, verlamt het corrigerend vermogen en het vermogen om met kritiek om te gaan en geeft geen impuls tot kwaliteitsverbetering, stelt Ton Broeders. De hoogleraar Criminalistiek aan de universiteiten van Maastricht en Leiden hoopt met Het Maastrichtse Forensische Instituut het forensisch onderzoek in Nederland verder te kunnen professionaliseren.

Wat mobiele surveillanten niet geleerd hebben…
We zien mobiele surveillanten soms dingen op straat doen, waar we onze twijfels over kunnen hebben. Dan vragen we ons af wat ze meekrijgen tijdens de opleiding Beveiliger 2. Er blijkt dan toch wel een kloof te bestaan tussen theorie en praktijk. Je kan dat voor kennisgeving aannemen of er iets mee doen. Gerard Bongers besloot voor het laatste te kiezen en schreef het boekje ‘Professioneel surveilleren’, waarin hij wijst op wat zo dikwijls vergeten wordt.

Telenot wil via Jade Electronics doorbreken in Nederland
De Duitse beveiligingsfabrikant Telenot Electronic is nog zo’n traditioneel familiebedrijf waar kwaliteit boven kwantiteit gaat. Niet onverstandig, want kwaliteit is en blijft voor de meeste Duitsers het belangrijkste kenmerk van producten. Daarom wordt ook elk product uitgebreid getest voordat het aan het leveringsprogramma wordt toegevoegd en nog eens voordat het in de verpakking verdwijnt. Tot voor kort was Telenot in Nederland niet sterk vertegenwoordigd, maar het bedrijf verwacht dat ook Nederlanders de Deutsche Gründlichkeit zullen weten te waarderen en ging een samenwerking aan met distributeur Jade Electronics.

Elektronische beveiligingsmaatregelen (deel 4)
Net zoals bij bouwkundige beveiligingsmaatregelen dient de inzet van elektronische beveiligingsmaatregelen voort te komen uit de beschrijving van de beveiligingsprocessen die de security manager voor de uitvoering van zijn taak ter beschikking staan. Voordat de vraag beantwoord kan worden ‘welke processen dat nu eigenlijk zijn’, als het gaat om de inzet van elektronische beveiligingsmaatregelen, zal eerst moeten worden stilgestaan bij de vraag ‘wat bedoelen wij nu eigenlijk met het begrip elektronische beveiligingsmaatregelen’? Zelden geven security managers, die met elkaar in gesprek zijn, een zelfde antwoord op deze ogenschijnlijk simpele vraag.

Vuurwerkopslag en regelgeving
De vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 leidde onmiddellijk tot nieuwe voorwaarden voor de opslag van vuurwerk. In een later stadium zijn aan het nieuwe vuurwerkbesluit extra eisen verbonden, onder andere Memorandum 60 van het NCP om weer te geven hoe de vuurwerkbewaarplaatsen en bufferbewaarplaatsen beveiligd moeten worden. Deze nieuwe regelgeving had een aanzienlijke impact op de opslag van vuurwerk voor zowel groothandelaren als de verkooppunten. Maar hebben de maatregelen de risico’s rond de opslag van vuurwerk daadwerkelijk gereduceerd?

Heras opent Experience Center in Oirschot
Heras begon in 1952 met het standaardiseren van hekwerk. Het bedrijf, dat vorig jaar het elfde lustrum vierde, heeft zich ontwikkeld tot allround specialist op het gebied van buitenbeveiliging. Om een beeld te geven van wat er anno 2008 allemaal mogelijk is, werd eind november in Oirschot het Heras Experience Center geopend. Op zeshonderd vierkante meter is natuurlijk hekwerk te zien, maar ook op afstand bedienbare elektrische poorten, onzichtbare gronddetectie, digitale radar en camerasystemen, video managementsystemen met driedimensionale plattegronden van terreinen en thermografische camera’s.

Terugblik op Security Essen (deel 2)
De internationale vakbeurs Security in de Duitse stad Essen is met 1100 exposanten en ruim veertigduizend bezoekers een van de grootste vakbeurzen voor security professionals ter wereld. De beurs is vanwege de korte reisafstand erg in trek bij Nederlandse bezoekers. Het tweede deel van een terugblik op het vakevenement.

Digacom en Cisco beveiligen landgoed De Keukenhof
Landgoed De Keukenhof krijgt de komende jaren een museale functie. Daarmee verandert het nu nog vrij toegankelijke, monumentale domein in een object met een hoog risico, dat een daarbij passende beveiliging vereist. Voor dat laatste kan echter geen budget worden vrijgemaakt. Gelukkig mag de stichting die het landgoed beheert rekenen op een groot aantal sympathisanten, waaronder een bedrijf dat de Keukenhof als een interessante showcase ziet om de nieuwste beveiligingstechnologie in de praktijk te demonstreren.

Beveiliging als argument voor hoogwaardige ICT-infrastructuur
IP-security heeft als voordeel dat bestaande infrastructuren voor data gebruikt kunnen worden. Die infrastructuren zijn echter niet per definitie geschikt voor zware en kritische toepassingen als cameratoezicht over IP. Door bij het ontwerp van netwerken in nieuwe gebouwen rekening te houden met de eisen die over tien à vijftien jaar gelden, is een hogere investering nodig, maar wordt uiteindelijk flink bespaard op kosten voor het migreren van de infrastructuur naar hogere standaards.

Onuitwisbare identificatie voor overvallers en inbrekers
SelectaDNA is synthetisch DNA-materiaal waarmee kostbaarheden gemarkeerd kunnen worden. Sinds kort is het echter ook als spray leverbaar en kan het gebruikt worden om overvallers en inbrekers mee te markeren. De politie ziet met een UV-lamp direct of iemand met de spray bedekt is, wat een reden voor aanhouding is. Een laboratorium kan vervolgens in korte tijd vaststellen waar de verdachte met de spray in aanraking is gekomen. Dezelfde methode is te gebruiken om inbrekers te markeren.

Biometrische preventie van winkeldiefstal
Met intelligente camera’s wordt het steeds beter mogelijk om bepaalde personen te herkennen. Er hebben intussen succesvolle proeven plaatsgevonden in winkelgebieden, waarbij camera’s de bewakingsdienst helpen bij het signaleren van veelplegers en personen met een gebiedsontzegging. Obstakels bij de toepassing zijn nog juridische haken en ogen en de relatief hoge kosten van de systemen. Aan deze aspecten wordt gewerkt, zodat verwacht wordt dat biometrische herkenning van winkeldieven de komende jaren een belangrijke opmars zal maken.

Global Retail Theft Barometer geeft inzicht in wereldwijde derving door winkeldiefstal
Het dervingspercentage door winkeldiefstal in Europa is afgelopen jaar voor de tweede keer op rij toegenomen. Burgers ondervinden de gevolgen hiervan rechtstreeks in hun portemonnee. Nederlandse gezinnen betalen in 2008 in totaal 175 euro extra op al hun aankopen gedurende het jaar. Dat blijkt uit de Global Retail Theft Barometer, het sinds 2001 jaarlijks verschijnende onderzoek naar derving in de retailsector.

Politie zet camera’s in tegen overvalcriminaliteit
In Rotterdam is een proef gestart met camera’s tegen overvalcriminaliteit. In achttien winkels worden camera’s geïnstalleerd die via een gesloten netwerk in verbinding staan met de meldkamer van de politie. Zodra een deelnemende winkelier op de alarmknop drukt, verschijnt op het scherm een beeld van de situatie. Als de overvaller er vandoor gaat, kan de centralist hem volgen via camera’s op straat.

De meerwaarde van IP bij cameratoezicht (deel 1)
Wat Microsoft voor de ICT-wereld is, is Milestone voor de wereld van cameratoezicht. De Deense fabrikant ontwikkelt een hardwareonafhankelijk platform voor beheer van camerasystemen via IP-netwerken en werkt samen met een groot aantal partnerbedrijven die het platform aanvullen met gespecialiseerde functionaliteit. Tweemaal per jaar komen de partners samen tijdens het Milestone Integration Platform Symposium, om onder andere de gezamenlijke marketingstrategie onder de loep te nemen. Dit jaar stond deze bijeenkomst in het teken van Video Content Analysis, ofwel intelligente systemen voor cameratoezicht.

Geografisch informatiesysteem wint Publieke Veiligheid Award
Ieder jaar reikt het Blomberg Instituut een Publieke Veiligheid Award uit aan een project dat uitblinkt in samenwerking tussen verschillende bij openbare orde en veiligheid betrokken partijen. Dit jaar ging de prijs naar Eagle One, dat beoogt een universeel geografisch informatiesysteem op te zetten ter ondersteuning van rampenbestrijding. Andere genomineerde projecten waren Burgernet en Waterrand, waarbij samenwerking wordt nagestreefd tussen respectievelijk politie en burger en verschillende partijen die betrokken zijn bij incidentenbestrijding op het water.

Defensie: kweekvijver voor beveiligingstechnologie
Defensie en de civiele sector groeien steeds dichter naar elkaar toe om samen crisissituaties het hoofd te kunnen bieden. De toeleverende industrie volgt het voorbeeld. Meer en meer bedrijven bedienen zowel de krijgsmacht als civiele veiligheidsdiensten. Een van de voordelen hiervan is dat voor defensie ontwikkelde technologieën ook beschikbaar komen voor maatschappelijke veiligheidsdoeleinden. Tijdens een symposium begin november werd uitgebreid ingegaan op de toenadering tussen de militaire en civiele veiligheidssectoren.

VEBON wil positie als kennispartner van overheid versterken
Beveiligingsbedrijven hebben veel kennis in huis. Niet alleen over hun producten, maar ook over de wijze waarop die producten kunnen bijdragen aan verhoging van de veiligheid. Helaas wordt in de maatschappelijke discussie over veiligheid nauwelijks gebruik gemaakt van die kennis. Branchevereniging VEBON, waarbij de belangrijkste technische beveiligingsbedrijven zijn aangesloten, zoekt naar wegen om haar kennispotentieel bij overheid en politiek onder de aandacht te brengen. Tijdens een recent topoverleg binnen de sector werd duidelijk dat de nieuwe algemeen voorzitter – Commissaris van de Koningin voor Zuid-Holland Jan Franssen – daarin een essentiële en inspirerende rol gaat spelen.

Overzicht vakbeurzen in 2009
In april vindt de tweede editie van Safety & Security Amsterdam (SSA) plaats, de grootste vakbeurs voor beveiligingsprofessionals in de Benelux. De agenda met vakbeurzen op nagenoeg ieder vlak van beveiliging is ook in 2009 goed gevuld. BEVEILIGING zet de meest voorname beurzen op een rij.