December 2011

cov1112

Aparte BORG-regelingen voor B- en E-bedrijven
De BORG-regeling, die klanten zekerheid moet geven over de kwaliteit van de geleverde beveiliging, gaat flink op de schop. Dat maakte branchevereniging Uneto-VNI bekend tijdens de algemene ledenvergadering van de Vakgroep Beveiliging. De regeling wordt zowel ingeperkt als uitgebreid. Elektrotechnische beveiligingsbedrijven zijn dan niet langer verplicht om voor certificering zorg te dragen voor organisatorische en bouwkundige beveiligingsmaatregelen, terwijl voor hen de BORG-regeling wordt uitgebreid met kwaliteitsborging voor toegangsystemen en cameratoezicht.

RSE Day 2011: Opleidingen in beveiliging blijven voer voor discussie
Tijdens de SERN Day 2011 in Haarlem, maakte Fred Zaaijer bekend dat hij na zestien jaar per 1 januari het voorzitterschap van Stichting Security Expert Register Nederland wil overdragen. Hans Leijendekkers kreeg de veertiende InciDetar Award uitgereikt voor zijn jarenlange bijdrage aan de kwaliteitsbevordering binnen de technische beveiligingsbranche. Het lezingenprogramma behandelde onderwerpen als de BORG-regeling, het meetbaar maken van beveiliging, informatiebeveiliging en security intelligence en werd afgesloten met een paneldiscussie over de toekomst van beveiligingsopleidingen.

Gezichtsscan bij juwelier houdt overvallers buiten de deur
Voorkomen is beter dan genezen. Onder dat motto wordt momenteel bij een juwelier in Rotterdam FotoSwitch getest, een combinatie van cameratoezicht met software voor gezichtsherkenning. Van elke bezoeker die de winkel wil betreden wordt vooraf het gezicht gescand. Als blijkt dat dit overeenkomt met kenmerken van criminelen uit de databank van de politie, blijft de deur gesloten. De gemeente, politie en juweliersbranche willen met FotoSwitch het aantal overvallen op juweliers reduceren. Als er toch een overval wordt gepleegd, is er altijd een foto van de dader beschikbaar die gebruikt kan worden voor opsporing en die direct kan worden toegevoegd aan de database. Als de dader het nog eens probeert, wordt hij herkend. De kans op nieuwe overvallen wordt daarmee verkleind en de pakkans vergroot.

Winkelcriminaliteit stijgt fors
De derving in de detailhandel bereikt in 2011 een wereldwijde omvang van negentig miljard euro, een toename van 6,6 procent ten opzichte van 2010. Dit meldt het British Centre for Retail Research, dat als eerste wereldwijd onderzoek deed naar criminaliteit in de detailhandel. Ook als percentage van de omzet nam de derving toe. Die steeg van 1,36 naar 1,45 procent. Er werd 21 miljard euro besteed aan preventie van derving.

Biometrie verhoogt veiligheid én efficiency supermarkt
Van ’s ochtends vijf tot ’s avonds na tien uur is er bedrijvigheid in de Albert Heijn van Appingedam. De supermarkt heeft ruim 220 medewerkers in dienst, van caissières en vulploegmedewerkers tot administratief personeel en een deel daarvan is al ruim voor openingstijd aan het werk. Toen de supermarkt begin dit jaar verhuisde naar een nieuwe vestiging, werd een biometrisch systeem voor toegangbeheer in gebruik genomen ter vervanging van de vele sleutelbossen uit het oude pand. Medewerkers hebben op basis van hun vingerafdruk toegang tot de personeelsruimtes en fietsenstalling en indien zij daartoe bevoegd zijn kantoorruimtes en magazijnen. Naast het verhogen van de veiligheid en meer gebruiksgemak, draagt het systeem bij aan een efficiëntere administratie van gewerkte uren.

Oudheden beveiligd door ultramoderne techniek
Met NOX brengt ARAS Security een veelzijdig beveiligingssysteem op de markt. Dit onderscheidt zich volgens de leverancier door de vele integratiemogelijkheden. De basis is inbraakdetectie en toegangbeheer, maar uitbreiding is mogelijk met vrijwel elke vorm van elektronische beveiliging en gebouwbeheer. Om te laten zien wat zoal mogelijk is, organiseerde ARAS een dealerdag in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waar een van de grootste installaties met NOX is geplaatst. Honderden detectoren bewaken de veiligheid en bovendien de voor het museum belangrijke klimatologische omstandigheden. Camera’s en zelfs de verlichting worden automatisch aangestuurd. Al met al een indrukwekkend staaltje van integratie met NOX als kloppend hart.

Flexibel toegangbeheer voor SBS-kantoren
Dagelijks kijken miljoenen mensen naar de televisieprogramma’s van SBS 6, Net 5 en Veronica. De continuïteit van deze zenders wordt voor een deel geborgd door de Net2Pro-software van Paxton. Deze zorgt ervoor dat de gebouwen en gevoelige ruimtes alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde personen. In overleg met het installatiebedrijf koos de omroeporganisatie voor deze software vanwege de flexibiliteit en het beheergemak. Bestaande investeringen konden behouden blijven, terwijl voor het dagelijkse beheer nog slechts minimale ondersteuning van de fabrikant en leverancier ADI Global Distribution nodig is.

Themadag IPpoint over ‘the next level’
Het aantal toepassingen van IP in security neemt in hoog tempo toe en het zijn allang niet meer alleen camerasystemen. Tijdens een informatiedag van IPpoint, waaraan onder meer ADI Global Distribution, Netgear, Sony, Honeywell, Dell en Axis deelnamen, werd nader ingegaan op ‘the next step’ door onder meer het tonen van toepassingen uit de praktijk, in te gaan op technische ontwikkelingen en aandacht te schenken aan de juridische gevolgen van een groeiend aantal (IP-)camera’s.

IP biedt beveiliging talloze nog veelal onbenutte mogelijkheden
Een IP-aansluiting biedt aanzienlijk meer dan het oude, vertrouwde PSTN-abonnement. Daarom zeggen particulieren en bedrijven massaal hun analoge aansluitingen vaarwel. Veel beveiligingsbedrijven reageren nog wat passief op deze ontwikkeling. Meestal maakt men met een IP-converter de bestaande installatie geschikt voor de nieuwe VoIP-aansluiting. De enorme mogelijkheden die IP voor beveiligingstoepassingen biedt, blijven op die manier onbenut. De fabrikanten nemen het voortouw hier iets aan te doen. Enkele autoriteiten op dit gebied vertellen over de stand van zaken.

De voordelen van een onvermijdelijke verandering
Het Internet Protocol (IP) is een feit en biedt een groot aantal voordelen. Maar het inslaan van de weg naar IP vereist een zorgvuldige afweging van vele factoren, variërend van netwerkinfrastructuur tot fysieke beveiligingsbehoeften. Bij de aanschaf van nieuwe beveiligingsinstallaties gaat de voorkeur steeds vaker uit naar op IP gebaseerde producten als reëel alternatief voor traditionele, analoge technologie. Maar hoe past een omschakeling van analoog naar IP in deze tijd van krappe budgetten, door besluiteloosheid gedomineerde standaardisatie en steeds kritischer toezicht op nieuwe bestedingen? Het antwoord is complex, maar één ding is zeker: de vraag is niet of IP-migratie gaat plaatsvinden, maar wanneer.

‘Beveiliging begint met elkaar durven aanspreken’
Bij een multinational als Ahold vormt derving weliswaar slechts enkele procenten van de omzet, maar dan gaat het wel om honderden miljoenen euro’s. Niet zo gek dus dat het fenomeen professioneel wordt aangepakt. De VBN-er van deze maand, John Fonteijn, strijdt binnen het detailhandelsconcern al ruim 25 jaar tegen de meest uiteenlopende incidenten. Dat doet de in de avonduren afgestudeerde bedrijfskundige niet door op conventionele manier allerlei beveiligingsmaatregelen te treffen, maar door vanuit de primaire bedrijfsbelangen invloed uit te oefenen op de processen, waarbij het gedrag van de mens centraal staat.

‘Transport gevaarlijke stoffen en goederen is onveiliger geworden’
Het is in Nederland onveiliger geworden op het gebied van het transport van gevaarlijke stoffen en goederen. Er vindt steeds meer vervoer plaats over dezelfde wegen, spoorwegen en vaarwegen. Veiligheid wordt zoveel mogelijk via regelgeving ondervangen en er worden nieuwe regels en classificaties bedacht hoe hier in ruimtelijke overwegingen mee om te gaan. De aandacht vanuit de Rijksoverheid aan feitelijke invulling van veiligheidsverbeterende maatregelen is hieraan bijna omgekeerd evenredig. Met betrekking tot gevaarlijke stoffen en massatransport, worden potentiële gevaarlijke activiteiten en risico-ontvangers (burgers, werknemers, recreanten) in toenemende mate dicht bij elkaar gezet, aldus dr.ir. Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid bij het NIFV/TNO.

Nederlandse Security Alliantie breidt activiteiten sterk uit
Ruim een jaar geleden begon de Coöperatieve Vereniging de Nederlandse Security Alliantie U.A. als inkoopcombinatie voor kleinere en middelgrote particuliere beveiligingsorganisaties. Doel was het gezamenlijk vergroten van inkoopvolumes om bij leveranciers hogere kortingen te kunnen bedingen. De volgende stap wordt het bundelen van de acquisitiekracht om de veelal regionale leden de mogelijkheid te bieden om in collectief verband in te schrijven op landelijke en/of zeer grote aanbestedingen. Inschrijven gebeurt via gelegenheidscombinaties, waarbij meestal één lid de leiding neemt, of via een speciaal hiervoor opgerichte BV met een eigen vergunning, keurmerk en kwaliteitsmanagementsysteem. De oprichting van de NSA heeft intussen geleid tot vergelijkbare initiatieven binnen schoonmaak- en cateringdiensten en voor technische beveiligingsbedrijven.

Vakbeurzen in 2012
Traditiegetrouw vindt in de even jaren een aantal grote internationale vakbeurzen op het gebied van professionele beveiliging plaats, waaronder Security Essen in DUitsland, SICUR in Spanje, Sicurezza in Italie en Expoprotection in Frankrijk. In 2012 vinden verder onder meer het jaarlijkse IFSEC in Engeland, New Security in Belgie en de ASIS European Security Conference (ditmaal in Londen) plaats, terwijl tijdens de Security Conference op 10 mei de VBN het 50-jarig jubileum viert.