December 2012

cov1212

DigiAlarm vervangt DigiAccess

DigiAcces, de dienst van KPN waarmee alarmmeldingen via een vaste verbinding zijn te versturen, houdt volgens plan in 2014 op te bestaan. Ervoor in de plaats is er nu DigiAlarm, dat via IP werkt. De nieuwe dienst voldoet volgens het telecombedrijf volledig aan de Europese richtlijnen en is samen met de alarmbranche ontwikkeld. Voor een vast bedrag van 50 euro per maand levert KPN een vaste aansluiting met gprs-backup, inclusief de benodigde apparatuur en aansluiting.

Detailhandel vraag integratie van beveiliging en logistiek

Volgens onderzoek van het Britse Centre for Retail Research (CRR) loopt de wereldwijde derving binnen de detailhandel op tot meer dan negentig miljard euro. Dat is rond de 1,45 procent van de omzet. Zo’n veertig miljard euro, 43 procent van het totale verlies, komt op het conto van stelende klanten, variërend van individuele daders tot georganiseerde misdaad. Verder verdwijnt veel door ‘fouten’. Winkeliers zoeken nu naar geïntegreerde oplossingen voor verbetering van de gehele logistiek van fabriek naar klant.

Door samenwerking een van de best beveiligde winkelcentra

Samen bereik je meer dan alleen. Dat is het motto achter het Keurmerk Veilig Ondernemen, dat bijna tien jaar geleden geïntroduceerd werd. Er zijn varianten voor bedrijventerreinen en winkelcentra. Winkeliers, gemeente, politie en brandweer  die met een convenant verklaarden samen de onveiligheid aan te pakken, kregen destijds het KVO met één ster. Als een winkelcentrum aan de hoogste eisen voldeed, konden drie sterren worden behaald. Daarin slaagden er maar enkele. Twee daarvan, In de Bogaard in Rijswijk en Alexandrium in Rotterdam, werden gecoacht door centrummanager Leo Grunberg, die als lid van het college van deskundigen destijds ook aan de wieg stond van het KVO voor winkelcentra.

Risicovol gedrag personeel speelt overvallers in de kaart

De factor mens bepaalt bij een overval nog al eens het eindresultaat. Raken we gewond of worden we gedood of komen we er door juist handelen beter vanaf? Juist om dat te borgen is het van groot belang om minimaal eens per twee jaar een overvalpreventietraining te volgen. Hierbij is het belangrijk dat het geleerde goed aansluit bij de getroffen technopreventieve maatregelen.

Alarm over IP bespaart winkelier aardig wat geld

Als KPN vandaag besluit ‘All-over-IP’ te gaan, werkt 82 procent van de alarminstallaties niet meer. Dat blijkt uit recente cijfers van branchevereniging VEBON. Voorlopig blijven de oude technieken beschikbaar, maar dat is geen reden om achterover te leunen en af te wachten. “Alleen al omdat ‘Alarm-over-IP’ forse kostenbesparingen kan opleveren”, zegt directeur Cees Steenbergen van beveiligingsbedrijf Solid Systems, dat samen met ADI Global Distribution het afgelopen jaar drie grote winkelketens en een uitzendketen geschikt maakte voor het onvermijdelijke ‘Alarm-over-IP’-tijdperk.

Effectievere en efficientere beveiliging dankzij integratie diensten en techniek

Geintegreerd werken beveiligingsinstallaties en -diensten beter en efficienter dan afzonderlijk. Iedereen weet het, maar het is beslist nog niet de dagelijkse praktijk. Een uitzondering is Friesland Bank. Deze bank liet het afgelopen jaar alles op beveiligingsgebied integreren en wist daarmee een aanzienlijke kostenbesparing te bereiken. Bovendien is de functionaliteit van de beveiliging verbeterd.

Geïntegreerd crisismanagement voor industriepark Chemelot

Op het gebied van beveiligingstechniek was het een van de grootste uitdagingen van de laatste jaren; de integratie van alle veiligheids- en beveiligingssystemen van bedrijvenpark Chemelot in Geleen. Alle voorheen afzonderlijke installaties werken nu als één geheel, waarbij het door Bosch Security Projects ontwikkelde Crisismaster tijdens calamiteiten maximale ondersteuning biedt bij het uitvoeren van veiligheidsprocedures.

Securitas verschuift accent richting technologie

Securitas, met 300.000 medewerkers in 50 landen een van de grootste particuliere beveiligers ter wereld, voert wereldwijd een grootschalige reorganisatie door. De veranderende vraag vanuit de markt vormt hiervoor de belangrijkste reden, zegt Peter Schollmann, die per 1 november is aangesteld als algemeen directeur Nederland bij het bedrijf. De divisies Mobile, Monitoring en Services worden samengevoegd en binnen het leveringspakket komt de komende tijd een sterker accent te liggen op technologische oplossingen.

‘Veiligheid is mij met de paplepel ingegoten’

De wereld telt miljarden sensoren en miljoenen systemen die de door die sensoren verzamelde gegevens verwerken. Door deze systemen intelligent te koppelen is een schat aan informatie te verzamelen, waarmee onder andere veiligheidsectoren hun voordeel kunnen doen. Dat intelligent koppelen is een specialiteit van AGT International, waarvan de Nederlandse vestiging geleid wordt door prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau. Sinds november is de prins ook voorzitter van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN). In die hoedanigheid ziet hij voor zichzelf vooral een rol weggelegd als ‘integrator’, ‘verbreder’ en ‘exporteur’ van de binnen de VBN aanwezige, hoogwaardige kennis.

Rampenprofessor neemt afscheid

“Onderschat nooit de kracht van menselijke domheid.” Met dit citaat van Robert Heinlein beëindigde de bekende professor Ben Ale zijn toespraak in de Aula van de TU Delft, toen hij op 21 november met emeritaat ging. Tien jaar lang was hij hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding. In zijn rede gaf de ‘rampenprofessor’ aan hoe moeilijk risicobeheersing is. “Een risicomanager moet verstand hebben van techniek, van de mensen die er mee omgaan en van de omstandigheden. Als het goed gaat gebeurt er niets. Dus moeten risicomanagers steeds weer antwoord geven op de vraag: ‘Wat heeft het voor zin, het brandt toch niet af?’.”

‘Het feit dat iemand niet fraudeert of corrupt is, maakt iemand nog niet integer!’

Mensen associëren integriteit vaak met fraude en corruptie, terwijl dit juist het tegengestelde is van integriteit. Het feit dat iemand niet fraudeert of corrupt is, maakt iemand nog niet integer, zegt Edgar Karssing, universitair hoofddocent beroepsethiek en integriteitsmanagement aan Nyenrode Business Universiteit. “Vergelijk het maar met het verkeer: iemand die zich aan de verkeersregels houdt, neemt niet altijd de ‘goede’ route. Mijn interesse gaat uit naar het proces om ervoor te zorgen dat mensen de ‘goede’ route nemen en het voorkomen dat bepaalde zaken fout gaan. Je moet mensen niet nodeloos in de verleiding brengen. Voor beveiliging geldt hetzelfde: je moet beveiligingsbreuken voorkomen, waarbij het met name gaat om het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn.”

Wake-up call voor brandveiligheid

Brandveiligheid is het leidende thema in het beleidsprogramma van de brandweersector voor de komende jaren. De brandweerorganisatie staat op de drempel van een nieuw tijdperk en wil samen met maatschappelijke partners veel meer gaan investeren aan de voorkant van de veiligheidsketen. Ook de brandbeveiligingsbranche en andere partners met raakvlakken op veiligheidsgebied zullen de gevolgen daarvan merken.

Terugblik op Italiaanse vakbeurs Sicurezza in Milaan

De Italiaanse vakbeurs Sicurezza trok begin november ruim zestienduizend bezoekers. Op de beursvloer waren de laatste ontwikkelingen te zien op het gebied van onder meer cameratoezicht, inbraakbeveiliging, terreinbeveiliging, toegangscontrole en brandbeveiliging.

Nog veel discussie en onduidelijkheid over Regeling Brandmeldinstallaties 2011

Er is ten aanzien van de regelgeving voor brandmeldinstallaties dit jaar het nodige veranderd. Het aantal verplichtingen is aanzienlijk afgenomen, maar daar staat tegenover dat een veel zwaardere verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker is komen te liggen. “Als het mis gaat, is de eindgebruiker het haasje”, waarschuwde Peter Voshol van Kiwa NCP, dat in november een aantal voorlichtingsessies hield over deze ontwikkelingen. De sessies werden goed bezocht, maar niet door eindgebruikers!