December 2015

cov1512_LAATST

4 miljoen euro tegen woninginbraak
Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur stelde eind november Charlie Aptroot, burgemeester van Zoetermeer, voor als de nieuwe landelijke ambassadeur aanpak woninginbraken. De minister kondigde tevens aan dat zijn ministerie gemeenten gaat ondersteunen die samen met woningcorporaties meer willen investeren in inbraakpreventie van huurwoningen. Zijn departement maakt hiervoor twee miljoen euro vrij.

Slimme, geïntegreerde technologie nodig om winkels nog veiliger te maken
De Duitse detailhandel derft jaarlijks 3,9 miljard euro. Dagelijks vinden naar schatting 85.000 diefstallen plaats, zonder dat de dader wordt betrapt. Winkeliers investeren 1,3 miljard euro per jaar om dit fenomeen terug te dringen. Dat stelt het Duitse instituut EHI in een onderzoek, dat uitgevoerd is in opdracht van de organisator van de vakbeurs EuroCIS, die in het teken staat van technologie voor het winkelbedrijf. Het onderzoek is waarschijnlijk ook representatief voor de Benelux, al liggen de absolute aantallen daar natuurlijk lager.

Camera’s reduceren niet alleen derving, maar dragen ook bij aan winkelomzet
Camerabewaking is tegenwoordig voor veel meer doeleinden geschikt dan alleen het afschrikken en betrappen van winkeldieven. Tijdens de vakbeurs EuroCIS 2016 in Düsseldorf zullen exposanten laten zien hoe camera’s zijn te gebruiken om waardevolle informatie over klanten te verzamelen en die commercieel te benutten.

Veiliger betalingsverkeer nu ook voor kleinere winkeliers
Gemiddeld vindt bijna dagelijks een overval plaats op een winkelier die zelf zijn dagopbrengst naar de bank brengt. Grote winkeliers overkomt dat niet. Die maken gebruik van professionele geld- en waardetransporteurs. De ‘bakker op de hoek’ vindt dat echter doorgaans te duur. G4S komt nu met een veilige en laagdrempelige oplossing voor deze doelgroep, die volgens sales & marketing director Bas Rodenberg voor veel ondernemers niet duurder is dan het zelf tellen en afstorten van kasgeld.

Nieuwe kansen tegen geweld!
Geweld is één van de meest ingrijpende vormen van criminaliteit. Het valt onder High Impact Crime vanwege de vaak grote gevolgen voor het slachtoffer. Daarom is een adequate aanpak van geweld van groot belang. Het weerbarstige karakter van geweld vormt echter een flinke uitdaging. Daarom zijn innovatieve mogelijkheden en oplossingen nodig om daders te stoppen, slachtoffers te helpen en geweld te voorkomen. De aankomende wet Middelentest bij geweldplegers is hier een goed voorbeeld van, maar er is meer. Dat bleek tijdens een symposium over het onderwerp op 16 november in Utrecht.

Het Internet of Things en fysieke beveiliging: tijd voor standaardisatie
Het Internet of Things (IoT) heeft inmiddels een hoge vlucht genomen. Van ‘slimme’ televisies en thermostaten tot koelkasten en zelfs waterkokers: steeds meer apparaten worden aan het internet gekoppeld. Onvermijdelijk gaat dit ook gebeuren met beveiligingsystemen, maar welke risico’s gaan daarmee gepaard? Hoe kunnen fabrikanten en leveranciers van fysieke beveiligingsystemen ervoor zorgen dat het hoge niveau van hun oplossingen niet wordt verminderd door al deze nieuwe koppelingen? De tijd is rijp om te komen tot standaardisatie rondom IoT en fysieke beveiliging, stelt Per Björkdahl, voorzitter van ONVIF, een platform dat streeft naar wereldwijde standaarden voor op IP gebaseerde fysieke beveiligingsproducten.

Brandbeveiliging ver boven de gestelde eisen
Het zal niet zo vaak gebeuren dat een organisatie een hoogwaardigere en dus duurdere brandmeldinstallatie kiest dan is voorgeschreven. Bij de zorginstellingen Harlinga en Almenum in Harlingen is dat wel gebeurd. Niet alleen zorgen deze installaties voor uiterst betrouwbare en snelle detectie, ook hebben ze sinds de installatie nog niet éénmaal nodeloos alarm veroorzaakt. Dat is mede te danken aan de FAP-DO420-rookmelder (Dual Ray) van Bosch, die maar liefst vijfduizend verschillende soorten rook herkent om vast te kunnen stellen of er echt reden voor alarm is.

Intelligente koppeling tussen beveiliging en huisautomatisering
Verlichting, verwarming, zonwering: veel zaken in en om huis zijn te automatiseren. Verschillende systemen zijn daarbij centraal aan te sturen via KNX. Tot voor kort gebeurde dit separaat van beveiligingsystemen, terwijl deze een voorname rol kunnen spelen bij huisautomatisering. Het intelligente bedieningspaneel INT-TSI, dat hoort bij de InteGra inbraakcentrale van Satel, is ontwikkeld voor deze toepassing. Osec, distributeur van Satel, won in oktober de Etop Innovation Award voor een gerealiseerd project in een woning waar de koppeling tussen beveiliging en KNX volledig in de praktijk is gebracht. Directeur Erwin Otten van Osec toont de mogelijkheden.

Videosysteem Milestone voor Student Experience Amsterdam
Wonen, leven, ontspannen, studeren, werken en elkaar ontmoeten in een veilige omgeving. Dat waren de uitgangspunten bij de bouw van twee nieuwbouwprojecten voor studentenwoningen in Amsterdam die Verweij Mungra Vastgoed eerder dit jaar heeft opgeleverd. De camerasystemen voor beide projecten zijn geïnstalleerd door Homan Beveiliging BV en geleverd door Smartwares Security. Een van de projecten is Ravel Residence op de Amsterdamse Zuidas. Op een oppervlakte van 24.000 vierkante meter zijn hier achthonderd studentenappartementen gerealiseerd.

Wat kan je doen om een ‘mol’ te weren?
Hoe zit het met de betrouwbaarheid en kwetsbaarheid van personeel op gevoelige functies? Hoe selecteert men personen die geen risico vormen voor de organisatie? Welke rol kan pre-employment screening hierin spelen? Welke andere methoden kunnen worden ingezet? Zijn ‘insider threats’ te voorkomen? Hoe kan men omgaan met veranderingen in de werk- en/of privé-situatie? Aan welke wet- en regelgeving is men gebonden? Welke ethische bezwaren kleven mogelijk aan deze materie? Dat waren vragen die aan de orde kwamen tijdens een symposium van het Ad de Jonge Centrum voor Inlichtingen- en Veiligheidsstudies.

Active shooter: vechten als laatste optie (deel 4)
Vrijdag 13 november 2015, Parijs, een avond om nooit meer te vergeten. Onschuldige voorbijgangers worden op straat neergeschoten, in de buurt van het voetbalstadion blazen (zelfmoord)terroristen zich op en in de concertzaal vinden bijna negentig mensen de dood. Het ligt nog te vers in het geheugen om er een diepgaande analyse van te maken, maar één ding is wel duidelijk. Als wij met active shooters te maken krijgen, kan niemand ons beschermen. De vraag is of wij ons een dergelijke kwetsbare houding nog kunnen veroorloven en of onze werkgever, vanuit het ‘duty of care’ principe, niet de plicht heeft om werknemers op active shooters voor te bereiden? Iedere security manager, en iedere organisatie, zal zelf een antwoord op deze vraag moeten formuleren.

Wat drijft jongeren naar terreur?
13 november werd in Parijs opnieuw duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn van religieuze radicalisering. Maar wat drijft jonge mensen ertoe dat zij bereid zijn om voor hun geloof tientallen slachtoffers te maken en daarbij hun eigen leven op te offeren? Daarover sprak Khalid Benhaddou tijdens de Fall Meeting van ASIS Benelux in Antwerpen. Deze jonge, maar invloedrijke imam getuigt van een enorme moed door in het openbaar op objectieve wijze de achtergronden van de radicalisering ter sprake te brengen.

Platform: Investeer in veilige winkelstraten, juist nu!
December is traditioneel de meest dynamische periode in de winkel. Het is de tijd waarin mensen veel cadeautjes kopen en het de hele dag druk is in de Nederlandse winkelstraten. Waarbij gezelligheid en inkopen hand in hand gaan. Maar helaas, het is ook de tijd waarin winkeldieven traditioneel het vaakst toeslaan. Door de drukte in winkels en feit dat het langer donker is, denken criminelen makkelijker hun slag te kunnen slaan. Een stijging van criminaliteit is jaarlijks waarneembaar in de zogenaamde donkere dagen.

Laat beveiliging onderdeel zijn van de strategie van je organisatie!
Steeds vaker moet een securitymanager de kosten en baten verantwoorden van voorgestelde beveiligingsmaatregelen. Voor Yuri Dimitruk, de VBN-er van deze maand, is dat echter niets nieuws. Niet zo vreemd, want hij werkt voor één van ’s werelds grootste accountants: KPMG. Een omgeving met vele uitdagingen. Er verandert veel, maar er verandert ook veel niet. Mensen blijven mensen!

Industriële brandveiligheid gebaat bij minder regels
Het is een illusie dat meer regelgeving leidt tot betere brandveiligheid in de industrie. Het tegendeel is waar, volgens professor Ira Helsloot van Crisislab. Minder maar tegelijk betere regelgeving zou de veiligheid van ’s lands chemische industrie meer ten goede komen. En inspectie en handhaving zijn dan wel noodzakelijk om de industriële brandveiligheid te waarborgen, maar de overheid is daarvoor niet de juiste partij, omdat daar de benodigde kennis ontbreekt. Krachtige uitspraken van de hoogleraar ‘Besturen van veiligheid’ tijdens het VBE-seminar over industriële brandveiligheid op 7 oktober.

Register voor kwaliteitsborging brandveilig bouwen
Kwaliteit was de rode draad in het programma van de halfjaarlijkse Nationale Kennisdag Brandpreventie van de Brandpreventie Academy. Brandveilige montage is een vak dat kennis en deskundigheid vereist, maar in de praktijk laten installateurs en montagebedrijven nog wel eens steken vallen. Een nieuw op te zetten register Montage Expert Brandveiligheid (MEB) moet een betere kwaliteitswaarborg bieden in de bouwkundige brandveiligheidsbranche.

Vakbeurzen in 2016
Komend jaar vinden weer een aantal grote internationale vakbeurzen plaats die interessant zijn voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met beveiliging, waaronder IFSEC & FIREX in Londen en Security in Essen. Andere grote evenementen zijn onder meer Intersec Middle East in Dubai, SICUR in Madrid, ASIS European Security Conference in Londen, ISC West in Las Vegas en Expoprotection in Parijs.