Februari 2007

cov0702

Eerste diploma’s Vakopleiding Centralist Alarmcentrale uitgereikt
De eerste groep geslaagden aan de nieuwe Vakopleiding Centralist Alarmcentrale (VoCA) is een feit. Op 25 januari werden bij EuroPAC te Oss de eerste SVPB-diploma’s uitgereikt aan vier deelnemers. De vakopleiding heeft in totaal acht maanden geduurd en nieuwe trajecten voor deze vakgerichte opleiding zijn inmiddels alweer gestart.

Fotoverslag Facilitair 07
Een kleine veertig beveiligingsbedrijven presenteerden zich begin januari tijdens Facilitair 07 in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Ondanks de zware zuidwesterstorm, die de organisatie noopte de beurshallen gedurende de tweede dag te sluiten, mag de beurs succesvol worden genoemd. BEVEILIGING was uiteraard ook te vinden op de beursvloer.

Terugblik op IIPSEC 07: het Mekka voor IP-security
Van het prutsen met cameraatjes tot het bewonderen van CCTV-beelden met HD-kwaliteit. Er was weer van alles te doen tijdens het geheel op IP-security gerichte evenement IIPSEC, dat onlangs plaatsvond in het Engelse Coventry. Duidelijk werd dat digitale video in kwalitatief opzicht zijn analoge equivalent ver achter zich gelaten heeft.

Aon ‘Political & Economic Risk Map’: Nationalisaties bedreigen multinationals
Verzekeringsmakelaar Aon presenteerde in januari de veertiende editie van de jaarlijkse ‘Political & Economic Risk Map’. Op de wereldkaart zijn per land de risico’s in kaart gebracht voor het handelsklimaat waarin multinationale ondernemingen opereren. Volgens de experts van Aon is het algehele wereldwijde politieke risiconiveau voor het eerst in drie jaar verlaagd. Toch zorgen ontwikkelingen als groeiende overheidsbemoeienis en een toenemende mate van nationalisering van bedrijven voor nieuwe risico’s, vooral voor de energiesector.

Website met alles over certificering
Met de website www.gekeurdenveilig.nl biedt het Verbond van BeveiligingsOrganisaties (VvBO) sinds kort een grote hoeveelheid informatie over certificering. Te lezen is wat certificering inhoudt, wie zich ermee bezighouden en welke bedrijven gecertificeerd zijn. Aanvankelijk zouden VvBO en CCV gezamenlijk met dit initiatief komen. Na het in de certificeringwereld gebruikelijke gekonkel komt nu ieder met een eigen site.

Felle discussie over diefstal in de bouw
Bouwbedrijven doen weinig om diefstal op nieuwbouwlocaties te voorkomen. In plaats daarvan wordt de schade doorberekend aan de consument. Dat zegt Vereniging Eigen Huis in haar ledenmagazine van januari. De bouwers spreken de beschuldigingen tegen. Door maatregelen zou het aantal diefstallen vorig jaar met 19 procent zijn teruggedrongen. Vereniging Eigen Huis staat echter niet alleen in haar beweringen.

Beveiligers op de Bouwbeurs
De Internationale Bouwbeurs vindt plaats van maandag 5 tot en met zaterdag 10 februari in de Jaarbeurs Utrecht. Naast leveranciers van dakpannen en bakstenen is op de Bouwbeurs altijd een groot aantal beveiligingsbedrijven aan te treffen. Ook tijdens dit drukke beursjaar kiest een aantal beveiligers voor de Bouwbeurs om hun laatste producten te tonen. Veel hang- en sluitwerk uiteraard, maar daarbinnen lijkt elektronica een steeds belangrijkere rol te gaan spelen. Wie denkt dat bouwkundige beveiliging niet innoveert, komt tijdens de Bouwbeurs wel op andere gedachten.

Frits van de Kant, projectbureau PKVW: Tweede leven voor PKVW
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is in de jaren negentig bedacht om woningen, woningcomplexen en wijken veiliger te maken. De politie trok zich echter geleidelijk terug, waardoor het initiatief een zachte dood tegemoet leek te gaan. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid wil het PKVW echter nieuw leven inblazen en richtte hiertoe het Projectbureau PKVW op. Op de planning staan het herzien van de regeling, accreditatie en een grootschalige publiekscampagne.

Interview Max Snijder, voorzitter Task Force Safety & Security Amsterdam 07
Op 8, 9 en 10 mei vindt in Amsterdam RAI het evenement Safety & Security Amsterdam 07 plaats. Een nieuw evenement waarin het eerder georganiseerde Nationaal Security Evenement en Veiligheid & Hulpverlening zijn geïntegreerd. Het evenement moet zich duidelijk onderscheiden van de bestaande vakbeurzen. Daarom laat Amsterdam RAI zich bijstaan door een zogenoemde Task Force, met specialisten uit verschillende beveiligingsdisciplines. Welke kant het op moet gaan, vertelt Max Snijder, onlangs benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de Task Force, deze maand in BEVEILIGING.

Interview Adri de Bruijn, IT-auditor PwC Advisory: ‘Geringe aandacht voor investeren in automatisering kan leiden tot IT-rampen’
De geringe aandacht voor investeringen in automatiseringsprocesssen bij bedrijfsleven en overheid kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan Nederland over zo’n vijf jaar te maken krijgen met IT-rampen waarbij hele systemen kunnen uitvallen. Simpelweg omdat het belang van informatiebeveiliging is onderschat of omdat er niet tijdig is geïnvesteerd in het verbeteren en beveiligen van automatiseringssystemen, stelt IT-auditor Adri de Bruijn (PricewaterhouseCoopers).

Freeriders vogelvrij? Het BID komt eraan!
Het bedrijfsleven en de overheid streven er gezamenlijk naar dat in 2008 alle KVO-gecertificeerde bedrijventerreinen en winkelcentra zijn gevrijwaard van freeriders. Het Bedrijven Innovatie District kan hierbij een belangrijk hulpmiddel vormen. Freeriders zijn ondernemers die niet willen meebetalen aan collectieve maatregelen tegen criminaliteit, maar die wel profiteren van genomen maatregelen. Een BID is een privaat/publieke organisatie waarin een meerderheid van ondernemers of vastgoedeigenaren alle ondernemers of vastgoedeigenaren in het gebied kan verplichten bij te dragen aan de kosten van (veiligheids)maatregelen.

Vernieuwde methode voor risicoklassenindeling
Met de risicoklassenindeling is te bepalen welk beveiligingsniveau bij welk risico hoort. De huidige methodiek is echter ruim tien jaar oud en voldoet niet meer aan de eisen van vandaag. Het Verbond van BeveiligingsOrganisaties ontwikkelde daarom in overleg met de verzekeraars een nieuwe versie. Deze is gebruikersvriendelijker, meer op de hedendaagse situatie afgestemd en flexibeler in het te formuleren advies. Allemaal verbeteringen dus. Toch zijn ook wel kritiekpunten te bespeuren.

De lusten en lasten van IP
IP-technologie maakt beveiligingssystemen flexibeler, beter te integreren, beter van kwaliteit en ook nog eens goedkoper. Er zijn ook nadelen. Op IP-gebaseerde systemen zijn kwetsbaar voor IT-gerelateerde dreigingen, zoals computervirussen en hackers. Daarnaast kan de bedrijfszekerheid minder zijn dan bij analoge systemen. De nieuwe risico’s zijn goed beheersbaar, maar niet zonder gedegen kennis van ICT-security.

Juridische aspecten van toegangsbeheersingssystemen
In toenemende mate maken ondernemers gebruik van toegangsbeheersingssystemen. Reeds bij een voorgenomen besluit tot aanschaf van een toegangsbeheersingssystemen dient een ondernemer rekening te houden met juridische aspecten. Zo is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) meestal op een dergelijk systeem van toepassing. In dit artikel worden beide wetten behandeld en worden de praktische aandachtspunten op een rij gezet voor degenen die zich bezighouden met dit aspect van het fysieke beveiligingsvakgebied.