Februari 2009

cov0902

Safety & Security Amsterdam 2009 komt eraan!
Van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 april vindt in Amsterdam RAI de tweede editie plaats van Safety & Security Amsterdam. BEVEILIGING sprak met senior product manager Robert Johnson van Amsterdam RAI over wat bezoekers en exposanten zoal kunnen verwachten.

Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer presenteert onderzoeksrapport
Veiligheid en privacy staan vaak op gespannen voet met elkaar. Rechtshandhavers voelen zich hierdoor belemmerd in hun werk. Voortdurend zijn zij bang om privacy-regels te overtreden en zo advocaten van verdachten in de kaart te spelen. Reden voor de ministers van Justitie en BZK om eind 2007 de ‘Commissie veiligheid en persoonlijke levenssfeer’ in te stellen. 22 januari presenteerde deze het resultaat van een jaar onderzoek aan het kabinet.

Overheid steunt innovatie in veiligheid
Technologie heeft de wereld een stuk onveiliger gemaakt. De Industriële Revolutie leidde tweehonderd jaar geleden tot een enorme stijging van het aantal arbeidsongevallen. Er is dan weer andere technologie nodig om de veiligheid te herstellen. Ook de huidige Internet Revolutie zorgt voor een toename van onveiligheid en het is opnieuw wachten op een technische oplossing. De overheid zal met kennis en geld helpen die oplossing te ontwikkelen, zei drs. Henk Geveke, directeur Nationale Veiligheid van het ministerie van BZK tijdens de eind januari gehouden Algemene Ledenvergadering van branchevereniging VEBON.

Economische crisis leidt tot politieke instabiliteit
In welke landen lopen ondernemingen het grootste risico te maken te krijgen met uiteenlopende factoren als terroristische aanslagen, oorlogen, valutacrises of stakingen die het productieproces of de toeleveringsketen direct beïnvloeden? Waar is de kans op ongewenste politieke of religieuze inmenging of in beslagname van goederen door (lokale) overheden het grootst? Met de ‘Political Risk Map’ brengt Aon jaarlijks het risicoprofiel per land in kaart voor het internationale zakenleven.

CCV verzelfstandigt beheer technische schema’s
Het CCV brengt de certificatieschema’s voor de beveiligingsbranche onder in een aparte business unit. Het gaat onder andere om PKVW, BORG en BMI. Ook op het gebied van beheer gaat het een en ander veranderen. Besluiten zullen voortaan genomen kunnen worden door deskundigen die dichter bij de betreffende materie staan. Het wordt nog wel een uitdaging de partijen bij elkaar én verder op één lijn te krijgen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen weer in de lift
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een instrument om met beleid en technische maatregelen woningen inbraakwerend en wijken veiliger te maken. In gecertificeerde woningen, ruim een half miljoen in totaal, wordt vrijwel niet ingebroken. Aanvankelijk werd het initiatief volledig door de politie uitgevoerd, maar sinds enkele jaren is het beheer toegewezen aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en houden gemeenten zich met de regievoering bezig. Een tijdlang heeft die wijziging het succes van het PKVW onder druk gezet, maar sinds 2008 gaat het weer de goede kant op, zegt CCV programmaleider Veilig Wonen Lilian Tieman, die ook ingaat op een aantal voor dit jaar geplande initiatieven.

Het slot wordt meer en meer een oplossing
LIPS en VEMA heten sinds kort ASSA ABLOY Nederland. Een aantal merken verdwijnt, omdat de producten worden opgenomen binnen de andere merken. LIPS wordt het belangrijkste merk voor de professionele markt. YALE wordt het merk voor de doe-het-zelf-markt, terwijl IKON zijn huidige plaats in de markt behoudt. BEVEILIGING sprak met algemeen directeur Gert Lubbersen over het heden en de toekomst van ASSA ABLOY Nederland en de te verwachten technische ontwikkelingen in de branche.

Noviteiten Bouwbeurs 2009
De Internationale Bouwbeurs vindt plaats van maandag 9 tot en met donderdag 14 februari in de Jaarbeurs Utrecht. BEVEILIGING zet alvast een aantal noviteiten op een rij op het gebied van bouwkundige beveiliging en life safety.

Kwaliteitsregeling voor beveiliging bouwplaatsen
Jaarlijks ondervindt de bouwsector 61.000 geregistreerde diefstallen, waarbij voor 114 miljoen euro aan materialen, gereedschappen en voertuigen wordt meegenomen. Afgezien van de directe schade is vaak ook nog sprake van hoge extra kosten als door diefstal van vitale machines of materialen het project vertraging oploopt. De beveiligingsindustrie wil de bouwsector nu ondersteuning aanbieden in de vorm van een integraal pakket aan maatregelen om de kans op diefstal vanaf bouwplaatsen aanzienlijk terug te dringen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bouwondernemingen, verzekeraars en politie.

Van slecht ontwerp naar probleemwijk?
Het groeiend bewustzijn dat verkeerd ontworpen, niet goed ingerichte of onjuist beheerde wijken, buurten, bedrijfsterreinen en winkelcentra een garantie op zich vormen, dat onveiligheid zich op termijn zal manifesteren, leidt tot een geïntensiveerde aandacht voor het concept dat Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) wordt genoemd. Is het mogelijk, uitgaande van dit concept en vele varianten daarop, een verwachting uit te spreken over de ontwikkeling van een veilige naar een onveilige omgeving?

De voordelen en uitdagingen van beveiliging over IP
Producenten van beveiligingsapparatuur maken hun producten meer en meer geschikt voor directe aansluiting op ICT-netwerken. Dit heeft ontegenzeggelijk grote voordelen op het gebied van installatiekosten, beheer en integratiemogelijkheden. Er zijn echter de nodige mitsen en maren, voordat camera’s, kaartlezers en andere beveiligingscomponenten aan het bedrijfsnetwerk van de opdrachtgever gekoppeld mogen worden.

IIPSEC toont de meerwaarde van IP
Een Megapixelcamera die draadloos beelden met hoge resolutie doorstuurt, won eind januari de IIPSEC Innovation Award. De Award-uitreiking was een van de onderdelen van de International IP in Security Exhibition and Conference, die jaarlijks wordt gehouden nabij het Engelse Coventry. De IIPSEC is bedoeld om beveiligingstechnici te stimuleren de overstap te maken van analoge naar IP-technologie.

Honderdjarig NVD klaar voor volgende eeuw
1 februari was het precies honderd jaar geleden dat Nachtveiligheidsdienst en Contrôle van start ging, de voorloper van het huidige NVD Beveiligingen. BEVEILIGING kijkt met algemeen directeur en eigenaar Patrick van der Leelie terug op de bewogen geschiedenis, die onder andere een wereldoorlog, een doorstart, een staking, maar gelukkig ook veel plezierige gebeurtenissen telt. De historie wordt gekoesterd, maar belemmerde NVD Beveiligingen niet zich de laatste jaren tot een van de snelst groeiende en modernste bedrijven van de branche te ontwikkelen.

Informatiebeveiliging in een veranderende wereld
Op 28, 29 en 30 april is Earls Court in Londen het toneel van ’s werelds belangrijkste evenement op het gebied van informatiebeveiliging. Tijdens Infosecurity Europe tonen ruim driehonderd fabrikanten hun nieuwste producten en vinden een driedaags congres en een groot aantal workshops en productspecifieke seminars plaats. Verder zijn er presentaties, demonstraties en forumdiscussies. Voorafgaand vond een persconferentie plaats tijdens welke 22 specialisten van exposerende bedrijven en onafhankelijke instanties ingingen op de trends en ontwikkelingen.

Branddoormelding volgens nieuwe regelgeving
Er bestaan over het hoe en waarom van meldingen van brandmeldinstallaties de nodige vragen in de markt. Bijvoorbeeld: wanneer moet een melding naar een Regionale Alarm Centrale van de brandweer en wanneer kan worden volstaan met een melding naar een Particuliere Alarm Centrale? De norm NEN2535: 1996, het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit geven hierover uitsluitsel.

‘Techniek gaat sneller dan bijscholing van de brandweer’
Brandweerfunctionarissen zijn niet altijd op de hoogte van de laatste technische- en bouwkundige mogelijkheden. De techniek gaat over het algemeen sneller dan de bijscholing van de brandweer en haar personeel, zegt Ed Oomes, lector Brandweerkunde aan het NIFV Nibra. De brandweer en andere overheidsdiensten leggen de nadruk op regulering en certificering, in plaats van op kennis. Ze stellen steeds meer proces- en account managers aan die de technische kennis inkopen bij derden, waardoor veel kennis verdwijnt bij de overheid.

Beveiliging en efficiency hand in hand in detailhandel
Beveiligingstechnologie kan op verschillende manieren bijdragen aan de efficiency van het winkelbedrijf. Er lopen al experimenten met zelfbedieningswinkels, waar geen caissieres meer nodig zijn. En Albert Heijn startte vorige zomer met een proef waarbij klanten met hun vingerafdruk kunnen betalen. Tijdens een persconferentie voor de Duitse vakbeurs EuroCIS werd uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden.