Februari 2013

Cov1302

In het februari-nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

 

IP-camera’s Van der Valk Hotels eerste stap naar totale integratie

Manager Jacques Schomaker van Van der Valk Hotel Dordrecht draagt de meldkamer van zijn zeventig camera’s tellende bewakingsysteem in zijn broekzak. Hij kan alle beelden namelijk heel eenvoudig op zijn iPhone oproepen. Bediening via een PC is ook mogelijk. Nadat het wachtwoord is ingevoerd, voldoet elke op het hotelnetwerk aangesloten computer. Het is de eerste fase van een digitaal cameranetwerk dat op termijn mogelijk alle hotels van Van der Valk gaat omvatten.

 

Certificering van veiligheid wordt de toekomst van BORG

De kwaliteit van een alarmsysteem bepaalt niet of een gebouw inbraakveilig is. Dat is in het kort de reden voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om de traditionele productcertificering te verbreden. “De eindgebruiker heeft daar niet veel aan”, verklaart CCV-directeur Onno Peer. “Die wil geen alarmsysteem, maar een veilig gebouw. Daarom gaan we ons nu op complete oplossingen concentreren.”

 

Vooroordelen Alarm over IP ontzenuwd

Het blijft een lastige kwestie: alarm over IP. Voldoet het aan de regelgeving? Is het echt nodig? En loopt de gebruiker – of erger nog: de particuliere alarmcentrale – niet het risico gehackt te worden? Via een reeks workshops voor verschillende doelgroepen, hebben ASB-Security BV en EuroPAC zich de afgelopen periode ingespannen om een aantal misverstanden en vooroordelen uit de wereld te helpen.

 

Hoe krijg je bewoners in actie?

Hoe krijg je bewoners zo ver dat ze werk maken van de beveiliging van hun woning? Dat is een vraag waar veel beveiligingsbedrijven mee worstelen. Volgens Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) kunnen beveiligingsbedrijven bewoners vooral door goede voorlichting motiveren. “Veel bewoners hebben dat belangrijke laatste zetje in de rug nodig.”

 

Laetitia Griffith over de nieuwe kansen voor de beveiligingsbranche

Het beveiligingsbedrijf dat het laagste uurtarief biedt, wint de aanbesteding. Dat is helaas nog vaak de praktijk. De Nederlandse Veiligheidsbranche gaat zich nu inspannen om de markt ervan te overtuigen dat onderscheid op basis van kwaliteit ook niet vergeten mag worden. En er worden volop nieuwe inzetmogelijkheden verkend om ‘best practices’ te verzamelen.

 

De mens maakt het verschil in het nieuwe Rijksmuseum

Na een tien jaar durende verbouwing worden op 13 april de deuren geopend van het vernieuwde Rijksmuseum in Amsterdam. Op het beroemdste kunstwerk na – de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn – hebben alle tentoongestelde kunstwerken een nieuwe plaats gekregen in het museum, dat een overzicht geeft van achthonderd jaar Nederlandse cultuur. Ook het historische gebouw zelf is ingrijpend veranderd. Zo is de entree verplaatst naar een ondergronds plein en zijn er enkele nieuwe gebouwen bijgekomen. Nu het museum na zo’n lange periode weer in volle glorie is te bezoeken, worden liefst twee miljoen bezoekers per jaar verwacht. Het Rijksmuseum beschikt over een eigen bedrijfsbeveiligingsorganisatie die op basis van profiling op een proactieve manier waakt over de collectie van onschatbare waarde.

 

Musea onvoldoende voorbereid op diefstal

Onlangs verscheen een verontrustend rapport van de Erfgoedinspectie. Die overheidsinstantie deed in 2011 onderzoek naar de integrale veiligheidszorg bij Rijksgesubsidieerde collectiebeherende instellingen in Nederland. Uit het rapport blijkt onder andere dat van de 35 onderzochte musea er elf niet over een compleet integraal veiligheidsplan beschikken. En in maar liefst 23 van de 35 musea is nog nooit een calamiteitenoefening gehouden. Nog verontrustender is dat bij vier musea nog nooit een risicoanalyse is gemaakt.

 

De nieuwste beveiliging voor het oudste museum

Zoals veel oudere objecten beschikt Teylers Museum in Haarlem over een bonte verzameling beveiligingssystemen. Goede en effectieve apparatuur, maar niet eenvoudig te beheren. Daarom is het afgelopen jaar geïnvesteerd in een gebruikersomgeving, die integraal beheer van alle beveiligingsinstallaties mogelijk maakt. Vanuit de geheel gemoderniseerde meldkamer is nu sneller en effectiever op incidenten te reageren dan ooit.

 

Museumbeveiliging: hectiek in een oase van rust

De cultuursector zucht onder een zware bezuinigingsdruk. Elk dubbeltje wordt omgedraaid voordat het wordt uitgegeven. Vooral ook de dubbeltjes die nodig zijn voor de beveiliging. De uitdaging daarbij is om het risico voor mens en collectie minimaal gelijk te houden. René van Saaze, de VBN-er van deze maand, heeft binnen het prachtige Zuiderzeemuseum in Enkhuizen deze taak op zijn bordje gekregen.

 

Europese norm maakt PAC’s weerbaarder tegen actuele risico’s

Een particuliere alarmcentrale dient in Nederland bestand te zijn tegen gewapende overvallers. Dat is een eis uit de tijd dat de term ICT nog niet bekend was. Tegenwoordig spelen hele andere risico’s, zoals hackers en social engineering. De nieuwe Europese norm EN 50518 houdt hier terdege rekening mee. Deze vormt dan ook de basis voor de nieuwe PAC-regeling die naar verwachting voor de zomer geëffectueerd wordt.

 

Pre-employment screening vaak niet meer dan window dressing

Case studies, naar aanleiding van gewelddadige incidenten, laten zien op welke wijze criminele organisaties gebruik maken van de mens als zwakste schakel. Juist omdat, en dat constateerde de KLPD al in haar eerste nationale dreigingsbeeld (2004), het voor criminele  organisaties veel te lastig is de fysieke en logische beveiligingsmaatregelen te omzeilen. Deze maatregelen worden namelijk voortdurend verbeterd.  De vraag dient zich aan of, uitgaande van het drie-poorten-model, de beveiligingsmaatregelen voor de menselijke poort ook steeds verder worden verbeterd? Het antwoord op deze vraag is helaas negatief. Criminele organisaties worden steeds slimmer en meedogenlozer als het om infiltratie en rekrutering gaat; de handen van de professional die zich met screening bezighoudt worden door bedrijfsjuristen steeds vaker op de rug vastgebonden. Dit is niet erg, zo lang het lijnmanagement de restrisico’s maar accepteert die uit deze juridische ontwikkeling voortkomen. Maar gebeurt dat ook?

 

Aandacht informatiebeveiliging schiet nog veel te kort

Informatiebeveiliging is iets waar vooral technici zich druk over maken. De slachtoffers zijn echter ‘gewone mensen’, die onbewust hun organisatie de dupe laten worden. Ze openen de verkeerde mails, verliezen laptops en USB-sticks met vitale informatie en maken gebruik van apparatuur en diensten die niet het voor zakelijke toepassingen vereiste beveiligingsniveau hebben. Het is aan de verantwoordelijken om met deze typisch menselijke eigenschappen rekening te houden in het informatiebeveiligingsbeleid. De grootste dreiging vormt namelijk het gebrek aan samenhang tussen mensen, bedrijfsprocessen en technologie!