Februari 2014

cov1402

Subsidie beveiliging kleine bedrijven gecontinueerd
Kleine ondernemers die beveiligingsmaatregelen treffen, kunnen hiervoor ook in 2014 weer een financiële tegemoetkoming ontvangen. Wel wordt de betreffende VKB-regeling aangepast. Het aantal leveranciers en oplossingen wordt uitgebreid en de selectiecriteria worden transparanter gemaakt. Toch blijft nog veel te wensen over. Zo blijven transacties tussen fabrikanten/importeurs en eindgebruikers verlopen, terwijl daar normaal altijd een installateur tussen zit. Voorts zijn sommige maatregelen nauwelijks te realiseren, omdat de regeling nog steeds geen ruimte voor maatwerk biedt. En volgens critici wordt met publiek geld de marktwerking verstoord.

Aon Terrorism & Political Violence Map 2014: wereld veiliger voor bedrijfsleven
De risico’s van politiek geweld, civiele onlusten en terroristische aanslagen voor het internationale bedrijfsleven zijn het afgelopen jaar gedaald. In 34 landen nam het risico af op onder andere oorlogen, staatsgrepen, stakingen en rellen. Het risiconiveau voor Nederland blijft door de lichte terrorismedreiging gelijk. Dat blijkt uit de Terrorism & Political Violence Map 2014, een analyse van tweehonderd landen en gebieden die jaarlijks wordt gepresenteerd door risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon.

Veiligheidszorg belangrijk voor Nederlandse musea
Succesvolle ontwikkelingen bij grote musea, een gebrek aan mankracht bij kleine musea en het gevaar van ‘papieren tijgers’. Veiligheidszorg is een belangrijk thema in de Nederlandse musea. En de reden dat de Nederlandse Museumvereniging het onderwerp hoog op de agenda heeft gezet.

Brandregelgeving onvoldoende voor cultureel erfgoed
In het streven naar de realisatie van een brandveilig gebouw, wordt vaak gedacht dat het volstaat om te voldoen aan de regelgeving uit het Bouwbesluit in combinatie met een passend BHV-plan met bijbehorende organisatie. Maar in de praktijk blijkt het Bouwbesluit slechts een minimaal eisenpakket te omvatten, dat leidt tot een minimaal brandveiligheidsniveau. Die eisen zijn namelijk alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat aanwezige personen het gebouw veilig kunnen ontvluchten en dat schade aan naburige percelen wordt voorkomen. Voor musea is dat bij lange na niet voldoende.

Brandveiligheid topprioriteit voor Kröller-Müller
Een veiliger expositieplek voor de ‘Forme rumore di motocicletta’ van de Italiaanse meester Giacomo Balla is bijna niet mogelijk. Eind januari deed het op de Hoge Veluwe gevestigde Kröller-Müller Museum met dit 2,8 miljoen euro kostende schilderij zijn duurste aankoop ooit. Een waardevolle aanvulling op de topcollectie van het museum, die ruim twintigduizend werken telt, waaronder de op een na grootste Van Goghverzameling ter wereld. Met zo’n omvangrijke en kostbare collectie is het logisch dat Kröller-Müller op het gebied van beveiliging niets aan het toeval over laat. Brandveiligheid is daarbij een topprioriteit, want een tot as gereduceerd kunstwerk is een eeuwig verlies voor het cultureel erfgoed.

Kunstdiefstal wordt vaak kinderlijk eenvoudig gemaakt
Recente diefstallen uit musea bleken vaak kinderlijk eenvoudig uit te voeren. Het alarm ging af, de politie arriveerde snel, maar toch waren de daders met buit al lang en breed vertrokken. De oorzaken waren veelal gebrekkige organisatorische en bouwkundige beveiligingsmaatregelen of het ontbreken van een correcte samenhang tussen die voorzieningen. Effectief beveiligen is niet moeilijk en hoeft bovendien niet duur te zijn, maar blijft vaak achterwege door onjuiste beslissingen door zowel niet-deskundigen als deskundigen.

Kwetsbare papieren collectie veilig voor diefstal en brand
Als nationale bibliotheek biedt de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag iedereen toegang tot alles dat in en over Nederland is gepubliceerd. Tot de collectie behoren miljoenen boeken van de middeleeuwen tot nu en complete jaargangen van alle Nederlandse tijdschriften en kranten. De kwetsbare papieren collectie is onvervangbaar en om die reden slechts voor een deel uitleenbaar. In de leeszalen zijn thematisch geselecteerde boeken te raadplegen en zijn kranten en tijdschriften digitaal of op microfilm beschikbaar. Het grootste deel van de collectie staat in afgesloten magazijnen opgesteld en kan door leden uit het magazijn worden opgevraagd. Voor het inzien van stukken uit de bijzondere collecties gelden strengere voorwaarden. In de toekomst verlaat dankzij de toenemende digitalisering mogelijk helemaal niets meer uit de collectie de veilige muren van de bibliotheek.

Wereldwijde cijfers van hang- en sluitwerkmarkt
Wereldwijd werd in 2013 voor 3,9 miljard euro omgezet in hang- en sluitwerk. Dat zegt het internationale onderzoeksbureau IHS, dat voor het eerst met cijfers komt over de mechanische beveiligingsindustrie. Het bedrag omvat ook de omzet in elektromagnetische sloten, elektromechanische sluitplaten, systemen voor nooduitgangen en accessoires. Als alleen naar mechanische producten wordt gekeken bedraagt de wereldwijde omzet 1,6 miljard euro.

‘Wat je niet kent, kan je niet beveiligen’
Een van de best beveiligde productiebedrijven van Nederland is URENCO in Almelo, waar onder andere uranium wordt verrijkt en grondstoffen voor de medische sector worden gefabriceerd. Met de Nuclear Security Summit in aantocht, komt ook dit bedrijf weer wat meer onder de aandacht. VBN-er van deze maand, Anno Keizer, zorgt er voor zowel de fysieke als de logische beveiliging. Zijn achtergrond als ingenieur acht hij bij dit werk onontbeerlijk. Want alles bij URENCO draait om hoogwaardige technologie. Dat geldt zeker ook voor de dreigingen, die je zonder goede kennis van de processen niet zou kunnen beheersen.

Security managers over particuliere beveiligers
Wat vinden de belangrijkste opdrachtgevers van de particuliere beveiligingsorganisatie(s) die zij inhuren? BEVEILIGING vroeg dit aan de security managers van enkele toonaangevende organisaties. Leveren de dienstverleners alleen mankracht, of dragen ze ook bij aan de totale efficiency van de opdrachtgever? Vindt men het aangeboden takenpakket nog van deze tijd? En wat doen de opdrachtgevers zelf om beveiligers zo goed mogelijk te laten functioneren? Gaat bij aanbestedingen de gunning naar de laagste prijs, of zijn er ook andere criteria? En wordt advisering op beleidsniveau wenselijk geacht?

De security manager en de Code of Ethics
Het werk van de security manager is gericht op het borgen van continuïteit van processen. Maar soms ontstaan daarbij grote dilemma’s. Stel dat de continuïteit het overtreden van ethische normen of zelfs de wetgeving noodzakelijk maakt. Dient de security manager dan aan de rem te trekken, met als gevolg dat de organisatie vitale verliezen gaat lijden? Of dient het risico aanvaard te worden dat de organisatie vroeg of laat met de mogelijk nog ernstigere gevolgen geconfronteerd wordt?

Het doen van aangifte en anonimiteit
In het Wetboek van Strafvordering is bepaald dat ieder die kennis draagt van een gepleegd strafbaar feit daarvan aangifte kan doen. De praktijk wijst echter uit dat slachtoffers en getuigen soms geen aangifte durven te doen of als getuige een verklaring durven af te leggen uit angst voor represailles door de dader(s). In deze bijdrage wordt onder meer besproken of ook anoniem aangifte kan worden gedaan.

‘Big Brother’ bittere realiteit in cyberspace (deel 1)
Edward Snowden bracht aan het licht hoe geavanceerd spionage in cyberspace is geworden. Overheden zoeken vooral naar data met betrekking tot terrorisme, maar halen daarmee zeer veel ‘bijvangst’ binnen. Ook strategische informatie van bedrijven. Wie denkt dat data bij de overheid veilig is, hoeft maar op Wikileaks te kijken. Overheden bestaan uit mensen en die vormen ook daar vaak de zwakke schakel in de beveiliging. Er zijn vele technische mogelijkheden om bedrijfsgegevens goed te beschermen, maar die kunnen op zichzelf niet functioneren. Beleid en uitvoering blijven namelijk mensenwerk en vergen kennis die veel verder gaat dan technologie.

Eigen personeel of toch inhuur?
Als de eerste tekenen van een terugtrekkende recessie zich laten zien, de analisten heel voorzichtig over herstel spreken en de huizenverkoop licht stabiliseert, wordt het dan toch tijd om nog eens beter te gaan kijken naar de opgestelde meerjaren begroting? Nee, beter doet u dat niet want de opgestelde begroting maakt een integraal deel uit, hoe klein dan ook, van de algehele rijksbegroting en als alle middenstanders, grote bedrijven en multinationals (in Nederland gevestigd) hun begroting nu al gaan bijstellen, volgt er onmiddellijk een teruggang met alle, inmiddels bekende, gevolgen.

Fotoverslag Facilitair 2014
Tijdens de zestiende editie van de vakbeurs Facilitair in Den Bosch was wederom ruim aandacht voor professionele beveiliging. Zo waren op de beursvloer beveiligingsproducten en -diensten te zien op het gebied van particuliere beveiliging, hang- en sluitwerk, toegangscontrole, locker management, brandbeveiliging en cameratoezicht.