Februari 2016

cov1602_LAATST

Tentoonstellingen als impuls voor uitbreiding beveiliging Groninger Museum
De spectaculaire, tijdelijke tentoonstelling ‘DAVID BOWIE is’ brengt het Groninger Museum vele voordelen. Niet alleen steeg vooral na het overlijden van de popster op 10 januari het bezoekersaantal sterk. Ook kwam er op last van de Britse eigenaar van de tentoonstelling extra budget beschikbaar voor uitbreiding van de beveiliging. Van een deel van deze investeringen blijft het Groninger Museum ook na de expositie profiteren.

Trigion beveiligt Jheronimus Bosch-tentoonstelling in Noordbrabants Museum
Musea hebben regelmatig tijdelijke tentoonstellingen om publiek te laten terugkeren. Maar soms trekken die zodanig veel belangstelling, dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, zoals tijdelijke uitbreiding van het gebouw. Ook voor de beveiliging kan een tijdelijke tentoonstelling behoorlijke consequenties hebben. Bij de expositie van het werk van Jheronimus Bosch in Het Noordbrabants Museum wordt het aantal beveiligers verviervoudigd en wordt ook de technische beveiliging flink uitgebreid. De nadruk ligt op maatregelen die preventief en proactief de kans op incidenten verkleinen.

Krijgsmachthistorie optimaal beschermd tegen onheil
In december sloot het Nationaal Militair Museum in Soesterberg zijn eerste jaar succesvol af met de registratie van de vijfhonderdduizendste bezoeker. Het is een museum van formaat met een veelzijdige collectie voertuigen, vliegtuigen, wapentuig en ander militair erfgoed. Bouwer en gebouwbeheerder Heijmans ontwikkelde voor het nieuwe museumcomplex een (brand)beveiligingsconcept op basis van beproefde technologie, met als bijzondere elementen de toepassing van een aspiratiesysteem en een lasersysteem voor rookdetectie.

Het alert houden van beveiligers in een prikkelarme omgeving
De beveiliging van musea vindt altijd plaats in het spanningsveld tussen security en hospitality en die twee zaken blijken in de praktijk vaak lastig te combineren. Hoe houd je het veilig zonder dat de overgrote meerderheid van goedwillende bezoekers daar hinder van ondervindt? Daarom ontstond enkele jaren geleden bij het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum het initiatief om beveiliging op een heel andere wijze aan te pakken: ‘Van reactief naar proactief’.

Dertig jaar ontwikkeling in museumbeveiliging
Het is een van de mooiste musea en een van de grotere publiekstrekkers van Amsterdam: de Hermitage. In dit eind zeventiende-eeuwse, voormalige tehuis voor ‘oude besjes’ zijn meesterwerken te bewonderen uit de Hermitage in Sint Petersburg. Hilco Panhuijsen zorgt er sinds de opening van het museum voor de veiligheid. Daarvoor werkte hij 23 jaar in diverse beveiligingsfuncties voor het Rijksmuseum. Wat is er zoal veranderd in die lange periode?

Platform: ‘Goede veiligheidszorg basis van duurzaam collectiebeheer’
Onze publieke kunstschatten staan dagelijks bloot aan bedreigingen, groot en klein. Goede en planmatige veiligheidszorg vormt de basis van duurzaam collectiebeheer. Volgens de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben we in ons land ruim negenhonderd musea die stuk voor stuk waardevolle collecties beheren. Een klein deel van deze musea heeft het beheer over de rijkscollectie: dit zijn alle schilderijen, beelden en andere kunstvoorwerpen die eigendom zijn van de rijksoverheid. Daarnaast is er ook een aantal musea dat een andere collectie beheert waar het Rijk verantwoordelijkheid voor neemt. Samen zijn dit 29 musea. In de nieuwe Erfgoedwet, die op 1 juli 2016 in werking treedt, worden deze 29 musea belast met een wettelijke taak tot een goed beheer van de collecties en krijgen daarmee financiering, ook voor veiligheidszorg.

De logistiek van rust en veiligheid
Het beveiligen van museumstukken en het coördineren van vracht lijken weinig met elkaar te maken te hebben. Toch kwam bij TransQuest op een logische manier van het een het ander. Sales manager Bart de Werd is inmiddels kind aan huis bij de meest toonaangevende musea van het land. Met uiterst gevoelige kinetische sensoren kan geen kunstwerk meer worden bewogen zonder dat er direct gealarmeerde beveiligers op af komen.

‘Terreurdreiging brengt beveiligers in uiterst kwetsbare positie!’
Terroristische dreiging verplaatst zich meer en meer richting objecten die door particuliere beveiligers worden beveiligd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Veiligheidsbranche sprak voorzitter Laetitia Griffith haar zorgen uit over de hoge persoonlijke veiligheidsrisico’s die dit voor de beveiligers met zich meebrengt. Zij pleitte voor meer samenwerking onderling en met de overheid. Vooral op het gebied van informatie-uitwisseling en training.

Uitgebreide studie Brandweeracademie naar brand in seniorenwoningen
Ouderen zijn een kwetsbare groep mensen bij brand. Gelet op de vergrijzende bevolking zal het aantal brandslachtoffers onder ouderen snel toenemen als er geen maatregelen worden genomen. Afgelopen jaar heeft de Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid, in drie rapporten de invloed van de vergrijzing op brandveiligheid in kaart gebracht. In december verscheen het laatste rapport met mogelijke oplossingen.

Geef je netwerk de wifi-beveiliging die het verdient
Het gebruik van wifi heeft een flinke vlucht genomen. Met een mobiel apparaat, zoals een smartphone, tablet of laptop, heeft iemand op bijna iedere plek ter wereld potentieel toegang tot zijn of haar informatie. Via wifi werken biedt vele voordelen. Maar wifi kent – zeker in vergelijking met een netwerk met vaste aansluitingen – ook specifieke dreigingen. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de informatievoorziening van een organisatie worden aangetast.

De hypothetische opbrengsten van veiligheid
Iedereen vindt veilig werken belangrijk. Toch gaat het zestig keer per jaar goed mis en vallen er doden. Omdat niet verwacht kan worden dat iedereen dagelijks alert is, dient veiligheid onderdeel te worden van het normale bedrijfsproces. Dan wordt bewust veilig werken een vanzelfsprekendheid. Dat was het motto tijdens het NIBHV-congres Bewust Veilig Werken, waarbij integratie van veiligheid vanuit respectievelijk wetenschappelijk, beleidsmatig, juridisch en praktisch perspectief werd beschreven.

Dreigingsbeeld vergt nieuwe kijk op opleiding beveiligers
De vraag die de corporate security manager dient te stellen aan zijn Raad van Bestuur is niet of het zin heeft te investeren in nieuwe en state-of-the-art beveiligingstechniek (van window dressing tot zeer doeltreffend), maar of hij zijn beveiligers mag laten deelnemen aan een clinic, leergang, opleiding of master class gericht op security en dreigingen voor de komende jaren. Welke basis is nodig om de Raad van Bestuur in deze casus overtuigd te krijgen?

Verslag vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer 2016
Van 13 tot en met 15 januari vond in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch de achttiende editie plaats van de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Op de beursvloer waren enkelen tientallen in beveiliging gespecialiseerde bedrijven te vinden. Er was aandacht voor onder andere particuliere beveiliging, hang- en sluitwerk, toegangscontrole, locker management, brandbeveiliging en cameratoezicht.