Februari 2017

cov1702_LAATST

Veiligheid in de verkiezingsprogramma’s
Strengere straffen, meer wijkagenten op straat, privacy versus veiligheid, terreurdreiging en cybercrime. Nederland gaat op 15 maart weer naar de stembus en veiligheid is een van de voornaamste thema’s in de verkiezingsprogramma’s van de 28 partijen die deelnemen aan de verkiezingen. In de meeste verkiezingsprogramma’s worden bij voorgestelde investeringen of bezuinigingen geen concrete bedragen genoemd. Toch zijn de programma’s een goede eerste indicatie voor het veiligheidsbeleid in Nederland van 2017 tot en met 2021. Een overzicht van de voornaamste punten op het gebied van veiligheid en justitie uit de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen.

Intersec in Dubai: wereldmarkt van professionele beveiliging
De Intersec, één van de grootste internationale vakbeurzen voor Security, Safety en Fire Protection, vond eind januari voor de negentiende keer plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). In het Dubai International Convention and Exhibition Centre toonden 1304 exposanten uit 58 landen hun laatste producten en diensten op het gebied van professionele beveiliging aan 33.501 bezoekers uit 129 landen. Op de beursvloer was ruim aandacht voor brandbeveiliging, maar ook videobewaking, inbraakdetectie en toegangsbeheer kwamen uitgebreid aan bod.

Voorkom vernietiging van het onvervangbare
Brand, inbraak, vandalisme en diefstal zijn nergens welkom. Maar al helemaal niet op plaatsen waar cultureel erfgoed wordt bewaard. Kunstwerken en veelal ook de gebouwen waarin deze worden tentoongesteld zijn van onschatbare waarde en onvervangbaar. Daarom behoren vooral beheerders van cultureel erfgoed de grootste aandacht aan beveiliging te besteden. Kennis over kunst gaat echter lang niet altijd samen met risicobewustzijn en zelfs als dat wel zo is, ontbreekt het musea en andere kunstinstellingen vaak aan geld om adequate maatregelen te treffen.

Panel: Camera met bewegingsdetectie of PIR-detector?
Steeds meer camera’s beschikken standaard over ingebouwde analytics, die betrouwbare bewegingsdetectie mogelijk maken. Bijkomend voordeel is dat er bij een melding direct (live en opgenomen) beelden beschikbaar zijn ter verificatie van de melding. Maar kunnen camera’s ook worden beschouwd als potentiële volwaardige vervangers van PIR-detectoren? Bieden zij bijvoorbeeld een zelfde mate van anti-masking en sabotagedetectie? Of is een combinatie van camera’s met PIR-detectoren een betere optie?

Aanhouden voordat de verdachte kan toeslaan (deel 2)
Een incident begint meestal buiten het observatiegebied van het doelwit. Dit betekent dat informatie uit de omgeving van dat doelwit nodig is om tijdig te kunnen interveniëren. Helaas zijn veiligheidsorganisaties hier over het algemeen niet op ingesteld. Signalering is al erg ingewikkeld en wat kan je vervolgens met een ‘verdachte’ van wie je alleen maar denkt dat deze iets van plan is? Ingrid Weima en Jeroen van Rest doen binnen TNO onderzoek naar oplossingsmogelijkheden voor deze dilemma’s. Het doel van de programme developer Security, Protection and Resilience en de senior consultant Security, Sensors & Privacy is het ontwikkelen van procedures waarbij zo vroeg mogelijk in het incidentenproces ingegrepen kan worden.

Totaalconcept voor bedrijfscontinuïteit
ICT-serviceprovider RoutIT zette eind 2016 de eerste stappen in de beveiligingsbranche met de opening van een particuliere alarmcentrale in Ede. Via de clouddienst 247Alarm kunnen partners van het bedrijf nu ook alarmdoormelding gaan aanbieden, waarbij hun klanten via de 247Services app op hun smartphone alarmmeldingen ontvangen. De dienstverlening wordt dit jaar uitgebreid met monitoring van allerlei op internet aangesloten apparatuur en een ICT helpdesk voor eindgebruikers. Hierdoor kunnen partners van RoutIT de bedrijfscontinuïteit van hun klanten nog beter garanderen, doordat direct kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld een stroomstoring of als een koelcel uitvalt.

Paraplü of Parasòl?
De staatkundige verandering van de positie van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen heeft ook gevolgen voor onder meer alle beveiligingssystemen die worden toegepast in overheidsgebouwen. Zo dienen de toegangscontrolesystemen te voldoen aan de principes van het Rijkspas-programma. Als erkende speler binnen het Rijkspas-programma heeft EAL Apeldoorn meegedongen naar deze opdracht en deze gewonnen. Samen met lokale partner IBO Bonaire zijn inmiddels al vele projecten afgerond en worden ook diensten verleend aan andere overheid-gerelateerde partijen zoals de brandweer en de luchthaven van Bonaire.

Van beveiligingsbeambte tot directeur Complexvernieuwing & Beheer
Er zijn beveiligers die carrière maken. Sommigen schoppen het zelfs behoorlijk ver. Een uitschieter naar boven is Rob van der Heijden. Bijna 33 jaar geleden begon hij als ‘beambte’ in het Nederlands Congres Gebouw en nu is hij directeur Complexvernieuwing & Beheer van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs en heeft hij de leiding over een omvangrijk Masterplan waarbij alle Jaarbeurs-hallen worden vervangen door nieuwbouw. Daarbij blijft de VBN-er van deze maand verantwoordelijk voor de beveiliging en veiligheid in het omvangrijke evenementencomplex.

Platform: Burgemeester is geen crisismanager!
De burgemeesters in Nederland zijn opgeleid tot algemeen bestuurder. In overleg met het College van Wethouders en de gemeenteraad komt men doorgaans na veel overleg en in alle rust tot besluitvorming. Burgemeesters zijn echter niet de meest aangewezen personen om bij een ramp of crisis in de frontlinie te opereren.

Veelvoorkomende valkuilen bij het instellen van toegangscontrole
Waar in het verleden de fysieke toegangscontrole een grote rol speelde, is deze bij veel bedrijven vervangen door technische oplossingen. Medewerkers kunnen zelfstandig naar binnen door een badge aan te bieden. Wie echter vanuit de consultancy en onderzoekspraktijk naar toegangscontrole kijkt komt nog al eens wat manco’s tegen. Waar gaat het fout?

Scholen kwetsbaar door ontbreken crisisbeleid
Een school moet een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Maar zijn scholen wel voldoende voorbereid op een crisis? Daarover ging het seminar Crisisbeheersing in het onderwijs, georganiseerd door SVDC Advies in Crisisbeheersing. Sprekers gingen tijdens het seminar in op actuele ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid, risico-inventarisatie en zorgpunten, het integrale crisisplan, het belang van opleiden, trainen en oefenen, lessons learned en gaven een kijkje in de keuken van een onderwijsinstelling die een crisis doormaakte.

Nieuwe locatie voor vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer
De vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer vond eind januari voor de eerste keer plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Onder de 377 exposanten bevonden zich enkele tientallen aanbieders van producten en diensten op het gebied van professionele beveiliging. Tijdens de driedaagse beurs vond een uitgebreid lezingenprogramma plaats, met onder meer verschillende sprekers van de VBN.

Bedrijfsgegevens steeds vaker op straat door eigen personeel
Antivirus software, firewalls, het detecteren van indringers op het netwerk. Bedrijven nemen tal van maatregelen om hun waardevolle gegevens te beschermen. Toch wordt één risicofactor vaak over het hoofd gezien: de dreiging van binnenuit. Te denken valt aan medewerkers die al dan niet bewust bestanden openen of verwijderen, mailen via privémailadressen of informatie kopiëren op USB-sticks. Hoe valt potentieel gevaarlijk gedrag te herkennen en welke preventieve maatregelen kunnen bedrijven nemen om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of in handen komen van concurrenten?

Hoeveel waarde heeft vermelding in Register Vakbekwaamheid?
Afgelopen jaar heeft CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging & Veiligheid) een Register Vakbekwaamheid geïntroduceerd. Dit register is online voor iedereen te raadplegen en er zijn inmiddels zo’n 120 personen in opgenomen. Hoe werkt het register en wat is de waarde van een vermelding hierin?