Januari 2008

cov0801

Centraal beheer met Security Management Systeem
De kantoren van grote (internationale) organisaties zijn tegenwoordig voorzien van veel verschillende security- en safetysystemen. Door het grote aantal verschillende systemen komt de beheersbaarheid en flexibiliteit onder druk te staan. Met een Security Management Systeem (SMS) kunnen al deze systemen worden gebundeld, bediend, bestuurd, bewaakt én beheerst vanuit één centrale plek.

Serious gaming
Second life. Sim City. Het zijn bekende platforms waar de werkelijkheid wordt nagebootst. Voor entertainment. Dat is waar. Maar dezelfde technologie is voor serieuze toepassingen in te zetten. TNO houdt zich daar op hoog niveau mee bezig. Met Advanced Concept Development & Experimentation wordt een virtuele wereld gecreëerd voor defensietoepassingen. De technologie is echter ook ideaal voor oefeningen met crisismanagement en rampenbestrijding.

IP-adressen raken binnen vier jaar op
Eind vorige eeuw beheerste de Millennium Bug de wereld van techniek. Nu steeds meer apparatuur op basis van het Internet Protocol (IP) gaat werken, speelt een nieuw probleem op. De beschikbare IP-adressen dreigen binnen enkele jaren op te raken. Als eenmaal ruim vier miljard apparaten op internet zijn aangesloten, is de koek op. Daarom is versie 6 van het IP ontwikkeld. Wat zijn de consequenties voor beveiligingsapparatuur?

Screening: nut en noodzaak
De interesse voor screening is de afgelopen jaren toegenomen. Als wordt gekozen voor de inzet van dit beveiligingsinstrument is het belangrijk dat het te doorlopen uitvoeringsproces transparant is. Ook mag er geen al te grote inbreuk op de privacy van een (nieuwe) medewerker worden gemaakt.

Tactische oriëntatie
Tactische oriëntatie wil zeggen het stellen van prioriteiten aan verschillende doelen, het formuleren van alternatieven om die doelen te halen en de kosten/baten afweging om daarin te beslissen. Hoe speelt security een rol bij het stellen van prioriteiten en het ontwikkelen van alternatieven en in hoeverre is het mogelijk om security onderdeel te kunnen laten zijn van een kosten/baten afweging? Security doelen die bijdragen aan resultaat doelen krijgen de prioriteit die aan die resultaten worden gesteld.

‘Regeldruk gaat ten koste van brandveiligheid’
Er zijn teveel regels om te kunnen naleven. Daarom voldoet geen gebouw in Nederland aan alle brandveiligheidseisen. Dit stelt René Hagen die brandveiligheid doceert en onderzoek doet naar brandveiligheidsvraagstukken aan het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra. Bovendien zijn er nog wel eens botsingen met andere belangen, waarbij de keuzes niet altijd in het voordeel van de brandveiligheid uitvallen.

De beveiliger als ‘multi-facilitator’
Beveiligers, schoonmakers en andere facilitaire medewerkers kunnen elkaar helpen een beter product te leveren. Dat gaat echter niet makkelijk als ieder bij een opdrachtgever namens een andere firma werkt. ISS Facility Services denkt dat er veel winst valt te behalen voor opdrachtgevers, als zij kiezen voor één, integrale dienstverlener. BEVEILIGING sprak met Edwin Lustig die sinds november leiding geeft aan de ‘BV’ ISS Security & Services.

De ‘motor’ voor extern facility management
Traditionele alarmering lijkt haar langste tijd te hebben gehad. Voor het daarvan afhankelijke Enai Systems reden om de scope te verbreden. De afgelopen jaren resulteerde dat in de bouw van een veelomvattend platform voor facilitaire ondersteuning. Hiermee kunnen gespecialiseerde dienstverleners wereldwijd hun opdrachtgevers ondersteunen met gebruikmaking van de modernste communicatiemiddelen. Beveiliging was het uitgangspunt, maar vormt nog maar een onderdeel van het concept, dat naar gelang de behoefte modulair is uit te breiden. Derden kunnen op basis van industriestandaards uitbreidingen ontwikkelen.

Groeiende rol beveiliging in zee- en luchthavens
Tijdens de eerste Mainport Security Conference in Rotterdam stond onlangs de groeiende rol van beveiliging in zee- en luchthavens centraal. Sprekers namens onder meer de haven van Rotterdam, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en de US Coast Guard gingen in op actuele ontwikkelingen, terwijl er ook demonstraties waren te zien van (ramp)oefeningen in virtuele omgevingen.

VEBON wil brug bouwen naar de maatschappij
Leveranciers van beveiligingsproducten hebben veel kennis in huis. Kennis over hun producten, systemen en diensten, maar ook over de manier waarop deze optimaal gebruikt kunnen worden om veiligheidsvraagstukken op te lossen. Het is echter niet eenvoudig om de ‘markt’ van die kennis te laten profiteren. Vooral het vooroordeel van afnemers dat het leveranciers alleen om commerciële belangen te doen is, is daar debet aan. De binnen VEBON verenigde bedrijven hebben nu hun topmensen afgevaardigd om een kennisbrug te slaan met de maatschappij. Centraal staat het gecoördineerd ontwikkelen van kennis over veiligheidsvraagstukken om daarmee te participeren in het maatschappelijke debat over veiligheid.

Vooruitblik Facilitair, Polyclose en IIPSEC 08
In januari staan reeds drie vakbeurzen in de agenda. BEVEILIGING blikt vooruit op Facilitair, Polyclose en IIPSEC 08.