Januari 2010

cov1001

‘State of the art’ én leefbaar beveiligen
Het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) en Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cyber Crime (NICC) hielden onlangs een bijeenkomst over het maatschappelijke veiligheidsbeleid en de tekortkomingen daarvan. Ingegaan werd op de onderschatte kwetsbaarheid van vitale infrastructuren, een stimuleringsprogramma voor maatschappelijke veiligheid, de onzinnigheid van sommige maatregelen naar aanleiding van 9-11 en tot slot het grootschalige project Secure Haven, waarvan in Den Haag een pilot loopt.

Ruim helft particuliere beveiligingsbedrijven overtreedt Arbo- en Arbeidstijdenwet
Bij ruim de helft van de particuliere beveiligingsbedrijven in Nederland wordt te weinig gedaan om werknemers voor te bereiden op agressie en geweld tijdens hun werkzaamheden. Tevens ontbreekt het vaak aan nazorg bij incidenten met agressie en geweld. Ook moeten werknemers vaak nog te lang werken, zowel overdag als ’s nachts, en krijgen zij regelmatig te weinig rust tussen de diensten door. Dat blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie met de resultaten van een inspectieproject dat in 2008 bij ruim driehonderd beveiligingsbedrijven is uitgevoerd.

Wat vinden burgers van beveiligers?
Vooral in de journalistiek en de wetenschap krijgen particuliere beveiligers nogal eens een bedenkelijk imago toebedeeld. Dit varieert van ‘een beetje dom’ tot zelfs onbetrouwbaar en crimineel. Ten onrechte, zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. Burgers zijn vaak opvallend neutraal en zelfs positief over beveiligers.

Ronde tafel over security awareness
Is beveiliging iets voor beveiligers, of voor iedereen? En als het voor iedereen is, hoe maak je dan iedereen daar bewust van? Beveiliging is niet alleen een kwestie van richtlijnen en procedures. Bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel zijn minstens zo belangrijk. Tien security professionals discussieerden over hoe je dat kweekt en borgt in een organisatie.

Business continuity voor facilitair managers
Binnen veel organisaties gaat de facilitair manager over zaken als fysieke beveiliging en bedrijfshulpverlening. Maar zodra het over crisismanagement of bedrijfscontinuïteit gaat, vinden de gesprekken op een ander niveau plaats. Ten onrechte, meent Facility Management Nederland. Facilitaire processen zijn onmisbaar voor de continuïteit van de kritieke bedrijfsprocessen. Nu denken ook weer niet alle facilitair managers zo. Bovendien is niet altijd de vereiste kennis in huis. Tessa Jeans van Humanagement nam daarom in samenwerking met FMN het initiatief om facilitaire kennis op het gebied van continuïteit en crisismanagement te delen en te bundelen in een kenniskring. Doelgroep zijn vooral managers die te maken hebben met bedrijfscontinuïteit, crisismanagement of aanverwante onderwerpen.

Vooruitblik Facilitair 2010
De Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch zijn tussen 13 en 15 januari het trefpunt voor iedereen die zich bezighoudt met facility management en gebouwbeheer. Tijdens de twaalfde editie van de vakbeurs Facilitair zijn op de beursvloer zo’n veertig exposanten te vinden op het gebied van professionele beveiliging en veiligheidszorg.

Tijdelijke brandbeveiliging voor renoverend Sportpaleis Ahoy
Concerten en festivals als The Night of the Proms en North Sea Jazz. Sportevenementen als het ABN Amro World Tennis Tournament en de start van de Tour de France. Het Sportpaleis Ahoy is met 1,7 miljoen bezoekers per jaar een van de grootste publiekstrekkers van Rotterdam. Het gebouw wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd en krijgt een nieuw dak. Het vernieuwde Sportpaleis kan vanaf januari 2011 meer bezoekers ontvangen op een groter vloeroppervlak. Hoewel het Sportpaleis is gesloten tussen maart en september 2010 blijft het Ahoy-complex gewoon geopend. Gelet op de uitbreiding van het Sportpaleis zal ook het brandmeldsysteem worden gemoderniseerd. Om de periode met werkzaamheden te overbruggen, installeert BetaGuard een tijdelijk draadloos brandmeldsysteem dat het bestaande systeem één-op-één vervangt.

‘Security moet gewoon als onderdeel van de bedrijfsvoering worden gezien’
Het creëren van draagvlak is een absolute must als het om security gaat. Dat is één van de stellingen van het VBN-lid Simon Kuitert, die ditmaal is uitverkoren als VBN-er van de maand. Gepokt en gemazeld in het hotelwezen en bij PTT, zwaait hij tegenwoordig de beveiligingscepter over UPC. Een vitaal bedrijf, waar security hoog op de agenda staat, maar niet zonder dat daaraan de nodige overtuigingskracht vooraf is gegaan.

Ridderorde voor Fred Zaaijer
Wegens zijn buitengewone en belangeloze inzet voor de veiligheid in Nederland is Fred Zaaijer geridderd in de Orde van Oranje Nassau. De veiligheidscoördinator van de Reinier de Graaf ziekenhuizen is vooral bekend van het Security Expert Register Nederland (SERN), dat hij mede heeft opgezet en waarvan hij nog altijd voorzitter is. Maar daarnaast bekleedde hij nog een indrukwekkend aantal andere nevenfuncties, waaronder het voorzitterschap van de adviesraad van BEVEILIGING.

‘Wangedrag tegen gezagsdragers nog vaak onderschat probleem’
Wangedrag tegen gezagsdragers is een serieus probleem dat nog vaak wordt onderschat. Plegers van geweld tegen publiekswerkers zijn meestal al bij de politie bekend en hun gedrag wordt gekenmerkt door bepaalde patronen. Om publiekswerkers beter te beschermen moeten hun organisaties geweldplegers beter leren (her)kennen. Medewerkers dienen gedrag en gedragingen van geweldplegers te leren analyseren. De politie dient hiertoe beter opgeleid te worden. De gehele politieorganisatie dient op dit punt gereorganiseerd te worden, zegt Jaap Timmer, lector Veiligheid en Sociale Cohesie aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. “De informatiesystemen deugen wel wat betreft casusinformatie, maar niet voor analyse en het verwerven van inzicht.”

Beeld en geluid in de rechtspraak
In toenemende mate worden beeld en geluid in juridische procedures gebruikt als bewijs om standpunten te onderbouwen. Specifieke regels omtrent het gebruik en de waardering worden in onze wetgeving niet gegeven. Beeld en geluid als ‘real evidence’ fungeert als kenbron waarop de rechter zijn beslissing baseert. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal recente uitspraken die interessant zijn voor het beveiligingsvakgebied.

Oratie hoogleraar Crime Science Marianne Junger
Marianne Junger is in Nederland als eerste benoemd tot hoogleraar Crime Science. Zij bekleedt aan de Universiteit Twente de leerstoel Maatschappelijke Veiligheid. Tijdens haar oratie sprak zij over het thema Criminaliteitspreventie beleid en technologie. Een thema in lijn met het door haar in 2008 geïntroduceerde begrip Crime Science wat leidde tot de oprichting van Crime Science Twente.

Noodzaak awareness vaak onderschat in informatiebeveiligingbeleid
Bij informatiebeveiliging ligt de focus vaak op technische oplossingen. Deze werken prima, zolang alle gebruikers van het informatiesysteem zich netjes aan de regels houden. Helaas zijn die regels niet altijd bekend en als ze al bekend zijn, zijn er redenen om ervan af te wijken. Dit gebeurt dan weer omdat niet bekend is wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Informatiebeveiligingsbeleid begint dus bij het opvoeden en opgevoed houden van medewerkers. Maar ook van beslissers, want die zijn bepalend voor het draagvlak van procedures.