Januari 2011

cov1101

Geen politie meer bij niet-geverifieerd alarm
Sinds 1 januari reageert de politie niet meer op automatische alarmmeldingen, als deze niet zijn geverifieerd. Deze maatregel zat eraan te komen, want in nog steeds 95 procent van de gevallen wordt voor niet-geverifieerde meldingen voor niets uitgereden. Ook bij geverifieerde meldingen gaat het nog maar in een kwart van de gevallen om een echte inbraak(poging), maar daar neemt de politie voorlopig genoegen mee. Als wisselgeld voor het niet meer reageren op niet-geverifieerd alarm, wordt aan geverifieerd alarm ‘prioriteit 1’ gegeven. Aan de maatregel kleeft nog wel een aantal praktische bezwaren.

De Belgische beveiliger als Europees voorbeeld?
De markt vraagt steeds meer om particuliere beveiligingsdiensten die naadloos aansluiten op de openbare veiligheid. Dat was de boodschap tijdens de derde Europese top van de beveiligingsindustrie, die 10 december plaatsvond in Brussel. Deze conferenties vormen een belangrijk lobbyinstrument en vinden jaarlijks plaats in het land dat op dat moment het halfjaarlijkse EU-voorzitterschap vervult. Afgelopen half jaar was dat België. De Belgen maakten van de gelegenheid gebruik hun particuliere beveiligingsindustrie als inspiratiebron voor de rest van Europa te presenteren.

ISC Solutions: Opmerkelijke innovaties uit de Verenigde Staten
Een ‘body scanner’ die elke puritein een hartverzakking bezorgt, was de grootste eye catcher tijdens ISC Solutions, een op eindgebruikers gerichte vakbeurs, die 3 en 4 november plaatsvond in New York. Andere bijzondere zaken waren cameraobjectieven die door mist en sneeuw kunnen kijken en een leeftijdscanner.

Goede producten garanderen nog niet het vereiste beveiligingsniveau
Binnen de beveiligingsbranche vinden de nodige innovaties plaats. Maar hoe gaat de facility manager om met deze innovaties binnen zijn bedrijfsprocessen? In de praktijk blijken vaak goedbedoelde maatregelen getroffen te worden die vanwege het ontbreken van specifieke kennis en ervaring niet of nauwelijks weerstand bieden tegen een doorgewinterde crimineel.

Meer efficiency in beveiliging alleen met integrale oplossingen mogelijk
De beveiliger die bij de poort op de knop van de slagboom drukt is op zijn retour. Beveiligers kunnen steeds meer en worden steeds beter opgeleid. De ontwikkeling wordt echter geremd doordat de afnemersmarkt nog steeds sterk in ‘manuren’ denkt, waarbij de keuze van de leverancier bepaald wordt door het tarief. Sluiten vraag en aanbod nog wel goed op elkaar aan? BEVEILIGING vroeg dit aan de CEO’s van vijf toonaangevende beveiligingsorganisaties.

Meer effect en lagere kosten door samenwerking in brandveiligheid
Bij integrale brandveiligheid gaat het om een samenspel van organisatorische maatregelen, bouwkundige voorzieningen en installaties. Hierbij is een groot aantal verschillende partijen betrokken, zoals architecten, installateurs en aannemers. Het is van belang dat hun inspanningen goed op elkaar zijn afgestemd, zodat alle noodzakelijke aspecten van brandveiligheid aandacht krijgen en dubbel werk wordt voorkomen. Het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (model IBB) structureert dat proces en biedt een methode om de juiste samenstelling van brandveiligheidsmaatregelen te realiseren. Het resultaat is een brandbeveiligingsconcept dat het risico op brand terugbrengt tot een aanvaardbaar niveau, met als minimum het niveau van wet- en regelgeving.

Beveiliging in een open én gesloten organisatie
Al bijna veertig jaar is Henk van Eijken actief in diverse functies die tot het security management gerekend kunnen worden. Eerst vijftien jaar bij de marine en vervolgens bijna 25 jaar bij Philips. In die tijd heeft hij het vakgebied ingrijpend zien veranderen en dat proces is nog niet ten einde. De VBN-er van de maand benadrukt wel dat ondanks de vorderingen in de techniek, de mens een essentiële schakel blijft in de veiligheidsketen.

‘Alle private recherche werkzaamheden dienen onder dezelfde wetgeving te vallen’
De huidige Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) is een onsamenhangend gedrocht, stelt mr.dr. Cees Schaap CFE, voormalig hoogleraar Forensische Expertise op financieel terrein aan de Universiteit Leiden en directeur van het forensisch (fraude) onderzoeksbureau SBV Forensics te Dordrecht. “Alle private recherche werkzaamheden zouden onder dezelfde wetgeving dienen te vallen, inclusief de accountancy organisaties. Zoals het nu werkt, werkt het niet. Er is aantoonbaar sprake van concurrentievervalsing en marktvervuiling. Uiteindelijk gaat het in deze kwestie om de rechtspositie van de te onderzoeken persoon.”

Axis richt zich met technologiepartners op verticale marktsegmenten
Voor eindgebruikers is het niet altijd makkelijk om voor het oplossen van een beveiligingsvraagstuk de juiste techniek te vinden. Zelfs system integrators lopen soms tegen uitdagingen aan waarvoor het bestaande aanbod aan producten geen oplossing biedt. Voor fabrikanten is het daarentegen weinig interessant om componenten te ontwikkelen die alleen geschikt zijn voor bepaalde niches. Tenzij het natuurlijk heel grote niches zijn en de bedrijven een wereldwijde afzetmarkt hebben. Axis is zo’n fabrikant. Het bedrijf is groot geworden met IP-camera’s, maar nu tegenwoordig iedereen die produceert, wil Axis zich onderscheiden met oplossingen voor verticale marktsegmenten. De eerste zijn de detailhandel en de transportsector.

Bedrijfshulpverlening wordt basishulpverlening
Dit jaar wordt het nieuwe Besluit Basishulpverlening van kracht. Dit dekt verplichte hulpverlening door een bedrijf of organisatie af, als die al niet door de Arbowet wordt geregeld. Het nieuwe BHV-besluit stelt regels voor de overbrugging van de tijd die overheidshulpdiensten nodig hebben om naar het incident te rijden en de hulpverlening over te nemen. Het geldt voor gebouwen (behalve woningen) en nu ook voor evenemententerreinen. Belangrijk is dat nu een expliciete verantwoordelijke wordt aangewezen en dat BHV-ers geen eigen werknemers meer hoeven te zijn.

Onderhoud blusmiddelen volgens geaccrediteerde regeling
Met kleine blusmiddelen wordt 94 procent van de branden in utiliteitsgebouwen geblust voordat de brandweer arriveert. Die blusmiddelen moeten dan wel in orde zijn. Daarom is in het kader van de bouwregelgeving niet alleen het bezit, maar ook het onderhoud verplicht. Dit onderhoud dient volgens de bouwregelgeving eens in de twee jaar door een deskundige persoon plaats te vinden. De mate van deskundigheid van deze personen kan echter variëren. Wie enige zekerheid over de kwaliteit op prijs stelt, kiest bij voorkeur voor een REOB-erkend bedrijf. Dit kan het onderhoud onder certificatie uitvoeren. Naar verwachting in 2011 zal de bijbehorende kwaliteitregeling worden geaccrediteerd, wat formele erkenning door de overheid inhoudt.

Optimisme overheerst op Sicurezza
De beslissing van beursorganisator FieraMilano om de vakbeurs Sicurezza eind november met een dag in te korten en te beperken tot twee hallen pakte goed uit. De vijftiende editie van de beurs met ruim driehonderd exposanten maakte een levendige indruk en op de beursvloer heerste een optimistische stemming.

Vooruitblik Facilitair 2011
Van 19 tot en met 21 januari vindt voor de dertiende keer de vakbeurs Facilitair plaats in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Zoals gebruikelijk is het aanbod op de beursvloer zeer gevarieerd, waarbij zeker ook een rol is weggelegd voor beveiliging.