Januari 2015

cov1501

Betere afstemming opleidingen op carrières in de beveiliging
Wat brengt 2015 op het gebied van beveiligingsopleidingen? BEVEILIGING vroeg het de belangrijkste opleidingsinstellingen. Opvallend is dat veel instellingen inzetten op een ‘doorlopende’ leerweg. Bestond het aanbod tot nu toe uit vele losse bouwstenen; gaandeweg begint er behoefte te ontstaan aan cement daartussen.

Brug van mbo naar hbo
Wie particulier beveiliger wil worden dient een diploma te halen op het niveau van mbo-2. Wie vervolgens een hogere functie ambieert, kan nog doorgaan tot mbo-3, maar dan houdt het op. Het is niet mogelijk om als toekomstig beveiliger het mbo af te maken en door te stromen naar het hbo. Maar dat gaat veranderen. Vanaf 2016 biedt ROC Mondriaan in Den Haag een mbo-opleiding niveau 4 aan, waarna begonnen kan worden aan een hbo-studie integrale veiligheidskunde of security management aan de Haagse Hogeschool.

Branche stelt hogere eisen aan instromers
De particuliere beveiligingsbranche werkt aan verbetering van de opleidingen. Tot een aantal jaar geleden verliep dit moeizaam, omdat de vraag naar medewerkers continu groter was dan het aanbod. Maar nu die situatie veranderd is, wordt de lat voor aspirantbeveiligers hoger gelegd. Daarnaast gaat meer aandacht uit naar het op peil houden van de kennis van mensen die al werken in de beveiliging. Die dient in lijn te blijven met de snelle veranderingen op vooral technologisch vlak.

Bezuinigingen op onderwijs treffen ook beveiligingsbranche
Na 41 jaar houdt kenniscentrum ECABO dit jaar op te bestaan. In de beveiligingsbranche houdt dit instituut zich onder andere bezig met de kwalificatiestructuur van opleidingen en het erkennen van leerbedrijven. Vanaf augustus gaan deze activiteiten naar de sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Staat certificering garant voor adequate beveiliging?
Om maar direct met de deur in huis te vallen: certificering staat niet garant voor adequate beveiliging, al denken velen daar anders over. Binnen Nederland is het een onoverzichtelijk geheel aan het worden door de uitgegeven certificeringen en bijbehorende afkortingen achter de naam. Even een kleine reeks: RSE, CPP, PCI, RE, RA, CISSM, CSSM, CPO, BBE, RL, MPA, CPIM, IPMA en zo zijn er nog vele anderen. Maar garandeert zo’n titel ook dat de beveiliging op orde is? Was het maar waar, maar de praktijk leert anders.

Vakbeurs Facilitair in teken van kwaliteit werkomgeving
Facilitair managers en inkopers uit onder meer onderwijs, gezondheidszorg, overheid en bedrijfsleven kunnen van 14 tot en met 16 januari weer terecht op de vakbeurs Facilitair in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch.

Veiligheid van A tot Z
In de autobranche gaan enorme bedragen om. Dat trekt bijna vanzelf personen aan die aan wet- en regelgeving een eigen interpretatie toekennen. De RDW heeft daar met regelmaat mee te maken. Peter Spaan zorgt er als unitmanager van de afdeling Management Ondersteuning, Facilitair Bedrijf van de RDW op buitengewone wijze voor dat de medewerkers veilig hun werk kunnen blijven doen en dat het vitale proces niet beïnvloed wordt door criminele activiteiten of andere incidenten. Hij is daarom de VBN-er van deze maand.

Nieuw IP-videosysteem voor Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles keerde in 2013 na een afwezigheid van zeventien jaar terug in de Eredivisie. Dat had ook gevolgen voor de beveiliging van stadion de Adelaarshorst. Voor aanvang van het huidige voetbalseizoen is het videobewakingssysteem vernieuwd. Het nieuwe systeem biedt een hogere beeldkwaliteit, verhoogde opslagcapaciteit, eenvoudige bediening en schaalbaarheid. Beekman Elektro realiseerde het nieuwe videosysteem en alle apparatuur is geleverd door Smartwares Security.

Het juiste ontruimingsalarm voor als elke seconde telt
Voor bepaalde gebouwen is een ontruimingsalarminstallatie vereist. Tot voor kort was elk soort installatie toegestaan, maar met de invoering van het Bouwbesluit 2012 dient met een inspectiecertificaat aangetoond te worden dat deze voldoet aan de kwaliteitseisen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De minimumeisen geven echter nog geen garantie voor de veiligheid. Er dient rekening gehouden te worden met onder andere de functie van het gebouw, de BHV-organisatie en de zelfredzaamheid van aanwezige personen. Ook speelt omgevingslawaai een belangrijke rol. Het alarmsysteem zou in de praktijk met behulp van microfoons getest moeten worden om te controleren of de ontruimingsoproepen ook in een stresssituatie verstaanbaar blijven.

Nationaal Trainingscentrum CBRN unicum in Europa
Nederland wapent zich op meerdere fronten tegen de dreiging van terroristische aanslagen. De nieuwste troef in die inspanningen is het Nationaal Trainingscentrum CBRN in Vught. Civiele en militaire responseenheden kunnen hier monodisciplinair en gezamenlijk trainen in het optreden bij chemische, biologische en nucleaire incidenten. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Hennis-Plasschaert van Defensie openden de nieuwe trainingslocatie op 13 november.

Seminar over Supply Chain Security in de havenlogistiek
De logistiek vormt een aantrekkelijk doelwit voor criminele bendes. Voor diefstal, maar de laatste tijd ook steeds meer voor smokkel. De bendes maken daarbij graag gebruik van medewerkers die voor een beloning of onder bedreiging gevraagd worden gegevens te verstrekken of toegangspassen uit te lenen. De door de VS opgelegde ISPS-code en een aantal regelingen vanuit Brussel zorgen ervoor dat het steeds veiliger wordt in de logistiek. Bovendien is beveiliging hierdoor min of meer verplicht geworden. Wie niet ‘compliant’ is, verliest veel business.

Onopvallend alarmeren in geval van nood
Steeds meer mensen werken alleen. Bewakers, maar ook winkelmedewerkers, ziekenverzorgers en monteurs. Deze mensen lopen vanwege hun werkzaamheden een verhoogd risico op een incident. Als er vervolgens niemand in de buurt is om hulp te verlenen of hulpdiensten te alarmeren, zou het slachtoffer kunnen overlijden, terwijl dit met een persoonlijk alarmeringsysteem wellicht te voorkomen was geweest. Alarm Meldnet en Connexion2 introduceren daarom de nieuwe dienstverlening SoloProtect op basis van een Britse uitvinding genaamd Identicom.

Cyberaanvallen steeds vaker via legitieme kanalen (deel 2)
Een organisatie kan de interne informatiebeveiliging goed op orde hebben. Maar er wordt meer en meer in ketens gewerkt. Leveranciers en klanten krijgen toegang tot de informatiesystemen en hoe gaan zíj met de veiligheid van uw systemen om? Het is bekend dat de mens vaak de zwakke schakel is in de beveiliging. Maar externe belanghebbenden kunnen dat ook zijn. Hoe is dit beheersbaar te houden? Die vraag stond centraal tijdens het Heliview-congres ‘The evolving cyber ecosystem’.

De toekomst van de elektronische identiteit
De waarde van een betrouwbare digitale identiteit in een online-economie. Dat was de titel van een symposium dat Vasco onlangs in diverse plaatsen verzorgde om computergebruikers te waarschuwen voor het snel groeiende fenomeen identiteitfraude. Er wordt gewerkt aan technologie om betrouwbare elektronische identificatie mogelijk te maken, maar één, universeel systeem lijkt voorlopig een utopie.

Domotica breekt door, vooral in security
In 2014 lijkt domotica naar een nieuwe fase te zijn doorgebroken. Van grote invloed hierbij zijn de smartphone en tablet. Consumenten zijn er aan gewend geraakt even snel iets te kunnen doen met een appje. Ook als het gaat om het op afstand bedienen van iets in huis. Technische ontwikkelingen brengen dit binnen een breder bereik en de markt wordt snel groter door toetreding van computer- en internetbedrijven als Apple en Google. Qua scope smelten toepassingen op het gebied van zorg, energie, comfort en security samen. Vooral dat laatste.