Januari 2017

cov1701_LAATST

Beveiligingsopleidingen in 2017
Van starters op de arbeidsmarkt tot ervaren professionals en van security manager tot particulier beveiliger of beveiligingsinstallateur: het aanbod aan opleidingen op het gebied van professionele beveiliging is groot. Naast klassikaal onderwijs kunnen opleidingen ook steeds vaker (gedeeltelijk) online worden gevolgd, maar de praktijk blijft het belangrijkst. Wat is het aanbod aan opleidingen en welke trends en ontwikkelingen zien de opleidingsinstituten voor 2017?

Welke security trends groeien verder in 2017?
In 2017 zal het accent in de beveiligingsbranche nog meer komen te liggen op het kunnen bieden van meerwaarde. Zo beschikken steeds meer camera’s standaard over ingebouwde videoanalytics. Doordat deze niet meer apart hoeven te worden aangeschaft, inclusief bijbehorende licenties, en geïnstalleerd zal het gebruik ervan flink toenemen. Bewakingscamera’s kunnen een schat aan informatie verzamelen over bijvoorbeeld klantgedrag die waardevol is voor ondernemers. Ook het groeiend aantal ‘slimme’ Internet of Things-toepassingen voor huisautomatisering biedt kansen voor de beveiligingsbranche.

CEO’s van grootste particuliere beveiligingsorganisaties over 2017
De aantrekkende economie, verhoogde terreurdreiging in Nederland, nieuwe technologie die het werk van beveiligers aanvult en de naderende verkiezingen in maart. Hoe kijken de CEO’s van de grootste particuliere beveiligingsbedrijven naar 2017? Waar liggen de kansen en uitdagingen en hoe zijn de vooruitzichten voor het nieuwe jaar?

Beveiligen buitenterrein samenspel van maatregelen
Bedrijfsterreinen, universiteitscampussen, de omgeving van ziekenhuizen, voetbalstadions of winkelcentra zijn vaak plekken waar mensen zich niet veilig voelen. Zeker in de koude en donkere wintermaanden lopen medewerkers van bedrijven, bezoekers van ziekenhuizen of studenten niet graag door donkere en stille straten met veel groen en hekwerken op weg naar de parkeergarage of metrostation. Wat kunnen organisaties doen om hun eigen terrein of gedeeld bedrijventerrein veiliger te maken? Het treffen van een aantal eenvoudige maatregelen is vaak al voldoende om de gevoelens van onveiligheid weg te nemen.

De toekomst van samenwerking in de beveiliging (deel 1)
De beste beveiliging is beveiliging die voorkomt dat er schade ontstaat. Dat is misschien een open deur. Maar in de praktijk dient beveiliging meestal nog altijd om het ontstaan van schade te vertragen en/of te signaleren en niet om het te voorkomen. Dat kan anders, stellen Ingrid Weima en Jeroen van Rest van TNO. De program developer Security, Protection and Resilience en de senior consultant Security, Sensors & Privacy werken bij TNO aan de toekomst van de beveiligingstechnologie, waarbij het meervoudig gebruik van sensoren en het delen van informatie centraal staan.

Platform: Patrick van den Brink (CCV): ‘Veiligheid blijft mensenwerk’
Stelt u zich voor: het is januari 2018. Hoe kijken we dan terug op het veiligheidsjaar dat achter ons ligt? Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan? Helaas kan ik niet in de toekomst kijken. Ik kan wel zeggen dat veiligheid mensenwerk blijft, ook in 2017.

Modernste beveiligingstechniek voor oudste snelwegtunnel van Nederland
Op 16 januari werd na een grootscheepse renovatie de Velsertunnel weer geopend voor het verkeer. De doorrijhoogte van de oudste snelwegtunnel van Nederland is verhoogd en de technische installaties en vluchtwegen zijn vernieuwd. De renovatie werd uitgevoerd door bouwcombinatie Hyacint van Dura Vermeer, BESIX en SPIE in opdracht van Rijkswaterstaat. Prisma Beveiliging is verantwoordelijk voor de installatie en het onderhoud van de brandmeldinstallatie en het toegangssysteem. Zusterbedrijf Prisma Bouwplaats Service zorgde voor een veilige bouwplaats met onder meer tijdelijke toegangscontrole en cameratoezicht. De zestig jaar oude Velsertunnel voldoet nu aan de Tunnelwet, waaraan alle tunnels in Nederland uiterlijk 2019 moeten voldoen en waarbij veiligheid het belangrijkste onderdeel is.

Beter beveiligen begint met elkaar beter leren kennen
Beveiliging is geen onderwerp dat zich leent voor openheid en transparantie. Toch zijn die eigenschappen wel belangrijk om draagvlak te krijgen voor maatregelen en om kennis verder te ontwikkelen door van elkaar te leren. Dat was de strekking van het symposium van de Nationale Denktank Integrale Beveiliging op 14 december in het auditorium van De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Leden van de Denktank en enkele gastsprekers gaven het goede voorbeeld door hún kennis te delen met een uitgebreid gehoor van professionals en aankomende professionals.

Zo gewoon als mogelijk en zo bijzonder als nodig
Spirit is een instantie die aan zo’n zesduizend jongeren en gezinnen in de regio Amsterdam hulp verleent bij opvoeding en opgroeien. Dat doen de circa duizend medewerkers niet altijd zonder risico voor de persoonlijke veiligheid. Daarom stelde Spirit in 2010 de zeer ervaren Dick Simons aan als veiligheidsfunctionaris. Hij zorgt voor de veiligheid van de medewerkers, de jongeren, de 125 locaties en in toenemende mate de vaak gevoelige informatie waarmee gewerkt wordt. Daarom is hij de VBN-er van deze maand.

Vooruitgang door luisteren, innoveren en ruim denken
De feestdagen zijn weer achter de rug en iedereen kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Een mooi moment om bij te praten met Chris Lawson, Country manager voor Scandinavië/Benelux bij Hanwha Techwin Europe, over de successen van het bedrijf in onder meer Nederland tijdens 2016 en uiteraard de verwachtingen voor 2017.

Blockchain: hype, dreiging of kans?
Acht jaar geleden werd bitcoin gelanceerd als een vorm van elektronisch geld. Dat was niet de eerste poging om een elektronisch geldsysteem te creëren buiten de traditionele financiële instellingen om. Veel interessanter is wat er onder de motorkap zit: de blockchain techniek. Blockchain werkt gedistribueerd en maakt daarbij handig gebruik van het beschikbaar zijn van een overdaad aan rekenkracht gekoppeld aan het internet en de inmiddels (relatief) verwaarloosbare kosten van geheugenopslag. Deze techniek is niet alleen interessant voor het creëren van nieuwe elektronische vormen van valuta, maar ook voor andere vormen van betrouwbare elektronische transacties. Door sommigen wordt blockchain dan ook gezien als techniek die een nieuwe wereldwijde revolutie zal inleiden die handels- en andere transactieketens op hun kop gaan zetten.

Wetenschappelijk onderzoek naar brandstichters en preventiemethodes
De meeste branden worden moedwillig veroorzaakt. Veelal door vandalen, maar ook door gestoorden en criminelen. Daders worden zelden gepakt en nog minder vaak veroordeeld. En zelfs dan draagt de straf vrijwel nooit bij aan het voorkomen van herhaling. Er zijn geen passende behandelmethodes voor brandstichters, terwijl daar wel effect van verwacht mag worden, stelt Lydia Dalhuisen die op dit onderwerp promoveerde. Haar baanbrekende onderzoek zal bijdragen aan betere opsporing van brandstichters en aan preventie van recidive.

Dunne, lichte platen als alternatief voor zwaar pantserglas (deel 3)
In dit laatste deel over glas gaat het over een noviteit die mogelijk de gehele glasindustrie, maar ook bouw- en constructiebedrijven en overheden, aan het denken zal zetten voor wat betreft kogel- en explosiewerendheid van glas. Deze kan wel eens het einde betekenen van het kogel- of explosiewerende glas dat wij kennen als dikke pakketten glas en folie, zware kozijnen en aangepaste gevelstructuren in gebouwen. Ook voertuigen hoeven niet langer uitgevoerd te worden met zware deuren en lelijk glas dat inzittenden een groenachtig en vertekend beeld van de buitenwereld biedt.