Juli 2011

cov1107

‘De branche moet haar successen eens beter zichtbaar maken’
‘De Nederlandse Veiligheidsbranche’ wordt de nieuwe naam van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (VPB). De oude naam van de ruim 70-jarige organisatie was volgens het bestuur niet langer representatief voor waarmee de bedrijfstak zich tegenwoordig bezighoudt. De branche wil benadrukken dat de werkzaamheden zich steeds minder tot het particuliere domein beperken en dat zij binnen de veiligheidsketen als een volwaardige gesprekspartner kan fungeren. BEVEILIGING sprak over de nieuwe ambities met Laetitia Griffith, die sinds 1 april 2011 voorzitter is van de branchevereniging.

De beveiligingsrisico’s van Het Nieuwe Werken
‘Het Nieuwe Werken’, dat organisaties grote efficiencyvoordelen kan verschaffen, heeft ook een schaduwkant. Dat concludeert Hoffmann Bedrijfsrecherche in haar jaarlijkse statistische overzicht van wat de particuliere onderzoekers zoal in de praktijk tegenkomen. Een reden zou kunnen zijn dat het moeilijker wordt om toe te zien op wat werknemers doen. En gelegenheid is volgens Hoffmann nog altijd de belangrijkste reden dat mensen gaan frauderen. “Daarom is het belangrijk dat organisaties Het Nieuwe Werken doordacht introduceren en faciliteren”, zegt Richard Franken die sinds kort directeur is van het begin dit jaar door Facilicom overgenomen, negentig man tellende recherchebureau.

Politie op evenementen gaat organisator geld kosten
Als voor het beveiligen van een commercieel evenement politie nodig is, krijgt de organisator daar binnenkort waarschijnlijk de rekening voor gepresenteerd. De minister van Veiligheid en Justitie wil met dit wetsvoorstel stimuleren dat evenementenorganisatoren meer zelf ondernemen om de veiligheid te borgen, zoals de inzet van beveiligers en verkeersregelaars. Bovendien wordt een stukje concurrentievervalsing beëindigd ten opzichte van organisatoren die zelf de beveiliging verzorgen.

Levenslijn voor mobiele surveillanten
De mobiele surveillance is een voor veel mensen onzichtbare schakel in de beveiligingsketen, in tegenstelling tot onder meer beveiligers bij een receptiebalie of winkelsurveillanten. Mobiele surveillanten verrichten hun werkzaamheden vaak ’s avonds of ’s nachts tijdens preventieve rondes en het opvolgen van alarmmeldingen op duistere bedrijventerreinen en in verlaten kantoorgebouwen. Op zulke momenten zijn goede communicatiemiddelen onontbeerlijk. Alle mobiele surveillanten van Securitas beschikken sinds eind vorig jaar over een robuuste mobiele telefoon van Sonim Technologies. Deze vormt onder de meest moeilijke omstandigheden een betrouwbare levenslijn met het Dispatch Centre, dat alle werkzaamheden coördineert en indien nodig voor directe opvolging zorgt.

Optimaal beheer van beveiligingstechniek
Op bijzonder transparante wijze is de rol van beveiliging binnen een organisatie te visualiseren. Dit werd op indrukwekkende wijze gedemonstreerd tijdens het ASIS Benelux Solutions Event, dat recent plaatsvond in het prachtige bedrijfspand van Nsecure in Barendrecht. Op elk moment was te zien in hoeverre de beveiligingsleverancier de met de opdrachtgever gemaakte afspraken nakomt.

Innovatie in conventionele beveiligingstechniek
‘Beveiliging in beeld’ was de titel van een door ADI Global Distribution georganiseerde themadag die grotendeels over buitenbeveiliging handelde. Een aantal opmerkelijke producten passeerde de revue. Daarnaast hield jurist Arnoud Engelfriet een interessant betoog over wat wel en wat niet mag en moet met cameratoezicht. Niet onbelangrijk, want wie alleen verstand van techniek heeft kan nog wel eens in een diepe juridische valkuil stappen.

Wikken en wegen tussen contant geld en elektronisch betalen
Contant geld verliest terrein op elektronisch betalen in de detailhandel. Winkeliers noemen veiligheid als voornaamste reden om het betalen met bijvoorbeeld pinpas te stimuleren. De aanwezigheid van contant geld maakt winkels een aantrekkelijk doelwit voor overvallers. Daarnaast verhogen contante betalingen het risico op vals geld en de kans op fraude door het eigen personeel. Toch geloven winkeliers voorlopig niet in een contantloze detailhandel. Met name door de mogelijkheid van technische storingen, investeringskosten voor nieuwe pinapparatuur om skimmen te voorkomen en bepaalde groepen consumenten voor wie elektronisch betalen minder eenvoudig is, zoals ouderen, kinderen en toeristen, blijven zij contant geld als betaalmiddel accepteren. Dat bleek tijdens het door Detailhandel Nederland georganiseerde Retailpoort 2011.

Modernisering en uitbreiding Security Monitoring Centre
Niet minder dan 4,9 miljoen meldingen komen wekelijks binnen bij Security Monitoring Centre, een van de grootste particuliere alarmcentrales van Nederland. Het leeuwendeel hiervan kan geautomatiseerd worden afgehandeld, maar er blijven genoeg meldingen over om de minimaal achttien in beide vestigingen aanwezige centralisten continu aan het werk te houden. Pas na zorgvuldige beoordeling worden de sleutelhouders of hulpdiensten gemobiliseerd. Recent werden een ingrijpende modernisering en uitbreiding doorgevoerd, waarbij onder andere op een geheel nieuw platform is overgeschakeld.

Sommigen kunnen maar moeilijk wennen aan een vrouwelijke technicus
Het doormelden van brandalarm kan veel slimmer. De brandweer hoeft dan minder vaak voor niets te komen, terwijl het niet nodig is om de verplichte doormelding voor vele gebouwen af te schaffen. Verder zouden de normen eens grondig aangepast moeten worden, want deze kunnen in veel gevallen niet voorkomen dat branden tot dodelijke slachtoffers leiden. Dit vindt Chantal de Koning van Deko Alarm & Beveiligingstechniek. Zij staat als een van de weinige vrouwen in de beveiligingsbranche aan het hoofd van een bedrijf en onderscheidt zich bovendien op het gebied van technische kennis. “Er kan zoveel met de hedendaagse techniek. Waarom wordt daar geen gebruik van gemaakt?”

Beveiliging begint vaak met voorbereiding
Met de risicoperceptie is het bij veel organisaties niet best gesteld. Dit constateert Jos van de Bor, de VBN-er van deze maand, op basis van vele security-audits. Er wordt vaak op een maatregel vertrouwd, zonder het besef dat eigen medewerkers die maatregel ondermijnen met onzorgvuldig gedrag. De laatste jaren legt de consultant van Securitas zich naast security-audits vooral toe op operational risk management en trainingen in de omgang met agressie, overval en winkeldiefstal. Hiermee worden volgens hem indrukwekkende resultaten behaald.

‘Strenger straffen leidt niet tot verminderde recidive’
Veiligheid staat al jarenlang hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Sommige politici roepen om strengere straffen, omdat daarmee de veiligheid zou toenemen. Een vorm van schijnveiligheid, stelt Sjef van Gennip, algemeen directeur van de stichting Reclassering Nederland. “Strenger straffen leidt niet tot verminderde recidive. We moeten oppassen dat we niet doorschieten van het (te) softe beleid uit de jaren zeventig naar het (te) strenge straffen heden ten dage. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat streng straffen niet de oplossing is. De gedetineerde komt ooit terug in de maatschappij en de gedragsveranderende kant moet niet worden vergeten.”

Incidenten voorkomen met predictive profiling
Voorkomen is beter dan genezen. Het is mooi als de dader wordt gepakt die in een museum een mes in een schilderij heeft gezet, maar het kwaad heeft zich dan al voorgedaan. Beter is het om te voorkomen dat er een mes in een schilderij wordt gezet. Daarvoor is echter wel nodig dat beveiligingsmedewerkers de rol van ‘visser’ achter zich laten en zich gaan gedragen als ‘jager’. Security profiling is tot op de dag van vandaag enigszins beladen, maar kan een waardevolle methode blijken. Mits de security professional het systeem kan doorgronden, opzetten en onderhouden.

IFSEC in teken migratie naar IP (deel 2)
Afgaande op het reusachtige aanbod tijdens de vakbeurs IFSEC schakelt de beveiligingsindustrie nu snel over op IP. Om dit bij installateurs en eindgebruikers te stimuleren worden tal van oplossingen bedacht om de kosten van de migratie minimaal te houden. Voorbeelden zijn IP over coax en draadloze communicatie. Verder wordt de installatievriendelijkheid verbeterd, zodat beveiligingsinstallateurs zich niet meer eerst tot IT-specialist hoeven te laten omscholen. Migratie van analoog naar IP vormde de rode draad tijdens de ook door veel Nederlanders bezochte beurs.

Moedwillige vernietiging van bedrijf is reëel risico (deel 3)
De impact van interne criminaliteit op de winstgevendheid van organisaties mag niet worden onderschat. Geweld op de werkvloer vormt een toenemend probleem, evenals de professionalisering van fraude, zoals via infiltratie. Tijdens de tiende European Conference van ASIS International werden deze onderwerpen op hoog niveau aan de orde gesteld, evenals enkele interessante initiatieven ter bescherming van organisaties met een grote economische en maatschappelijke relevantie.

Veiligheid cloud computing vaak groot vraagteken (deel 5)
Vroeger stonden digitale gegevens veilig op een server in een beveiligde ruimte van een stevig gebouw. Dat veranderde toen mobiele computers, schijven en USB-sticks in de mode kwamen. Tegenwoordig is er steeds vaker zelfs geen veilige server meer, maar worden gegevens in ‘The Cloud’ opgeslagen. Ergens beheert een dienstverlener de data en de applicaties, terwijl de gebruiker nauwelijks nog weet waar en hoe dat gebeurt. Er kan goede beveiliging zijn, maar dan hangt het effect weer af van hoe gebruikers daarmee omgaan. Ook digitale sleutels kunnen verloren raken!