Juli 2012

cov1207

Publiek-private samenwerking essentieel voor beveiliging van Olympische Spelen
Eén dag na de bekendmaking dat Londen de Olympische Spelen in 2012 mag organiseren, vond in de Britse hoofdstad een reeks van aanslagen plaats waarbij 52 doden en ruim zevenhonderd gewonden vielen. Het zal dus geen verbazing wekken dat de regering alles uit de kast haalt om te voorkomen dat de dertigste editie van het enorme sportevenement in een drama ontaardt. Bijna zevenhonderdmiljoen euro is vrijgemaakt om 13.500 militairen, twaalfduizend agenten, ruim twintigduizend beveiligers en 22.000 stewards te mobiliseren. Bovendien wordt de modernste beveiligingsapparatuur ingezet.

Voorstel om certificering inbraakalarm toegankelijker te maken
Wie zeker wil zijn van de kwaliteit van een alarmsysteem, kan het laten certificeren. Alleen zijn de eisen hiervoor niet gering. Logisch, want zij zijn toegespitst op professionele toepassingen met een relatief hoog inbraakrisico. Van de alarminstallaties is 80 procent echter bedoeld voor lagere risico’s, waarbij certificering conform BORG haar doel voorbijschiet en daarom in de praktijk achterwege gelaten wordt. De beveiligingsindustrie pleit daarom voor een vorm van differentiatie in de certificering van inbraak- en brandmeldsystemen.

Live View laat politie meekijken tijdens overvallen
Het verbeteren van de heterdaadkracht. Dat is één van de doelen van Live View, een systeem waarmee de politie live kan meekijken tijdens overvallen op winkels, horecagelegenheden of vestigingen van geldtransportbedrijven. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van bestaande beveiligingscamera’s die zijn verbonden met een particuliere alarmcentrale. Zodra een overvalknop wordt geactiveerd, kan de PAC na verificatie van de melding de beelden binnen een minuut doorzetten naar een meldkamer van de politie. Deze weet aan de hand van de rechtstreekse beelden hoe de situatie ter plekke is en kan een efficiënte opvolging in gang zetten. Live View werd begin juni in gebruik genomen door de politie Haaglanden en zal nog dit jaar landelijk worden uitgerold.

Nog veel discussie over particuliere beveiligers in het publieke domein
Nederland zou nog veel veiliger kunnen worden als de vijftigduizend politieagenten intensiever zouden samenwerken met de dertigduizend particuliere beveiligers. De praktijk is echter weerbarstig. Vooral het uitwisselen van informatie blijft in de regel eenrichtingsverkeer van beveiliger naar politie.  Uit een recente discussie tussen de partijen blijkt echter meer mogelijk dan menigeen denkt. Zolang de strenge randvoorwaarden worden nageleefd, zouden beveiligers over aanzienlijk meer informatie van de politie kunnen beschikken dan nu het geval is.

‘Een mooie job in een mooie branche’
De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft een nieuwe algemeen secretaris. Trees van den Broeck werd tijdens de ALV van 7 juni voorgesteld aan de leden, maar had haar voorganger Carlo Cahn al eind maart opgevolgd. De nieuwe algemeen secretaris is bepaald geen nieuwkomer in de veiligheidsector. Bijna haar hele carrière staat in het teken van veiligheid en preventie. “Ik ben een echt veiligheidsdier!”

De toekomst van de security manager
Cybercrime vormt de grootste dreiging voor de komende jaren. De samenleving is echter vooral met traditionele dreigingen bezig. Hoewel ook die dreigingen relevant zijn, is het van belang dat de kloof tussen ‘klassieke’ en cyber security snel verdwijnt. Dat was het motto van het jubileumcongres van het vijftigjarige Hoffmann Bedrijfsrecherche, dat als titel ‘security management in 2022’ had. Prominenten als Fred Teeven en Annemarie Jorritsma gaven hun visie op wat de security manager de komende tien jaar te wachten staat.

Brandweerzorg onder Bouwbesluit 2012
De verplichte automatische doormelding van brandmeldinstallaties naar overheidsmeldkamers wordt beperkt. Deregulering in het kader van het Bouwbesluit 2012 is de aanleiding voor deze operatie. Een mooie bijvangst voor de brandweer is dat ook het grote aantal nodeloze brandweeruitrukken voor loos alarm flink zal dalen. Particuliere alarmcentrales kunnen de aansluitingen van brandmeldinstallaties overnemen, maar de brandweer eist dan wel dat alle meldingen geverifieerd worden vóór doormelding aan de regionale meldkamers van de veiligheidsregio’s. “Loze meldingen waar we door het nieuwe beleid vanaf zijn willen we niet via de achterdeur terug.”

Intergarde en ADI introduceren sociale alarmering voor zorgbehoevenden
Veel techniek die voor security ontworpen is, is ook voor andere doeleinden te gebruiken. Een mooi voorbeeld is sociale alarmering. De voor dit doel ontwikkelde VEGA stelt ouderen in staat om langer thuis te blijven wonen. Als dat nodig is kunnen zij met één druk op de knop van het horloge een beroep op zorg doen. Feitelijk is de VEGA dus een beveiligingsoplossing, die dan ook door de beveiligingsindustrie op de markt gebracht wordt. Intergarde in Maastricht levert de dienstverlening, terwijl ADI Global Distribution in samenwerking met gespecialiseerde dealers voor de levering van de systemen zorgt.

Overzicht PAC’s in Nederland
Een overzicht van gecertificeerde particuliere alarmcentrales in Nederland.

Wilcon Security gaat Bentel Security vertegenwoordigen in Nederland
Bentel Security is de marktleider op het gebied van inbraakbeveiliging in Italië. Het bedrijf ontwikkelt en fabriceert al bijna dertig jaar onder meer inbraakcentrales, detectoren, bedieningspanelen en beheersoftware. Als onderdeel van Tyco Security Products wordt nauw samengewerkt met de andere bedrijven binnen dit wereldwijd opererende concern. Dit levert voordelen op als integratie met systemen voor toegangbeheer, brandbeveiliging en cameratoezicht, waardoor klanten een totaaloplossing kan worden geboden voor nagenoeg elk denkbaar beveiligingsvraagstuk. In Nederland wordt Bentel Security sinds kort vertegenwoordigd door Wilcon Security.

Onze NCTB in Suriname
Alle leden van de Vereniging van Beveiligingsmanagers Nederland zijn bijzonder. Enkele zijn wat meer bijzonder. Dat gaat in belangrijke mate op voor Mark Karg, VBN-lid sinds vele jaren,die in het bestuur in Suriname is opgeklommen tot Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Daarmee belichaamt hij het oeroude gezegde ‘elke soldaat heeft de maarschalksstaf in zijn ransel’.

‘Beveiliging bedrijventerreinen is zaak van ondernemers zelf’
De verantwoordelijkheid voor te nemen beveiligingsmaatregelen op een bedrijventerrein ligt in de eerste plaats bij de daar gevestigde ondernemers. Zij dienen zelf advies in te winnen over bijvoorbeeld adequate inbraakpreventie en particuliere beveiligingsorganisaties in te huren. Het publieke belang is niet in het geding en bedrijven moeten er dan ook niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat de politie op hun bedrijventerrein surveilleert. “Als zij toch een beroep doen op de deskundigheid van de politie kan ik mij voorstellen dat de politie hiervoor betaald gaat worden”, aldus Dirk Korf, hoogleraar Criminologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoek naar rol van design bij cameratoezicht op straat
Over de rol van design bij cameratoezicht is het lastig discussiëren. Dat bleek vorige maand tijdens een eerste workshop in het kader van een subsidieproject om gemeentes en anderen bewust te maken van het belang van vormgeving van camera’s. Over smaak valt nu eenmaal niet te twisten, vinden de deelnemers. Effectief of niet effectief, dat is waar het werkelijk om gaat.

Fire Safety Engineering: creatieve oplossingen voor brandveiligheid
Een gebouw is op verschillende manieren brandveilig te maken. Soms is de ene manier efficiënter, soms een andere manier. In plaats van compartimentering is bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie toe te passen. Fire Safety Engineering is de wetenschap die zich toelegt op het brandveilig maken of ontwerpen van bouwwerken. Met het terugtreden van de overheid en de nieuwe bouwregelgeving wordt FSE steeds belangrijker. Tijdens een recent congres werden de verschillende uitdagingen van dit nog jonge vakgebied besproken.

Terugblik op IFSEC 2012 (deel 2)
De jaarlijkse internationale vakbeurs IFSEC in Birmingham wordt steeds minder een componentenbeurs. Steeds meer fabrikanten tonen oplossingen waarmee system integrators complete systemen kunnen realiseren. Er ligt tegenwoordig op de beursvloer veel nadruk op verticale toepassingen, zoals in openbaar vervoer, stadscentra en op industriële complexen. Verder is het zoeken geworden naar analoge producten. IP lijkt het dit jaar werkelijk te gaan winnen.

Samsung introduceert HD-SDI-technologie
Een nadeel van analoge CCTV is de beperkte resolutie. 650 beeldlijnen is in de regel wel het maximum dat bereikt kan worden. Met de komst van HD-TV worden de eisen van consumenten, maar ook van zakelijke gebruikers steeds hoger. De kwaliteit van HD-TV was tot voor kort echter alleen met IP-camera’s te bereiken en die technologie krijgt vooral bij kleinere projecten nog weinig draagvlak binnen de branche. Reden voor Samsung om HD-SDI te introduceren. Hiermee kunnen bestaande analoge camera’s worden vervangen door exemplaren die Full-HD-kwaliteit leveren. De analoge infrastructuur kan behouden blijven.

Incidenten voorkomen voordat zij plaatsvinden (deel 1)
Veel zware misdrijven en terroristische aanslagen waren te voorkomen geweest als het bij de voorbereidende handelingen behorende gedrag van de daders was gesignaleerd. Het bekendste voorbeeld zijn de 9-11-terroristen, die vlieglessen volgden maar niet geïnteresseerd waren in het lesonderdeel landen. Met het in Israël ontwikkelde predictive profiling verwachten veiligheidspecialisten veel leed te kunnen voorkomen. Op dit moment wordt de methodiek wetenschappelijk onderzocht en experimenteel toegepast in de praktijk.

Economische belangen van goede beveiliging (deel 3)
Londen werd gekozen als locatie van de ASIS European Conference 2012 vanwege de Olympische Spelen die er deze maand beginnen. Diverse inleidingen hadden dan ook betrekking op dit grootse sportevenement. Maar er was ook veel aandacht voor andere zaken. De uitdagingen van security managers van multinationals kwamen aan de orde, evenals de risico’s verbonden aan namaakproducten. Verder gingen sprekers in op continuïteitrisico’s door afhankelijkheid van anderen, de onderwaardering van het beveiligingsvak en de economische belangen van een integrale beveiligingsaanpak.