Juli 2015

cov1507

Gastvrij crowd management tijdens Sail Amsterdam
Van 19 tot en met 23 augustus is Amsterdam in nautisch opzicht even de hoofdstad van de wereld. De stad is dan gastheer voor de negende editie van het internationale scheepvaartevenement Sail. De organisatie moet rekening houden met allerhande veiligheidsrisico’s, maar Sail-directeur Mitra van Raalten en coördinator veiligheid Richard van Vught bezweren dat de veiligheidsfocus geen afbreuk doet aan het open en gastvrije karakter van het evenement. Het motto voor dit jaar en komende edities is: ‘Sail met een smile’.

Belangrijke samenwerking voor verbetering van alarmopvolging
Alarmopvolging kan veel effectiever als publieke en private partijen structureel samenwerken. Dat is het idee achter de Stuurgroep Samenwerking Elektronische Beveiligingsketen en Nationale Politie. Leden zijn afkomstig vanuit alle betrokken sectoren, zoals politie, ministerie, particuliere alarmcentrales en – niet onbelangrijk – eindgebruikers van elektronische beveiliging. Doel is het vanuit publiek-private samenwerking realiseren van samenhang tussen ieders taken en verantwoordelijkheden om tot optimale alarmopvolging te komen.

Eén Europa, maar niet in de particuliere beveiliging
Brussel ijvert voor vrij handelsverkeer binnen de Europese Unie. Ook voor wat betreft particuliere beveiligers wil de Europese Commissie geen barrières zien. De praktijk is echter weerbarstig. De verschillen in wettelijke eisen, randvoorwaarden en beloningen zijn gewoon veel te groot in de diverse EU-lidstaten. Hoe groot, is recentelijk onderzocht door CoESS, de koepel van Europese brancheorganisaties in de particuliere beveiligingssector.

De verandering van de beveiligingssector
Traditionele bewaking en surveillance zijn nog altijd de belangrijkste werkzaamheden van de particuliere beveiligingsbranche, maar combinaties met technologie voor bijvoorbeeld bewaking op afstand maken een snelle opmars door. Vooral bij grote aanbestedingen gaat voorsprong in technologie het verschil maken. Toch zijn er ook nog verschillende factoren die de opmars van integrale oplossingen met mens en techniek in de weg staan.

Sectoronderzoek particuliere beveiliging
Ondanks de aantrekkende economie is herstel van de markt voor particuliere beveiligingsbedrijven nog ver weg. De rijksoverheid zet het inbesteden van beveiligingsdiensten voort en onder invloed van ‘het nieuwe werken’ neemt het aantal vierkante meters aan kantoorruimte verder af. Beveiligingsbedrijven zullen nog duidelijker moeten maken waar hun toegevoegde waarde ligt, bijvoorbeeld door zich meer te specialiseren of efficiënter te werken door de inzet van nieuwe technologie. Klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en proactief handelen verhogen de toegevoegde waarde van de dienstverlener en verlichten de margedruk, aldus de ‘Visie op Beveiliging en schoonmaak’, een sectoronderzoek onder particuliere beveiligingsbedrijven door ABN AMRO.

Bewustwording is eerste en belangrijkste maatregel voor informatiebeveiliging
“De vraag is niet of u gehackt wordt, maar wanneer!” Dat was de dreigende boodschap tijdens het seminar Geh@cktdag, georganiseerd door Hoffmann Bedrijfsrecherche. Deelnemers kregen het door The Hague Centre for Strategic Studies samengestelde rapport Assessing Cyber Security, dat gebaseerd is op ruim zeventig onderzoeken en dat tijdens het seminar werd toegelicht. Daarnaast spraken Timo Schipperen van het Amphia Ziekenhuis over de realisatie van awareness bij informatiebeveiliging en Sjaak Schouteren van AON over de mogelijkheid om informatierisico’s te verzekeren.

‘Anders denken, anders doen’
Beveiligingstechniek vormt een logische basis voor intelligente gebouwen. Niemand ontkent dat, maar vrijwel geen bedrijf uit de branche doet iets met deze wetenschap. Een uitzondering vormt MPL van Marcel en Peter Lenters. Zij constateerden al in 2009 dat ‘remote control’ in het tijdperk van ‘the Internet of Things’ de toekomst van hun bedrijf zou worden. Inmiddels is dat beeld realiteit met toonaangevende opdrachtgevers. Daarom in deze editie twee VBN-ers van de maand, met hun visie op de toekomst van het vakgebied security.

Dag van de BOA: Boa’s zien zichzelf niet als nieuwe gemeentepolitie
De grote meerderheid van de deelnemers aan de conferentie gaf aan met agressie te maken gehad te hebben. Ook vindt een meerderheid dat werk moet worden verricht dat vroeger door de politie werd gedaan. Bijna iedereen vindt dat handhaving wordt ondergewaardeerd. De meningen waren verdeeld over dat de waardering voor het vak is toegenomen en dat boa’s gemeentelijke boetes moeten uitschrijven. Tijdens de Dag van de BOA in Utrecht bleek het vakgebied nog met tal van kwesties te kampen.

Aanbod IFSEC richting complexe oplossingen (deel 1)
De Britse vakbeurs IFSEC werd dit jaar gedomineerd door fabrikanten. Waar het vroeger om distributeurs en installateurs ging, zijn het nu de producenten die op het evenement laten zien wat zij voor installateurs, maar vooral ook voor eindgebruikers kunnen betekenen. Duidelijk is dat er steeds minder hardware en steeds meer software wordt aangeboden. Systemen worden intelligenter en daardoor efficiënter. Security wordt steeds meer een ICT Business. Dat is ook te merken aan de nadruk die wordt gelegd op ‘connectiviteit’ en ‘open platforms’. Componenten veranderen in bouwstenen voor het realiseren van geavanceerde, geïntegreerde oplossingen.

‘De drones komen eraan’
Moet je ze nu gebruiken als onderdeel van je beveiliging of moet je je er juist tegen beveiligen? Die vraag blijft een beetje hangen, wanneer het over drones gaat. Of liever: over UAS, wat staat voor Unmanned Aircraft Systems. De onbemande vliegtuigjes worden her en der al volop gebruikt voor surveillance- en beveiligingsdoeleinden. De vederlichte camera’s en lange vliegduur maken dat de drone aan een onstuitbare opmars bezig is, of lijkt …

Nieuwe inzichten voor de security manager
Proactieve beveiligingstechnieken zoals Predictive Profiling, Secured Intelligence en Red Teaming voegen iets essentieels toe aan het securityproces, namelijk dat OBE-maatregelen effectief worden waardoor een tegenstander in zijn voorbereiding al wordt gestopt en incidenten worden voorkomen. Het taakaccent van de security manager is de afgelopen jaren zichtbaar verschoven van OBE naar integrale veiligheid met een groot deel aan Intelligence- en ICT-gerelateerde taken. Security managers doen er daarom goed aan hun kennis van ‘traditionele waarden’ te verbreden met inzichten in de nieuwe technieken, die hun waarde internationaal al meer dan hebben bewezen.

Integratie centraal in nieuw portfolio van Keyprocessor
Keyprocessor komt met een aantal belangrijke introducties. Om deze bij de markt onder de aandacht te brengen vond de afgelopen weken de KP2015 Innovation Tour plaats. Op vier inspirerende locaties verspreid over Nederland konden klanten en andere belangstellenden kennis maken met Fore!, Orion, Apollo en de integratie van iProtect met de SmartIntego-producten van SimonsVoss.

SSA 2015: update van de markt in één dag
De vakbeurs Safety & Security Amsterdam (SSA) voor beveiliging en (brand)veiligheid vindt plaats van 22 tot en met 24 september in Amsterdam RAI. Doelgroep zijn installateurs, distributeurs, fabrikanten, adviseurs, system integrators, security managers, eindgebruikers en de publieke sector. Nieuw zijn deze editie het SSA InnovationLAB, de Dag van de Installateur op 23 september en twee rondetafeldiscussies in samenwerking met BEVEILIGING. Tevens verzorgt BEVEILIGING de SSA Beurscatalogus en beursplattegrond.