Juli-Augustus 2016

cov1607_LAATST

Waarschuwingsregister detailhandel steeds succesvoller
Al ruim elf jaar kunnen winkeliers natrekken of een sollicitant de afgelopen vier jaar bij een andere winkel ontslagen is wegens diefstal. Tegenwoordig kunnen zelfs online winkeliers gebruik maken van het zogenoemde Waarschuwingsregister. Daarmee speelt exploitant Stichting Fraude Aanpak Detailhandel in op de recente veranderingen in de winkeliersbranche. In het laatste jaarverslag, dat 30 juni overhandigd werd aan minister Henk Kamp van Economische Zaken, is te lezen dat het fraudeurs steeds moeilijker gemaakt wordt.

Integratie centraal tijdens IFSEC 2016 in Londen
De International Fire and Security Exhibition and Conference (IFSEC) vond van 21 tot en met 23 juni voor de derde keer plaats in Londen. Zo’n zeshonderd exposanten toonden de nieuwste producten en diensten op het gebied van videobewaking, toegangbeheer, inbraakalarmsystemen en brandbeveiliging. Op de beursvloer draaide het vooral om de toenemende mate van integratie tussen verschillende beveiligingsdisciplines en de koppeling met bijvoorbeeld domotica-toepassingen. Steeds meer fabrikanten onderstreepten met welke partners zij samenwerken aan integrale oplossingen om in te spelen op de wensen van eindgebruikers.

Sociale onrust en zikavirus grootste risico’s Olympische Spelen
Twee jaar na het WK voetbal is Brazilië het toneel van het grootste sportevenement ter wereld. Van 5 tot en met 21 augustus vinden de Olympische Spelen voor het eerst in de geschiedenis plaats in Zuid-Amerika. In Rio de Janeiro zijn de veiligheidsmaatregelen tot een maximum opgeschroefd. Een terroristische aanslag wordt niet uitgesloten hoewel de kans klein wordt geacht en anders dan tijdens het WK voetbal zullen er weinig problemen zijn met hooligans. De grootste risico’s zijn de aanhoudende sociale onrust in het land waar onlangs de president gedwongen moest aftreden en het heersende zikavirus.

Van luis in de pels naar marktleider
Vijftig jaar geleden vroeg de gemeente Rotterdam aan de heer Geurts, destijds schoonmaakmiddelenleverancier, of hij ook schoonmaakmedewerkers kon leveren. Hoewel de ondernemer inzag dat er een behoorlijke adder onder het gras zat, ging hij de uitdaging toch aan. Zo legde hij de basis voor het huidige Facilicom, dat met 28.000 werknemers en 1,2 miljard euro omzet een van de grootste particuliere werkgevers van Nederland is geworden.

PAC-eisen nader afgestemd op veranderend dreigingsbeeld
Particuliere alarmcentrales hebben met strenge en complexe regelgeving te maken. Dat wordt steeds lastiger, omdat de technische ontwikkelingen almaar sneller gaan. De regelgevers en opstellers van normalisatie zijn niet in staat dat bij te houden. Door echter steeds meer op de processen te sturen en daarvan de kwaliteit te borgen, kunnen de PAC’s nieuwe activiteiten ontplooien, zonder de regels voor hun certificering te overtreden. Op het moment vinden in hoog tempo herzieningen van de regels plaats, zodat PAC’s vooral wat betreft cyber aan de hoogste eisen blijven voldoen.

Nieuwe CONXTD app WebWay voor residentiële en klein-zakelijke markt
CONXTD is de naam van de nieuwe app die alarmtransmissie provider WebWay onlangs heeft gepresenteerd voor de residentiële en klein-zakelijke markt. Met de app kunnen eindgebruikers real-time de status van hun alarmsysteem controleren aan de hand van een overzichtelijke tijdlijn met kleuren en iconen. Zij ontvangen via hun smartphone of tablet direct meldingen van het systeem en een alarm is via de bijbehorende beelden te verifiëren. Zo is waar en wanneer dan ook altijd – of alleen tijdens de vakantie – bekend of een woning, kantoor of winkel goed zijn beveiligd.

Overleg is sleutel tot fysieke veiligheid stationsgebied Utrecht (deel 2)
Het Utrechtse stationsgebied is al jaren de grootste bouwput van Nederland. In 2030 moet het vernieuwde stadshart klaar zijn. Een bruisend knooppunt van vervoersstromen in een dynamisch gebied, dat ook het grootste winkelcentrum van Nederland, tienduizenden vierkante meters kantooroppervlak, grote uitgaansgelegenheden en honderden woningen omvat. Qua brandveiligheid is het stadsvernieuwingsplan een even grote uitdaging als voor sociale veiligheid en criminaliteitspreventie. De sleutel tot een fysiek veilige inrichting van het complexe gebied is intensief overleg tussen alle stakeholders en verder kijken dan de wettelijke eisen.

‘Goede beveiliging is ook commercieel interessant’
Gerard Kamphorst heeft niet alleen 42 jaar ervaring in de beveiliging, maar heeft ook met bijna alle facetten van het vak te maken gehad. Begonnen als portier, stapte hij over naar de politie en werd hij vervolgens hoofd Beveiliging bij een omroep. Sinds 1987 is hij ondernemer en combineert hij onderzoek met advies, waarbij techniek een belangrijke rol speelt. Die competentie leverde de VBN-er van deze maand een extra baan op als parkmanager van het bedrijventerrein waar hij sinds drie jaar gevestigd is.

‘We zullen de hele veiligheidswereld anders moeten inrichten’
Richard Franken is per 1 juli aangesteld als de nieuwe algemeen directeur van The Hague Security Delta (HSD). Hij volgt hiermee Ida Haisma op, die overstapt naar de farmaceutische sector. De voormalig commercieel directeur van Trigion en algemeen directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche geeft in zijn nieuwe functie leiding aan de HSD Office, dat het nationale veiligheidscluster faciliteert bij de realisatie van gezamenlijke ambities. Hij gaat ervoor zorgen dat deze ambitities tot zo concreet mogelijke resultaten zullen gaan leiden.

Cybercriminelen kiezen steeds vaker de mens als doelwit
Bij ICT-beveiliging denkt men vaak aan virusscanners en firewalls. Dergelijke maatregelen helpen tegen ongerichte cybercrime, die op grote schaal voorkomt op internet. Er is echter ook gerichte cybercrime, waarbij niet beveiligingsmaatregelen het doelwit vormen, maar de gebruiker van de te kraken computer. Tijdens de Hoffmann Cyber Xperience ging daarom expliciet aandacht uit naar de computergebruiker als ‘hulpmiddel’ om cybercrime te bedrijven.

Aandachtspunten voor de praktijk van het klokkenluiden (deel 2)
In het eerste deel over klokkenluiden is aandacht besteed aan de wettelijke regeling over het melden van misstanden. Die aandacht werd ingegeven door de inwerkingtreding van de Wet Huis voor klokkenluiders op 1 juli. In dit deel wordt aandacht besteed aan een aantal praktische punten. Het opstellen van een interne meldregeling is nog niet zo gemakkelijk en dat geldt helemaal voor de uitvoering van de regeling in de praktijk.

‘Versterk koppeling tussen preventie en brandweerrepressie’
Integrale brandveiligheid vraagt veel kennis van gebouwkenmerken, brandontwikkeling en menselijk gedrag, maar die kennis is nog niet bij alle partijen in de brandveiligheidsketen aantoonbaar aanwezig. Dat stelde brandveiligheidsexpert Rob Hartgerink tijdens het seminar Integrale brandveiligheid van de Verenigde Brandveiligheids Experts (VBE) op 16 juni. Hij was een van de opiniemakers die het thema belichtten tijdens het tiende jaarlijkse seminar van de expertkoepel. De rode draad in het programma was dat integrale brandveiligheid geen ‘loze kreet’ mag zijn, maar zijn basis moet vinden in kennis van zaken, uitgekiende risicoanalyse en koppeling van preventieve brandveiligheid aan het handelingsperspectief van de brandweer.

Ook leefbaarheid in de omgeving van belang voor security
Wat is de relatie tussen handhaving als wettelijk omschreven taak van de overheid en security management? Enerzijds erg weinig, anderzijds erg veel en dat laatste is waar het over gaat. Een gemeente stelt bijvoorbeeld door middel van een APV (algemene plaatselijke verordening) een verbod in om fietsen te plaatsen in een gebied rondom een bedrijvenpand met de verwijzing dat verkeerd geplaatste fietsen zullen worden verwijderd. Helaas is er geen handhaving door zowel gemeenteambtenaren als politie. Dus de aanwas van fietsen en fietswrakken neemt hand over hand toe. Het gevolg is een onoverzichtelijke bende die verdere verloedering aanwakkert, de zogenaamde Broken Window Theory.