Juli/augustus 2007

cov0707

Professionaliteit op SSA 2007 (deel 2)
Begin mei vond in Amsterdam RAI de eerste editie plaats van Safety & Security Amsterdam. Tweehonderd exposanten toonden de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronische en bouwkundige beveiligingsproducten- en diensten en particuliere beveiliging. Deel twee van een uitgebreid verslag over de nieuwe beurs.

Huiver voor particulier ‘blauw’
Het publiek ziet graag particuliere beveiligers op straat. Locale politici en beleidsmakers zijn echter terughoudend. Koudwatervrees, stelt Goos Marketing Research, dat in opdracht van Trigion onderzoek verrichtte. Het rapport ‘Veilige wijken, beter kijken’ is eind juni aangeboden aan minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie, die intussen roem heeft verworven met haar plan voor veertig probleemwijken.

Overzicht Particuliere Alarmcentrales
Het jaarlijkse overzicht van alle gecertificeerde Particuliere Alarmcentrales in Nederland, met NAW-gegevens en informatie over de dienstverlening.

Observision-technologie geïntegreerd in Facman
Een centralist van een particuliere alarmcentrale beslist in de regel op basis van afspraken hoe een alarm dient te worden opgevolgd. Hoe meer informatie hij krijgt, des te betere beslissingen hij kan nemen. Meestal is de informatie echter summier. Hier komt nu verandering in. Op initiatief van Trigion heeft softwarefabrikant Enai intelligente videotechnologie geïntegreerd in zijn door de meeste particuliere alarmcentrales gebruikte pakket voor meldkamerautomatisering: Facman.

Interview Rob de Wijk, hoogleraar Strategische Studies
Bij nieuwe veiligheidsmaatregelen wordt vooraf nog te vaak niet goed nagedacht over de context waarbinnen deze maatregelen effect moeten sorteren. Zo is bijvoorbeeld de identificatieplicht overhaast ingevoerd met als doel het tegengaan van criminaliteit en terrorisme. Vooralsnog is het enig bereikte effect echter een toegenomen aantal processen-verbaal voor mensen die zich niet konden legitimeren, stelt Rob de Wijk, algemeen directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies (HCSS).

De tragiek van particuliere beveiliging
Beveiligingsbedrijven doen goede zaken. De markt groeit snel en zoekt constant naar nieuwe medewerkers. Tegelijkertijd wordt er nauwelijks op de achtergronden en gevolgen van particuliere beveiliging gereflecteerd. De branche wordt ten onrechte weinig serieus genomen, stelt Ronald van Steden, die is verbonden aan de Afdeling Bestuur en Organisatie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Wettelijke eisen technische beveiliging op de helling
De Wet particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus (Wpbr) moet voorkomen dat beveiligingsbedrijven met hun activiteiten maatschappelijke belangen of rechten van individuele burgers schaden. De relevantie van bepaalde hoofdstukken wordt al sinds de ontwerpfase van de wet door verschillende partijen bekritiseerd. Reden voor de overheid om een werkgroep in te stellen, die de wet- en regelgeving kritisch tegen het licht heeft gehouden. De vraag is of de aanbevelingen voor actualisering van de wet- en regelgeving niet te ver gaan.

Minder ziekteverzuim, maar nog lange weg te gaan
Het arboplusconvenant voor de particuliere beveiligingsbranche is per 1 juli afgelopen. Reden voor een terug- en vooruitblik tijdens een slotbijeenkomst eind juni in Culemborg. Welke doelstellingen uit 2005 zijn gehaald en waar liggen aandachtspunten voor de toekomst?

De ambassadeur van de security manager
Tot half 2009 mag Willem van Egmond zich Securitymanager van het Jaar noemen. Behalve de eer brengt deze titel een verplichting met zich mee. Twee jaar lang krijgt de securitychef van telecombedrijf T-Mobile een rol toebedeeld als ambassadeur voor het vak ‘security manager’. Wie is Willem van Egmond en hoe ziet hij zijn rol als ambassadeur?

Baangarantie voor MTS-ers Beveiligingstechniek
Sinds dit jaar is de opleiding Monteur Beveiliging (MBV) te volgen aan een Middelbare Technische School. Deelnemers doen tijdens het tweede studiejaar de theorieopleiding, terwijl het derde en vierde jaar de praktijk aan de beurt komt. Het ROC van Amsterdam Gooi en Vechtstreek heeft de primeur. Bovendien is met drie bedrijven overeengekomen om de opleiding met geld en materiaal te ondersteunen en voor minimaal zes deelnemers per jaar baangarantie te bieden.

Onachtzaamheid speelt cybercriminelen in de kaart
Criminelen anticiperen op beveiligingsmaatregelen. Dat geldt in de cyberwereld net zo als in de echte wereld. Als met een snijbrander niet meer door de kluisdeur is heen te komen, wordt het makkelijker om de sleutel of de combinatiecode te ontfutselen. Firewalls en virusscanners zijn machteloos tegen de steeds vaker gebruikte methodieken.

Rampoefening in Beverwijkse Bazaar
Een grote brand in de Beverwijkse Bazaar, terwijl een hevige storm zorgt voor problemen met het dak. De hallen, bekend van de wekelijkse ‘zwarte markt’, moeten worden ontruimd en daar zijn niet alle ondernemers even blij mee! Zij zien hun koopwaar letterlijk in rook opgaan en er breken relletjes uit. Een aantal van hen slaat zelfs aan het plunderen. Brandweer, politie, hulpverleners en particuliere beveiligers hebben er hun handen vol aan. Tijdens een grootschalige rampoefening in Beverwijk konden studenten Integrale Veiligheidskunde kennismaken met de praktijk.

Branddetectie in parkeergarages
In een groot aantal parkeergarages overschrijdt het gebruiksoppervlak de wettelijke maat voor het maximale brandcompartiment van duizend vierkante meter. Overschrijding van deze wettelijke maat is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Artikel 1.5 van het Bouwbesluit biedt aanvragers van een bouwvergunning de mogelijkheid om van de prestatie-eisen in het Bouwbesluit af te wijken door de toepassing van het gelijkwaardigheidsprincipe. Deze toepassing is echter niet zonder problemen, zo blijkt in de praktijk.

Cybercrime rukt op in Nederland
Criminaliteit via internet neemt steeds meer toe in Nederland. Daarvoor waarschuwt Govcert.nl, het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid dat onder meer spam, identiteitsfraude en virussen bestrijdt. In het Trendrapport 2007 schrijft de organisatie dat vooral het zogenoemde phishing oprukt. Dit zijn nepsites waarmee criminelen computers kunnen kraken om wachtwoorden te achterhalen waarmee zij bij bankgegevens kunnen komen. In het rapport wordt ook gewaarschuwd dat antivirusscans te weinig bescherming bieden.

Terugblik op IFSEC 2007 (deel 2)
De IFSEC, die plaatsvond van 21 tot en met 24 mei, is de grootste jaarlijkse beveiligingsbeurs ter wereld. Achthonderd exposanten gaven dit jaar acte de présence in het National Exhibition Center te Birmingham. BEVEILIGING bezocht alle stands op zoek naar noviteiten.

Crimineel op de werkvloer
In meerdere recente zaken speelde de vraag of een werkgever openheid mag verlangen van een werknemer over diens crimineel gedrag in privé-tijd en of de werknemer verplicht is hierover inlichtingen te verschaffen. In andere zaken werden werknemers ontslagen omdat ze betrokken waren bij criminele activiteiten. De wetenschap van crimineel gedrag van werknemers betekent niet zonder meer dat de arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd.

De veiligheidsbevorderende taak van de AIVD
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft een nieuwe visie op de beveiligingsbevorderende taak ontwikkeld. Deze taak wordt ook wel C-taak genoemd (zie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002). De nieuwe visie op de C-taak heeft voor relaties van de directie Beveiliging van de AIVD, waar deze taak onder valt, een belangrijke accentverschuiving tot gevolg. In de toekomst zal de nadruk niet meer liggen op het geven van beveiligingsadviezen, maar op het informeren van relaties over mogelijke dreigingen en trends die daaruit af te leiden zijn. Bovendien zal door de AIVD niet meer worden gesproken over de beveiligingsbevorderende taak, maar over de veiligheidsbevorderende taak.