Juli/augustus 2010

cov1007

In het september-nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

Doelgroep weet onvoldoende wat in veiligheid geïnnoveerd wordt

Er wordt veel geïnnoveerd op beveiligingsgebied, maar verantwoordelijken voor maatschappelijke veiligheid blijken nauwelijks te weten wat er ‘te koop’ is. Met het jaarlijkse Innovatiecongres Veiligheid streeft het ministerie van BZK ernaar deze kenniskloof te dichten. Naast het volgen van inspirerende inleidingen en workshops met confronterende dilemma’s kon een minibeurs worden bezocht met hoogwaardige innovaties.

IFSEC 2010 in het teken van efficiency

De 37ste editie van de vakbeurs IFSEC leek vooral in het teken te staan van efficiency. De crisis duurt voort, dus prijzen moeten omlaag om de business aan de gang te houden. Ook bij de meeste innovaties staat efficiency centraal. Desondanks blijft de kwaliteit van de meeste producten toenemen. Zo begint 720 pixels de ondergrens te worden voor wat betreft bewakingcamera’s. Verder worden nieuwe stappen gezet in de richting van complete, geïntegreerde systemen. Standaardisaties, zoals ONVIF, spelen daarbij een essentiële rol.

IP-migratie uitgesteld, maar niet afgesteld

Het uitfaseren van het analoge telefoonnet is uitgesteld tot 2015. Dat meldde EuroPAC-directeur Will Spoor onlangs tijdens een door hem georganiseerde ‘installateursdag’. Van uitstel komt echter geen afstel, waarschuwde hij. Bovendien gaan klanten gewoon door met het vervangen van hun ouderwetse PSTN-aansluitingen door ADSL. Nog vierhonderdduizend aansluitingen dienen volgens Spoor vervangen te worden, waarvan minder dan de helft aan particulieren toebehoort.

Terreurdreiging Nederland neemt in omvang af

De terroristische dreiging in Nederland is afgenomen. Dit concluderen onderzoekers van verzekeringsmakelaar Aon. Over het geheel genomen is de wereldwijde terrorismedreiging licht gedaald, maar er zijn ook landen waar sprake is van een stijging. Vooral in Afrika en Azië is dat het geval. De dreigingniveaus worden elk jaar wereldwijd in kaart gebracht en moeten bedrijven een indruk geven hoe veilig of onveilig het is om in bepaalde landen activiteiten te ontplooien. Dit jaar is ook de dreiging van piraterij toegevoegd.

Van ‘luis in de pels’ tot marktleider

Beveiligingstechniek wordt aan reguliere technische scholen niet of nauwelijks onderwezen. Daarom zijn toekomstige beveiligingstechnici aangewezen op particuliere opleidinginstellingen. Jarenlang bleef het opleidingentraject beperkt tot het verplicht geachte MBV en TBV, maar de laatste jaren komen er steeds meer cursussen bij die ingaan op de essenties van beveiliging. Een van de grootste aanbieders op dit gebied is SOBA.

Nog te weinig aandacht voor voordelen van IP

Technische beveiligingsbedrijven hebben nog zo’n vierhonderdduizend alarminstallaties geschikt te maken voor Alarm over IP. Er heerst in de installatiesector echter nog behoorlijk wat terughoudendheid jegens de nieuwe technologie. Is het betrouwbaar? Voldoet het aan de regels? “Er wordt wel eens vergeten welke enorme commerciële mogelijkheden IP biedt boven traditionele alarmering”, zegt algemeen directeur Ronald van Duijn van ENAI. “Beveiligingsbedrijven kunnen hierin een voortrekkersrol spelen, maar dan moeten ze wel nu beginnen, voordat telecom- en ICT-bedrijven de hele beveiligingsmarkt overnemen!”

‘We verdrinken in beleid’

Voor het optimaal zorgen voor de veiligheid van de vitale infrastructuur is een andere benadering nodig, bijvoorbeeld zoals die gepropageerd wordt door het International Katrina Project, aldus prof. Eelco Dykstra, hoogleraar International Emergency Management aan de Amerikaanse George Washington Universiteit.

Behoud van beveiligers bij contractwisselingen

Als een grote beveiligingsopdracht na een openbare aanbesteding aan een ander bedrijf wordt gegund, is dat voor de betrokken medewerkers niet altijd even plezierig. Zij kunnen overtollig worden en hun baan verliezen. Het kan ook gebeuren dat zij overgenomen worden door de nieuwe opdrachtnemer, maar dat kan op termijn weer een lager salaris betekenen. Dit gevoelige onderwerp is sinds kort onderwerp van gesprek tijdens de CAO-besprekingen tussen werkgevers (VPB) en vakbonden.

Intelligente camera’s detecteren ruim helft afwijkend gedrag terroristen niet

Operators in publieke toezichtruimtes letten vaak niet op aanwijzingen die duiden op afwijkend gedrag dat terroristen vertonen bij het voorbereiden of uitvoeren van een aanslag. Ruim de helft (54 procent) van dergelijke gedragingen is niet automatisch te detecteren met intelligente camera’s. Deze resultaten van een onderzoek door TNO in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding werden afgelopen maand toegelicht tijdens het seminar Integriteit en Profiling dat werd georganiseerd door Trigion Recherche, Consultancy & Training.

‘In de massa schuilt het grootste gevaar’

Dagelijks 450.000 bezoekers in goede banen leiden. Dat wordt de uitdaging van de beveiliging tijdens het grootschalige, vijfjaarlijkse evenement SAIL Amsterdam, dat plaatsvindt van 19 tot en met 23 augustus. 560 speciaal geselecteerde medewerkers van G4S Beveiliging gaan deze klus klaren, onder leiding van Patrick Vandermeiren van adviesbureau Investicon, dat door Stichting SAIL Amsterdam is gecontracteerd voor de veiligheidscoördinatie. Trigion en VDG Security leveren intelligente camera’s die het massale ‘crowd management’ ondersteunen.

Van gefragmenteerde club naar erkende autoriteit

VEBON zet een koerswijziging in die de branchevereniging moet omvormen tot ‘erkende autoriteit op het gebied van veiligheid en toepassing van beveiligingstechnologie’. Zo wil de organisatie de aangesloten beveiligingsbedrijven helpen meer invloed te krijgen op de oplossing van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken. Een belangrijk voordeel voor de ‘buitenwereld’ is dat de nu nog in bedrijven en secties gefragmenteerde kennis en innovatie toegankelijker worden gemaakt.

Cameratoezicht draagt bij aan efficiënte uitvoering dienstregeling metro Barcelona

Een passagier die klem zit tussen de deuren van de trein. Een defecte lift of roltrap die de doorstroming van de mensenmassa op, van en naar de ondergrondse perrons verstoord. Een noodoproep via een alarmknop. Groepen toeristen die zorgen voor lange wachtrijen bij de kaartjesautomaten. Een tasjesroof die onrust veroorzaakt in een metrostation. Er zijn talloze factoren denkbaar die een vlotte uitvoering van de dagelijkse dienstregeling in de metro van Barcelona in de weg kunnen staan. Om hierop adequaat te kunnen inspelen, houdt exploitant TMB vanuit een modern controle centrum het metronetwerk doorlopend nauwlettend in de gaten. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het moderne camerasysteem dat de komende jaren verder wordt uitgebreid.

‘Beveiligen is ook uitleggen waarom je iets niet beveiligt’

De beveiliging van De Nederlandsche Bank zal velen tot de verbeelding spreken. Tenslotte liggen daar onze nationale goudreserves opgeslagen. De VBN-er van deze maand, Johan de Paauw, heeft als sectiehoofd ‘Beveiliging en transport’ de uitdaging de medewerkers van De Nederlandsche Bank enthousiast te maken en te houden voor de grote beveiligingsbelangen van zijn organisatie. Want alle dikke kluisdeuren ten spijt; de mens blijft de zwakke schakel in de veiligheidsketen.

De mogelijkheden en beletsels van biometrie

In kleinschalige toepassingen heeft biometrische identificatie zich intussen aardig bewezen. Bij grootschalig gebruik, zoals een landelijke of zelfs mondiale digitale identiteit, zijn er echter veel meer succesfactoren dan de technologie. Het Nederlands Biometrie Forum, waarin tal van specialisten op dit terrein zijn vertegenwoordigd, pleit daarom in eerste instantie voor kleinschalige toepassingen. In de maatschappij groeit echter de vraag naar systemen waarvan de complexiteit nog nauwelijks is te overzien.

Beveiligingssoftware dreigt onbeheersbaar complex te worden

Doordat informatiesystemen steeds omvangrijker en complexer worden, worden beveiligingsoplossingen dat ook. Risico’s die daarbij optreden zijn dat zaken over het hoofd worden gezien of dat de beveiliging de primaire processen gaat vertragen. Daarom is het belangrijk dat van oude beveiligingsprincipes wordt afgestapt. Zo heeft het geen zin meer een schil rond de systemen te bouwen, maar dient de beveiliging zich te concentreren op de feitelijke dreigingen binnen het proces.