Juni 2007

cov0706

Fire & Rescue en International Fire Expo
Naast de IFSEC vonden dit jaar in Birmingham de tweejaarlijkse (brand)veiligheidsbeurzen Fire & Rescue, International Fire Expo (voorheen Firex) en Safety & Health plaats. Deze vakbeurzen genieten een hoog aanzien in het Verenigd Koninkrijk. Elke noemenswaardige organisatie uit de publieke en private sectoren levert er wel op de een of andere manier een bijdrage aan. Er is ook veel te zien. Het aantal exposanten haalt het niet bij de IFSEC, maar daar staat tegenover dat er diverse sensationele demonstraties worden gegeven.

Menso Molag, lector Risicobeheersing: ‘Een calamiteit is al snel weer vergeten’
De vuurwerkramp in Enschede heeft geleid tot een toename van regelgeving. Extra veiligheidsmaatregelen zijn bijvoorbeeld gericht op het verplaatsen van bepaalde bedrijven uit dichtbevolkte gebieden. De praktijk is vooralsnog anders. Nederland wordt alsmaar dichter bebouwd en is wat dat betreft in feite de laatste jaren onveiliger geworden, stelt Menso Molag, lector Risicobeheersing aan Saxion Hogescholen te Enschede.

BORG: kwaliteitsgarantie of marketingtrucje?
Inbraken verlopen regelmatig succesvol doordat slachtoffers niet de juiste beveiligingsmaatregelen hadden getroffen. Schrijnend is dat zij hiervoor wel een professioneel beveiligingsbedrijf hadden ingeschakeld, dat ook nog eens een kwaliteitscertificaat had verstrekt. Dit certificaat is dan een BORG opleveringsbewijs, dat de kwaliteit van de maatregel garandeert, maar niets zegt over het juiste niveau van de maatregel en de samenhang met andere maatregelen. Veel opdrachtgevers worden door het opleveringsbewijs op het verkeerde been gezet.

Biometrisch toegangsbeheer gemeentehuis Epe
Veiligheid en gemak. Dat waren voor het gemeentehuis in Epe de voornaamste argumenten voor het invoeren van toegangsbeheer op basis van biometrische data. Immers, sleutels en pasjes kunnen worden doorgegeven aan collega’s, zoek raken of worden gestolen. Het aanmaken van nieuwe sleutels is bovendien een kostbare zaak. Sinds een jaar hebben 350 gebruikers van het gemeentehuis via hun vingerafdruk toegang tot de niet-publieke delen van het gebouw.

Praktijkrichtlijn alarm over IP
Communicerend Nederland stapt massaal over op IP. Voor de transmissie van alarmmeldingen naar Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) is dit niet zonder gevolgen. De overstap van traditionele communicatiewegen naar IP vraagt speciale aandacht als het gaat om alarmoverdracht. De Technische Commissie van het Verbond van BeveiligingsOrganisaties (VvBO), waarbinnen de expertise van de industrie is verenigd, brengt hiervoor een voorlopige praktijkrichtlijn uit.

Fotoverslag IVIC 2007
Van 14 tot en met 17 mei vond in Autotron Rosmalen het op hulpverleners gerichte vakevenement IVIC plaats. IVIC staat voor Internationale Vakbeurs Incident management, Crisisbeheersing & Rampenbestrijding. Vrijwel alle hulpverleningsinstanties waren aanwezig op de tweejaarlijkse beurs, zowel in de beurshal als buiten op het terrein, waar talloze multidisciplinaire demonstraties plaatsvonden. Gelijktijdig met IVIC had de politievakbeurs IVVP plaats.

Terugblik op IFSEC 2007
Met ruim achthonderd exposanten en een kleine dertigduizend bezoekers mag IFSEC zich tot de grootste beveiligingsevenementen ter wereld rekenen. Het aanbod aan producten is overweldigend, vooral wat betreft camerasystemen. Intelligente camera’s zijn aan een snelle opmars begonnen. En dat is nodig ook, want het aantal camera’s per beschikbare operator stijgt minstens zo snel. BEVEILIGING toog naar Birmingham en geeft in twee delen een impressie van de grootste jaarlijkse ‘show’ op beveiligingsgebied ter wereld.

Onderzoek naar effectiviteit bluskranen
De ongeveer een miljoen brandkranen in Nederland kunnen net zo goed verdwijnen. Dit stelt de Hengelose brandweerofficier en consultant ir. Ynso Suurenbroek. Voor het blussen van kleine branden zijn ze onbetrouwbaar en onnodig, terwijl zij voor grote branden onvoldoende capaciteit leveren. Het buitengewoon lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit voor meer watertankers en blusvijvers.

Terugblik op Safety & Security Amsterdam 2007
De beveiligingsbranche is de afgelopen jaren in sterke mate geprofessionaliseerd. Dit etaleerden de bedrijven duidelijk tijdens het evenement Safety & Security Amsterdam, dat van 8 tot en met 10 mei plaatsvond in Amsterdam RAI. De eerste editie van het Nationale Platform voor Safety en Security kon nog niet alle ambities waarmaken, maar was wel grootser en professioneler dan enig ander Nederlands beveiligingsevenement tot nu toe. Zo’n tweehonderd bedrijven toonden aan bijna achtduizend bezoekers wat zij op het gebied van veiligheid kunnen betekenen.

Certificatieschema voor elektronisch toegangbeheer
Een certificaat biedt in de regel garanties voor de kwaliteit van een product. Hoewel kwaliteit in de beveiliging erg belangrijk is, bestaan er nog niet veel kwaliteitsregelingen met onafhankelijk toezicht in de beveiligingssector. Branchevereniging VEBON timmert hard aan de weg om hierin verandering te brengen. Begin mei zag de voorlopige certificatieregeling voor elektronische toegangsystemen het licht. Wie waarde hecht aan betrouwbaar toegangbeheer, kan nu bij enkele leveranciers zijn systeem laten certificeren.

Effectief wapen tegen derving in de retail
De retailmarkt heeft veel last van criminele derving als gevolg van diefstal en fraude. Er worden veel maatregelen genomen om deze derving te laten afnemen. Beveiligingscamera’s en toegangscontrolesystemen zijn de belangrijkste componenten die hiervoor worden toegepast. Echter door integratie van deze systemen heeft de retailer pas echt een krachtig wapen tegen criminele derving in handen.

De (be)dreigingen van het organisatiebelang in kaart gebracht
Bij een dreigingsanalyse is het noodzakelijk om, uitgaande van de ‘te beschermen’ belangen, aan te geven welke groepen bedreigers een potentieel gevaar voor de organisatie kunnen opleveren. Als bij een geïdentificeerde bedreiger zowel de verwachte wil (motivatie) alsook de benodigde middelen (capaciteit) aanwezig zijn om de ‘te beschermen belangen’ van de organisatie aan te tasten en er een scenario denkbaar is voor wat betreft de uitvoering, dan is er sprake van een reële dreiging waarmee rekening moet worden gehouden. Het bij de dreigingsanalyse uitsluiten van bepaalde groepen bedreigers kan betekenen dat bij de uiteindelijke risicoanalyse een onvolledig beeld ontstaat. Met alle gevolgen van dien. Het advies is daarom in deze fase zo compleet mogelijk te wezen.

Flexibele beveiliging van inspirerende omgeving
De eind 2006 opgeleverde kantoortoren FiftyTwoDegrees in Nijmegen moet een open karakter krijgen. Op de begane grond van het zeventien etages tellende gebouw bevindt zich een restaurant, terwijl de parkeergarage onder het gebouw voor iedereen toegankelijk is. De etages waarop kantoren zijn gevestigd van verschillende huurders zijn niet openbaar. Met het IP-gebaseerde security managementsysteem iProtect van Keyprocessor kunnen meerdere huurders via één netwerk toegangscontrole, inbraakdetectie en cameratoezicht beheren.