Juni 2009

cov0906

Personele beveiligingsmaatregelen
Als zowel de fysieke als de logische poort van de organisatie blijkt te zijn afgesloten blijft alleen de menselijke poort als optie voor de crimineel over. De mens als zwakste schakel. Door te gaan werken voor een organisatie, eventueel als leverancier of als (ingehuurde) adviseur, blijken de woorden ‘sesam open u’ vaak werkelijkheid te worden. Een pre-employment of in-employment screening kan, als laatste drempel bij deze poort, deels antwoord geven op de vraag of (nieuwe) medewerkers een risico voor de organisatie opleveren.

Afscheidssymposium prof.dr. Kees van der Vijver
Begin april vond op de Universiteit Twente het afscheidssymposium plaats van prof.dr. Kees van der Vijver. Thema was ‘Dertig jaar Politiestudies: terugblik en vooruitzicht’.

‘Preventie begint al bij de verloskundige’
Vanuit de traditionele criminologie is te weinig kennis verkregen inzake de ontwikkeling van criminaliteit of antisociaal gedrag vanaf de geboorte. Vaak wordt pas gekeken na het achtste levensjaar, terwijl het gedrag vooral daarvoor wordt gevormd. Om te onderzoeken hoe iemand zich als dader gedraagt, dient te worden gekeken naar hoe deze persoon zich heeft ontwikkeld van baby tot adolescent en (jong)volwassene. Als je aan preventie wil doen, moet je starten bij de consultatiebureaus of zelfs bij de verloskundige, zegt Marianne Junger, als hoogleraar Studies Maatschappelijke Veiligheid verbonden aan de Universiteit Twente.

Cameratoezicht in bussen en trams Vlaamse vervoerder De Lijn
De veiligheid in het openbaar vervoer is al maanden een veelbesproken onderwerp. Buschauffeurs en controleurs worden bespuugd en legden het werk neer na weer een beroving, scholieren zorgen voor overlast en in sommige gemeenten rijden geen nachtbussen meer vanwege agressie. Het probleem beperkt zich niet tot de grote steden, maar doet zich ook voor in buurtbussen en het streekvervoer. In België heeft vervoersmaatschappij De Lijn afgelopen jaar ruim zevenhonderd bussen en trams laten voorzien van cameratoezicht. In slechts negen maanden tijd werden vierduizend camera’s, DVR’s en bedienpanelen geïnstalleerd in een grootschalig project dat afgelopen maand werd voltooid door Alphatron Security Systems.

Koos Pulleman (Ricas): Er wordt te weinig geoefend!
Om bij een eventuele brand dodelijke slachtoffers te voorkomen, zijn ontruimingsoefeningen en bedrijfshulpverlening van essentieel belang en daarom in veel gevallen ook wettelijk verplicht. Tijdens zo’n oefening is goed te zien wat er zoal mis kan gaan als er een keer echt een noodsituatie optreedt. “Meestal schort het aan goede communicatie”, zegt VBN-lid Koos Pulleman, die operationeel directeur is van de landelijke keten van opleidingcentra Ricas.

Branddetectie onder de moeilijkste omstandigheden
Er bestaan situaties met zoveel luchtvervuiling dat conventionele branddetectie niet of nauwelijks mogelijk is. Een voorbeeld is de bulkopslag van cacaobonen. Het risico is hier groot. Vooral omdat door broei een brand kan ontstaan die vrijwel niet te blussen is. Tijdige detectie van zo’n brandoorzaak is echter zeer moeilijk. Enerzijds vanwege de aard ervan. Anderzijds door de grote hoeveelheid bij het verladen van de bonen vrijkomende stof. Die hoopt zich namelijk ook in de melders op. Sytec B.V. te Rotterdam meent samen met fabrikant JOB Detectomat en cacao-overslagbedrijf Vollers de oplossing gevonden te hebben.

Meldinggestuurde beveiliging bespaart brandweer kostbare tijd
Het beveiligingssysteem van de brandweerkazerne van Lelystad is sinds kort gekoppeld aan C2000. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat tijdens een uitruk alle belemmeringen automatisch worden weggenomen. Het licht gaat aan, het alarm uit en deuren worden ontgrendeld. Dit bespaart al snel een halve minuut tijd bij een uitruk, wat in de brandweerpraktijk mensenlevens kan schelen.

Het economische belang van systeemintegratie
Het zijn zorgelijke tijden voor de brandbeveiligingssector nu bouwactiviteiten dramatisch afnemen als gevolg van de economische crisis. Toch zijn er nog tal van kansen om de business draaiende te houden, zegt Bosch Security Systems. Er komen nieuwe normen, die aanpassing of vervanging van niet minder dan zo’n honderdduizend installaties nodig zullen maken. En de omzet kan worden vergroot door meer aan cross selling te doen. Voor wat dit laatste betreft steekt de fabrikant zijn afnemers op verschillende manieren de helpende hand toe.

International Firex: innovatie in een behoudende sector
Een blusbom en een lichtgewicht blusser met ingebouwd communicatiesysteem en GPS-zender waren de meeste opmerkelijke producten tijdens de vakbeurs Firex, die in mei plaatsvond in Birmingham. Verder maakt draadloze branddetectie een duidelijke opmars door, wint branddetectie op basis van video terrein en vervangen ontruimingssystemen met gesproken instructies langzaam maar zeker de aloude slow woop.

Brand- en sluitronde vereist inzet van alle partijen
In veel gebouwen wordt iedere avond een brand- en sluitronde gelopen na het beëindigen van de werkzaamheden. Wat zijn de randvoorwaarden om dit goed te kunnen doen? Waar liggen de veelvoorkomende fouten en hoe wordt het maximale rendement behaald?

Crisis drukt stempel op aanbod IFSEC 2009
Hoewel tijdens IFSEC nog tal van analoge producten werden geïntroduceerd, lijkt IP op de langere termijn aan de winnende hand. De wereldwijde crisis had in Birmingham echter zijn weerslag op het aanbod. De nadruk lag dit jaar overduidelijk niet op innovatie, maar op goedlopende producten die zonder veel toelichting verkocht kunnen worden. Fabrikanten doen verder hun best om installateurs te helpen zo makkelijk mogelijk op IP-producten over te gaan. Plug & play doet nu ook zijn intrede in de beveiliging.

Nieuwe regeling brandmeldinstallaties
De Regeling Brandmeldinstallaties van Stichting Safety Security Quality (SSQ) is zo goed als gereed. Het certificatieschema voor het Productcertificaat is al sinds februari beschikbaar. Begin juni volgt het schema voor het Onderhoudscertificaat. Er moeten rond de regeling nog wel de nodige puntjes op de i worden gezet, maar naar verwachting zal na vier jaar soebatten deze zomer de nieuwe regeling Brandmeldinstallaties een feit zijn en kan deze de gedateerde regeling BMI 2002 vervangen.

Anticiperen op brandrisico’s in plaats van blind de regels volgen
Om de brandveiligheid van gebouwen te verbeteren, moeten alle partijen in het bouwproces vooral kijken naar de brandrisico’s en daarop maatregelen nemen, in plaats van alleen te kijken naar wettelijke voorschriften. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen gebouwen met een laag risico, waarvoor relatief simpele regels afdoende zijn, en gebouwen met een hoog risico, waarvoor altijd individueel advies noodzakelijk is. De kennis over brandveiligheid moet beter worden gebundeld. Dat was eind april te horen tijdens het Nationaal Brandveiligheidcongres in Bussum.

Europese ASIS Security Conferentie in Montreux
Eind april vond de achtste editie van de Europese Security Conferentie van ASIS plaats in de Zwitserse stad Montreux. Het centrale thema ‘taking security management to the next level’ werd uitgediept door een keur aan internationale sprekers. Ook dit jaar was de Nederlandse inbreng op de conferentie groot.

Eerste grootschalige onderzoek bij onderhoud brandmeldinstallaties
Een brandmeldinstallatie is essentieel om de gevolgen van brand te beperken en daarom in veel gevallen wettelijk verplicht. De wet stelt ook eisen aan de kwaliteit van de installatie en de instandhouding daarvan. Aan vooral dat laatste schort het in de praktijk, zoals blijkt uit een recent onderzoek dat branchevereniging VEBON uitvoerde. Bij ruim duizend gebouwen is geïnventariseerd in hoeverre de techniek en de organisatie eromheen aan de eisen voldoet. Hoewel het door de bank genomen meevalt, kwamen ook ernstige gebreken aan het licht.