Juni 2010

cov1006

Veilig van WK-voetbal genieten in Zuid-Afrika
Vanaf 11 juni is Zuid-Afrika een maand lang het toneel van het wereldkampioenschap voetbal. Nu is dat al niet het veiligste land en daar komt nog bij dat dergelijke massa-evenementen, waarop de ogen van de hele wereld zijn gericht, steeds gevoeliger worden voor terrorisme. Nederlanders en Denen schijnen daarbij een extra hoog risico te lopen, getuige de arrestatie van de Saudiër Abdullah Azzam Saleh al-Qahtani, die aanslagen op het oog had op de landen van Fitna en de Mohammed Cartoons. Op welke beveiliging mogen spelers en supporters rekenen?

IFSEC 2010 in het teken van efficiency (deel 1)
De 37ste editie van de vakbeurs IFSEC leek vooral in het teken te staan van efficiency. De crisis duurt voort, dus prijzen moeten omlaag om de business aan de gang te houden. Ook bij de meeste innovaties staat efficiency centraal. Desondanks blijft de kwaliteit van de meeste producten toenemen. Zo begint 720 pixels de ondergrens te worden voor wat betreft bewakingcamera’s. Verder worden nieuwe stappen gezet in de richting van complete, geïntegreerde systemen. Standaardisaties, zoals ONVIF, spelen daarbij een essentiële rol.

Brandveiligheid vereist omslag in risicodenken
Het doel van brandveiligheid is niet primair het verminderen van het aantal dodelijke slachtoffers (zeventig tot negentig personen per jaar), maar het voorkomen van de calamiteit van de toekomst waarbij er in één keer honderd vallen. Forensisch brandonderzoek en het verzamelen van statistische gegevens is noodzakelijk om onderbouwd te kunnen aangeven waar de risico’s liggen en vast te stellen waar en welke acties noodzakelijk zijn. Een transformatie van voorschrijvende regels naar een risicobenadering is noodzakelijk. Dat is de conclusie van het Nationaal Brandveiligheidscongres 2010, dat op donderdag 22 april plaatsvond in het Spant! te Bussum. Organisator was SBR, kennisplatform voor de bouw.

Brandbeveiliger viert honderdjarig bestaan
Ajax-Chubb Brandbeveiliging bestaat honderd jaar. Het bedrijf dat destijds begon met technische onderdelen voor de scheepvaart ontwikkelde zich al vrij vroeg tot een specialist in brandbeveiliging. Tot het einde van de jaren zeventig bleef het een familiebedrijf. Vervolgens kwam het via een reeks van eigenaren bij het huidige moederbedrijf terecht: UTC Fire & Security. Vanwege de grote merkbekendheid in Nederland blijft de naam Ajax vooralsnog gehandhaafd. Wel is een integratie doorgevoerd met het zusterbedrijf Chubb Varel Security, wat in een verbreding van de dienstverlening resulteert.

Ynso Suurenbroek aangesteld als lector Brandveiligheid
De oorzaak van brand mag dan een incident zijn, het verloop is dat nooit. Dat is het motto van Ynso Suurenbroek, die 20 mei als lector Brandveiligheid werd geïnstalleerd aan Saxion Hogeschool. Wat hij bedoelt, is dat ontwerpers vaak onvoldoende rekening houden met hoe een brand zich in hun gebouwen kan ontwikkelen. Er is sprake van een kenniskloof tussen bouwkunde en brandveiligheid. Deze kloof dichten, ziet de bouwkundig geschoolde brandweerofficier als de grootste uitdaging van zijn nieuwe lectoraat.

Hoger niveau beveiliging voor EU-luchthavens
Binnen branchekoepel COESS is een apart comité actief met airport security. Zitting namens Nederland heeft Richard Franken, die ook actief is bij Aviation Security Services Association – International. Beide organisaties streven naar continu verbetering van particuliere beveiliging op luchthavens. Wat draagt de beveiligingsindustrie bij aan de ontwikkeling van airport security, die de laatste jaren alleen nog door Amerikaanse voorschriften gedomineerd lijkt te worden?

Beslissingsondersteuningsysteem BeWare toegepast op Rotterdam The Hague Airport
Samen met partijen als TNO en TU Delft ontwikkelde Trigion een complex softwareplatform dat op basis van signalen van verschillende sensoren mogelijke verstoringen van bedrijfsprocessen kan voorspellen. In die gevallen wordt informatie, vergezeld van camerabeelden en een 3D simulatie, naar een operator gestuurd, die vervolgens ondersteund door de software beslist of interventie nodig is. De software, BeWare genaamd, wordt sinds kort in de praktijk toegepast op onder andere Rotterdam The Hague Airport.

Veiligheid realiseren gaat verder dan onveiligheid bestrijden
Het creëren van veiligheid is een complex samenspel van uiteenlopende factoren. Vaak worden naar aanleiding van incidenten in de maatschappij en onder politieke druk of door groeiende technologische mogelijkheden in hoog tempo allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen die uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat blijken te leiden. Kernel Groep / Beccaria Instituut en Meelis & Partners presenteren nu Concepted, een concept dat verder wil gaan dan het aanreiken van ‘kant en klare oplossingen’. Door de juiste stakeholders aan tafel te krijgen moet een samenspel ontstaan dat verder gaat dan het pogen meer veiligheid te realiseren door alleen het bestrijden van onveiligheid.

Park Bloeyendael: gated community met veiligheid als Unique Selling Point
‘U komt aanrijden over de Utrechtseweg, uw blik en gedachten dwalen af, u wordt plots verrast door een gevoel van vorstelijke ruimte en rust… u komt thuis in uw Park Bloeyendael.
U komt niet alleen thuis, u voelt zich meteen thuis, geborgen tussen water en de landerijen is dit paradijselijke park gesitueerd. Het park is alleen toegankelijk voor bewoners en haar gasten. De permanente bewaking vanuit de portiersloge zorgt voor de mentale rust die ongekend is in Nederland.’ Een citaat uit de prachtige brochure van Park Bloeyendael. Zijn de gated communities in Nederland in opkomst?

Nieuwe scanners verifiëren vingerafdruk ondanks vocht, vet of handschoen
Vochtige handen, vet op de sensor of het dragen van medische (latex) handschoenen. De nieuwe multispectrale scanners MS2 met technologie van Lumidigm verifiëren ondanks deze hindernissen moeiteloos een vingerafdruk in milliseconden. Anders dan conventionele scanners is niet alleen het patroon van de vingerafdruk bepalend voor herkenning, maar wordt op basis van licht door de vinger heen gekeken naar het aderpatroon, dat voor ieder mens uniek is. Met deze technologie hoeft volgens distributeur/system integrator EasySecure International niet meer te worden getwijfeld of biometrie onder alle omstandigheden is in te zetten voor een betrouwbaar toegangbeheer.

Verslag ISC West Las Vegas (deel 2)
‘Security as a Service’ was hét gespreksonderwerp tijdens de ISC West in Las Vegas, die met ruim achthonderd exposanten de grootste beveiligingsvakbeurs van de Verenigde Staten is. De markt in het zwaar door de economische crisis getroffen land roept om betere beveiliging tegen lagere kosten. Dat kan volgens vele bedrijven door beheertaken en ondersteunende hardware zoveel mogelijk bij externe dienstverleners te centraliseren. ‘Security in the cloud’, wordt dit ook wel genoemd. Net als de crisis, is de kans groot dat ook deze trend naar Europa overwaait.

Preview IVIC & IVVP 2010
Politie, brandweer, ambulancediensten, hulpverleners en defensie: de vakbeurzen IVIC en IVVP zijn gericht op veiligheid en hulpverlening in de dagelijkse praktijk in de breedste zin van het woord. Op de beursvloer tonen toeleveranciers van deze organisaties hun laatste producten en diensten, terwijl op het buitenterrein demonstraties en workshops worden gehouden.

Synergie en snelheid bepalen je bestaansrecht als bedrijfsbeveiliger
In de 37 jaar dat Henk Hoegee bedrijfsbeveiliger is bij Total Raffinaderij Nederland, zag hij heel wat bedrijfsbeveiligingsdiensten omvallen. Dat kan je misschien voorkomen door je voortdurend aan te passen aan de steeds veranderende bedrijfscultuur en goed aan te voelen wat echt belangrijk is voor je organisatie, stelt de VBN-er van deze maand. Zijn dienst groeide in de loop der jaren uit tot een veelzijdige facilitaire afdeling met een breed, maar gelijktijdig zeer gespecialiseerd takenpakket.

‘Veiligheid is salonfähig geworden’
Politiebeambten die overstappen naar de particuliere beveiligingsbranche zullen stevig moeten wennen aan de meer eenzijdige aard van de werkzaamheden ten opzichte van de standaard politietaken en het feit dat zij geen bevoegdheden meer hebben. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan, zegt prof.dr. Cyrille Fijnaut, hoogleraar Rechtsvergelijking aan de Universiteit Tilburg. “Ik geloof wel dat de meeste politiemensen die overstappen toegewijde, deskundige politiemensen zijn, die kiezen voor de particuliere sector vanwege de betere arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectieven. Wat dat betreft is de particuliere beveiligingsbranche hier goed mee af.”

ASIS Benelux Spring Meeting over persoonsbeveiliging
Bij persoonsbeveiliging denken mensen vaak aan afgetrainde bodybuilders met kale koppen en oortjes. De praktijk is meestal anders, zo werd duidelijk tijdens een symposium over dit onderwerp. De persoonsbeveiliger is vooral bezig met plannen. Het werk kan spannend zijn, maar ook dodelijk saai. Goede trainingen zijn nog schaars, terwijl VIP’s aan steeds gewelddadigere dreigingen komen bloot te staan. Tijdens de Spring Meeting van ASIS Benelux werd uitgebreid ingegaan op de praktijk en training van persoonsbeveiligers.