Juni 2011

cov1106

Stichting Safety & Security Platform
Na een jaar voorbereiding ging eind april de Stichting Safety & Security Platform (SSP) van start. Initiatiefnemer is ingenieursbureau Grontmij. Deelnemers zijn Ascom, Bosch, Dräger, Famostar, Fire-technology, Novar Nederland, Pneuman, Protec, Somati en Van Lien. Enkele van de doelstellingen zijn het uitwisselen en verspreiden van kennis en het binnenhalen van opdrachten die onder de deelnemers worden verdeeld. Vooral dat laatste leidt ook tot kritische reacties.

‘Publiek’ en ‘Privaat’ erkennen noodzaak samenwerking
Een verbeterde samenwerking tussen politie en beveiligingsbedrijven. Een landelijk aanspreekpunt voor de politie. Uitwisseling van informatie tussen politie en beveiligers. Meer gebruik van camerabeelden. Dit waren slechts enkele van de veelbelovende ideeën die staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie naar voren bracht tijdens het congres Veilig Ondernemen van het CCV. Samenwerken blijkt cruciaal. Vooral bij bestrijding van overvallen en diefstal. De argumenten die samenwerking in de weg staan, verliezen geleidelijk terrein.

Onderzoek Frost & Sullivan: Veiligheid is belangrijk, maar budget is bepalend
De beveiligingssector is sterk technologie- en oplossingsgedreven. Bij de eindgebruiker draait het in de regel echter vooral om de centen. Zeker bij grote projecten is het daarom essentieel om te kunnen aangeven wat een maatregel bijdraagt aan het resultaat van de organisatie. Dit biedt ook mogelijkheden voor technologie die duurder is in aanschaf, maar voordeliger in gebruik. Deze conclusies blijken uit een onderzoek dat Frost & Sullivan en IFSEC hebben verricht onder beveiligingsbedrijven en eindgebruikers.

IFSEC 2011 in teken migratie naar IP
Afgaande op het reusachtige aanbod tijdens de vakbeurs IFSEC schakelt de beveiligingsindustrie nu snel over op IP. Om dit bij installateurs en eindgebruikers te stimuleren worden tal van oplossingen bedacht om de kosten van de migratie minimaal te houden. Voorbeelden zijn IP over coax en draadloze communicatie. Verder wordt de installatievriendelijkheid verbeterd, zodat beveiligingsinstallateurs zich niet meer eerst tot IT-specialist hoeven te laten omscholen. Migratie van analoog naar IP vormde de rode draad tijdens de afgelopen maand ook door veel Nederlanders bezochte beurs.

Overheid aansprakelijk voor brand bij onvoldoende handhaving
Bij een grote bedrijfsbrand met nog grotere gevolgschade lijkt het logisch dat de ondernemer hiervoor zelf aansprakelijk is. Zeker als blijkt dat niet aan de vergunningeisen is voldaan. Het kan echter anders lopen. In april bekrachtigde het gerechtshof in Den Haag een uitspraak van de rechtbank Rotterdam inzake de brand die in 1996 het bedrijf CMI Container Masters in de as legde. Niet het bedrijf, maar de overheid is aansprakelijk gesteld voor de miljoenenclaims die klanten en hun verzekeraars naar voren hebben gebracht. De reden: de handhaving was tekort geschoten.

Wie wordt verantwoordelijk voor brandveiligheid?
Het Bouwbesluit 2012, dat volgende maand naar de Tweede Kamer gaat, betekent een nieuwe fase in deregulering van brandveiligheid. Burgers en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheid toegeschoven, maar de vraag is of deze stakeholders de kennis hebben die nodig is om te voorkomen dat een brand in een ramp ontaardt. Daar komt nog bij dat vele verschillende belangen een rol spelen. De verzekeraar heeft een ander belang dan de gebouwbeheerder of brandweer. Wie is straks verantwoordelijk als er doden vallen? Het nieuwe Bouwbesluit liep als een rode draad door het Nationaal Brandveiligheidcongres, dat plaatsvond op 21 april.

Normwijziging vermindert brandveiligheid parkeergarages
Een wijziging in de norm NEN 6098 verhoogt de kans op nodeloos brandalarm in parkeergarages. Vooral omdat de prestatie-eis wezenlijk anders wordt beschreven dan in de inmiddels overal toegepaste en vertrouwde Praktijkrichtlijn van het LNB/NvBR uit 2002. Deze gaat uit van thermische detectie, terwijl in de nieuwe norm wordt uitgegaan van rookdetectie. Om de verhoogde kans op nodeloos alarm te compenseren, worden multi-sensormelders aanbevolen. Echter zodanig, dat de kans groter wordt dat detectie te laat plaatsvindt.

Keurmerk voor totale brandveiligheid
Woonzorgcentrum Zomerhoek in Rotterdam verkreeg onlangs het keurmerk Brandveilig Gebruik Bouwwerken. Hiermee kan beheerder Laurens aantonen dat in het appartementencomplex aan de meest essentiële wettelijke brandveiligheidseisen is voldaan. Dit wordt bovendien jaarlijks gecontroleerd door een gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk gaat verder dan het Bouwbesluit. Behalve naar de fysieke brandveiligheid wordt namelijk ook naar organisatorische maatregelen gekeken. Dat laatste is van levensbelang in een gebouw waar niet-zelfredzame personen wonen.

Firex 2011: Brandinnovaties steeds internationaler toepasbaar
Van 16 tot en met 19 mei vond in Birmingham de tweejaarlijkse vakbeurs Firex plaats. Met 150 exposanten is dit een van de grootste evenementen op het gebied van brandveiligheid. Dankzij internationale normering wordt Firex ook voor de Nederlandse markt steeds interessanter. Tussen de vele standaardproducten, zoals brandmeldcentrales, rookmelders en brandwerende bouwmaterialen, was een aantal interessante noviteiten te ontdekken.

Innovatie gericht op installatie- en beheergemak
Onder de titel Techniek & Belevingsdag toerde UTC Global Security Products afgelopen maand door Nederland om de nieuwste producten te demonstreren. Het ging met name om de 1X en 2X analoge brandmeldpanelen, de branddetectoren van de 2000-serie en de ATS Advisor Advanced-panelen voor inbraaksignalering. Bij alle producten gaat volgens de fabrikant veel aandacht uit naar de installatievriendelijkheid.

‘Private beveiliging betrouwbare partner naast de politie’
Het Verenigd Koninkrijk heeft geen publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid zoals wij die in Nederland kennen. Wel wordt er steeds vaker een beroep gedaan op particuliere beveiligingsbedrijven om te werken in het publieke domein, mede doordat de politie door krimpende budgetten niet meer aan bepaalde taken toe komt. Vergelijkbaar met Nederland, wordt nog weleens sceptisch op deze ontwikkeling gereageerd. Het is de uitdaging voor de beveiligingsbranche om zich in positieve zin te blijven onderscheiden ten opzichte van de politieorganisatie. “Als zij goed of zelfs beter functioneren dan de politie, zullen de vermeende bezwaren verdwijnen”, zegt prof.dr. Martin Gill, hoogleraar criminologie aan Leicester University in het Verenigd Koninkrijk.

Academisch abstractieniveau is nodig voor succesvolle integratie
Veel security professionals klagen dat zij geen gehoor krijgen bij de bestuurders van hun organisatie. Logisch, vindt VBN-er van deze maand, Jos de Lange. Operationele en beleidsmatige professionals redeneren vanuit verschillende uitgangspunten. Zonder wederzijds begrip valt daarom weinig te bereiken. We kunnen volgens de bestuurskundige echter leren van disciplines waarbij wel een brug tussen beleid en uitvoering is geslagen. Om dit te stimuleren richtte hij een stichting op die ijvert voor de uitwisseling van informatie om incidenten binnen vitale infrastructuren en stedelijke gebieden in Europa te voorkomen.

Afscheid van een beveiligingsicoon
Ruud van Ginkel is een van de grondleggers van de hedendaagse Nederlandse beveiligingsindustrie en van dit vaktijdschrift. 10 juni neemt hij afscheid van Alphatronics, het bedrijf dat hij vanaf 1978 vanaf de grond heeft opgebouwd tot een succesvolle fabrikant van elektronische beveiligingsapparatuur. Voor het bedrijf breken nieuwe tijden aan na de overname door TKH Group vorig jaar. De schaal zal worden vergroot en er komen grote, geïntegreerde systemen bij, evenals producten voor andere industrieën. Alphatronics blijft echter een Nederlandse fabrikant waarbij ontwikkeling voorop staat, zo belooft de vertrekkende ondernemer.

Veiligheid begint met aanpak van de bedrijfscultuur (deel 2)
Traditioneel gingen beveiligers er altijd vanuit dat gevaar van buiten komt. Inmiddels is dit inzicht bijgestuurd. Toch heeft dat nog niet veel veranderd aan het feit dat organisaties meer lijden aan interne dan aan externe criminaliteit. Een kwestie van cultuur, aldus meerdere sprekers tijdens de tweede dag van de tiende European Conference van ASIS International begin april in Wenen. Met traditionele beveiligingsmaatregelen zijn fraude, geweld op de werkvloer en andere uitwassen van cultuurproblemen niet aan te pakken. De security professional krijgt dus met nieuwe disciplines te maken.

Normen kunnen nieuwe trends in IT niet bijhouden (deel 4)
De traditionele IT-infrastructuur met een server en een aantal werkstations in een gebouw is zo goed als geschiedenis. Tegenwoordig wordt in ‘the cloud’ gewerkt en biedt een nauwelijks beveiligde smartphone toegang tot de meest gevoelige bedrijfsinformatie. Hackers maken dankbaar gebruik van deze ontwikkeling. Het gaat daarbij niet altijd meer om de ‘sport’. De samenleving is erg afhankelijk van IT geworden en een professionele cyber-aanval zou zomaar de maatschappij tijdelijk kunnen ontwrichten. Het is tijd geworden voor een geheel nieuwe kijk op informatiebeveiliging.