Juni 2013

cov1305

Schouder aan schouder tegen criminaliteit en overlast
De tijd dat overheid en politiek weinig op hadden met beveiligingsbedrijven is voorbij. Het is duidelijk dat bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn voor de eigen veiligheid en daarbij gebruik maken van commerciële partijen. Sinds enige tijd is er zelfs een flinke opmars van publiek-private initiatieven, waarbij overheid en bedrijfsleven gezamenlijk succesvolle projecten opzetten. BEVEILIGING sprak over de relatie tussen overheid en beveiligingsector met minister Ivo Opstelten van Veiligheid & Justitie.

‘We moeten het samen doen, want we zijn van elkaar afhankelijk’
Hoewel ieder bedrijf en iedere instelling verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid, is er ook een groot gemeenschappelijk veiligheidsbelang. Bedrijven en instellingen zijn tenslotte van elkaar afhankelijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft de taak om veiligheidsactiviteiten te coördineren en te integreren, waardoor met de som der delen een veiligere samenleving wordt gecreëerd. “Ieder behoudt daarbinnen wel zijn eigen verantwoordelijkheid”, benadrukt de nieuwe NCTV Dick Schoof, “maar kan rekenen op onze ondersteuning bij het opzetten van noodzakelijke samenwerkingsverbanden.”

Euralarm presenteert White Paper voor Europese beveiligingsindustrie
Tijdens IFSEC presenteerde Marc Chabaud, president van Euralarm, een White Paper waarin beleidsprioriteiten en acties zijn beschreven voor uitbreiding van het innovatieve vermogen en de wereldwijde concurrentiekracht van de Europese beveiligingsindustrie. Het initiatief is belangrijk als de Europese bedrijven op de wereldmarkt concurrerend willen blijven ten opzichte van de Chinese en Amerikaanse industrieën.

Terugblik op IFSEC 2013 in Birmingham (deel 1)
Voor de laatste keer vonden IFSEC, FIREX, Facility Show, Safety & Health Expo en Service Management Expo in Birmingham plaats. Vanaf volgend jaar is Londen ‘the place to be’.

Multifunctionele beveiliging voor een multifunctioneel complex
Een multifunctioneel gebouw als de RAI in Amsterdam is niet eenvoudig te beveiligen. Er vinden de meest uiteenlopende evenementen plaats, met een grote verscheidenheid aan risicoprofielen. Alles afsluiten is geen optie, want bedrijfsprocessen moeten ongehinderd voortgang kunnen vinden. Met het AEOS-platform van Nedap verwacht manager Security & Safety Frans Cairo voldoende flexibel te kunnen inspelen op de voortdurend veranderende vraag naar beveiliging en persoonlijke veiligheid.

Kaderstelling bedrijfshulpverlening is glashelder
Een goed gestructureerde, effectieve organisatie van de bedrijfshulpverlening zorgt binnen een instelling of bedrijf voor een veilige en gezonde werkomgeving. Niet alleen leidinggevenden en werknemers hebben profijt van een veilig werkklimaat, ook bezoekers komt dit ten goede.

Beveiliging als stimulator voor havenprocessen
Ter verbetering van de beveiliging in Europese zeehavens is in 2010 het door de Europese Commissie ondersteunde project Security UPgrade for PORTs (Support) van start gegaan. Centraal staat de bijdrage die beveiligingsmaatregelen kunnen leveren aan verbetering van de logistieke processen binnen de havenbedrijven. De eerste ervaringen werden opgedaan in Göteborg en Piraeus. Deze zomer wordt Support ook uitgerold binnen de havens van Rotterdam.

De criminele en terroristische planningscyclus (deel 2)
Als niet bekend is hoe tegenstanders te werk gaan en welke aanvalsmethode (AMO) zij gebruiken, dan is het lastig, zo niet onmogelijk om signalen die wijzen op de voorbereiding van een aanval waar te nemen en te mitigeren. Dit artikel gaat in op de acht stappen van de cyclus die criminelen, terroristen en ook inlichtingenofficieren doorlopen.

(D)DoS aanvallen nauwelijks te voorkomen, wel goed op voor te bereiden
De afgelopen maanden zijn denial-of-service aanvallen op de Nederlandse bancaire sector, de KLM, dagblad De Telegraaf, de overheid (Belastingdienst, DigiD) en andere organisaties prominent in het nieuws. Wat is denial-of-service? Wie doet dat en waarom? Hoe sterk zijn de aanvallen? Wat kunnen of moeten organisaties aan maatregelen treffen?

‘De private beveiligingssector is steeds meer aan de bal’
Na vijftien jaar als boegbeeld van publiek-private veiligheidszorg heeft Guus Wesselink afscheid genomen als directeur van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) en de Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.). Welke successen zijn er geboekt, en hoe kunnen die worden voortgezet? “Bij AVc en M. hebben we activiteiten opgestart die het verschil kunnen maken.”

‘Beveiliging is geen kwestie van starre regeltjes’
Bij veel beveiligingsbedrijven is het: u vraagt, wij draaien. Theo Stevens van Nationale Nederlanden meende dat een beter resultaat mogelijk was als je leveranciers meer ruimte geeft om mee te denken. En de VBN-er van deze maand kreeg gelijk. De dienstverlening is verbeterd en bovendien zijn de kosten gedaald ten opzichte van de tijd dat het nog ‘uurtje-factuurtje’ was.

Chiron Security Communications presenteert IRIS Touch Home
Chiron Security Communications is bekend van onder meer de IRIS Touch modules en de IRIS Secure Apps software voor alarmcommunicatie. Onlangs werd het assortiment uitgebreid met IRIS Touch Home, dat speciaal is ontwikkeld voor de klein-zakelijke markt (MKB) en de residentiële markt. De compacte units bieden bij spanningsuitval minimaal 24 uur backup en zijn snel en eenvoudig te installeren.

‘Hoe groter het probleem, hoe beter wij kunnen laten zien wat wij kunnen’
Al 25 jaar is Sabelco distributeur van beveiligingsapparatuur in België. Sinds kort is het bedrijf ook actief op de Nederlandse markt. Het is gespecialiseerd in de merken Paradox voor inbraaksignalering en Panasonic voor camerasystemen. Oprichter en algemeen directeur Yves Ryckaert vindt het niet nodig om meer merken te leveren. Loyaliteit vindt hij een van de belangrijkste kernwaarden. Dat is wat volgens hem ook zijn klanten bindt.

Tsjechische fabrikant blijft crisis de baas met innovatie
Wat in 1990 als avontuurtje van vier studenten begon, groeide de afgelopen decennia uit tot een wereldwijde onderneming in beveiligingsoplossingen met een nog steeds groeiende omzet van zo’n 40 miljoen euro. Tsjechië wordt misschien niet direct met innovatie geassocieerd, maar de oprichters en directeuren van Jablotron hebben in dit opzicht altijd voorop willen blijven lopen. Zo is het nieuwste inbraakmeldsysteem JA-100 standaard geschikt om met een app via the cloud te bedienen, waarbij de gebruiker meteen ook de verlichting, verwarming en ventilatie kan schakelen.

De wereld achter het biometrische paspoort (deel 4)
Er komt heel veel voor kijken om biometrie succesvol in het paspoort in te voeren. Zo dient wereldwijd dezelfde techniek omarmd te worden. De opvattingen over de techniek en omgang met identiteitsgegevens verschillen echter sterk per land. Ook willen landen de gegevens voor de meest uiteenlopende doeleinden gebruiken, wat in andere landen juist weer niet gewenst is. Verder verschillen de ideeën over opslag van persoonsgegevens, wat standaardisatie niet eenvoudiger maakt.