Juni 2014

cov1406

Problemen bij alarm en PIN op één breedbandverbinding
Detailhandel Nederland maakte in mei bekend dat verschillende winkeliers worden geconfronteerd met ondeskundige installateurs van alarminstallaties. Aanleiding vormde een geschil tussen een kapster uit Noord-Holland en haar installateur. Het geleverde alarmsysteem wilde niet functioneren via dezelfde communicatielijn waarop de betaalapparatuur was aangesloten. Pas na twee jaar procederen besloot de installateur de koopovereenkomst ongedaan te maken. Detailhandel Nederland meent dat het probleem bij veel meer ondernemers speelt.

Nederlandse norm voor inbraak- en overvalalarm
Diverse kwaliteitsregelingen voor alarmsystemen hebben tot nu toe weinig effect gehad omdat ze slecht aansloten op de praktijk van ondernemers die deze installaties in de praktijk realiseren. Andere regelingen waren niet te begrijpen of hadden onvoldoende officieel gewicht om naleving te stimuleren. De nieuwe NEN 8131 wordt gepresenteerd als antwoord op alle bovengenoemde problemen. Volgens de samenstellers is het document gebaseerd op internationaal erkende normen, is het in begrijpelijke taal opgesteld en sluit het aan op de praktijk van het elektrotechnische beveiligingsbedrijf. De uitdaging nu is om maatschappelijk draagvlak te creëren.

Is het vak van BOA nog toekomst-proof?
Op het gebied van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gaat het een en ander veranderen. Het belangrijkste is dat er gestandaardiseerde uniformen komen, die de BOA herkenbaarder maken ten opzichte van andere toezichthouders en handhavers. Daarnaast gaat de overheid beter communiceren, zodat ook de burger beter bekend raakt met wat hij van een BOA kan verwachten. Voor het gezag is een goede backup van de politie essentieel, maar daar schort het in de praktijk nog al eens aan, zo bleek 19 mei tijdens de Dag van de BOA.

IFSEC keert na 22 jaar terug naar Londen
De Engelse vakbeurzen IFSEC en FIREX zijn verhuisd van Birmingham naar Londen. Van 17 tot en met 19 juni tonen honderden exposanten in het Londense beurscomplex ExCeL de laatste producten en diensten op het gebied van cameratoezicht, toegangbeheer, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, terreinbeveiliging en manbewaking. Tijdens het evenement vinden dagelijks seminars plaats waaraan kostenloos kan worden deelgenomen.

Arjen Appelman gekozen tot VBN Securityprofessional van het Jaar
Arjen Appelman van Aes Security Management is de vierde VBN Securityprofessional van het Jaar geworden. Hij werd 5 juni gekozen tijdens de SSA Conference 2014, na eerder samen met Emile Broersma van het Rijksmuseum en Maarten van Poppel van Live View genomineerd te zijn voor de award. De prestigieuze blijk van waardering is bedoeld voor personen die op een buitengewone wijze bijdragen aan de verdere professionalisering van het vak van security professional.

SSA Conference over de bedrijfseconomische waarde van security
De bedrijfseconomische waarde van security was het onderwerp van de vierde SSA Conference, die op 5 juni plaatsvond in Amsterdam RAI. Sprekers waren Danny Tinga van Royal Bank of Scotland, Will Graven van Radboud UMC en Radboud Universiteit, John Fonteijn van Koninklijke Ahold en Ad van Bussel van ComConnect.

Onderzoek naar gevolgen van illegaal gebruik van recreatiewoningen
Een vakantiepark is net een kleine gemeente. Het is in de regel echter particulier domein. Dat wil niet zeggen dat de gemeente er niets mee te maken heeft. Er wordt hoe dan ook gehandhaafd op openbare orde en veiligheid, op permanente bewoning en op bewoning door anderen dan recreanten, zoals tijdelijke arbeidskrachten voor een bepaald project in de buurt. Effectieve veiligheidszorg is alleen te realiseren als gemeente en exploitant goed samenwerken. Dit gebeurt onder andere op de Veluwe, waar acht gemeenten gezamenlijk een plan hebben ontwikkeld. En dat is nodig ook, want samenwerking gaat niet vanzelf en vooral door illegale bewoning is de veiligheidsituatie in veel parken verslechterd.

Preventieve maatregelen borgen veiligheid voor gasten recreatieparken
Wanneer zeer veel mensen in een bosrijke omgeving bij elkaar komen om daar te recreëren voor een periode van een of meerdere dagen is het van groot belang dat veiligheid en security hoog in het vaandel staan. Wat komt daar bij kijken?

Vooral sociale onrust dreiging voor WK in Brazilië
Zon, strand, carnaval, samba en natuurlijk voetbal: Brazilië roept vaak een positief gevoel op. De keus voor Brazilië als gastland van het WK voetbal lijkt dan ook voor de hand liggend. Om het toernooi veilig te laten verlopen is een grote veiligheidsoperatie opgezet, met een grote rol voor het leger. In alle twaalf speelsteden zijn moderne toezichtcentrales ingericht en uitgebreide camerasystemen geïnstalleerd, terwijl er flink is geïnvesteerd in onder meer toegangsystemen in stadions en beveiligingsrobots. De grootste dreiging wordt niet gevormd door hooligans, terroristen of criminele bendes in de grote steden, maar door de verwachte gewelddadige protesten en stakingen door medewerkers van luchthavens, het openbaar vervoer en banken, schoonmakers en zelfs de politie.

Varend summum van luxe en brandveiligheid
Op een schip gelden andere brandveiligheidseisen dan op land. En dat is niet de enige uitdaging voor brandbeveiligers. Het is vaak passen en meten om apparatuur geïnstalleerd te krijgen. De omstandigheden zijn niet altijd even apparatuurvriendelijk. En de techniek moet door en door betrouwbaar zijn, omdat even een monteur langssturen niet echt een praktische optie is. De MS Inspire is een van de nieuwste riviercruiseschepen in Europa, waarvoor Bosch Security Systems dan ook het nieuwste op het gebied van brandbeveiliging geleverd heeft.

Slimme brandveiligheid in multifunctioneel evenementencomplex Ede
Het bioscoop- en evenementencomplex Cinemec langs de rijksweg A12 is niet alleen een architectonisch markant en ecologisch verantwoord gebouw, ook qua brandveiligheid scoort het complex hoog. Om met de woorden van Cinemec-directeur Gerben Kuipers te spreken: “Dit gebouw krijg je bijna niet in de fik.” Toch moest het bedrijf tijdens de bouwfase en ook bij latere uitbreidingen regelmatig stevig in debat om ook de brandweer en het bevoegd gezag daarvan te overtuigen.

‘Beveiliging is eigenlijk gewoon een vorm van kwaliteitszorg’
Een moderne security professional beschouwt beveiliging gewoon als een stuk kwaliteitszorg binnen de bedrijfsvoering. Die visie deelt ook de VBN-er van deze maand Danny van der Net van JVH gaming & entertainment group, dat een snel groeiend aantal casino’s exploiteert. Bijzonder is dat hij kwaliteitsmanagement als achtergrond heeft. Later is daar veiligheidszorg bij gekomen. Door uitdagingen als leermomenten te zien, weet hij permanent de veiligheid naar hogere levels te bewegen.

‘Cameratoezicht via de cloud wordt straks heel normaal’
Op 4 juni, tijdens de partnerdag van Axis Communications, kwam Ray Mauritsson over naar Nederland. De topman is sinds 1995 aan het bedrijf verbonden, werd in 2003 tot CEO benoemd en sleepte vorig jaar in Zweden de titel ‘CEO of the Year’ in de wacht. Dat laatste dankte hij volgens de jury onder andere aan het vooruitstrevende karakter en het marktleiderschap van zijn bedrijf. Hoe ziet de nabije toekomst er uit nu ontwikkelingen in cameratoezicht in een stroomversnelling lijken te zijn geraakt?

Academische sessie over elektronische toegangverlening
Voor veel mensen is elektronische toegangverlening niet veel meer dan een pasje waarmee deuren geopend kunnen worden. Dat het een professie op zich is, werd echter wel duidelijk tijdens een deelname van de European Corporate Security Association aan de GET Security Academy in het Belgische Malle. De techniek kwam ruimschoots aan de orde, waarbij onder andere aandacht uitging naar de dreiging van malversatie, maar ook organisatie was een belangrijk onderwerp, met nadruk op wat de privacywetgeving op dit gebied betekent.

De vierde stap van de proactieve beveiligingscyclus: de Standaard Operationele Procedure (deel 6)
In de Standaard Operationele Procedure (SOP) komt de kennis over de tegenstander, de Aanvallers Methode van Operatie (AMO) en de daaraan verbonden verdachte indicatoren die waarneembaar zijn, samen met de beschrijving hoe de security profiler te werk moet gaan. De SOP beschrijft zowel de wijze waarop een dreigingassessment dient plaats te vinden, alsook de manier waarop een toe te kennen classificatie gegeven moet worden en welke mitigerende (beveiligings)maatregelen noodzakelijk zijn als verdachte indicatoren niet verklaarbaar zijn. Immers, als er geen verklaring voor verdachte indicatoren gevonden wordt kan de dreiging, het AMO waar de indicatoren aan verbonden zijn, niet ontkracht worden. Een SOP gaat uit van ‘de denkende mens’ en is geen klassieke instructie voor de beveiliger op het niveau ‘adem in, adem uit, want anders val je om’.

Security met Li-Fi
Het in Duitsland gevestigde Fraunhofer Instituut is één van de grootste organisaties in Europa die zich bezighouden met toepassingsgericht onderzoek. De onderzoeksinspanningen zijn volledig afgestemd op de behoeften van mensen: gezondheid, veiligheid, communicatie, energie en milieu. Onder leiding van professor Harald Haas is een technologie ontwikkeld waarmee een LED-lichtbron geschikt gemaakt wordt voor verzending van gegevens. Deze techniek is bekend onder verschillende namen zoals Li-Fi (Light Fidelity), D-light of VLC (Visible Light Communications). Mondiaal zijn er verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten bezig met onderzoek naar datacommunicatie via LED-lichtbronnen. Deze partijen zijn verenigd in het Li-Fi Consortium, waarin zij werken aan een standaard voor Li-Fi. In deze standaard zijn naast eigenschappen voor datacommunicatie ook een aantal interessante functionaliteiten voor securitytoepassingen beschreven.

Kleine incidenten met grote gevolgen
Een hennepkwekerijtje lijkt geen groot maatschappelijk probleem. Toch kost deze ‘industrie’ de samenleving jaarlijks alleen al zo’n 200 miljoen euro aan gestolen elektriciteit. Ook veroorzaakt deze nijverheid 10 procent van alle woningbranden. Als branche vormt de hennepteelt dus wel degelijk een groot probleem. Hetzelfde geldt voor hackers. Bij een groot ziekenhuis veroorzaakte een goedbedoelde actie een acute crisis. Het waren onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens een van de door Jan van Toorn georganiseerde ‘Security Sessies’. Tot slot gaf de brandweer voorbeelden van rampzalige gevolgen van slechte communicatie tijdens incidenten.