Maart 2008

cov0803

Keurmerk Geld- en Waardetransport
Op 7 februari ontving G4S Cash Services als eerste het Keurmerk Geld- en Waardetransport. Het voldoet hiermee aan een aantal aanvullende voorwaarden die de branche stelt, boven op de al wettelijk geregelde vergunningeisen voor geld- en waardetransporteurs.

Trigion presenteert het concept Security by Design
Beveiligingbedrijven beschikken over veel kennis. Opdrachtgevers maken daar echter lang niet altijd gebruik van. Ze bedenken dan zelf wat ze nodig hebben en zoeken een aanbieder met de beste kwaliteit voor de laagste prijs. De meeste beveiligingsbedrijven willen niet roomser dan de paus zijn en leveren tegen beter weten in wat de klant vraagt. Trigion wil breken met deze trend. Met het nieuwe concept – Security by Design – wil het bedrijf zich een positie verwerven die het mogelijk maakt om veiligheidsconcepten te ontwikkelen en te realiseren binnen het strategische kader van de opdrachtgever.

Innovatieve beveiliging in klassieke ambiance
Een groot aantal fabrikanten neemt donderdag 3 april deel aan de tweede Expo van ADI-GARDINER, die opnieuw in Utrecht plaatsvindt, maar ditmaal in het prachtige Fort Voordorp. Het twee eeuwen oude bolwerk van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is recent ingrijpend gerenoveerd en heeft nu geen beveiligingsfunctie meer. Behalve dan 3 april als de door ADI-GARDINER vertegenwoordigde fabrikanten hun laatste innovaties laten zien.

De inrichting van het proces security management
De uitdrukking ‘een aantal activiteiten maakt nog geen proces’ gaat ook op voor het werkveld van de security manager. Om achteraf als security manager te kunnen verklaren waarom bepaalde maatregelen zijn getroffen, zal de security manager er voor moeten zorgen dat het proces ‘security management’ transparant is ingericht. Het mag niet voorkomen dat er maatregelen op het vlak van beveiliging zijn getroffen waarvan niemand binnen de organisatie weet waarom deze aanwezig zijn.

Analoge video in een IP-tijdperk
Videotransmissie vindt traditioneel plaats via coaxkabels, maar door de sterke opmars van IP in security is hierin verandering gekomen. Steeds vaker worden bedrijfsnetwerken die zijn gebaseerd op UTP Cat 5e-kabels niet alleen benut voor ICT en telefonie, maar ook voor het verzenden van camerabeelden. UTP-bekabeling neemt beduidend minder ruimte in dan coax, is minder storinggevoelig en maakt het mogelijk via één netwerk ook telemetriedata en voeding te verzenden. Met de video-transceivers en hub-systemen van Network Video Technologies (NVT) kunnen UTP-netwerken worden benut voor hoogwaardige, analoge videotransmissie. Dit leidt tot een hybride netwerk waarin zowel de voordelen van analoge als digitale videosystemen worden benut.

Misdaadpreventie in ere hersteld
Al in 2002 presenteerde de regering een plan van aanpak om de criminaliteit terug te dringen. De ambities waren niet gering. Recent kwam het kabinet met een vervolg op het plan ‘Naar een veiliger samenleving’. Dit is nog sterker gericht op preventie, waarbij gestreefd wordt naar een evenredige versterking van de schakels van de veiligheidsketen. Ook de ondernemer krijgt veel aandacht.

Elektronische beveiliging van eco-systemen Burgers
De schatten van Burgers’ Zoo bestaan uit een voor onze streken ongekende rijkdom aan flora en fauna. Het voortbestaan hiervan hangt in hoge mate af van een groot aantal complexe technische installaties. Om deze te behoeden voor ondeskundig handelen of erger, investeert het dierenpark in moderne technologie voor toegangbeheer. Onlangs werd het hart hiervan vervangen door het netwerkgebaseerde Axiom 5 voor geïntegreerd security-management.

Voor en tegens van onbemand toegangbeheer
Traditioneel werden bij alle plaatsen waar toegangscontrole moest worden uitgeoefend beveiligingsbeambten ingezet. Dat moest wel, aangezien de technische oplossingen die hun aanwezigheid tegenwoordig niet langer vereisen nog niet voorhanden waren. De factor techniek is inmiddels soms betrouwbaarder dan de factor mens. Dat bleek laatst maar weer eens toen een journalist er in slaagde Schiphol binnen te komen langs een beveiligingsbeambte die de taak niet naar behoren uitvoerde.

Toegangbeheer voor externe zorgverlening
Zorgbehoevende mensen worden steeds minder vaak in het ziekenhuis opgenomen. Zij verblijven thuis en krijgen zogenoemde extramurale zorgverlening. Om te voorkomen dat zorgverleners met grote sleutelbossen moeten rondlopen, brengt Winkhaus een samen met Swart Communicatie en MCCN ontwikkeld systeem voor toegangbeheer en een aantal andere praktische functies.

‘Terrorismebestrijding kan te ver doorschieten’
Wat beweegt een terrorist? En hoe leren wij terroristen zodanig te begrijpen, dat terrorisme effectief bestreden kan worden? Professor Bob de Graaff is gespecialiseerd in deze vraagstukken. BEVEILIGING sprak hem over terrorisme, onveiligheid en over de rol die van verschillende betrokken partijen verwacht mag worden.

Grootschalige toepassingen RFID maken gevoeligheid voor fraude groter
Bij technische ontwikkelingen gaat het in eerste instantie om een werkende functionaliteit. Vervolgens dienen zij snel en winstgevend in de markt te worden gezet. Als laatste komt dan de beveiliging aan de orde. Zo ook bij RFID-technologie. Aanvankelijk was deze ontwikkeld voor lage risico-omgevingen, zoals vervanging van gedrukte barcodes. Intussen wordt de vinding ook gebruikt voor toepassingen met een veel hoger risico, zoals paspoorten en de OV-chipkaarten. De beveiliging blijft achter, met alle gevolgen van dien. Hackers storten zich er massaal op, wat ook risico’s inhoudt voor veel beveiligingssystemen die werken op basis van RFID.

State of the art beveiliging Deventer Ziekenhuis
In de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis, dat vanaf september operationeel is, zijn de nieuwste inzichten toegepast. Kerndoelstellingen zijn lage gebruikskosten en een zo optimaal mogelijke logistiek. Bij dat laatste speelt beveiliging een belangrijke rol. Met een uitgekiende compartimentering worden de risico’s op het vereiste niveau gebracht, zonder dat medewerkers, patiënten en bezoekers daar onnodige hinder van ondervinden.

Vooruitblik Zorg & ICT 2008
Beveiliging krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen zorginstellingen. Daarom kiest een relatief groot aantal beveiligingsbedrijven ervoor om tijdens de vakbeurs Zorg & ICT acte de presence te geven.

Informatiebeveiliging: het stiefkindje van de zorg
Niemand heeft graag dat informatie over zijn gezondheid op straat komt te liggen. Helaas is het bepaald niet uitgesloten dat dit gebeurt. Zorginstellingen zijn over het algemeen altijd slordig geweest met het veiligstellen van zeer privacygevoelige patiëntengegevens. Op het moment vindt een inhaalslag plaats. De beveiliging moet echter wedijveren met de toenemende vraag naar transparantie en toegankelijkheid van gegevens als bijvoorbeeld in 2009 het Elektronische Patiëntendossier wordt ingevoerd.

Erik-Jan Jansen en Vinz van Es van Securitas over de arbeidsmarktproblematiek
Het is dé uitdaging voor iedere particuliere beveiligingsorganisatie. Het in de huidige arbeidsmarkt werven en behouden van goed personeel. “Want de mensen maken het verschil”, benadrukt algemeen directeur Erik-Jan Jansen van Securitas Services Nederland, die na een periode van vier jaar vol veranderingen in april het stokje overdraagt aan Vinz van Es om zelf een internationaal leidende positie te gaan bekleden. BEVEILIGING sprak met Jansen en zijn opvolger over het belang van de mens en de aanpak om die mens ook met de huidige arbeidsmarktproblematiek voor de organisatie te behouden.