Maart 2010

cov1003

Concrete maatregelen tegen overvalcriminaliteit
De afgelopen twee jaar nam het aantal overvallen toe van ongeveer 2200 tot bijna 2900. Reden voor overheid en bedrijfsleven om een Taskforce Overvallen op te zetten. In oktober werd deze officieel ingesteld door minister Hirsch Ballin van Justitie en tijdens de landelijke startbijeenkomst op 9 februari werd een groot aantal concrete maatregelen aangekondigd om de overvalcriminaliteit nog dit jaar met minstens 20 procent te reduceren.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid presenteert Trendsignalement 2010
Misdaad verandert en de veiligheidszorg moet mee veranderen. Oude methodes blijven echter ook bestaan en mogen daarom niet aan de aandacht ontsnappen. Het Trendsignalement 2010 van het CCV geeft de ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en veiligheidszorg weer en schenkt extra aandacht aan een aantal innovatieve en veelbelovende initiatieven.

Crisis stimuleert gelegenheidsfraude
De economische recessie blijkt in 2009 invloed te hebben gehad op de vormen van fraude waardoor bedrijven worden getroffen. Dit constateert de afdeling Recherche, Consultancy & Training (RCT) van Trigion. Daar waar in voorgaande jaren een toename was van witteboordencriminaliteit, is nu juist weer een stijging van ‘opportunistische’ interne fraude te zien.

Terrorisme professionaliseert zich achter de schermen
De terroristische dreiging lijkt de laatste jaren af te nemen. Maar achter de schermen vindt verdere professionalisering plaats van organisaties die met terreur hun politieke of religieuze standpunten willen opdringen. De European Corporate Security Association (ECSA), een internationale beroepsvereniging voor security professionals, benadrukte dit nog eens tijdens een bijeenkomst eind januari in Brussel. Twee gastsprekers vertelden over de actuele risico’s en wat daartegen ondernomen kan worden.

Imtech en Nedap automatiseren ultramodern zorgcomplex Leidschenhoof
Deze maand arriveren de eerste bewoners in een van de modernste zorgcomplexen die ooit in Nederland zijn gebouwd. Leidschenhoof in het oostelijkste deel van Den Haag lijkt wel een beetje op science fiction uit de jaren zestig, waarin gebouwen de totale controle overnemen. Zo erg is het ook weer niet, maar de gebouwautomatisering is wel uitzonderlijk ver doorgevoerd. Dit om de in de zorgsector altijd schaarse personeelscapaciteit zoveel mogelijk te ontzien. Vrijwel alle beheertechnologie draait om het elektronische toegangsysteem, dat gebaseerd is op AEOS van Nedap.

Integraal cameratoezicht voor ‘vijftig koninkrijkjes’
Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam is het middelpunt van grootschalige (ver)bouwactiviteiten. Voor het ene gebouw gaan de palen de grond in, terwijl een ander binnenkort gesloopt zal worden. Intussen gaan de zorgprocessen gewoon door. Om de gang van zaken op een flexibele, maar ook hoogwaardige manier te bewaken is gekozen voor een omvangrijk, netwerkgeoriënteerd camerasysteem van Griffid. Bijzonder is dat het systeem volledig wordt gehuurd, inclusief beheer en onderhoud. ‘Security as a Service’ noemt de leverancier het.

Wettelijk verplichte informatiebeveiliging in zorg
Medische processen worden hoe langer hoe meer afhankelijk van ICT. Reden om hoge eisen te stellen aan de betrouwbaarheid en beveiliging van ICT in de zorg. Een belangrijke leidraad vormt een reeks normen, te weten: NEN 7510, 7511 en 7512. Toepassing hiervan wordt binnenkort wettelijk verankerd en ziekenhuizen die er niet aan voldoen riskeren juridische sancties.

Vooruitblik Zorg & ICT 2010
Agressieve patiënten of familieleden, diefstal van medicijnen of dure apparatuur, brandbeveiliging: zorginstellingen hebben of uiteenlopende manieren te maken met beveiliging. De vakbeurs Zorg & ICT toont innovaties, trends en nieuwe producten op het gebied van zorg in combinatie met ICT waarbij ook beveiliging aan bod komt.

Het personaliseren van de massa
Evenementenbeveiliging is een aparte tak van sport. Evenementen als het WK voetbal en de Olympische Spelen, maar ook reguliere voetbalwedstrijden of popconcerten, worden gekenmerkt door grote massa’s mensen op de tribunes van stadions en sport- en evenementenhallen. Dikwijls ligt het accent bij de toegangscontrole op het controleren van de geldigheid van het plaatsbewijs en het fouilleren van de bezoekers. Door het toegangbeheer echter te koppelen aan het verifiëren van de identiteit van bezoekers, weet de organisatie vooraf welke mensen het evenement gaan bezoeken en kan zij hierop inspelen bij het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Met één vingerafdruk naar vijftien sporten
Aerobics, fitness en verschillende bal-, vecht- en buitensporten: (oud)studenten en medewerkers, maar ook omwonenden kunnen voor sportactiviteiten terecht op de drie locaties van het Sportcentrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds september vorig jaar maakt het Sportcentrum gebruik van een systeem voor biometrische toegangscontrole dat is geleverd door EasySecure International. Voor sportieve studenten biedt het Sportcentrum een passe-partout waarmee op basis van één vingerafdruk toegang wordt verkregen tot niet minder dan vijftien sporten.

Gezichtsherkenning brengt toegangscontrole op hoger niveau
Gezichtsherkenning kan een waardevolle aanvulling betekenen op bestaande systemen voor toegangbeheer. In combinatie met bijvoorbeeld pasjes of pincodes kunnen bepaalde ruimtes in gebouwen extra worden beveiligd, zoals een serverruimte of opslagruimte voor medicijnen. TeleConnect Videosystemen introduceert een nieuw gezichtsherkenningssysteem dat door een Wiegand-interface integreerbaar is met vrijwel alle bestaande toegangsystemen. De gezichtsherkenning terminal is geschikt voor maximaal 35.000 gebruikers en heeft een foutmarge van slechts 0,001 procent.

Nsecure levert techniek én bewaking aan Essent
Security as a Service begint dé trend voor 2010 te worden. Een van de grootste Nederlandse organisaties die er sinds kort gebruik van maakt, is energieleverancier Essent. De kantoorgebouwen en energiecentrales van het bedrijf worden beveiligd door Nsecure, dat niet alleen de technische ondersteuning levert, maar ook in samenwerking met G4S de manbewaking verzorgt. In het hoofdkantoor van de dienstverlener in Barendrecht is een permanente ‘observation room’ ingericht voor opdrachtgevers die SaaS afnemen bij Nsecure.

Gedetacheerd security management
Niet iedere organisatie heeft geld en voldoende werk voor een fulltime security manager. Vaak wordt de veiligheidzorg dan ondergebracht bij een van de managers. Het risico kan echter zodanig zijn dat wel de professionaliteit van een ‘dedicated’ security manager vereist is. Dit soort organisaties, die professioneel, maar ook parttime en flexibel security management nodig hebben, vormen het gat in de markt waarin 1-Line Safety & Security Intermediairs gedoken is. Het jonge bedrijf heeft inmiddels ruim vijfhonderd locaties voor verschillende opdrachtgevers in beheer. De eerste was woningcorporatie Ymere in Amsterdam.

Beveiligingsambities TKH Security Systems
Na wat voorzichtige eerste stappen in de beveiligingssector begon TKH Group eind 2007 aan een reeks overnames. Het streven is om in 2012 20 procent van de omzet (1 miljard in 2008) te laten bestaan uit beveiligingsactiviteiten. Nu is dat nog 7 procent. In de beveiliging ziet het concern interessante groeimogelijkheden. Grote stappen waren de overnames van Keyprocessor en VDG in 2008, waarmee TKH zichzelf meteen duidelijk op de security-kaart zette. Maar welke visie zit er achter het voor buitenstaanders nogal grillig overkomende acquisitiebeleid?

‘Beveiliging is ieders eigen verantwoordelijkheid’
Beveiligen doe je samen. Samen met andere beveiligers, maar vooral samen met de mensen voor wie de veiligheid bedoeld is. De VBN-er van deze maand, Fred Zaaijer, kan het wel blijven benadrukken. Ook het delen van kennis is essentieel. Veel kennis en ervaring dreigt binnenkort verloren te gaan, omdat de huidige generatie beveiligingsmanagers de komende jaren met pensioen gaat. Het is aan de VBN om deze kennis voor de volgende generaties te behouden en toegankelijk te maken.

‘Uitbesteden publieke taken brevet van onvermogen overheid’
“Het uitbesteden van handhaving van de veiligheid in het publieke domein, is een brevet van onvermogen van de overheid. Als de particuliere beveiligingssector het goedkoper kan, is er van overheidszijde het een en ander grondig misgegaan”, stelt dr. Emile Kolthoff, als lector Veiligheid, Openbare orde en Recht verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool.

Public Security Innovation Center in Den Haag van start
In Den Haag ging onlangs het Public Security Innovation Center van start. In het hierbij behorende moderne demonstratiecentrum kunnen de nieuwste technologieën op het gebied van incident- en crisismanagement worden getoond. Doelgroepen zijn brandweer en politie, maar bijvoorbeeld ook risicovolle bedrijven die in de faciliteit aan de hand van realistische simulaties kunnen zien hoe een incident zich kan ontwikkelen en op welke wijze de kans erop en de gevolgen verkleind kunnen worden.

Informatiebeveiliging staat revolutie te wachten
Van 27 tot en met 29 april vindt in Londen de vakbeurs Infosecurity Europe plaats. Meer dan driehonderd exposanten tonen het nieuwste op het gebied van informatiebeveiliging. Voorafgaand aan het evenement vond in januari een persconferentie plaats met ruime aandacht voor thema’s als informatielekkage, ‘cloud computing’, beveiliging van mobiele apparatuur, interne fraude en identiteitbeheer. De meeste thema’s lopen parallel aan bekende risico’s uit de fysieke beveiligingswereld.

Negende ASIS European Security Conference in Lissabon
De negende European Security Conference van ASIS Europe vindt plaats van 18 tot en met 21 april in Lissabon. Tijdens het congresprogramma gaan 46 sprekers uit twintig landen in op onderwerpen als terrorisme en piraterij, diefstalpreventie, gebouwbeveiliging en beveiliging van toeleveringsketens en intellectueel eigendom. Nederland is met vijf sprekers goed vertegenwoordigd in de Portugese hoofdstad.