Maart 2012

cov1203

Procesbesturingen: Onbewust Onveilig
Monitoring en besturing van steeds meer technische apparatuur, zowel lokaal als op afstand, gaat met computers. Zonder na te denken over enige vorm van informatiebeveiliging koppelt men de bediening van de apparatuur met het internet of publieke netwerken. Deskundigen maken zich al jaren zorgen. Recente incidenten laten zien dat bedrijven, gemeenten en andere organisaties op dit gebied onbewust onveilig bezig zijn. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt op papier bij de systeemeigenaar. Echter inkopers, fabrikanten, systeemleveranciers, systeemintegratoren, onderhoudsbedrijven en opleidingen treffen ook blaam dat de informatiebeveiliging onvoldoende geborgd is.

Wettelijke basis voor digitaal schavot
Burgers en bedrijven mogen straks onder voorwaarden zelf afbeeldingen van verdachten van strafbare feiten op internet zetten. Met deze regeling die onlangs via www.internetconsultatie.nl ter consultatie aan het publiek is voorgelegd, wil staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) bereiken dat beelden van beveiligingscamera’s waarop verdachten van strafbare feiten te zien zijn door de aangever publiekelijk kunnen worden gemaakt om de opsporing van verdachten van strafbare feiten te ondersteunen.

De lessen van een ‘a-typische’ brand in Nieuwegein
Het klinkt als een paradox: een zorginstelling voldoet aan alle hedendaagse brandveiligheidseisen, heeft een actueel calamiteitenplan en een goed getrainde BHV-organisatie, maar toch moeten 138 sterk verminderd zelfredzame bewoners acuut uit een levensbedreigende situatie worden gered. Een situatie die zich met het strenge brandveiligheidsbeleid voor zorggebouwen anno 2011 eigenlijk niet zou mogen voordoen. Maar het overkwam ‘De Geinsche Hof’, een verpleeghuis in Nieuwegein, op 27 juni vorig jaar. De raad van bestuur liet het functioneren van de bedrijfshulpverlening en de samenwerking met de overheidshulpdiensten evalueren. Op 23 februari verscheen het rapport van het onderzoek. Management en bedrijfshulpverlening trekken lessen uit een ‘a-typische’ brand.

Dwaaldetectie zorgt voor grotere bewegingsvrijheid voor mensen met dementie
Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Dat is het uitgangspunt van de diverse vormen van zorg- en dienstverlening die Servicecentrum Het Laar in Tilburg biedt aan haar cliënten. In het woonzorgcomplex kunnen ouderen een zelfstandig serviceappartement betrekken, maar er zijn ook appartementen voor mensen die intensieve zorg en verpleeghuiszorg nodig hebben, zoals mensen met dementie. Zij beschikken over een eigen appartement waar zij eventueel ook met hun partner kunnen wonen. Om te voorkomen dat dementerenden onbegeleid op straat komen en zichzelf in gevaar brengen, zet Het Laar het dwaaldetectiesysteem Track4Care in.

Agressiebeheersing in zorg begint bij de zorgverleners
Zorgverleners worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld. Het inzetten van meer beveiligers en politie helpt dit te reduceren, maar effectiever is een stuk bewustwording en training van de zorgverleners. Er zijn diverse manieren om te voorkomen dat emoties in geweld ontaarden. Het in de praktijk brengen hiervan kost op zich weinig moeite en capaciteit, terwijl het effect zeer groot is.

Concurreren met vriendelijkheid
Door de intercom van de parkeergarage van het hoofdkantoor in Schiedam klinkt vriendelijk: ‘Goedemorgen, welkom bij Facilicom’. Dat klinkt prettiger dan bijvoorbeeld ‘Ja?’, of ‘Bewaking! Voor wie komt u?’ De vriendelijke verwelkoming is een direct uitvloeisel van het zogenoemde hostmanship-beleid dat de facilitaire dienstverlener bedrijfsbreed aan het invoeren is. Er draaien op het moment twee pilots, een bij Trigion en een bij Tapwacht. Bij het beveiligingsbedrijf heeft intussen tweederde van de achthonderd receptionistes de verplichte training gevolgd. De ongeveer zevenduizend beveiligers volgen, zodra hun directe leidinggevenden zijn getraind om de hostmanship-cursus te geven.

Een flexibele schil rond de beveiligingsbranche
Een particuliere beveiligingsorganisatie is in sommige opzichten te beschouwen als een gespecialiseerd uitzendbureau. Hoeveel beveiligers een opdrachtgever op een bepaald moment ook nodig heeft, het bedrijf levert ze. Tot op zekere hoogte natuurlijk. Vooral bij grotere opdrachten kan de rek tekort schieten. Dan zijn er echte uitzendorganisaties die een oplossing bieden. Bijvoorbeeld Consolid, dat met ongeveer 350 gediplomeerde beveiligers voorkomt dat particuliere beveiligingsorganisaties om capaciteitsredenen soms ‘nee’ moeten verkopen.

NVD Beveiligingen en ENAI ontwikkelen app voor alarmbeheer
Abonnees en installateurs van de particuliere alarmcentrale van NVD Beveiligingen kunnen binnenkort via een smartphone hun meldkameraansluiting beheren. Zij kunnen op afstand controleren of het alarmsysteem is in- of uitgeschakeld, maar bijvoorbeeld ook bij overwerk vanaf de werkplek de bewaking op de automatische inschakeling uitstellen. Verder is het logboek te raadplegen en wordt via de smartphone diverse informatie van de particuliere alarmcentrale toegankelijk gemaakt. De hiervoor benodigde ‘Mijn NVD’-app komt beschikbaar voor smartphones met Android of iOS.

Opleidingstructuur beveiliger wordt fors uitgebreid
De Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) werkt met een aantal andere relevante partijen aan een vernieuwde opleidingenstructuur voor particuliere beveiligers. Doel is het kennisniveau van beveiligers beter te laten aansluiten op de veranderende praktijk. Dit gebeurt onder andere door invoering van permanente educatie, waarbij e-learning een belangrijke rol speelt. Verder zijn er plannen voor gespecialiseerde opleidingen voor onder andere havenbeveiligers en beveiligers in de zorg.

‘Met zijn allen voor een veiligere zorg’
Wie door de bosrijke, rustgevende omgeving van de Parnassia Bavo Groep aan de Monsterseweg te Den Haag wandelt, zal niet snel aan persoonlijke risico’s denken. Toch zijn die er natuurlijk wel in de ruim achtduizend medewerkers tellende instelling voor geestelijke gezondheidszorg, die op 180 locaties met ongeveer 560 gebouwen in het land zo’n 170.000 patiënten per jaar behandelt. Al twintig jaar houdt de VBN-er van deze maand, Jan Zwinkels, zich er bezig met de veiligheidszorg. Een steeds grotere uitdaging in deze tijden van forse bezuinigingen, heroverwegingen en reorganisaties.

‘Overheid heeft onvoldoende oog voor risico’s die aan digitalisering kleven’
Veel mensen denken dat het wel goed gesteld is met de bescherming van hun privacy, terwijl de realiteit juist andersom is. Burgers staan steeds vaker bloot aan diverse privacygerelateerde risico’s, maar zijn in de praktijk nauwelijks op de hoogte van welke gegevens er over hen en voor wie beschikbaar zijn en hoe veilig deze zijn opgeslagen. De politiek heeft de laatste tijd wel meer aandacht voor het recht op privacy, maar vooral omdat de gegevenshonger van de overheid steeds meer tot een risico verwordt. Dit komt mede door incidenten met grootschalig dataverlies en de imagoschade en overige schade als gevolg daarvan, aldus Corien Prins, hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg.

Tijd en geld besparen met beveiligingsmaatregelen
Een Authorised Economic Operator is een bedrijf dat gecertificeerd is op basis van een aantal administratieve en beveiligingsmaatregelen. Het certificaat geeft toegang tot de zogenoemde ‘green lane’ bij de douane, wat een flinke besparing in tijd en kosten van grensformaliteiten kan opleveren. Daarnaast krijgt men meer grip op de processen, wat de kans op diefstal en andere vormen van fraude verkleint. Rond AEO draait een groot aantal projecten, waarvan de initiatiefnemers aan het woord kwamen tijdens een door beveiligingsspecialist GET georganiseerd seminar.

Plaats en tijd als voorwaarden voor criminaliteit
Waarom is er op de ene plaats geen sprake van criminaliteit en is de andere er juist erg gevoelig voor? Waarom kun je ’s nachts op een bepaalde plaats zonder problemen rondlopen en is het op de andere zelfs overdag niet veilig? Plaats en tijd spelen kennelijk een belangrijke rol als het gaat om het zich manifesteren van criminaliteit. Zou het ons niet goed uitkomen als we plaats en tijd voor criminaliteit zouden kunnen voorspellen? Dan kunnen we op basis daarvan het ook voorkomen. Maar Mark Twain (en anderen) zeiden het al: “Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft.”

Particuliere beveiliging nog lang niet klaar voor Europese harmonisatie
Onbegrensd verkeer van diensten binnen de EU zit er voor wat betreft particuliere beveiliging voorlopig niet in. De verschillen tussen de verschillende lidstaten zijn gewoonweg nog veel te groot, zo blijkt uit een recente studie van branchekoepel CoESS. Bedrijven die volgens de Nederlandse en Belgische regels werken en daardoor goede kwaliteit leveren, zouden onmogelijk nog op prijs kunnen concurreren, wanneer op de Nederlandse markt concurrenten worden toegelaten die bijvoorbeeld volgens de zeer slechte Oostenrijkse wet- en regelgeving mogen opereren.

ICT-risico’s in privésfeer steeds vaker ook zakelijk risico (deel 2)
ICT en internet worden privé minstens zo intensief gebruikt als zakelijk. Het gevolg is onder andere dat privénormen ook in het bedrijf worden gehanteerd en dat het onderscheid tussen privé- en zakelijk gebruik steeds verder vervaagt. Onveilige privéapparatuur wordt op het netwerk aangesloten, voor financiële transacties wordt de eigen smartphone gebruikt, men gaat slordig om met de digitale identiteit die door anderen misbruikt kan worden en dat gedrag wordt er tegenwoordig al met de paplepel ingegoten, doordat ouders en scholen kinderen niet bewust maken van de ‘online-risico’s’.