Maart 2016

cov1603_LAATST

Van ‘safe cities’ naar ‘smart cities’
Axis Communications heeft onlangs onderzoek laten uitvoeren naar het veiligheidsgevoel van Nederlanders. Meer dan de helft van de bevolking zegt zich onveilig te voelen in openbare ruimten. Een groot deel van de respondenten is teleurgesteld in de houding van de lokale overheid en staat positief tegenover meer cameratoezicht in de buurt en in het openbaar vervoer. Cameratoezicht speelt een voorname rol bij de ontwikkeling van ‘smart cities’ waarbij steeds meer sensoren worden gekoppeld met als doel de leefbaarheid van bijvoorbeeld binnensteden of woonwijken te verhogen.

Elektronisch toegangsbeheer voor persoonlijke veiligheid
Voor het bedienen van deuren is elektronisch toegangsbeheer niets nieuws meer. Maar de laatste jaren komen er steeds meer toepassingen bij. Voorbeelden zijn toegang tot computersystemen, bediening van risicovolle installaties en beheer van lockers en sleutelkasten. De Haagse zorgaanbieder Florence bedacht onlangs een nieuwe, innovatieve toepassing. Op basis van het platform van SALTO Systems zijn op een van de locaties vaste en mobiele medicijnkasten en de toegang tot kookruimtes beveiligd. Niet security, maar safety vormde daarbij het uitgangspunt.

Hypermoderne toegangscontrole beschermt patiënten en privégegevens bij AZ Maria Middelares
Een modern ziekenhuis heeft 24 uur per dag, 365 dagen per jaar veilige maar flexibele toegangsbeheer nodig. En dat is precies wat ASSA ABLOY in samenwerking met Nedap gerealiseerd zegt te hebben in het nieuwe AZ Maria Middelares in Gent. In plaats van ouderwetse mechanische sloten en omslachtige sleutels koos het ziekenhuis voor AEOS-toegangsbeheer van Nedap, geïntegreerd in draadloze Aperio-sloten van ASSA ABLOY om personeel, patiënten en al hun vertrouwelijke gegevens te beschermen.

Mobiel watermistsysteem voor verminderd zelfredzamen
Brandweer Amsterdam-Amstelland en de zorgsector in de regio willen een praktijkproef doen met een innovatief blussysteem om de overlevingskansen van verminderd zelfredzame inwoners bij brand te vergroten. ‘Q-Fog’ is een autonoom werkend mobiel watermist blussysteem van Zweedse makelij, dat in Scandinavië met ruim 1300 geplaatste units al aantoonbaar mensenlevens heeft gered. De Zweedse brandveiligheidsinnovatie kan de discussie over de brandveiligheid voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen en chronisch zieken in een nieuwe richting sturen.

‘In de grote stad gebeurt niets, wat hier ook niet gebeurt’
Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid doet zijn naam eer aan. Het ziekenhuis staat midden in een complete stad met een zorghotel, winkels en bedrijven. Het kent ook de veiligheidsproblemen van een stad en daar houdt Maurice Patings zich in het dagelijks leven mee bezig. Niet alleen. Met zijn beveiligers probeert hij zoveel mogelijk elke zorgmedewerker bij het beleid te betrekken. Want beveiligen doe je samen, is het motto van de VBN-er van deze maand.

Platform: Agressief gedrag door psychiatrische achtergrond
De laatste jaren vang ik op dat vaker mensen met een psychiatrische achtergrond agressief zijn in ziekenhuizen. Waar zij voorheen in een GGZ-instelling verbleven en deskundige hulp om zich heen hadden, wonen ze nu vaker op zichzelf, in een gewone straat en in een gewoon huis. Helaas gaat dat niet altijd goed. Op momenten dat ze in de war of depressief zijn, missen ze een praatpaal, acute deskundige hulp en de juiste medicijnen. En dat kan uiteindelijk ontaarden in angstig en agressief gedrag tegen anderen, zoals tegen zorgverleners en beveiligers. Daar professioneel mee omgaan, kun je leren.

Beleidsregels cameratoezicht zetten werkgevers op verkeerde been
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs haar Beleidsregels Cameratoezicht gepubliceerd. Deze dienen als leidraad bij de afweging die organisaties dienen te maken alvorens zij tot cameratoezicht overgaan. De beleidsregels zijn uitwerkingen van de belangrijkste bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Helaas blijkt dat een aantal bepalingen onjuist zijn toegepast en dat zet met name werkgevers op het verkeerde been. Met name als het gaat over de verborgen camera.

Twente Safety & Security heeft internationale ambities
Het is een van de schakels in de landelijke innovatiedriehoek voor veiligheid: Twente Safety & Security, een gezamenlijk ontwikkelplatform van overheid, kennisinstituten en de industrie. Het publiek-private samenwerkingsverband kwam na The Hague Security Delta en het Eindhovense innovatiecluster DITSS in april 2015 uit de startblokken. Met als ambitie uit te groeien tot internationaal knooppunt voor veiligheidsinnovatie. Dat is goed voor de maatschappelijke veiligheid en voor de economie. Want de Twentse bedrijven in de safety- en securitysector kunnen veel omzet en werkgelegenheid genereren.

‘Gegevens zijn meer waard dan goud’
Het in 2010 opgerichte DARZ biedt in hun datacenter in het Duitse Darmstadt verschillende diensten aan voor het opslaan van gegevens op het hoogste veiligheidsniveau in een ongewone omgeving. Het datacenter is namelijk gevestigd in een voormalig bankgebouw van de Hessischen Landesbank en is daarmee waarschijnlijk het bouwkundig best beveiligde datacenter van Duitsland. Toch moest het pand met metersdikke muren van gewapend beton en explosiebestendig glas nog ingrijpend worden verbouwd om dienst te kunnen doen als datacenter. Voor de brandbeveiliging wordt gebruik gemaakt van moderne blustechnieken met zuurstofreductie van Wagner.

Bedrijven vaak niet voldoende voorbereid op ongewenste situaties
Ondernemingen zijn door de komst van veel technische invullingen en maatschappelijke veranderingen veel kwetsbaarder geworden dan vroeger. Wie er kwaadwillend op uit is om een bedrijf schade te berokkenen, boekt over het algemeen snel resultaat. Hoe kunnen bedrijven zich hier tegen wapenen? Een goede voorbereiding is het halve werk.

Omdenken over agressie en geweld
De Nationale Denktank Integrale Beveiliging (NDIB) heeft zich tot doel gesteld om jaarlijks een aantal maatschappelijke veiligheidsthema’s te beschouwen. Binnen de NDIB is hierover afgesproken dat dit gedaan wordt op een nieuwe, verfrissende wijze waarbij de focus primair ligt op organisatorische en secundair op technische elementen. De veiligheidsthema’s worden bekeken aan de hand van nieuwe invalshoeken. Dit noemen we omdenken. Het eerste artikel van de NDIB is tot stand gekomen via overleg binnen de NDIB en onderzoek door de denktankleden Harm van Dijk, Raymond de Jong en Arjen Appelman. De laatste drie hebben diverse overleggen gevoerd binnen verschillende sectoren. Het eerste thema is agressie en geweld.

Risico’s bij het reizen naar het buitenland (deel 1)
Als wij naar het Journaal kijken wordt één ding steeds duidelijker: het wordt onrustiger in de wereld. Maakten wij ons vroeger alleen zorgen als medewerkers van de organisatie op reis gingen naar verre onbekende oorden, blijkt het nu helaas maar al te vaak dat het ook dichter bij huis onveiliger wordt. De werkgever is echter verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving voor de werknemer. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat de organisatie een rol heeft als de werknemer zakelijk moet reizen. Steeds vaker komt de vraag naar voren wat had een werkgever vooraf kunnen of misschien wel moeten weten, voordat hij zijn medewerker op reis laat gaan?

Multidisciplinaire deskundigen belichten in boek ‘GRIP op crisis’ staat crisisbeheersing
In het in februari gepubliceerde boek ‘GRIP op crisis: van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing’ belichten acht deskundigen ieder vanuit hun eigen expertise de actuele staat van crisisbeheersing in Nederland en geven zij ideeën voor verbetering. Zo is een multidisciplinair boek ontstaan dat inzicht biedt in onder meer risicomanagement, crisiscommunicatie, nazorg, de structuur waarin wordt gewerkt, effectieve publiek-private samenwerking, de rol van burgemeesters en de inzet van Defensie. Het eerste exemplaar werd begin februari overhandigd door initiatiefnemer Gert-Jan Ludden aan vertegenwoordigers van de Tweede Kamer.

Baseline Informatiebeveiliging gaat ook in op fysieke beveiliging
Alle gemeenten hebben toegezegd om voor eind januari 2017 te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Maar wat is dat: de BIG? De Baseline is een uitwerking van het informatiebeveiligingsbeleid en omvat maatregelen met betrekking tot inrichting, beheer en onderhoud van informatiesystemen binnen gemeenten. De Baseline is door 95 procent van de Nederlandse gemeenten geaccepteerd. Op deze Baseline is ‘verplichte zelfregulering’ van toepassing. Wie denkt dat de Baseline alleen over informatiebeveiliging gaat, heeft het mis. Hoofdstuk 9 van de Baseline gaat over fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving.

Vijftiende European Security Conference van ASIS in Londen
De vijftiende editie van de ASIS European Security Conference vindt plaats van 6 tot en met 8 april in Londen. Sprekers uit verschillende landen verzorgen tientallen lezingen over actuele onderwerpen op het gebied van security management. Er kunnen verschillende netwerkevenementen worden bezocht en er is een kleine beurs waar nieuwe producten en diensten worden gepresenteerd.