Mei 2008

cov0805

Samen tegen cybercrime, een aanpak die werkt
Opsporing en vervolging van cybercrime is nodig, maar niet dé oplossing om veilig digitaal te kunnen werken. Alleen als overheid en bedrijfsleven de handen ineenslaan en informatie over dreigingen uitwisselen, wordt het mogelijk cybercriminelen een stap voor te blijven. In Nederland hebben overheid en bedrijfsleven daarom in 2006 gezamenlijk besloten tot de opzet van een Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime (NICC). Deze infrastructuur ontstaat alleen als partijen met elkaar samenwerken. Onder het motto ‘learning by doing’ zijn in 2006 de eerste stappen gezet op weg naar een aanpak tegen cybercrime. Maar kan de aanpak ook succesvol zijn als het gaat om procescontrolesystemen?

Beveiliging procescontrole is onderbelicht onderwerp
Veel vitale en risicovolle processen worden bestuurd met zogenoemde SCADA-systemen. Die maken echter meer en meer plaats voor op Windows en Linux gebaseerde installaties die via internet met elkaar in verbinding staan. Dit maakt de processen kwetsbaar voor ongewenste beïnvloeding van buitenaf. Vooral omdat de beveiliging onvoldoende aan de nieuwe risico’s wordt aangepast.

Voorbereid zijn op het onvermijdelijke
Een beveiligingsincident is nooit volledig te voorkomen. Als het ondanks alle preventie mis gaat, dient dit direct gesignaleerd te worden en dienen procedures klaar te liggen die de gevolgschade kunnen beperken. Adequate beveiliging wordt door het complexer worden van organisaties en systemen steeds moeilijker. Het is aan de industrie om het werkbaar en betaalbaar te houden. Mobiele apparaten vormen een risico op zich. Deze zouden geen gevoelige en zeker geen onbeveiligde bedrijfsinformatie mogen bevatten. Toegangbeveiliging is niet meer voldoende. De gegevens moeten zelf ook beveiligd worden, met strenge encryptie.

‘Beveiligingsbranche kan grote rol spelen bij sociale samenhang van buurten’
Particuliere beveiliging heeft een niet te onderschatten maatschappelijke verantwoordelijkheid. In plaats van mensen beschermen tegen elkaars misdragingen zou het evengoed moeten gaan om mensen nader tot elkaar brengen. De beveiligingsbranche zou een rol kunnen spelen in de sociale samenhang van buurten. Zo zouden beveiligers niet alleen tot extra ‘ogen en oren’, maar ook tot straathoekwerkers opgeleid moeten worden. De branche heeft al, zoals ze zelf zegt, een sociale functie als ‘gastheer’ of ‘gastvrouw’, zegt Ronald van Steden, als onderzoeker Veiligheidszorg verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Collectief cameratoezicht over tienduizend hectare
Het havengebied van Rotterdam is met ruim tienduizend hectare zeer uitgebreid. Daarom was collectief cameratoezicht tot nu toe praktisch niet mogelijk. Een glasvezelnetwerk brengt daar verandering in. De vele individuele systemen kunnen tot één systeem worden verenigd, waar de bedrijven, een beveiligingsbedrijf en de politie gebruik van maken. HBD Total Security, een in havens gespecialiseerd beveiligingsbedrijf, wil een initiërende rol spelen met dienstverlening en kennis.

Kennis delen vitaal bij bestrijding terreur
Hoewel de laatste jaren een aantal pogingen tot terroristische aanslagen is verijdeld, blijft de kans op een aanslag in reëel, ook in Nederland. Tijdens het jaarcongres Terrorisme- en crisismanagement begin april in Rotterdam bleek vooral hoe belangrijk het uitwisselen van informatie is bij de bestrijding van terrorisme. Hulpverleners dienen geen om informatie vragende politici voor hun voeten te hebben tijdens hun werkzaamheden, particuliere beveiligers kunnen een grotere rol spelen bij terreurbestrijding, mits zij voldoende worden geïnformeerd over bijvoorbeeld het actuele dreigingsniveau en de praktijkervaringen van het bedrijfsleven zouden beter kunnen worden benut bij het beschermen van de vitale infrastructuur door betere informatieuitwisseling.

Terugblik SSA Conference 08
De eerste Safety & Security Amsterdam Conference vond plaats op dinsdag 22 april in Amsterdam RAI. Bezoekers kregen ’s ochtends een congresprogramma voorgeschoteld met onder meer een interactief debat, terwijl ’s middags thema- en expertsessies konden worden bijgewoond.

Kanttekeningen bij het Convenant Alarmopvolging
Sinds 1 april 2008 reageert de politie alleen nog met spoed op elektronisch inbraakalarm, als de melding door een particuliere alarmcentrale geverifieerd wordt. Voor gebruikers, installateurs, PAC’s en politie lijken er louter voordelen te zijn. Die voordelen zijn er ook. Maar er zijn ook nadelen. Installaties moeten aangepast worden, er moeten nieuwe procedures komen en er gaat voor de PAC’s meer tijd zitten in de afhandeling van alarmen. Alarmering via de PAC wordt hierdoor in de meeste gevallen duurder. Tenzij men snelle politieopvolging niet van belang acht.

Draadloze videosystemen in havens en luchthavens
Zeehavens en luchthavens lenen zich bij uitstek voor draadloze videosystemen. De terreinen zijn vaak uitgestrekt en het aanleggen van bekabeling is complex en duur. Bij de installatie van draadloze videosystemen moet rekening worden gehouden met tal van factoren als interferentie van andere zenders op vrije frequenties, radar en het nauwkeurig uitlijnen van antennes.

IFSEC 08
Wat in 1973 begon in de kelder van het Park Lane Hotel in Londen, is 35 jaar later uitgegroeid tot een internationale vakbeurs met achthonderd exposerende bedrijven die ruim dertigduizend bezoekers weet te trekken naar het National Exhibition Centre te Birmingham. De 35ste editie van de IFSEC wordt gehouden van 12 tot en met 15 mei.

Port Security versus verladersbelangen
Overheden zien het liefst precies wat voor vrachtladingen verscheept worden. Voor bedrijven is het echter ondoenlijk om alles te laten controleren. Er worden gelukkig oplossingen bedacht, waarmee zowel aan de eisen van de overheden als aan de belangen van de bedrijven tegemoet wordt gekomen.

Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed
In opdracht van het ministerie van OCW bouwt de Koninklijke Bibliotheek (KB) sinds begin dit jaar aan het Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed. Het Kenniscentrum heeft twee doelen: het uitdragen van het belang voor aandacht voor veiligheidszorg in erfgoedinstellingen en het bundelen en gestructureerd toegankelijk maken van de kennis en informatie die op dit gebied in Nederland aanwezig is.

‘Google’n’ in bewakingsvideo’s
Het aantal camera’s groeit vele malen sneller dan het aantal mensen dat de beelden kan beoordelen. Gelukkig werken systemen voor intelligente beeldanalyse als filter voor materiaal waarop niets interessants te zien is. Dit vergt echter een fabelachtige rekenkracht die met standaard hardware moeilijk te bereiken is. Observision ontwikkelt een speciale combinatie van hard- en software, die videomateriaal met 3000-voudige snelheid kan doorzoeken. De selectiecriteria worden ontwikkeld in samenwerking met gebruikersgroepen bij onder andere de politie.

Verborgen camera ontdekt!
Van alle vormen van elektronisch toezicht spreekt het verborgen cameratoezicht in ondernemingen het meest tot de verbeelding. Ook is de verontwaardiging het grootst indien een camera wordt ontdekt. Verschillende wetten zijn op de verborgen camera van toepassing en deze luisteren nauw. Slim handelen is geboden om problemen voor te zijn.

Proactief cameratoezicht voor RandstadRail
Sinds een half jaar worden Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer verbonden door een zogenoemd lightrail-netwerk. De trein die om het half uur reed, maakte plaats voor een soort metro’s die minstens iedere tien minuten rijden. Van de ongeveer één miljard euro die het project heeft gekost, wordt ruim tien miljoen euro besteed aan extra voorzieningen voor sociale veiligheid. Centraal staat een beveiligingsorganisatie die wordt ondersteund via cameratoezicht om zowel preventief als repressief op het juiste moment op de juiste plaats te zijn.

RFID en museumbeveiliging: gebakken lucht?
Er gaan al enkele jaren magische verhalen rond over de mogelijkheden die RFID (Radio Frequency Identification) biedt bij de beveiliging van musea. Er zouden miniscule chips bestaan die op een geheime plaats in objecten kunnen worden verborgen en waarmee de objecten wereldwijd via satellieten gevolgd kunnen worden. Minder science fiction-achtig, maar helaas even onwaar: dankzij RFID tags in of aan museumobjecten kunnen die objecten op afstand gevolgd worden binnen de museumgebouwen en tijdens transporten. Bij diefstal zou dankzij de RFID tag de dief binnen het gebouw van ruimte tot ruimte gevolgd kunnen worden. Toekomstmuziek? Misschien, maar nog geen eenvoudig realiseerbare werkelijkheid.Voegt RFID in zijn huidige vorm iets toe aan de beveiliging?

‘Baarlijke nonsens’ doen musea afzien van sprinklers
Sprinklers in een museum. Voor veel collectiebeheerders is het vloeken in de kerk. Maar is het wel zo gek om musea en kunstschatten met sprinklers tegen brand te beveiligen? Deze vraag stond centraal tijdens een door de Museumvereniging NMV georganiseerd seminar.

Draadloze sensoren bewaken kunstobjecten in honderden musea
Als in het Joods Historisch Museum in Amsterdam een schilderij iets beweegt, wordt dit direct gesignaleerd. Signalering gebeurt met de speciale, veelal draadloze sensoren van Euronova, een bedrijf dat zich volledig heeft toegelegd op elektronische bewaking van kunstvoorwerpen.

Grafisch paneel nieuw gezicht van Galaxy
Van de Galaxy van Honeywell, een van de meest gebruikte inbraakpanelen ter wereld, is een nieuwe generatie uitgekomen, de Dimension. Dit vooral met het oog op gebruiks- en installatiegemak ontworpen systeem voorziet tijdens kantoortijden in toegangbeheer en daarnaast in inbraaksignalering. Instellen gaat via een touch screen dat met heldere kleuren de gebruiker helpt de juiste keuzes te maken.

Russisch beveiligen binnen Nederlandse mogelijkheden
Museumcollecties zijn doorgaans niet alleen kostbaar maar ook onvervangbaar. Toch bestaan er geen Europese normen voor de beveiliging ervan. Beheerders moeten het allemaal zelf bedenken, putten uit ervaring van anderen of uitgaan van de eisen die verzekeraars en bruikleners stellen. Zo ook bij De Hermitage Amsterdam. Dit nu nog kleine museum wordt volgend jaar tien keer zo groot, als de renovatie van gebouw De Amstelhof achter de rug is. Alles wat er te zien zal zijn wordt via bruikleen verkregen en de eisen die de bruikleners stellen zijn niet mis. Het is een uitdaging om daaraan binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving te voldoen.