Mei 2011

cov1105

Nauwe samenwerking tussen politie en beveiligingsbedrijf
Een particuliere surveillant ziet een verdachte auto op een bedrijventerrein. Voordat hij de bestuurder vraagt of hij misschien ergens mee kan helpen, belt hij de meldkamer. Hij geeft het kenteken door, waarop hij direct het advies krijgt om door te rijden. De politie neemt de zaak over, want het gaat om een vuurgevaarlijke crimineel. Deze fictieve situatie kan werkelijkheid worden, want sinds kort is er een nauwe samenwerking tussen een particuliere beveiligingsorganisatie en een regiokorps van politie. Het gaat om NVD Beveiligingsgroep en het korps Kennemerland, die de afspraken over informatie-uitwisseling op 4 april in een convenant hebben vastgelegd.

Bedrijfskundig inzicht steeds belangrijker voor security professional
De tijd dat de security professional zich alleen met beveiligingsmaatregelen bezighoudt lijkt voorbij. Organisaties zien nog wel het belang van beveiliging in, maar zodra het geld gaat kosten, moet eerst duidelijk worden gemaakt welk rendement de investering zal opleveren. Afhankelijk van de competenties van de security professional leidt deze ontwikkeling tot promotie of ontslag. De meeste sprekers tijdens de tiende Europese conferentie van ASIS International speelden met hun thema’s en niveau in op de nieuwe trend, die security meer en meer zal vervlechten in de integrale bedrijfsvoering van organisaties.

Cameratoezicht bewijst waarde op Schiphol
Terroristen, drugshandelaren, mensensmokkelaars en dieven. Onder de miljoenen mensen die Schiphol jaarlijks aandoen bevinden zich niet alleen passagiers met goede bedoelingen. Sinds begin vorig jaar wordt met zo’n tweeduizend camera’s dag en nacht toezicht gehouden op Schiphol Plaza, de incheckbalies, de vertrek- en aankomsthallen en langs de start- en landingsbanen. De cameratoezichtruimte is inmiddels ruim een jaar volledig operationeel en uit een eerste evaluatie blijkt dat gebruikers als de marechaussee, Douane, Schiphol en luchtvaartmaatschappijen de camera’s als een grote steun voor hun beveiligings- en controletaken ervaren. De marechaussee heeft al meer dan zeshonderd keer gebruik gemaakt van camerabeelden bij politieonderzoeken. Volgens Ruud Oord, programmamanager van het platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol (BPVS), heeft het camerasysteem de Nederlandse staat al een besparing opgeleverd van miljoenen euro’s.

Vooruitblik op IFSEC 2011
De International Fire and Security Exhibition and Conference (kortweg IFSEC) is één van de grootste internationale vakbeurzen op het gebied van professionele beveiliging. De jaarlijkse beurs vindt plaats van 16 tot en met 19 mei in de Engelse stad Birmingham. Ruim zeshonderd exposanten tonen de laatste trends en ontwikkelingen aan naar verwachting tienduizenden bezoekers van overal ter wereld. Daarnaast is er een uitgebreid driedaags conferentieprogramma, worden er diverse competities gehouden en worden de IFSEC Awards uitgereikt.

Honderd IP-camera’s waken over Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen is een algemeen ziekenhuis dat medische zorg biedt in een vriendelijke en kleinschalige omgeving. In 2003 werd de instelling aanzienlijk uitgebreid en vanaf 2009 is het oude deel ingrijpend gerenoveerd. De nieuwe afdelingen, waaronder de Spoedeisende hulp en een aantal poliklinieken, hadden vanzelfsprekend consequenties voor het risicoprofiel en dus de beveiligingsbehoefte. Onder andere omdat al bij de uitbreiding in 2003 voor een op IP gebaseerde infrastructuur was gekozen, werd in deze behoefte voorzien met een geheel nieuw camerasysteem waarbij beveiliging en discretie hand in hand gaan.

High Definition van ‘scene to screen’
High Definition was het centrale thema van de door Bosch Security Systems georganiseerde Partnerdagen op 20, 21 en 22 april. De meeste gepresenteerde componenten waren al tijdens de vakbeurs Security in Essen te zien, maar nu is de hele keten van ‘scene to screen’ compleet, aldus de fabrikant. De opname gaat in HD, de transmissie gaat in HD, de monitoren zijn HD, de opslag is in HD en de intelligente beeldanalyse gaat in HD.

Besparing op opslagruimte mag niet uitgangspunt voor compressie zijn
H.264 leidt bij videosystemen tot een grote besparing op bandbreedte en opslagcapaciteit, terwijl de beelden van hoge kwaliteit blijven. Van die kwaliteit blijft echter vaak weinig over als men beelden frame voor frame of versneld wil bekijken. Dit nadeel is te ondervangen, maar dat gaat dan weer ten koste van de besparingen. Er bestaan speciale voor beveiligingstoepassingen ontwikkelde H.264-encoders en -decoders, maar die worden slechts zelden gebruikt.

Video Chain: prestatiegarantie voor bewakingscamera’s met Video Content Analyse
Video Content Analyse (VCA) kan zijn waarde bewijzen bij het beveiligen van gebouwen en terreinen in situaties waarin het belangrijk is om vroegtijdig ongewenste bezoekers en afwijkende gedragingen te detecteren. Door VCA kunnen onder meer personen worden gedetecteerd zodra deze zich in een bepaald beeldvlak bevinden, in een bepaalde richting lopen of zich gedurende een bepaalde periode in een of meerdere zones ophouden. Om tot een betrouwbare detectie te komen, spelen vele factoren een rol, zoals de projectering van de camera’s en de omgevingsomstandigheden. Met Video Chain ondersteunt Tele Connect Videosystemen installateurs met hun specialistische kennis, zodat aan eindgebruikers en meldkamers een prestatiegarantie kan worden gegeven.

POVIVOP: voorkomen in plaats van detecteren van incidenten
Traditioneel vindt detectie pas plaats als indringers een gebouw zijn binnengedrongen. Als vervolgens goede compartimentering ontbreekt, is nog maar weinig tijd nodig om de buit te vergaren en een veilig heenkomen te zoeken voordat de hulpdiensten arriveren. Beter zou het zijn als detectie al plaatsvindt op het moment dat de indringers het gebouw naderen. Alarmcentrale Telavista en beveiligingsbedrijf BroLan Solutions beloven dit met een nieuwe dienstverlening, die onder het palindromische acroniem POVIVOP op de markt wordt gebracht: Proactief optreden voordat inbraak, vandalisme of ordeverstoring plaatsvindt.

Betrouwbare indringerdetectie met gewone camera’s
Indringerdetectie met camera’s wordt niet als erg betrouwbaar beschouwd. Zeker niet als het gaat om buitentoepassingen, waar weersomstandigheden regelmatig roet in het eten gooien. Bomen zwaaien heen en weer, er dwarrelen sneeuwvlokken voor de lens, de zon staat aan de verkeerde kant of het is gewoon heel erg mistig. HM Technology werkt samen met professor Bernard Jones van de Universiteit van Groningen aan cameratechnologie die naar eigen zeggen immuun is voor weersomstandigheden. Zelfs als het ’s nachts sneeuwt worden indringers nog feilloos gesignaleerd. Niet met warmtebeeld-, maar met gewone bewakingcamera’s.

Belastingkantoor Doetinchem gebouwd volgens DBFMO-principe
Op 14 april werd in Doetinchem een nieuw kantoor van de Belastingdienst geopend. Bijzonder is dat de bouwer gedurende vijftien jaar eigenaar van het gebouw blijft en alle facilitaire diensten levert. Het voordeel van deze zogenoemde Design, Build, Finance, Maintain and Operate-constructie is dat over een bepaalde periode een maximale prijs/prestatie-verhouding wordt bereikt. Vijf partijen schreven in op de in 2006 uitgeschreven aanbesteding. Facilicom, de enige die geen consortium vormde, kreeg in 2007 de opdracht. De DBFMO-constructie heeft er ook voor gezorgd dat voor hoogwaardige, toekomstvaste beveiliging kon worden gekozen, wat nauwelijks mogelijk is als de opdrachtgever alleen op de initiële investering let.

Terugblik op Counter Terror Expo 2011
De aanslag op de luchthaven Domodedovo in Moskou toonde nog maar enkele maanden geleden de verwoestende gevolgen van een geslaagde terroristische aanslag. Terroristen zijn niet uit op een buit in de vorm van goederen of data, maar willen de maatschappij ontwrichten door zoveel mogelijk slachtoffers te maken, vaak zichzelf incluis. Bij de bestrijding van terrorisme speelt preventie dan ook een zeer voorname rol en dat was goed zichtbaar op de beursvloer van de Counter Terror Expo, één van de grootste internationale gespecialiseerde vakbeurzen op het gebied van terreurbestrijding. De beurs vond eind april plaats in Londen.

Terugblik op ISC West 2011
De vakbeurs ISC West, die wel beschouwd wordt als barometer voor de gezondheid van de Amerikaanse beveiligingsindustrie, verwelkomde van 4 tot en met 6 april ruim 23 duizend bezoekers, een stijging van tien procent.  Negenhonderd exposanten toonden hun producten in Las Vegas, waaronder grote namen als ADI, ADT, Assa Abloy, Axis Communications, Bosch Security Systems, HID, Honeywell Security, Panasonic, Pelco, Samsung, Sony, Tyco en UTC. Uit Nederland waren onder andere Bavak en Gallagher present. De Best New Product Award ging naar SafeRise van FST21, dat door analyse van gezichten en stemgeluid problemen detecteert.

‘Regels zijn regels, maar wat vriendelijkheid maakt het verschil’
Er zijn weinig objecten waar klanten een zo intensief contact met beveiligers hebben als op een luchthaven. Geen passagier ontkomt eraan. De houding van de beveiligers is daarom in sterke mate bepalend voor de manier waarop klanten de totale dienstverlening van de luchthaven ervaren. De VBN-er van deze maand, Raymond Pronk van Rotterdam The Hague Airport, hamert voortdurend op het belang van klantvriendelijkheid. “We zitten aan strenge regels vast, maar tussen zwart en wit zitten talloze schakeringen en evenzoveel mogelijkheden om passagiers toch een positieve beleving te bezorgen.”

‘Als het CBP zijn vingertje heft is er daadwerkelijk iets loos!’
Vooral sinds 9-11 lijken het College Bescherming Persoonsgegevens en haar voorzitter Jacob Kohnstamm roependen in de woestijn. ‘Liever veiligheid dan privacy!’ Inmiddels lijkt het er op dat het besef van het grote belang van bescherming van persoonsgegevens herleeft, zowel in de politieke arena als in de publieke beleving. Mede door de mogelijkheden die de voortschrijdende technologie biedt voor opslag van persoonsgegevens, hebben mensen nauwelijks nog grip op wat met hun persoonlijke gegevens gebeurt. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen het als storend ervaren dat hun hele doen en laten gevolgd en vastgelegd wordt. Jacob Kohnstamm vertelt over de op handen zijnde wettelijke veranderingen, Europese regelgeving, handhaving, cameratoezicht en de opmars van zwarte lijsten.

De toekomst van de beveiliging is al begonnen
Een beveiliger ziet op het terrein van een olieraffinaderij een verdachte situatie en rapporteert hierover via zijn PDA aan de thuisbasis. Wat hij niet weet is dat hij hiermee een ramp voorkomt. Het geavanceerde computersysteem dat zijn rapportage verwerkt, maakt uit de situatie namelijk op dat de omstandigheden op een op handen zijnde aanslag wijzen. Direct wordt een procedure opgestart om de aanslag tijdig te verijdelen. Dat is de toekomst van de particuliere beveiliging. Een toekomst die trouwens al realiteit begint te worden, aldus Hans Duijst die sinds 1 januari managing director G4S regio West-Europa is geworden. BEVEILIGING sprak met hem en met Henk Rump die hem opvolgt als algemeen directeur van G4S Secure Solutions Nederland.

Een vrouwelijke leider in het mannenbolwerk
De Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties krijgt binnenkort een vrouwelijke voorzitter. Dat neemt echter niet weg dat onder de leden het aantal vrouwen maar uiterst gering is. Berdie Kamperman van Protect Eye is een van de weinige vrouwen die zich in Nederland directeur én eigenaar van een particuliere beveiligingsorganisatie mag noemen. Dat levert nogal eens de frustratie op van klanten die niet kunnen verbloemen eigenlijk een man verwacht te hebben als leider van de onderneming waaraan zij hun beveiliging toevertrouwen.

Inlichtingen als basis voor risicoanalyses
Protective Intelligence is een nieuwe methode voor het opstellen van een kwalitatief goede en onderbouwde risicoanalyse. Uitgangspunt is dat een organisatie in eerste instantie bepaalt welke belangen essentieel zijn voor het voortbestaan. Dat kan gaan om de beschikbaarheid van bepaalde bedrijfsprocessen, maar ook om een onderwerp als ‘imago’. In april werden de diploma’s uitgereikt aan de eerste deelnemers aan de cursus Protective Intelligence van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF).

Strijd tegen tienduizenden nieuwe dreigingen per dag (deel 3)
Als in de ICT een incident aan het licht komt, is het kwaad meestal al geschied en is de schade onherstelbaar. Dat maakt het des te belangrijker om voorbereid te zijn op incidenten en een herstelplan klaar te hebben liggen. In ieder geval verdient het aanbeveling om vitale informatie binnen een extra beveiligde omgeving te beheren, ofwel binnen een virtueel compartiment binnen het netwerk. Dit laatste wordt volgens informatiebeveiligers wel steeds moeilijker, nu meer en meer voor ‘computing in the cloud’ wordt gekozen.