Mei 2012

cov1205

Grootschalige samenwerking op veiligheidsgebied
The Hague Security Delta is de naam van een grootschalig initiatief waarbij veiligheidorganisaties van overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gezamenlijk oplossingen willen ontwikkelen voor complexe veiligheidsvraagstukken. Het gaat hier vooral om oplossingen die geen van de partijen individueel zou kunnen bieden. Behalve meer veiligheid verwachten de initiatiefnemers dat The Hague Security Delta een belangrijke stimulans betekent voor de economie en de werkgelegenheid in de regio. De uiteindelijke ambities liggen op internationaal niveau.

Van misdaadbestrijder naar business moderator (deel 1)
De taak van de moderne security manager verschuift steeds meer van object- naar procesbeveiliging. Het bestrijden van criminaliteit verliest daarbij steeds meer terrein op het ondersteunen van de (winst)doelstellingen van de organisatie. Soms worden zelfs maatregelen verwacht waarbij veiligheid niet langer het uitgangspunt is, maar een prettige bijkomstigheid. Dat bleek tijdens de door ruim vijfhonderd deelnemers uit 46 landen bezochte European Security Conference van ASIS, die half april plaatsvond in Londen.

Counter Terror Expo: beurs en congres in teken terrorismebestrijding
Het bestrijden van terrorisme vraagt onder meer om actuele en adequate informatie vooraf om aanslagen te voorkomen, beschermende maatregelen om de schade tijdens een aanslag zo beperkt mogelijk te houden en voldoende informatie zoals camerabeelden achteraf om de daders te kunnen aanhouden. Tijdens de specialistische vakbeurs Counter Terror Expo waren eind april in Londen onder meer oplossingen te zien voor data-mining in real-time mobiele telefoonverkeer en via social media, robots waarmee veilig op afstand auto’s kunnen worden onderzocht op de aanwezigheid van explosieven, hekwerk, bollards en straatmeubilair voor het afzetten van straten en thermische camera’s voor videosurveillance in volledige duisternis. Een overzicht van het aanbod.

West-Europa onveiliger door economische crisis
De gevolgen van de wereldwijde economische crisis en de overheidsmaatregelen die daarop in 2011 volgden, zorgen in veel landen voor een toename van het risico op politiek geweld. In grote delen van Europa ondervindt het internationale bedrijfsleven in toenemende mate hinder van protesten, stakingen en rellen als gevolg van bezuinigingsplannen. Wereldwijd steeg het risico op terrorisme en politiek geweld in 37 landen. Dat blijkt uit de Terrorism & Political Violence Map 2012, een jaarlijkse analyse van meer dan tweehonderd landen die eind april werd gepresenteerd door risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon.

Vooruitblik IFSEC 2012
Cameratoezicht, toegangbeheer, brandbeveiliging, inbraakdetectie, IP/netwerktechnologie en terreinbeveiliging zijn de belangrijkste ingrediënten van de 39ste editie van de International Fire and Security Exhibition and Conference (IFSEC), die van 14 tot en met 17 mei plaatsvindt in het National Exhibition Centre (NEC) in de Engelse stad Birmingham.

De juridische do’s & don’t’s van cameratoezicht
Cameratoezicht en filmen met een aangebrachte (vaste) camera mag alleen als dat is aangekondigd. Met een handcamera mag wel zonder aankondiging gefilmd en gefotografeerd worden op de openbare weg. In besloten ruimtes zijn de regels strenger, vanwege het grotere privacybelang van diegenen die gefilmd worden. De in dit artikel beschreven regels hebben vooral betrekking op particulieren en bedrijven. Voor opsporingsdiensten gelden andere regels.

Anne Frank Huis beveiligd met camerasysteem Samsung
Het Anne Frank Huis in Amsterdam trok afgelopen jaar een recordaantal bezoekers. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat staan bezoekers in de rij voor een impressie van het Achterhuis, waar acht onderduikers gedurende de Tweede Wereldoorlog twee jaar verbleven, en om een blik te kunnen werpen op het wereldberoemde dagboek van Anne Frank. De veiligheid van bezoekers en collectie wordt mede geborgd door een camerasysteem van Samsung. Hiermee kunnen bezoekers overal in het museum worden gevolgd en zijn bij alarmmeldingen van onder meer de seismische detectie in vitrines direct camerabeelden beschikbaar. Tijdens de installatie moest rekening worden gehouden met de monumentale status van het historische gebouw en de lichtomstandigheden in verduisterde ruimtes, terwijl het museum gewoon geopend bleef voor het publiek.

Meer efficiency beveiligingsystemen door integratie via beheerplatforms AxxonSoft
AxxonSoft ontwikkelt hoogwaardige softwareplatforms voor het beheren van geïntegreerde beveiligingsystemen. Door afzonderlijke systemen voor onder meer cameratoezicht, toegangbeheer, brand-, inbraak- en overvalalarm en terreinbeveiliging te koppelen, ontstaan nieuwe mogelijkheden die het beveiligingsysteem als geheel efficiënter maken. Daarnaast bieden de platforms intelligente videoanalyse met onder meer gezichtsherkenning, objectdetectie en nummerbordherkenning en koppeling met uiteenlopende specifieke systemen voor bijvoorbeeld het beveiligen van kassasystemen in winkels of geldautomaten van banken. De bekendste producten van AxxonSoft zijn Intellect Enterprise, Intellect Lite en Smart PRO.

Wereldhaven Rotterdam: balans tussen veiligheid en economie
Het Rotterdamse haven- en industriegebied is een internationaal kruispunt voor het goederentransport over zee en een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. De beveiliging van dit dynamische gebied is een ware uitdaging. Internationale wetgeving en de Nederlandse Havenbeveiligingswet 2004 liggen ten grondslag aan een robuust havenbeveiligingsplan. Publiek-private samenwerking in optima forma. En als het spannend wordt qua dreiging, springt zelfs Defensie bij met gespecialiseerde beveiligingseenheden. In de economisch vitale wereldhaven Rotterdam wordt niets aan het toeval overgelaten.

Samenwerking Zeehavenpolitie en beveiliging standaard in haven Rotterdam
Een wijk met slechts één inwoner, honderden bedrijven en dagelijks tienduizenden bezoekers. De veiligheid bewaken in het Rotterdamse havendistrict is gespecialiseerd werk waarbij de Zeehavenpolitie ogen en oren tekort komt. Samenwerking met particuliere beveiligingsbedrijven lijkt de veiligheid in het hele gebied te vergroten.

Beveiliging van luchthavens is compromis tussen business en security
De luchtvaart vormt een geliefd doelwit voor terroristen. Daarom zijn vergaande veiligheidsmaatregelen doorgevoerd. Vooral na 9-11 zijn de maatregelen flink aangescherpt. Soortgelijke aanslagen hebben zich sindsdien niet meer voorgedaan, maar recente incidenten tonen aan dat een herhaling van 9-11 nog altijd niet uit te sluiten is. Andere prioriteiten dan veiligheid zijn hier debet aan, maar veiligheidslekken ontstaan ook omdat niet altijd creatief nagedacht wordt. Sommige journalisten doen dat wel, met de nodige negatieve publiciteit voor de luchthaven tot gevolg.

VBN-pionier al 48 jaar verenigingslid
Jaap Blom (83) is met afstand het oudste lid van de VBN. En alsof dat niet genoeg is: niemand is zo lang lid geweest als hij. Al in september 1964 kreeg hij een schriftelijke bevestiging van zijn lidmaatschap van secretaris Hartman. Reden om Jaap Blom in deze editie als VBN-er van de maand te interviewen.

‘Kwaliteitsverbetering binnen de particuliere beveiligingsbranche door integriteitsborging’
Particuliere beveiligers staan soms bloot aan allerlei vormen van verleidingen. Zo werken mobiele surveillanten of objectbeveiligers ’s nachts vaak alleen en komen dan in aanraking met allerlei kostbare goederen van de opdrachtgever. Particuliere beveiligingsbedrijven hebben vaak wel allerlei voorwaarden opgesteld over hoe om te gaan met integriteit, maar lijken nog zoekende hoe een en ander door te voeren in de dagelijkse praktijk, aldus Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Terwijl het borgen van integriteit binnen een organisatie direct te maken heeft met kwaliteitsborging.”

ADI Expo brengt installateurs en fabrikanten bijeen
Donderdag 19 april vond de derde ADI Expo plaats. Het evenement lijkt aardig ingeburgerd te raken, want het was vanaf de opening tot de sluiting continu een drukte van belang. 34 leveranciers en een opleidingsinstituut lieten op ‘tabletops’ zien wat zij technische beveiligers tegenwoordig te bieden hebben. Er waren onder andere partijen uit Israël, Korea en Taiwan bij. Daarnaast was er een groot aantal workshops over producten, maar ook over onderwerpen als het Bouwbesluit en de regelgeving rond cameratoezicht.

Megapixels worden de norm voor cameratoezicht (deel 2)
Om de drempel voor IP weg te nemen, komen steeds meer fabrikanten met camera’s die te installeren zijn als analoge camera’s, maar die de voordelen van IP-camera’s bieden. Zo kunnen systemen met behoud van de coaxbekabeling worden opgewaardeerd naar megapixelkwaliteit. Wat dat laatste betreft wordt steeds meer mogelijk, zo bleek tijdens de Amerikaanse vakbeurs ISC West in Las Vegas. Intussen komen er ook steeds meer netwerkproducten en opslagsystemen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de camera’s optimaal benut kan worden.

Risicovolle maar legale beveiligingsorganisaties
Nederland kent een aantal beruchte motorclubs. De laatste tijd zijn er duidelijke signalen dat deze clubs zich op de beveiligingsmarkt begeven. Vooral de horeca behoort tot de doelgroep. De activiteiten van de clubs zijn in principe legaal en dus moeilijk tegen te gaan. Er wordt ook met officiële vergunningen gewerkt voor het uitvoeren van beveiligingsdiensten. Toch zijn er redenen om samenwerking uit de weg te gaan. Dit artikel geeft uitleg over de motorclubs, hun werkwijze en beleid ‘to refuse an offer you can’t refuse’.

ID-beveiliging wordt essentieel in het online-tijdperk (deel 4)
Er wordt steeds meer zaken gedaan tussen mensen zonder dat daarbij enig persoonlijk contact plaatsvindt. Bestellingen gaan via internet, evenals de betalingen. Criminelen zien in deze ontwikkeling veel mogelijkheden om fraude te plegen. Inbreken op online-systemen van banken en winkels is echter niet makkelijk. Daarom wordt steeds vaker de consument als doelwit genomen. Met het explosief toenemen van elektronisch handelsverkeer de komende jaren wordt het belangrijker dan ooit om er zeker van te zijn dat iemand is wie hij beweert te zijn. Wat de beveiliging betreft gaat het niet langer om apparaten en programma’s, maar om complete infrastructuren waarvoor meerdere partijen verantwoordelijk zijn.

Piva Alre-tool toont balans tussen preventie en risico
Sinds kort maken alle hoofdsurveillanten en adviseurs binnen Securitas Mobile gebruik van de zogenoemde Piva-Alre-tool. Hiermee kunnen zij op eenvoudige wijze aan een klant duidelijk maken of de genomen beveiligingsmaatregelen bij een daadwerkelijke inbraak succesvol zullen zijn. Meteen wordt ook duidelijk wat het gevolg kan zijn van het ontbreken van bepaalde maatregelen.