Mei 2013

cov1305

SSA 2013: trefpunt voor veiligheid
Van 4 tot en met 6 juni vindt in Amsterdam RAI de vierde editie plaats van Safety & Security Amsterdam (SSA), de grootste vakbeurs voor security professionals in de Benelux. In de Europahal zijn gedurende drie dagen de laatste ontwikkelingen te zien op het gebied van onder meer cameratoezicht, toegangbeheer, inbraakbeveiliging en brandbeveiliging. Op vijf themapleinen vinden tientallen seminars en workshops plaats en aan het eind van de eerste dag worden de SSA Awards uitgereikt.

Zeehavens bundelen beveiligingskracht
In vroeger tijden kenden de Nederlandse zeehavens een grote openheid. Veel kades waren vrij toegankelijk en liefhebbers van grote schepen konden hun hart ophalen bij het aanmeren, laden en lossen van zeeschepen. Anno 2013 is die openheid van Neerlands trots een verre herinnering. Hoge hekken rond afgeschermde bedrijven, streng beveiligde toegangspoorten en wakende elektronische ogen bepalen het hedendaagse beeld van haventerreinen. Maatregelen waarmee bescherming wordt gekocht tegen ladingdiefstal, smokkel van personen en goederen en acts of terrorism. Hoe vullen Nederlandse zeehavens hun security-uitdagingen in? BEVEILIGING nam poolshoogte in de havens van Zeeland en Moerdijk, waar partijen hun krachten bundelen voor effectievere havenbeveiliging.

Preview IFSEC & FIREX 2013
Voordat IFSEC International en de tweejaarlijkse op brandbeveiliging gerichte beurs FIREX vanaf volgend jaar terugkeren naar Londen, vinden zij nog eenmaal plaats in Birmingham. Van 13 tot en met 16 mei zijn in het National Exhibition Centre (NEC) de laatste ontwikkelingen te zien op het gebied van onder meer cameratoezicht, inbraakdetectie, toegangbeheer en brandbeveiliging. Bezoekers kunnen hun kennis uitbreiden en opfrissen tijdens tientallen seminars en workshops en tijdens de beurs worden de jaarlijkse IFSEC Security Industry Awards uitgereikt.

Belang van licht meestal onderschat bij CCTV
Iedere beroepsfotograaf is een expert op het gebied van licht. Want zonder het juiste licht is zelfs met de beste camera geen fatsoenlijke foto te maken. Voor bewakingscamera’s geldt hetzelfde. De kwaliteit van de beelden staat of valt met het juiste licht. De wijze van projectering speelt een belangrijke rol, maar ook de keuze voor de ondersteunende belichting. Niet alleen voor de beeldkwaliteit, maar ook voor de totale kosten van een CCTV-installatie.

Het verkrijgen van optimale herkenbaarheid met CCTV
Bij elk op video gebaseerd bewakingssysteem maakt de beeldkwaliteit het verschil. Het definiëren van de benodigde beeldkwaliteit is een belangrijk onderdeel bij het vastleggen van de specificaties van een videobeveiligingssysteem. Een belangrijke vraag die beantwoord dient te worden is: wat is het doel van de installatie? Dit is een cruciale vraag tijdens de definitiefase van het videobeveiligingssysteem. Hiermee kan voorkomen worden dat het systeem niet aan de verwachtingen van de eindgebruiker voldoet. Het systeem kan slechter presteren dan de gebruiker verwacht. Maar het kan ook overgespecificeerd zijn, waardoor de kosten hoger zijn dan noodzakelijk.

Particulier beveiligde verkeerstunnel
De Waterwolftunnel in Noord-Holland wordt als eerste beheerd en geïnspecteerd door medewerkers van een particuliere beveiligingsorganisatie. De vijftien beheerders en vijf inspecteurs zijn geselecteerd door leverancier Trigion en opgeleid door de provincie. Binnenkort krijgen zij nog meer tunnels onder hun hoede. De permanente bewaking is overigens maar één van de 1460 veiligheidseisen waaraan de Waterwolftunnel moet voldoen.

Van alarmcentrale naar remote beheercentrum
Eind vorig jaar nam MPL in Barneveld haar nieuwe meldkamer in gebruik. Het bedrijf was al acht jaar actief met een particuliere alarmcentrale, maar heeft met de vernieuwing het dienstenpakket aanzienlijk uitgebreid. Behalve alarmmeldingen worden nu ook andere technische meldingen afgehandeld, waarbij een maximale functionele integratie wordt nagestreefd. Op die manier versterken afzonderlijke systemen van klanten elkaar, wat ten goede komt aan de effectiviteit en efficiency.

Van schrijver der eerste klasse tot corporate safety & security manager
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beveiligt het economische hart van Nederland. Maar wie beveiligt de Veiligheidsregio zelf? Als Corporate Safety & Security Manager speelt Peter Meijer daarbij een belangrijke rol. De VBN-er van deze maand vertelt hoe hij begon als invorderingsambtenaar, directeur werd van een particuliere alarmcentrale en hoe hij thans de processen van een van de belangrijkste Veiligheidsregio’s faciliteert.

Crisis maakt security belangrijker dan ooit
Security professionals die niet tot de ‘core business’ behoren, lopen in deze tijden van crisis grote kans ‘wegbezuinigd’ te worden. Het is dus zaak om wel tot de core business te gaan behoren. De ASIS International European Conference, die op 15 en 16 april plaatsvond in het Zweedse Göteborg, bood interessante inspiratie voor wie nog niet inziet hoe deze uitdaging te realiseren is.

Hacking niet alleen dreiging voor computergebruikers
Hackers lijken vooral een plaag voor computergebruikers. De praktijk is echter wel wat genuanceerder. Om te beginnen vormt het fenomeen al lang geen dreiging meer voor alleen computergebruikers, maar lopen vrijwel alle technische installaties het risico gehackt te worden. Gelukkig bestaan er ook ethische beoefenaars, die het hacken als een leuke uitdaging beschouwen. Zij wijzen organisaties op kwetsbaarheden in hun beveiliging, hopelijk voordat minder ethische hackers die ontdekken. De conferentie Hack in the Box gaf half april een goed beeld van waar beheerders van technische installaties slapeloze nachten van behoren te hebben.

Meer inbreuken in bedrijfsnetwerken
Het aantal inbreuken in bedrijfsnetwerken in het Verenigd Koninkrijk is afgelopen jaar flink toegenomen. Van de grotere organisaties (meer dan 250 medewerkers) had 93 procent te maken met tenminste één geslaagde inbreuk. Hetzelfde geldt voor 87 procent van de kleinere ondernemingen (minder dan vijftig medewerkers). In enkele gevallen bedroeg de schade zelfs meer dan een miljoen pond. Hoewel met name grotere organisaties aangeven informatiebeveiliging hoge prioriteit te geven en hierop komend jaar niet te zullen bezuinigen, weten zij dit vaak niet te vertalen naar eenduidig beleid op de werkvloer. Dat blijkt uit de Information Security Breaches Survey uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers.

ICT-producten niet veilig genoeg voor hogere risico’s (deel 4)
ICT-producten zijn standaard beveiligd. Maar niet op een niveau dat toereikend is voor hogere risico’s. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor ‘the cloud’, waarin steeds meer computerdiensten gaan plaatsvinden. Wanneer hiervan gebruik gemaakt wordt, zijn voor hogere risico’s extra beveiligingsmaatregelen nodig. ICT-ers weten dit meestal wel, maar er is veelal onvoldoende besef bij de bestuurslaag die de handtekeningen zet. Daarom dient ook gewerkt te worden aan het slechten van de nog altijd bestaande communicatiebarrière tussen specialisten en bestuurders.

Business Continuity: de nieuwe ISO 22313 standaard nader beschouwd
ISO heeft vorig jaar de ISO 22301 standaard voor business continuity management systems (BCMS) uitgebracht. In aanvulling daarop is eind 2012 de ISO 22313 uitgebracht, die een leidraad geeft voor het toepassen van BCMS. Een kritische beschouwing op deze ontwikkelingen en hoe deze standaarden zijn toe te passen.

Schade verhalen op de fraudeur
Met de huidige economische crisis is fraude te duur om niet tegen op te treden. En het is al helemaal niet verstandig om de geleden schade niet te verhalen op de veroorzaker. Door schade te verhalen geven organisaties een duidelijk signaal af dat fraude niet getolereerd wordt. Een fraudeur pleegt een onrechtmatige daad en hij is volgens ons Burgerlijk Wetboek schadeplichtig, zowel voor de directe schade (zoals de weggenomen spullen) als voor de indirecte schade, de ‘onderzoekskosten’.

Concurreren met innovatie en kwaliteit (deel 2)
De vierde Europese conferentie van particuliere beveiligingsorganisaties, die half maart plaatsvond in Madrid, stond grotendeels in het kader van de economische crisis. Opdrachtgevers willen steeds minder betalen. Een aantal sprekers zag echter mogelijkheden om daar juist voordeel uit te halen. Het is dan wel van belang om verder te kijken dan alleen naar de beveiliging. Wat kan de beveiliging bijvoorbeeld bijdragen aan verlaging van andere operationele kosten? Dat laatste biedt zeker bij overheden de nodige kansen voor de branche.

Brandveilige parkeergarages: ventilatie of sprinkler?
Parkeergarages kun je op verschillende manieren beschouwen. In de ruimtelijke ordening worden ze gezien als efficiënte parkeervoorzieningen die ruimte sparen in stedelijk gebied. De brandweer ziet ze primair als verzamelplaatsen voor objecten met een hoge vuurlast en dus zijn ze een uitdaging vanuit het oogpunt van brandveiligheid. Wat zijn de mogelijkheden om gesloten parkeervoorzieningen brandveilig te maken? De Verenigde Brandveiligheids Experts (VBE) besteedden er in februari en maart twee thema-avonden aan. Een verkenning van de plussen en minnen van sprinkler versus ventilatietechniek. Een combinatie van beide biedt de meeste kans op schadebeperking.

Wie is de verdachte? (deel 3)
Biometrie en identiteitsdocumenten spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de identiteit van personen en in het bijzonder van verdachten en illegale vreemdelingen door opsporingsdiensten. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat bij de vaststelling van de identiteit gebruik wordt gemaakt van de begrippen beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit. Informatiebeveiliging kan hiermee een nieuw licht schijnen op fraude met identiteiten en identiteitsdocumenten.