Mei 2015

cov1505

Cyber Security raakt de hele samenleving
Van 13 tot en met 17 april was er in Den Haag volop aandacht voor cyber security, met onder andere twee grote internationale conferenties. Hoogtepunt was de Global Conference on Cyber Security, waarbij de noodzaak van een internationale aanpak van internetdreigingen centraal stond. Verreweg de meeste activiteiten werden georganiseerd door The Hague Security Delta. Daar vond onder andere de ‘Innovation Room’, plaats, waarbij twintig organisaties de laatste innovaties op het gebied van cyber security toonden.

Burgers en bedrijven mogen straks camerabeelden publiceren
Burgers en bedrijven mogen straks camerabeelden publiceren van een diefstal, inbraak of vernieling. De verwachting is dat door de inzet van deze ‘extra ogen en oren’ de pakkans toeneemt. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat naar verschillende adviesinstanties is gestuurd. De verspreiding van camerabeelden is dan niet langer in alle gevallen een zaak van politie en Openbaar Ministerie.

Videosysteem Alphatron voor grootste schip Nederlandse marine
Op 24 april werd de Zr. Ms. Karel Doorman officieel in dienst gesteld van de Koninklijke Marine. Het nieuwe Joint logistic Support Ship (JSS) is gebouwd zodat de Nederlandse krijgsmacht ook in de toekomst operaties buiten de landsgrenzen goed kan blijven uitvoeren. Hoofdtaken zijn wereldwijd bevoorrading op zee van maritieme eenheden, strategisch zeetransport en logistieke ondersteuning vanaf zee. Het schip heeft een grote transportcapaciteit, twee landingsplaatsen voor helikopters, biedt accommodatie aan maximaal driehonderd mensen en beschikt over een hospitaal met twee operatiekamers. Een videosysteem van Alphatron Security Systems draagt bij aan het dagelijks optimaal functioneren van het schip.

Axis Communications verbetert H.264 met Zipstream-technologie
Steeds betere camera’s zorgen ervoor dat steeds meer bandbreedte en opslagcapaciteit nodig zijn. Er zijn tal van technieken om de hoeveelheid data in een videostream te verminderen, maar die hebben zo hun nadelen. De resolutie wordt verminderd, de algehele beeldkwaliteit neemt af of belangrijke momenten worden ongewenst uitgefilterd. Zonder deze technieken ontstaat het risico dat beelden alweer overschreven zijn door nieuw materiaal, op het moment dat ze nodig zijn voor forensisch onderzoek. Axis Communications komt nu met Zipstream, dat ontwikkeld is om fors op opslagcapaciteit te besparen, zonder concessies aan de kwaliteit van het beeldmateriaal.

H.265 begint door te breken als opvolger van de alom gebruikte H.264-standaard
Om hoogwaardige videobeelden snel te kunnen verzenden en opslaan tegen redelijke kosten, is videocompressie nodig. Het nieuwste op dit gebied is H.265, dat op termijn de huidige wereldstandaard H.264 zal opvolgen. H.265 is vooral geschikt voor 4K-resolutie, maar biedt ook voor FullHD (1080 x 1920 pixels) bandbreedte- en opslagbesparingen tot ruim 60 procent. De eerste beveiligingsproducten met H.265 komen intussen op de markt. Het is echter nog wel een uitdaging om er systemen mee te bouwen, omdat veel belangrijke fabrikanten van ‘tussenschakels’ nog even een toename van de vraag afwachten. Het verreweg grootste aanbod komt nu uit China.

Gratis hulpmiddel voor ontwerp camerasystemen
De gemiddelde burger associeert bewakingsbeelden met vage plaatjes waarop in het gunstigste geval wat schimmen zijn te zien. Merkwaardig, want in showrooms en op beurzen is te zien dat beveiligingscamera’s tegenwoordig perfecte kwaliteit leveren. Zelfs als de lichtomstandigheden slecht zijn. De soms matige prestaties in de praktijk hebben te maken met plaatsing en inregeling. Om dat te verbeteren, introduceren de brancheorganisaties Uneto-VNI, VEB en VEBON gezamenlijk de ‘WebApp’ Helder Zicht voor projecteringsdeskundigen in CCTV.

Video content analyse met maatwerkfuncties
KxA Software Innovations introduceert een vorm van video content analyse die in hoge mate configureerbaar is en zelfs met de eenvoudigste, analoge camera’s kan werken. Griffid ondersteunt de technologie binnen het eigen Video Management System. Met deze combinatie zijn veel bestaande camerasystemen van additionele intelligentie te voorzien.

Drones: veel mogelijkheden, maar ook veel belemmeringen
De mogelijkheden van Unmanned Aircraft Systems voor de veiligheidspraktijk lijken eindeloos. Maar het gebruik van de onbemande vliegtuigjes, die in de volksmond drones worden genoemd, roept nog wel de nodige praktische en juridische kwesties op. Vooral commerciële toepassingen lopen tegen veel juridische problemen op. Er is echter passende wet- en regelgeving op komst.

Bij installatie begint de cyber security ellende
Veel cyber security ellende begint vaak al bij het installeren van een besturingssysteem. Het is o zo gemakkelijk om de CD in een computer te stoppen en ‘next’, ‘next’, ‘next’ te klikken. Natuurlijk slaagt de installatie en zal de computer starten. Hoera! Goed gedaan. Maar het is maar de vraag of daarmee alle basisvoorzieningen zijn getroffen om te komen tot een veilig systeem. Immers, de meeste fabrikanten van besturingssystemen zetten, om begrijpelijke redenen, alles wagenwijd open. Gebruikers willen per slot van rekening zonder problemen alle software kunnen installeren. Cybercriminelen maken hier handig gebruik van. Bijvoorbeeld door via een virus of phishing e-mail een nieuwe, schoon geïnstalleerde computer te voorzien van kwaadaardige software.

Eerste hulp bij certificering
Het behalen van een kwaliteitscertificaat is voor veel bedrijven geen sinecure. Hoe zuur is het dan als de audit een negatief oordeel oplevert? Mathijs de Vaal verrichtte jarenlang dergelijke audits en vond het elke keer weer jammer dat hij de opdrachtgever met wat advies niet verder mocht helpen. Want dat was zijn taak niet als auditor. Het was goedkeuren of afkeuren. Daarom besloot hij begin dit jaar een nieuwe wending te geven aan zijn carrière. Als adviseur begeleidt de VBN-er van deze maand particuliere alarmcentrales en videotoezichtcentrales naar een succesvolle audit voor de certificering.

De beveiligingsorganisatie ‘nieuwe stijl’ (deel 1)
De Confederation of European Security Services CoESS presenteerde tijdens de vijfde conferentie een nieuw model voor ‘de particuliere beveiligingsorganisatie’, waarin integratie van menskracht en techniek centraal staat. De branchekoepel wil hiermee een einde maken aan de situatie dat alleen ‘uren’ worden ingekocht tegen een zo laag mogelijk tarief, terwijl de klant niet open staat voor slimmere, integrale oplossingen. Als locatie was voor Berlijn gekozen. Toepasselijk, want er zijn weinig landen waar het voor de particuliere beveiliging zo slecht geregeld is als in Duitsland.

Wat is een security professional waard? (deel 2)
Dat beveiliging geld kost, staat buiten kijf. Maar andere bedrijfsonderdelen kosten ook geld. Het verschil is dat die vaak ook aantoonbaar iets opleveren. Hoe komt ‘beveiliging’ los van het imago als noodzakelijk kwaad en kostenpost? Dat was een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de veertiende ASIS International European Security Conference & Exhibition in Frankfurt. Over het antwoord op de vraag lopen de meningen uiteen, maar er zijn wel antwoorden.

Burger bij crisis als deskundige partner van overheid
De Dag van de Veiligheidsregio had dit jaar als thema: Andere tijden… Nieuwe antwoorden. Een paar honderd bestuurders, medewerkers van brandweer, politie, gemeentes, GHOR, veiligheidsregio’s en kennisinstituten kwamen op 19 maart bijeen om kennis uit te wisselen die nodig is om de veiligheid in Nederland te borgen in een tijd dat veel verandert. Centraal stond de ontwikkeling van de burger van potentieel slachtoffer naar volwaardig partner in de hulpverlening bij crisis.

Regelgeving geen garantie voor veiligheid in de zorg
Regelgeving en normen zijn van groot belang om een zorginstelling brandveilig te krijgen. Maar voor echte brandveiligheid is meer nodig. Als mensen fouten maken kan een brand lelijk uit de hand lopen en dodelijke slachtoffers eisen. En zelfs als mensen geen fouten maken en het object volgens de voorschriften beveiligd is, kan het mis gaan. Op dat moment loont het als men goed is voorbereid en als er vooraf goede nazorg is georganiseerd. Over die onderwerpen ging 9 april het symposium ‘Veiligheid in de zorg & Nazorg’ van Trigion Safety Opleidingen.

Biometrie verovert langzaam maar zeker de samenleving
Als er één plaats is waar biometrie op grote schaal wordt toegepast, is dat wel in de havens. Al enkele jaren geleden werd de PortKey ingevoerd, waarmee op biometrische wijze de toegang tot havenfaciliteiten wordt geregeld. Ook voor het nieuwe Digital Safety Pasport wordt biometrie gebruikt om te voorkomen dat personen zonder veiligheidstraining met de pas van een ander gevaarlijke locaties betreden. Reden voor de Vereniging Voor Biometrie en Identiteit (VVBI) om haar Voorjaarsbijeenkomst in de havens te organiseren en wel in het educatieve centrum EIC Rotterdam.

Examenfraude nog steeds mogelijk
De ‘Handreiking onregelmatigheden, fraude en beveiliging bij examenprocessen en examenafname’ helpt scholen bij het beveiligen van examens. De handreiking bevat adviezen voor fysieke beveiliging en informatiebeveiliging. Het advies op het gebied van fysieke beveiliging is echter beperkt, zeker in vergelijking met de in februari 2015 gepubliceerde Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen die omschrijft op welke wijze een ruimte waar bijvoorbeeld examens worden bewaard fysiek beveiligd kan worden. Veel onderwijsinstellingen volgen echter alleen klakkeloos de aanbevelingen uit de handreiking op, waardoor de kans op examenfraude blijft bestaan.