Mei 2016

cov1605_LAATST

Kwart middelgrote en grote organisaties had cybercrime-incident
Ongeveer een kwart van de middelgrote en grote organisaties in Nederland heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met een cybercrime-incident. Toch nam bijna geen enkele organisatie na een incident structurele maatregelen. De zichtbaarheid van het werk van cybercriminelen nam in 2015 toe. Niet alleen door het aantal bekende aanvallen, maar ook door de grote impact ervan. Het bewustzijn, dat ten grondslag ligt aan maatregelen op dit gebied, is in veel organisaties nog laag. Bij slechts 16 procent van de middelgrote bedrijven leefde het onderwerp informatiebeveiliging. Dat blijkt uit de laatste editie van de jaarlijkse Hoffmann Statistiek die afgelopen maand is gepubliceerd.

Flexibel cameratoezicht in het publieke domein
De Wet cameratoezicht op openbare plaatsen is op 1 februari 2006 in werking getreden en bestond uit een aanvulling op de Gemeentewet en een wijziging van de Wet Politiegegevens, opdat gemeenten vaste camera’s konden plaatsen in het kader van de handhaving van de openbare orde. Vanaf 1 juli 2016 kunnen gemeenten ook flexibele camera’s inzetten. Hoe zit het ook al weer en welke misverstanden duiken telkens weer op?

Axis verbreedt focus naar nieuwe marktsegmenten
Axis Communications heeft zich van meet af aan beziggehouden met ontwikkeling en productie van netwerkapparatuur. Het begon met printerservers, maar het bedrijf is groot geworden met bewakingscamera’s. Samen met een omvangrijk netwerk van partners brengt de fabrikant steeds meer ‘verticale’ oplossingen op de markt, voor onder andere de sectoren detailhandel, onderwijs, transport en zorg. Nieuw zijn producten voor de ‘onderkant van de markt’ en beveiliging van de omgeving van gebouwen.

Alle ogen gericht op Frankrijk tijdens Euro 2016
Het Europees Kampioenschap voetbal is één van de grootste sportevenementen ter wereld. Van 10 juni tot en met 10 juli spelen 24 landen om de Henri Delaunay-trofee, waaronder helaas niet Nederland. Zeker na de terroristische aanslagen in Parijs in november vorig jaar en in Brussel begin dit jaar zijn alle ogen gericht op het gastland Frankrijk, dat miljoenen euro’s heeft geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen. Zo worden tijdens Euro 2016 tienduizenden particuliere beveiligers ingezet. In alle speelsteden zijn speciale fanzones ingericht. De stadions en hun directe omgeving zijn streng beveiligd. State-of-the-art videosystemen van Bosch Security Systems dragen hieraan bij in verschillende stadions, waaronder het Stade Pierre Mauroy in Lille en het Allianz Rivièra stadion in Nice, die beide behoren tot de nieuwste generatie hypermoderne en multifunctionele stadions ter wereld.

Open Source videobewakingssoftware
In het lage segment van de beveiligingsmarkt is de prijzenslag begonnen. Voor een paar honderd euro heb je tegenwoordig een camerasysteem. Uit recente meldingen blijkt echter dat er vaak dubieuze software in dit soort systemen zit. Zo werd eind 2015 een achterdeur ontdekt in de firmware van een heel goedkoop videobewakingssysteem. Via deze achterdeur werden screenshots gemaakt die werden doorgestuurd naar een e-mailadres in China. Voor wie op zoek is naar een ‘lowcost’ videobewakingssysteem en toch grip wil krijgen op de veiligheid van de software kan een Open Source-systeem een flexibel alternatief bieden.

De holistische benadering van Risk Assessment
Sinds 2014 is Pinkerton actief in Nederland. Dat jaar veranderde de naam van het bekende adviesbureau Interseco in Pinkerton, dat één van de oudste particuliere beveiligingsorganisaties ter wereld is. Zowel Interseco destijds, als Pinkerton behoren toe aan Securitas, maar dit Zweedse concern wilde niet de eigen naam aan het adviesbureau verbinden, omdat dit volledig autonoom moet kunnen opereren. Typische kenmerken zijn een volledig integrale aanpak en activiteiten in elk economisch relevant deel van de wereld.

Platform: Chemische industrie blijft te allen tijde alert
Op basis van het huidige dreigingsniveau voor de Nederlandse vitale sector zijn er geen aanwijzingen voor aanslagdreigingen op de Nederlandse chemische industrie. Toch kan ook een weinig effectieve aanslag of een poging daartoe leiden tot grote maatschappelijke onrust. Daarom werken de chemiebedrijven (individueel en gezamenlijk) voortdurend aan een goede beveiliging en is men alert op signalen die wijzen op kwade bedoelingen. Zowel vanuit haar maatschappelijke plicht als vanuit bedrijfscontinuïteit neemt de chemische industrie haar verantwoordelijkheid om de veiligheid van haar medewerkers, installaties en omgeving continue te borgen.

‘Investeringen in je beveiligers verdien je altijd terug’
Gasunie gaat in Nederland en Noord-Duitsland over het transport van aardgas. Via zo’n twaalfduizend kilometer aan leidingen komt het gas vanaf de bron bij de gebruiker terecht. Het continueren van de levering vergt permanente aandacht, waarbij security een essentiële rol speelt. De VBN-er van deze maand, Henk Peter Brink, geeft leiding aan deze afdeling die over de modernste middelen beschikt om incidenten voortijdig te signaleren en direct in te kunnen grijpen.

Van stelers tot helers: een heel traject waarbij veel komt kijken
Het aanpakken van ‘lekkage’ binnen de detailhandel is niet eenvoudig. Vaak is er sprake van een lang traject waarin per risicomoment van alles mis kan gaan. Het is zinloos hier één traject uit te halen en de ogen te sluiten voor de andere risicomomenten. Hoe kan het beter?

Voordeurbeveiliger: slim product
Recent kreeg ik een setje van een voordeurbeveiliger aangereikt met de vraag wat ik er van vond. De simpelheid van het product maakte mij vooraf enigszins sceptisch. Zou zo’n ding een inbreker kunnen tegenhouden! Wat zou de voordeurbeveiliger kunnen voorkomen? Volgens de bijgeleverde informatie zou het voor inbrekers die met behulp van een flipper naar binnen willen komen door de dagschoot weg te drukken onmogelijk worden dit nog langer te doen in woonhuizen en kantoren waar een voordeurbeveiliger was aangebracht.

Opschaling dreigingsniveau vereist nieuwe kijk op waakzaamheid
Helaas. Iedere maandagochtend geeft hetzelfde beeld in de grote(re) steden. Je ziet het vooral op de NS- en andere OV-stations. Groepjes handhavers, politie en BOA’s, goed herkenbaar in hun reflecterende vesten, zijn in felle discussie over de foutieve beslissing van de scheidsrechter, het onterecht toegekende of afgekeurde doelpunt, maar vooral die ene gemiste kans.

Informatiebeveiliging als ‘business enabler’
Het Nederlandse chapter van beroepsvereniging voor gecertificeerde professionals op het gebied van informatiebeveiliging (ISC)2 organiseerde eind maart een SecureEvent bij Deloitte in Amsterdam. Rode draad van het evenement was ‘Securing the Virtual Organization’ en verschillende sprekers gaven lezingen over onder meer het veranderende beroepsprofiel van security professionals, de manier waarop informatiebeveiliging kan bijdragen aan het bedrijfsproces, de opkomst van cyberterrorisme, security en het Internet of Things en identiteitsdiefstal.

Onwetendheid is grootste veiligheidsrisico (deel 2)
De tweede dag van de conferentie van ASIS in Londen bood weer een gevarieerd aanbod. Opnieuw lag de nadruk op dreigingen voor de samenleving in het algemeen en het vakgebied van de security professional in het bijzonder. De kwaliteit van dienstverleners staat zwaar onder druk, vanwege voortdurende prijserosie en het onvermogen van bedrijven om zich te onderscheiden. En de dreigingen van binnenuit worden almaar groter, vooral waar het gaat om cyber crime. Internet of Things, spionage en islamitische terreur; alles kwam aan bod.

Nieuwe multidisciplinaire beurs voor veiligheid en hulpverlening
De eerste editie van de Internationale Expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing vindt plaats van 2 tot en met 4 juni op Vliegveld Twenthe in Enschede. Het vakevenement voor veiligheidsprofessionals belooft een spectaculair programma met veel live demonstraties op het ruime buitenterrein, een uitgebreid aanbod aan leerzame lezingen en een beursvloer waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten. De beurs wordt elke dag afgesloten met een multidisciplinaire slotdemonstratie.

Onderhoud kleine blusmiddelen volgens REOB 3.0
Certificerings-instelling Kiwa NCP organiseerde in april een informatiedag in het kader van de nieuwe regeling REOB 3.0 voor het onderhoud van kleine blusmiddelen. Gespreksonderwerpen waren onder meer het jaarlijkse onderhoud van blusmiddelen, het juiste gebruik van het CCV REOB beeldmerk waaraan eindgebruikers kunnen zien dat zij te maken hebben met een gecertificeerd onderhoudsbedrijf, het gebruik van aerosols door bedrijven als goedkoop alternatief voor kleine blusmiddelen en praktijkervaringen die zijn opgedaan tijdens audits.