Mei 2017

cov1705_LAATST

‘Nieuwe standaard’ voor beveiligd parkeren
Optimale bescherming van de chauffeur, het voertuig en de lading; dat is het oogmerk van de beveiligde truckparking ‘Maasvlakte Plaza’, die op 3 mei is geopend. Het is de vijfde beveiligde vrachtwagenparking in de Rotterdamse haven. De voorzieningen passen in het beleid van Havenbedrijf Rotterdam om ladingdiefstal, andere vormen van voertuiggerelateerde criminaliteit èn overlast te verminderen.

Grootschalige oefening in terrorismebestrijding in Rotterdamse havens
Politie, brandweer en leger hebben ieder hun specifieke taken. Maar ook civiele incidenten kunnen zodanig uit de hand lopen dat de krijgsmacht eraan te pas moet komen. Om daarop voorbereid te zijn wordt eens per jaar gezamenlijk geoefend in de havens van Rotterdam. Gekeken wordt of de communicatie en organisatie in orde zijn en hoe geleerd kan worden van zaken die niet helemaal op rolletjes lopen. Van 10 tot 12 april vond Port Defender Rotterdam voor de tweede keer plaats.

Meerwaarde door geïntegreerde oplossingen
Axis Communications levert een breed aanbod aan producten voor onder meer videobewaking, toegangsbeheer en terreinbeveiliging. Het bieden van geïntegreerde oplossingen levert toegevoegde waarde op voor klanten. Nieuw is bijvoorbeeld een radarsysteem voor buitendetectie dat onder alle weersomstandigheden betrouwbaar meerdere indringers op verschillende locaties kan detecteren om vervolgens nauwkeurig PTZ-camera’s aan te sturen. BEVEILIGING sprak met Edwin Roobol, Regional Director Middle Europe van Axis Communications, over trends en ontwikkelingen en nieuwe producten die de komende maanden worden gepresenteerd.

Panel: cameratoezicht slimmer dankzij video analytics
De meeste camera’s beschikken tegenwoordig standaard over video analytics die de eindgebruiker veel meerwaarde kunnen leveren. Te denken valt aan automatische detectie van indringers op terreinen, het genereren van een melding als iemand een virtuele lijn oversteekt of tegen de richting in loopt, het tellen van mensen in beeld, vastleggen van de drukstbezochte locaties in winkels en het detecteren van achtergelaten voorwerpen zoals tassen of koffers. In de praktijk lijken eindgebruikers echter nog niet altijd de voordelen van video analytics te benutten, deels uit onbekendheid, deels omdat zij zelf niet in staat zijn de verzamelde data te interpreteren. Wat zijn de meest toegepaste video analytics in de praktijk en hoe kunnen eindgebruikers beter worden ondersteund bij het benutten van de meerwaarde die hun camerasystemen bieden?

Streven naar integratie en synergie
Een camerasysteem met optische en thermische camera’s voor videobewaking en branddetectie in verkeerstunnels met koppeling naar de verkeerscentrale om bij incidenten naderend verkeer direct om te kunnen leiden. Camera’s met explosie-, brand- of corrosiebestendige behuizingen voor toezicht in lucht- en zeehavens of olieraffinaderijen. Een Ethernet-over-Coax adapter waarmee IP-camera’s en codecs rechtstreeks IP-videobeelden kunnen streamen over een infrastructuur van coaxbekabeling. Het zijn slechts enkele voorbeelden van oplossingen die in eigen beheer zijn ontwikkeld door TKH Security Solutions, sinds kort de nieuwe handelsnaam van Siqura. Met de naamswijziging wil het bedrijf onderstrepen geïntegreerde maatwerk oplossingen te kunnen leveren voor security management, videobewaking en toegangsbeheer.

Hogere resoluties en video analytics vereisen meer opslagcapaciteit
Camera’s met steeds hogere resoluties en een toenemend gebruik van video analytics vragen om een hogere opslagcapaciteit binnen videobewakingssystemen. WD heeft daarom recent de WD Purple 10 TB HDD geïntroduceerd. Deze harde schijven zijn specifiek ontwikkeld voor videobewaking en beschikken over de nieuwste technologie die garandeert dat camerabeelden altijd snel en efficiënt zijn op te slaan, terug te vinden en af te spelen. De nieuwe schijven zijn per direct leverbaar.

Robots vaker ingezet voor productie- en bewakingsdoeleinden
Steeds vaker worden robots voor productie- en bewakingsdoeleinden gebruikt. Het aantal robots verdubbelt zich inmiddels jaarlijks. Nieuwe typen robots staan niet meer in een veiligheidskooi, maar werken nauw samen met mensen en bewegen zich samen met de medewerkers over dezelfde werkvloer. Daardoor ontstaat er een nieuw arbeidsrisico die een risico-inventarisatie en -evaluatie vereist waarbij ook de cyberbeveiliging van de robots en hun aansturing niet vergeten moet worden. Een door TNO ontwikkelde veiligheidskaart en een onderliggend rapport kunnen bedrijven en organisaties daarbij helpen.

‘We hebben er gezamenlijk profijt van als alle bedrijven goed beveiligd zijn’
Samen bereik je meer dan alleen. Dat geldt zeker bij de beveiliging van een havengebied. Zo werkt Havenbedrijf Moerdijk op het moment aan technische innovaties, die bedrijven individueel nooit voor elkaar zouden krijgen. Met de coördinatie houdt Tim Steffens zich bezig als Programmamanager Veiligheid. Een uitdagende taak, want in een veilige haven kost het veel inspanning om het onderwerp beveiliging hoog op de agenda’s te houden. Hij is daarom de VBN-er van deze maand.

Proactief beveiligen met oerinstinct
Iedereen heeft het in zich. Het vermogen om ‘jagers’ te signaleren. Jagers in de vorm van mensen die iemand willen bestelen, of erger: die een aanslag willen plegen. Helaas is dat vermogen meestal slechts latent aanwezig en doen we er niets mee. Om het weer te laten werken dient het wakker geschud te worden. En dat kan door training. Een methode die hier meer dan tien jaar geleden voor ontwikkeld is, is Search Detect React. De grondlegger ervan, Ran Cohen, timmert met zijn SDR Academy hard aan de weg om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Zijn diverse trainingsprogramma’s vinden intussen hun weg naar politie, marechaussee, NS en tal van andere organisaties met een publieke veiligheidstaak.

Herstellend vermogen verdringt belang preventie (deel 2)
De Europese conferentie van ASIS International stond dit jaar grotendeels in het teken van de toekomst van het vakgebied ‘security’. Een belangrijk element is het toenemende belang van cybersecurity, ook voor fysieke beveiligingsprofessionals. Cyber maakt organisaties kwetsbaarder dan welke traditionele dreiging dan ook. Omdat incidenten door ontwikkelingen als Internet of Things en Big Data steeds moeilijker te vermijden zijn, komt meer nadruk te liggen op veerkracht, ofwel het herstellend vermogen van organisaties en samenlevingen na incidenten. Tijdens zo’n 75 sessies werd hierop dieper ingegaan tijdens de conferentie, die ditmaal in Milaan plaatsvond.

Masterclass over preventie van schietpartijen op scholen en universiteiten
In de Verenigde Staten lijkt het aan de orde van de dag. Maar ook in Nederland zou een gefrustreerde student een bloedbad op een universiteit kunnen aanrichten. Is dat te voorkomen? Die vraag stond centraal tijdens een masterclass op de Universiteit van Leiden. Veel incidenten blijken in het verleden te voorkomen te zijn geweest als serieuzer was gereageerd op de voortekenen en vooral als ontvangers van de signalen hadden geweten hoe zij de juiste autoriteiten kunnen bereiken. Daarom begint preventie met communicatie.

Seminar over waarom mensen het vertrouwen verliezen in de politiek
Hoewel een vooraf door velen voorspeld ‘Trump-effect’ is uitgebleven bij de Nederlandse en inmiddels ook de Franse verkiezingen, nemen overal in de Europese Unie de spanningen toe. Economische onzekerheid, algehele onvrede, zorgen over terrorisme en de stroom vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie leiden tot maatschappelijke onrust met als gevolg dat burgers zich van hun leiders afkeren. Politici zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe situatie, vertelde Rob de Wijk, directeur The Hague Centre for Strategic Studies, tijdens het seminar ‘De Nieuwe Revolutionaire Golf’ van SVDC in Zeist.

Toenemend protectionisme en de gevolgen voor de beveiligingsbranche
Met de komst van een aantal nieuwe, deels rechtse regeringen en regeringsleiders rijst ook de vraag wat zij zullen gaan doen aan de bestaande handelsovereenkomsten met Europa (minus Groot-Brittannië na de Brexit uiteraard). De vraag is of ook Nederlandse beveiligingsgerelateerde bedrijven het zwaarder zullen krijgen als de protectionistische wetten van de nieuwe Amerikaanse president door het Congres zijn goedgekeurd?

Risico’s van uitbesteden onderhoud brandmeldsystemen
Het uitbesteden van onderhoud aan brandmeldsystemen betekent niet dat gebouwbeheerders daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van deze vitale systemen hebben overgedragen. Het laten uitvoeren van onderhoudsdiensten door één externe partij levert weliswaar kostenbesparing en efficiency op, maar lang niet alle bedrijven die deze diensten aanbieden zijn voldoende gekwalificeerd voor onderhoud aan brandmeldsystemen. In een recent whitepaper waarschuwt Euralarm voor de risico’s en geeft tips om op te letten bij het uitbesteden van onderhoudsdiensten.

Security awareness-campagnes zijn niet per definitie succesvol
Security awareness betekent dat mensen binnen een organisatie zich bewust zijn van de risico’s die er zijn. In de praktijk wordt echter veelal gedacht dat de organisatie voor de veiligheid zorgt en vergeten medewerkers dat zij daar zelf ook een rol in spelen. Tijdens een door de community Security Awareness NL georganiseerd debat discussieerden professionals vanuit verschillende disciplines over hoe awareness duurzaam is te borgen binnen organisaties.

Gastcolumn: Privacy en Datalekken
Onder de huidige wetgeving Wet bescherming persoonsgegevens moet er al goed gelet worden op de bescherming van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze Europese wetgeving gaat nog verder dan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens en ook zijn de boetes nog hoger.

Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op DDoS-aanvallen?
De Verenigde Staten werden eind vorig jaar getroffen door grootschalige DDoS-aanvallen waarbij gebruik werd gemaakt door allerlei netwerkapparatuur en apparaten die deel uitmaken van het Internet of Things (IoT). Gelet op de voorspelde sterke groei van het IoT de komende jaren, lijkt het onvermijdelijk dat bedrijven en organisaties vaker met DDoS-aanvallen te maken zullen krijgen. Hoe zijn deze te herkennen en wat is er tegen te doen?

Rol van syslog bij integratie fysieke beveiligingssystemen en IT
Voor veel beveiligingssystemen is de beschikbaarheid en integriteit van cruciaal belang. Om de beschikbaarheid en integriteit van deze systemen te bewaken kan gebruik worden gemaakt van logging en monitoring van systeemgedrag en -activiteiten. Het spreekt voor zich dat de eisen en diepgang aan logging zwaarder worden naarmate de afhankelijkheid en het risico toenemen.