November 2007

cov0711

Buurtpreventie op bedrijventerrein
In heel Nederland waarschuwen bordjes het dievengilde voor buurtpreventie. Maar niet bij de toegang tot een bedrijventerrein. Behalve dan in Ridderkerk. De rond de tweehonderd vrijwilligers die in hun opvallende oranje hesjes de wijk Bolnes veilig houden, pakken namelijk ook het lokale bedrijventerrein mee. Hoewel het fenomeen buurtpreventie verre van uniek is, is de aanpak in Ridderkerk zodanig dat het project de prestigieuze Hein Roethofprijs 2007 won.

Verstoring van vitale infrastructuur
Uitval of verstoring van vitale producten en diensten wordt door decentrale crisisbeheersingsorganisaties nauwelijks meegenomen in de voorbereiding op rampen en crises. Binnen deze organisaties ontbreekt het veelal aan capaciteit tot handelen en de noodzakelijke kennis over de onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid van vitale producten en diensten als elektriciteit, telecommunicatie en drinkwater. Ook hebben crisisbeheersingsorganisaties niet altijd structurele maatregelen genomen om de effecten van verstoring of uitval van vitale infrastructuur op de eigen organisatie te beperken. Dat blijkt uit recent onderzoek van TNO Defensie en Veiligheid.

Return On Security Investment
Natuurlijk kosten investeringen in beveiliging geld en leveren die investeringen ook weer baten op. Soms zijn die baten goed meetbaar in geld, soms zijn de opbrengsten minder goed kwantificeerbaar, bijvoorbeeld termen van in nachtrust of gezond ondernemerschap. Een expertgroep van het Genootschap van Informatiebeveiligers (GvIB) boog zich over de bedrijfseconomische onderbouwing van investeringen in beveiliging.

Regels brandveiligheid uniform én soepeler (deel 2)
Begin oktober is het ‘Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’ voorgelegd aan de Tweede Kamer. Ten opzichte van de bestaande gemeentelijke bouwverordeningen neemt het ‘Gebruiksbesluit’ een groot aantal ergernissen voor het bedrijfsleven weg. Er zijn ook bezwaren op punten waar het versoepelen van de regelgeving ten koste dreigt te gaan van de brandveiligheid.

‘Verwachtingen over PPS richting bedrijfsleven te hooggespannen’
De overheid koestert bij Publiek Private Samenwerking soms te hooggespannen verwachtingen richting bedrijven. Je kunt wel eisen dat internetproviders allerlei data opslaan of dat banken controles uitvoeren op transacties, maar de overheid moet wel begrijpen dat dit gepaard gaat met kosten. Als de overheid wil dat marktpartijen verantwoordelijkheid gaan dragen voor een stukje van de publieke ruimte, dan zou zij hieraan een financiële bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld door een fiscale regeling, aldus Johan Wempe, lector Governance aan Saxion Hogescholen.

Zeven Megatrends stimuleren opmars videobewaking
Voor videobewaking biedt IP-technologie grote voordelen. De kwaliteit heeft die van analoge technologie inmiddels ruim overtroffen, terwijl de prijzen almaar dalen. Er is ook veel meer mogelijk, doordat afnemers niet langer van één fabrikant afhankelijk zijn. Talloze hardware- en software-fabrikanten maken producten die nagenoeg probleemloos zijn te combineren. Bovendien zijn vele combinaties mogelijk met andere systemen, voor bijvoorbeeld gebouwbeheer en managementinformatiesystemen van marketingafdelingen. Zeven Megatrends zijn de komende jaren bepalend voor het succes van op IP gebaseerde camerasystemen.

Terugblik op ASIS International 2007 in Las Vegas
De openingsceremonie van ASIS International 2007 in Las Vegas mocht gerust spectaculair worden genoemd met artiesten van het Cirque du Soleil en het Drum and Bugle Corps en de bijna theatrale opening van zowel de conferentie als de beurs door ASIS president Steve Chupa. Maar goed, dit was dan ook de ASIS 2007 Annual Meeting in Las Vegas en niemand had eigenlijk iets anders verwacht. Een terugblik op zowel de conferentie als de beurs.

Juridische aspecten van cameratoezicht voor private doelen
Het gebruik van camera’s wordt steeds vaker toegepast als middel voor de bewaking van personen, goederen, gebouwen en terreinen en om vermeende onregelma¬tigheden vast te leggen als bewijsmateriaal. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten cameratoezicht en de juridische context waarin camera’s gedijen in de ‘private’ context.

Nieuwe particuliere alarmcentrale voor Siemens Building Technologies
De traditionele taak van particuliere alarmcentrales, het doorsluizen van incidentmeldingen, maakt langzaam maar zeker plaats voor allerlei vormen van technisch beheer op afstand. Siemens Building Technologies opent 15 november haar geheel vernieuwde PAC, die op alle fronten inspeelt op deze trend. De voor beveiliging ontwikkelde technologieën krijgen steeds bredere toepassingen en nieuwe taken op het gebied van rendementsverbetering.

De proactieve bijdrage van intelligente videoanalyse
Niet langer meer het simpelweg registeren van alles wat er in een bepaalde zone rond een camera gebeurt, maar kijken naar relevante gebeurtenissen. Hoewel videoanalyse nog in de kinderschoenen staat, mag het worden gezien als een belangrijke ontwikkeling voor de beveiligingsbranche. Incidenten kunnen proactief en effectief worden voorkomen doordat ‘intelligente’ camera’s een voorspellende rol krijgen en niet langer alleen maar gebeurtenissen achteraf analyseren.

Chubb Beveiliging en Initial Varel worden één bedrijf
In april bracht het Amerikaanse UTC, het moederbedrijf van Chubb Fire & Security, een bod uit van ruim een miljard dollar op Initial Electronic Security Group, waarvan Initial Varel deel uitmaakt. Begin juli keurde de Europese autoriteit de overname goed, waarna direct het fusieproces op gang kwam. In Nederland ontstaat uit Chubb Fire & Security en Initial Varel het nieuwe beveiligingsbedrijf Chubb Varel, dat met ingang van 2008 formeel zal zijn. Darryl Hughes, President Security EMEA van UTC Fire & Security, leidt het integratieproces. Wat zijn de gevolgen voor markt, medewerkers en toeleveranciers?

Milestone presenteert trends voor de komende vijf jaar
De ambitie van Milestone is om dé standaard te worden op het gebied van videobewakingsoftware. Om dit te bereiken is gekozen voor een open platform en onafhankelijkheid van hardware-fabrikanten. Bovendien wordt met een groot aantal toeleveranciers en afnemers samengewerkt om het product verder uit te breiden. In september vond in Kopenhagen een bijeenkomst plaats met deze partners. Gepresenteerd werden de nieuwste resultaten van de Milestone-strategie en de verwachtingen voor de videobewakingindustrie voor de komende jaren.

Camera’s steeds meer toepassinggericht
Axis was jarenlang een van de weinige fabrikanten van digitale beveiligingscamera’s. Maar sinds een jaar of drie wordt de markt overspoeld met dit soort apparatuur. Toch weet de Zweedse fabrikant nog altijd een jaarlijkse groei van bijna 50 procent te realiseren. Het geheim achter dit succes is het partnerprogramma, waarin Axis samen met andere fabrikanten en system integrators oplossingen ontwikkelt voor verticale marktsegmenten.

CCTV-systeem distributiecentrum DoboLogic klaar voor de toekomst
Tommy Hilfiger, Puma en Marc O’Polo. Het zijn enkele befaamde merken waarvoor Dobotex beenbekleding produceert. Het nieuwe distributiecentrum in Tilburg is voorzien van een systeem voor cameratoezicht dat is gebaseerd op UTP-technologie van Network Video Technologies.

Zien met de hersenen
Observanten in een meldkamer dienen sterk visueel gericht te zijn, te beschikken over het vermogen te anticiperen op gebeurtenissen, deze zo feitelijk mogelijk waar te nemen en er betrouwbaar over kunnen rapporteren. Immers, met hun aanwijzingen sturen zij collega’s op straat aan als zich een incident afspeelt of dreigt af te spelen binnen het bereik van camera’s. Met CTRtest worden deze vaardigheden getest bij (potentiële) camera-observanten.

Aangepaste BORG-regeling weer stukje dichter bij praktijk
Voor kwaliteitsborging van maatregelen ter preventie van inbraak in woningen en bedrijven, is ruim tien jaar geleden de BORG-regeling geïntroduceerd. Deze bleek in de dagelijkse praktijk niet altijd handig toe te passen. Bovendien klopte het niet dat de beheerder tevens uitvoerder van de regeling was. Er is sindsdien veel veranderd. Een belangrijke verbetering vormde de regeling van 2005. Binnenkort verschijnt hiervan een gereviseerde versie.

Camera’s brengen rust in hectische ziekenhuisomgeving
Het vinden van een juiste balans tussen CCTV en de inzet van beveiligingsbeambten kan leiden tot een maximaal rendement. Helaas is deze balans vaak niet aanwezig, waardoor de inzet van uitsluitend techniek of uitsluitend beveiligingsbeambten niet tot het gewenste resultaat zullen leiden. In de praktijk blijken verbluffende resultaten te behalen te zijn.